Volgens de M.H. annotates van Bootte, de vader’

 

Te Linden in de Kerk …. Voortijde ….. volgende glazen

Op ’t Choor regt op het oosten.

Jonckr. Dirck Vonck van Lienden commissaris ordinnaris van de monsteringe uw. Ed. H.H. Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, sterft den 10 jan. 1625 Stilo vet

Laet achter Henrick Vonck

Jonck. Dirck Vonck Scholtus van Lienden, Lede en Oldenweert, van wege den Grave van Culemborch in sijn vaders plaats trouwt Jonck …. Dochter van Hubrecht van Rijne, schout van Rhenen etc.

Adriaen Broeder van den voors. Jonker Dirck trouwt J…. Vonck, Suster van den Borgemeester te Rhenen

Ter zijde naar den Noorde een venster

Jonckr. Dirck Vonck trouwt Joffr. Adriana van Brederode 1602

Volgen 10 quartieren met wapenschilden

Joncker Dirck Vonck trout Jofr. Adriana van Brederode 1602

J. Adriana nat. van Brederode

Adam Vonck van Lienden Scholtus tot Lienden gehuwd met Vonck 1602

Adriaen Vonck van Lienden 1602

Pelegrim Vonck van Lienden 1602

Bartholomeus Vonck van Lienden getrout 1602

Hillegond Vonck van Lienden 1603

Johan Vonck van Lienden 1602 getr. Jillis Vonck met sijn Broeders huisvr. Suster

Johan Vonck van Lienden 1603

Dirc Vonck van Lienden 1603

Asch van Wijck geeft dit aldus

Credo proventus


Lienden pagus est betus contra oppidum Rhenense in quo castrum Lede quod nunc cum pago peculium est comitates culemburgii proventus ‘credo proventus’. Hiq en templo plura a vonckes posita signa et monuquenta. Et in primus hoq Dui

Die welgeboren Hr. Floris graef zo Culenborg vrijheer tot Pallandt witten ende waerdt, Hr tot Lede, Lienden, Wildenborgh etc. ende vrouwe Catarina geboore gravinne tot den borghe Sijne huisvrouw Ao. 1603

Het Choor een venster regt in ’t oosten daer staat aldus

Jonck. Dirck Vonck van Lienden commissaris ordinaris van de monsteringhe der Ed. H.H. Staten Generaal der Verenigde Nederlanden sterft den 10 januari 1625 feito vet: ziet agter Hendrik Vonck

Jonk. Dirk Vonck Scholtus van Lienden Lede en Oldenweert van wegens den grave van Culenborg in zijn vaders plaats trouwt Jonck …. Dochter van Hubert Rijne scholtus van Rhenen en Adriaen broeder van voors. Jon. Dirk trouwt J. Vonck Suster van den borgemeester van Rhenen.

Terzijde van de Noordzijde is een venster

Idem Jonkh. Dirck Vonck en trouwt joffr. Adriana van Brederode 1601

Dit is de commissaris:

Vonck

Brakell

Lockhorst

Boecop

Extract uit het derde deel der boeken berustende ten Stadhuize der Stad Utrecht

Den titel voerende Grafschriften en Wapenen der Kerken van Utrecht pag 92

Volgen een serie kwartieren met wapens

J. Adriana nat. van Brederode

Adam Vonck van Lienden Scholtus tot Lienden gehuwd met Vonck 1602

Adriaen Vonck van Lienden 1602
Pelegrim Vonck van Lienden 1602
Bartholomeus Vonck van Lienden getrout 1602
Hillegond Vonck van Lienden 1603

Johan Vonck van Lienden 1602 getr. Jillis Vonck met sijn Broeders huisvr. Suster

Johan Vonck van Lienden 1603
Dirc Vonck van Lienden 1603