Vonck

Allerlei Soorten en Wapens

 

Vonck van Dornick

kind:

Johanna Elisabeth M. Gijsbert van Randwijck, hij ob: 1481

Frederica Vonck arma un Borrie M. Hendrik Pannekoek 1559 Spaens no. 203

Hadewig Vonck Nonne te mariendael

Mabelia Nonne ter Mariendael

Benedicta Vonck M. Steven van Borchout

Hendrik Vonck is hulder van zijn kleynzoon Sander 1521 Geld. Leen Reg.

Willem Vonck bij transport van zijn neef Hendrik Borre van Amerongen beleend met de Tiend in de Neude bij Wageningen 1519 G.L.R.

Sander Vonck (zoon van Willem Vonck)onmondig bellend met de Tiend in de Neude, en is zijn grootvader Hendrik hulder 1521 G.L.R.

Hij transporteerd dezen Teinden aan Christoffel van Meurs 1541 jbid.

Mogelijk gehoord dit tot bovige beleening of tot Vonck van Lienden ??

Adriaen Vonck van Beest ux … van Welij

Kind:

Vonck van Beest ux ….Vaeck en ..... Van Amerongendr.

Kind:

… M. Johan van Winssen circa 1500

Vonck

Vaeck

Welij

Amerongen

 

Gijsbert Vonck Matth defund Eccles jr 441 ux Hadewig…. Matth defund Eccles jr 449

Kinderen:

Mabelia geestelijke in Maria ten Dael buiten Utrecht

Benedicta M. Steven van Bouchant Matth. Defund Eccles jr. 457

Hadewig Matth defund Eccles jr 471

Heynrick Vonck , Raed te Amersfoort 1530 Burgemeester 1532 . van Bemmel

Willem Vonck, Raed te Amersfoort 1543 van Bemmel

Johan Vonck geboortig uit Amersfoort, Proost van S. Marie te Utrecht, ook van Keulen, cantzele van ’t Gulden Vlies, Raad van Staten President der Nederlandsche zaaken 1568, ob. Te Moncon in Arragon 1585. van Bemmel p. 436

Wilhelmus Vonck uit Amersfoort Ambassadeur van de Koning van Spanje in Denemarken…. Van Bemmel p 438

Steven Vonck (volgt: )

Bartje Steven vonkendr. Word Matersche van S. Agatha convent te Amersfoort 1536, word ontslagen 1548 en ob: 1558 van Bemmel p 250

Daniel Vonck heeft proces met Wageningen 1576. Hof van Gelderland no. 1907

Cornelis Funk, hopman onder otto van Diepholt, in dienst van graaf J. Edzand van Oort, friesland 1514 Pontanus jn. Van welke familie was hij.

 

VONCK

Aloff Vonck is dood 1607 ux 1566 of 1567 Johanna van Mekeren, Gijsbrecht en Anna Noordingdr. Ervenne tot Westerborg, zij is wed. 1607. Haer word de Adelijke vrijdom op Veluwe om redehen geweigerd 1611

Kind van Aloff:

Diederik Vonck tot Westerborg 1613, tegelijk gemeld met Diederik Van Raesfelt tot Westerborg 1627 ux Ida van Niverden

Kinderen:

Diederik Vonck van Westerborg

Anna Vonck M. Dirk van Raesfelt tot Westerborg 1627

Quartieren:

Raesfelt 

Vonck

Leith 

Neverdt

Homoet 

Mekeren

Bronckhorst v. Batenburg

Brackel

 

Wilem Vonck heefd proces te Eede 1550 Sign. Van Veluwe

Alef Vonck, Richter tot Anholt

Dochter:

Catarina M. 1555 of 1556 Goossen van Raesfelt van Luttickenhoven,

Haer moeders wapen ter Brummen,Nr2. Apuen Raeshorn hij ob: 1608 no.3 Levend van Oldenburg

Johan Vonck, Proost van St. Marie te Utrecht, daarna Proost te renen, en daarna kanzelier van ’t Gulden vlies anno, 1568 president der nederlandsche zaken en gemagtigde op den mede handel tekenen

Willem Vonck geb. te Amersfoort wegens Spanje ambassadeur in Denemarken.Zie van Bemmel Amersfoort p. 361 438

of hier gehoord:?

Jan Vonck en Dirk Vonck hebben proces met de buurmeester van Lienden 1574 Hof 1879

Damiaen Vonck heeft proces met Wageningen 1576 Hof 1907

Johan Hillebrand Vonck van Lienden ob: 12 nov. 1652