Overzicht van bij de opbouw van de website gebruikte website's

Website's van verwante familie's

Verschillende website's met informatie over de Waalre en andere die verdere informatie geven over de onderwerpen van dit deel van de website

overzicht van een aantal interessante website met oude historische kaarten

Website's die informatie bevatten over de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Website's die veel informatie bieden, die van belang kan zijn voor Genealogisch onderzoek.

Website's , waar op nadere informatie te vinden is over enkele onderwerpen op deze website en die niet onder te brengen zijn in een van de overige onderwerpen