Waarom

In het begin ben ik met een website begonnen om mijn verzamelde gegevens over mijn voorouders te publiceren via internet. En om te kijken of er belangstelling voor was.  De belangstelling bleek groter te zijn dan ik had gedacht. Daarom ben ik er al gauw toe overgegaan om steeds meer informatie over met name de familie “Vonk van Lienden”op de website te zetten. Dit had tot gevolg dat ik al gauw over van provider moest veranderen ( zie wijzigingen).

Het genealogisch onderzoek lag daarna een tijdje stil had gelegen omdat ik bezig was met een Archeologische Attentie kaart voor de gemeente Waalre. Een minder leuke ervaring met de stichting Waalre’s Erfgoed over die zelfde kaart was de aanleiding om de verzamelde informatie en de gemaakte kaart op een afzonderlijke website te plaatsen. Dat was dus mijn tweede website.

Tijdens het onderzoek naar mijn voorouders was ik er achter gekomen dat de bestuurlijke indeling van Nederland voor 1795 zeer gevarieerd was. Dit was de aanleiding om daar een verder onderzoek naar te doen. Ook ben ik op zoek gegaan naar kaarten van deze indeling. Door toeval kwam ik op het spoor van de “Geschiedkundige Atlas van Nederland” van o.a. A.A. Beekman. Verder onderzoek zorgde ervoor dat ik in contact kwam met Ad van der Meer, die bleek te beschikken over kopieën van de kaarten behorende bij het deel dat “de Republiek in 1795” behandelde. Na lang zoeken via internet kon ik het bijhorende boek kopen. Dit gaf mij voldoende informatie om een digitale versie van de kaart te maken. En deze uiteindelijk op een website te kunnen publiceren.

De vraag was echter moest dit een derde website worden of zou ik alles op een website zetten samen met de informatie over Waalre?

Om te voorkomen dat ik drie website’s zou moeten onderhouden met drie verschillende ontwerpen heb ik besloten om een website te maken met drie hoofdonderwerpen.

Genealogie , 

de Historische Geografie van Waalre

en de

Republiek der Verenigde Nederlanden.

 

Opzet

De nieuwe website moest aan een aantal voorwaarden voldoen:

 •  Hij zou gaan bestaan uit een drietal hoofdonderdelen met een duidelijk herkenbaar eigen karakter
 • De vormgeving moest gemakkelijk kunnen worden veranderd zonder de gehele website opnieuw te moeten aanpassen.
 • Extra inhoud moest gemakkelijk kunnen worden toegevoegd.
 •  Mijn totale Genealogisch gegevensbestand moest gemakkelijk toegankelijk zijn zonder dat er teveel ruimte op de server nodig zou zijn.
 • Foto’s en kaarten moesten gemakkelijk getoond kunnen worden en gemakkelijk kunnen worden toegevoegd.
 • Hij moest voorzien zijn van een gastenboek, een forum en de mogelijkheid om geïnteresseerden op de hoogte te houden van toevoegingen.

Ontwerp

De vormgeving die ik in gedachten had moest een strak ontwerp hebben en toch het karakter van de verschillende onderdelen weergeven.

Het resultaat is een sterk vertikaal georiënteerde layout bestaande uit een kop met de titel, een banner en het menu. Verder een hoofddeel met de teksten en een onderste deel.

Het deel genealogie moest een warme uitstraling hebben met een link naar geschiedenis, vandaar dat ik heb gekozen voor aardetinten en een hoofd bestaande uit familiefoto’s.

Het deel over Waalre is in groene tinten en ook voorzien van een banner bestaande uit foto’s en afbeelding. De kleur groen is gekozen omdat Waalre ook wel wordt aangeduid als de Groenfontein van de Kempen en ook een zeer groene gemeente is met veel bossen.

Voor de Republiek heb ik gekozen voor blauwtinten en voor een afbeelding van een zeeslag. De reden hiervoor is nog al voor de hand liggend, gezien de band die Nederland heeft met het water.

De overige menu delen zijn in neutraal grijze tinten. Behalve de startpagina die weer een warme uitstraling heeft. De afbeelding zijn gedeelte van foto’s en schilderijen, die met de rivieren te maken hebben. Dit vanwege het feit dat ik geboren en opgegroeid ben ik de Betuwe.

Joomla maakt voor de vormgeving gebruik van zogenaamde Template’s  . In een dergelijk Template ligt de indeling vast. De verdere vormgeving wordt vast gelegd in een z.g. CSS ( cascading style sheet) bestand. Met behulp van Adobe Dreamweaver is een dergelijk Template te maken. Voor elk hoofdgedeelte van het menu is een afzondelijk Template gemaakt, gebaseerd het op basis ontwerp van de website, met behulp van CSS’s zijn de verschillende kleuren schema’s gerealiseerd.  

In het begin heb ik de website gemaakt met behulp van Joomla 1.1 . Omdat de nieuwste versie Joomla 1.5 een totaal nieuwe opzet en opbouw heeft ben ik daar begin 2008 toe overgegaan. Veel werk zat in het begin in het overzetten van de inhoud van de oude Website naar Joomla. Veel artikelen moesten worden onderverdeeld in afzonderlijke delen.

Daarnaast is ook veel nieuwe inhoud toegevoegd. Bovendien moest ook de website over Waalre worden omgezet en uitgebreid.

 

Waarmee

Om deze wensen te realiseren zou moeten worden gebruik gemaakt van een zogenaamd Content Management Systeem.Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is meestal een web-applicatie die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren. Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system. Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft, en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers. De meeste grote bedrijven gebruiken voor hun website tegenwoordig een CMS. Een bekende variatie op de CMS is bijvoorbeeld de Weblog.

Onderdelen

Een CMS bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:·

 een (meestal afgeschermde) administratiemodule, waar gegevens kunnen worden ingevoerd,    verwijderd  of aangepast. 

 •  een database of een andere vorm van opslag van de gegevens
 •  een presentatiemodule, waar de ingevoerde gegevens door bezoekers kunnen worden bekeken.

Daarnaast kunnen er andere onderdelen zijn:·

 •  een (meestal afgeschermde) administratiemodule, waar gegevens kunnen worden ingevoerd, verwijderd of aangepast.    
 •  een database of een andere vorm van opslag van de gegevens.
 •  een presentatiemodule, waar de ingevoerde gegevens door bezoekers kunnen worden bekeken. 
 •  een zoekmodule
 •  een inlogmodule voor bezoekers, als het niet gewenst is dat anonieme bezoekers toegang hebben tot de inhoud
 • een beheersmodule voor de gegevens van geautoriseerde bezoekers (en beheerders)
 • een beheersmodule voor de presentatiesjablonen
 • een module om persoonlijke informatie aan de bezoeker te tonen (personalisaties)
 • een module om centraal artikelen aan te kunnen maken die op verschillende pagina's getoond kunnen worden 

 bron: ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Contentmanagementsysteem )

Een CMS voldoet dus aan de eis dat de inhoud los staat van de vormgeving. Joomla! is een vrij, opensource-contentmanagementsysteem. Joomla! is geschreven in PHP en werkt met een MySQL-database. Joomla! heeft functies als het cachen van pagina's, RSS-feeds, printversies van pagina's, nieuwsflitsen, blogs, fora, opiniepeilingen, kalender, zoeken en taalinternationalisatie. De naam is de Engelse fonetische spelling van het Swahili-woord 'jumla' dat 'alles samen' of 'als één geheel' betekent. De naam is gekozen om de verbintenis van het ontwikkelingsteam en de gemeenschap met het project. De eerste versie van Joomla! (versie 1.0.0) werd op 16 september 2005 aangekondigd. Deze versie was versie 4.5.2.3 van Mambo, onder de nieuwe naam uitgebracht en gecombineerd met andere, kleine verbeteringen. Op 22 januari 2008 is de grotendeels herschreven versie 1.5.0 vrijgegeven.Jomla! is vrijgegeven onder de GNU General Public Licence.Het Joomla!-framework, de kern van het systeem, regelt alle basiselementen van een website, zoals de ingelogde gebruikers, de rechten van bezoekers en gebruikers en het ophalen van gegevens vanuit verschillende bronnen. Vervolgens zijn er drie elementen binnen Joomla! die geactiveerd worden door het framework:

 •  Components: Programma's geschreven in PHP die daadwerkelijke acties uitvoeren, zoals het verwerken van nieuwsberichten van platte tekst naar HTML-geformatteerde tekst. Het belangrijkste voordeel van de Components is echter de mogelijkheid die ze bieden om de website in kwestie functioneel uit te breiden. Hierbij kan gedacht worden aan een gastenboek, downloadomgeving, fotogalerij, etc.
 •  Modules: Blokken op de website die naast de hoofdinhoud getoond kunnen worden. Voorbeelden zijn o.a. menu's, kalenders, willekeurige afbeeldingen en recente toevoegingen.
 • Mambots: Mambots transformeren tekst in de inhoud van een pagina naar een geformatteerde tekst, zonder rekening te houden met de sjablonen/templates. Een standaard bijgeleverde Mambot zorgt er bijvoorbeeld voor dat een e-mailadres in de inhoud van een pagina omgezet wordt naar een voor spambot onleesbare code. Vanaf Joomla!-1.5 worden de Mambots Plugins genoemd.

Vervolgens sturen deze elementen hun uitgewerkte inhoud door naar de template, waar bepaalde teksten vervangen worden door de teksten gegenereerd door de elementen.

Bron ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Joomla )

Voor deze website zijn de volgende modules en Componenten zijn gebruikt:

 • Image Gallery : Coppermine
 • Gastenboek : Easy Guestbook
 • menu: Sw Menu Free
 • forum : PhPBB
 • exteditor :  JCE
 • Sitemap : SEF-Sitemap
 • Genealogie : PHPGedview

 

Geschiedenis vorige versie's van de website’s

september 2002:      

begonnen met omzetten oude website in nieuwe en deze onderbrengen bij Lycos

begin oktober 2002: 

kwartierstaten en genealogie Vonck van Lienden aangemaakt en ingebracht

eind oktober 2002:   

ingebracht woordenlijst, maten en gewichten, functionarissen, bestuursindeling Republiek, voorbeelden oud schrift

7 november 2002

alle pagina's die klaar zijn op server gezet, start test fase

11 december 2002

Dossiers Snoukaert en Asch van Wijk en bijbehorende genealogie op de website gezet

15 januari 2003

Diverse Bronvermeldingen gereed gemaakt voor vermelding op Website

15 februari 2003

Onder het menu Historische Documenten

- De processtukken over de jacht ( zie ook artikelen Nederlands Leeuw en Jaarboek CBG) geplaats 

  zowel de  transcriptie als de originele documenten

 - De transcriptie en het origineel van de overeenkomst met de Heer van Culenborch over de afbraak van de molen  geplaatst 

maart 2004

kwartierstaten vernieuwd

kwartierstaat Peterke van de Pavordt toegevoegd, 

Bronvermeldingen uit "de Navorscher" toegevoegd.

foto's van "van de Brenk -  van Arkel" toegevoegd

kaartjes met de geografische verspreiding van familienamen V(f)ON(c)K(e)(n) toegevoegd

lijst met gevonden personen met de naam VONK of VONCK toegevoegd.

schema van de afstammelingen van Steven Vonck van Lienden toegevoegd

kadastrale kaarten van de Marsch polder toegevoegd

Links aangepast en veranderd 

15 april 2004

Persoonlijke pagina toegevoegd

Menu aangepast

link naar website Karen toegevoegd, Karen maakt deze website als onderdeel van haar studie . Ze doet dit om zo een presentatie te geven van Thema 23 

december 2004

brongegevens van Gens Nostra toegevoegd

Alle momenteel in Gen-Lias aanwezige personen ingevoerd in Pro-Gen

 verspreidingskaartjes aangevuld

maart 2005

Website grotendeels vernieuwd met een eigen domeinnaam www.vonk-gen.nl en een betaalde Webhosting

elke pagina dezelfde layout gegeven , alle personen uit het bestand erop geplaatst met behulp van het programma Humo-Gen

Layout Hoofdpagina vernieuwd

april 2005

extra gegevens toegevoegd over de geografische verspreiding van de verschillenden familienamen Vonk etc.

diverse andere kleine aanpassingen

2006-2008

Omdat ik niet tevreden was met de uiterlijke verschijning van de website ben ik gaan nadenken over een andere opzet. Daarnaast wilde ik ook mijn website over de Historische Geografie van Waalre in de zelfde website onderbrengen.

Een nieuwe website gemaakt met drie hoofdonderwerpen.

Genealogie , de Historische Geografie van Waalre en de Republiek der Verenigde Nederlanden.

 

Aanvullingen en wijzigingen

19 oktober  2008

website online geplaatst

tot 30 oktober 2008

diverse aanpassingen gemaakt voor wat betreft de links in het menu en het uiterlijk van de  startpagina

4 november 2008

Forum PhpBB gepubliceerd

30 november 2008

Persoonskaarten toegevoegd

17 decemnber 2008

gegevens van niet verwante familie's vervangen onder andere:  De nazaten van Berend Funck en Wopke Braak (Deze heb ik gekregen van Jerry van Kooten) en de nazaten van Willem Vonk en Petronella Heymen ( gekregen van Ben Vonk)

 24 december 2008

De inscriptiones van Buchell toegevoegd. Het gaat om de pagina's 37 en 38 over de wapenborden en grafzerken in de kerk van Lienden

augustus 2012

In PHPGedview bestanden vernieuwd. Veel gegevens over "Vonk" en toegevoegd. Onder ander in Groningen, Zuid-Holland en Friesland

september 2012

Als gevolg van het feit dat de website host de bestaande versie van PHp heeft opgewaardeerd van 5.2 naar versie 53. werkte de website niet goed meer. Dit heeft de volgende veranderingen met zich mee gebracht:

Joomla geupdate van versie 1.5.7 naar 1.5.26

PHPgedview: vervangen door Webtrees, dit is een duidelijke verbetering. Webtrees heeft meer mogelijkheden voor het tonen van gegevens en een layout, die meer past in de stijl van de Website. PHPgedview werd ook niet meer bijgehouden.

de sitemap vervangen door Xmap

Voorjaar 2020

Omdat verschillende redenen o.a dat de joomla versie sterk verouderd was en de website niet eenvoudig kon worden geupdate heb ik de website in zijn geheel opnieuw gemaakte en voorzien van een nieuwe opzet met een nieuwe template en gebaseerd op de nieuwste versie van Joomla. Ook de inhoud is uigebreid met meer foto's en documenten en een apart onderdeel Verhalen. De indeling en de menu's zijn ook aangepast.

 

 

met dank aan:

Bij het verzamelen van gegevens over de familie's Vonk en mijn voorouders heb ik gebruik gemaakt van gegevens die mij zijn toegezonden door andere Vonken en verre tot heel verre familieleden en van gegevens die ik van andere website's heb gehaald.

Deze personen wil ik hierbij bedanken. De website's zijn al vermeld in het onderdeel weblinks

familie Vonk:

Tjerk Vonck, Rolf Vonk, Hugo Vonk, Guus Vonk, Pieter Vonk, Erik Jan Vonk, Evert Vonk, Geurt Opperman, Sjoerd Bouwman, Jerry van Kooten, Ben Vonk

kwartierstaten:

Betty Radstok, Belia Snoep, Frank Fleuren, Erik van Dorland, Wil Braakman, Hanny Buschmann.

 

 

gjvonk.jpg

Ik ben in 1951 geboren in Tiel, later zijn mijn ouders verhuisd naar Wadenoyen. Mijn vader had een baan als procuratiehouder bij een fabriek voor spuitmachines voor fruitbomen. Ik heb in Wadenoyen de lagere school doorlopen. Daarna ben ik naar de H.B.S. gegaan in Tiel. Aanvankelijk wilde ik dierenarts worden. Twee huizen verder woonde namelijk een dierenarts. Ik ging vaak met hem mee. Op de een of andere manier ben ik deze beroepswens vergeten. Na de HBS ben ik naar de Landbouw Hogeschool in Wageningen  gegaan om Cultuurtechniek te gaan studeren. Het propaedeuse jaar was echter een voortzetting van de HBS. Ook kwam ik er toen achter dat mijn latere loopbaan voor een groot deel zou bestaan uit vergaderen en papierwerk. Omdat ik echter veel meer praktisch ben ingesteld en graag een tastbaar resultaat zie van mijn werk ben ik daarna naar de H.T.S. voor de Bouwkunde te Utrecht gegaan waar ik Landmeetkunde heb gestudeerd. Na een periode van ongeveer anderhalf jaar waarin ik voor een ingenieursbureau ongeveer heel Noord-Nederland heb doorgereisd ben ik voor een gemeente in het zuiden van Noord-Brabant gaan werken. Hier houd ik mij onder andere bezig met het aansturen van de landmeetploeg, het bijhouden van de diverse digitale kaartbestanden en het vervaardigen van allerlei soorten thematische kaarten.

Mijn hobby's, genealogie en geschiedenis. Verder heb ik belangstelling voor Archeologie. Omdat ik mij  beroepsmatig bezig heb gehouden met kaartvervaardiging en  belangstelling heb voor Archeologie ben ik gevraagd mee te werken aan de vervaardiging van een archeologische attentiekaart van de gemeente Waalre. Deze is in de loop van 2003 gereed gekomen. Bij de vervaardiging van deze kaart heb ik mij ook verdiept in andere soorten kaarten die daarvoor een hulpmiddel kunnen zijn.  Uit de combinatie van hobby's , interesse' s  en beroep is de belangstelling voor historische kaarten voortgekomen met als resultaat het streven om een kaart te maken van de bestuurlijke indeling van de Republiek der Verenigde Nederlanden voor 1795. En deze samen met de bijbehorende  overzichten te publiceren op een Website.