Kroniek 15e eeuw Barneveld periode 1401-1500 versie: 02-02-2002 1444, 29 nov., (Sondag post Catharina)

Roelof Vonck ontvangt het goed Uddel, Uddelermeer `sampt 's Grievenholt met alle syns toebehooren' voor 900 rijksdaalders van ridder Udo Talholt in pand. bron: ????

Kroniek 16de eeuw Barneveld periode 1501-1600 versie: 01-05-2002

1434. Berends, P., Het Oud-Archief van Harderwijk, deel I, blz. 271

1549, 9 sep., Evert van Dompzeler Jansz. bekomt transport van het herengoed Esvelt na confirmatie van een arbitrale uitspraak d.d. 5 juli 1549, door Ambrosius Mariss, schout te Barneveld, Steven ten Westenegh, Heyman Carcelis van Dompzeler, Henrick van Poelwick, Willem van Muylicken en Cornelis van der Borch in de twist tussen Evert en zijn broer Arnt van Dompzeler Jansz., genaamd Vonck, waarbij dit herengoed aan Evert is toegevallen, onder voorwaarde dat hij en zijn vrouw Anna, aan Arnt laten een stuk erf, aangekomen van Ernst Strick, en het Twystende erve, gelegen in het Wesselseveld.bron: De herengoederen op de Veluwe, deel 1, blz. 74

1551, 30 jun, Zitting van het rondreizend Veluws landgericht te Barneveld. Twee edellieden Mor van Dompseler en zijn zwager Johan Hackfort trokken op met 26 anderen: Johan Hackfort, Johan Mom, Evert Hendrickse van Dompseler, 36 jaar, Jan Vonck, 26 jr zv Vonck vroeger Arnt van Dompseler, Goert van Oldenbarnevelt, Peel Versteech (uit het geslacht, waartoe ook Anastasius Versteech behoort), Goert van Steenbeeck, Jan Cloet, Wulf Clomp, de in 1556 heldhaftige aanvoerder van de Harder wijkse burgers, Jan Kyvit, Giisbert Giisbertse, Henrick Henricks, onderschout van Barneveld 50 jaar, Alardt die Snyder, Giisbert Schomaker, Heyntgen Dirricx, Ganglof Gerrits (genoemd naar St. Gangulfus aan wie de kerk in Garderen gewijd was), en verder (aldus Beerninck) nietszeggende namen, tegen Andries Gerrits te Nunspeet, die een 'heerlosen knecht' gedood had, en pleegden in dat dorp gewelddaden. lit.: Beernink, G., Uit de gerichtssignaten van Veluwe (1526 - 1568). in: Bijdr. en Meded. ver. Gelre, deel XVI, 1913, blz. 75; Zeven, A.C., Zestiende-eeuwse Veluwse gerichtsignaten. in: Veluwse Geslachten, 22e jrg, nr. 5, 1997, blz. 293

1555, 25 feb., Den erntfeste ind vroeme Johan Hackffoert heefft gecofft twee graeven op dat Koijer an dye noortzijdt beneffen den blauwen zarck van zelighe heer Arnt Vonck ons pastoir 't Barnefelt geweest sij &.bron: GAB, Archief NH gemeente (inhoud thijns- en grafregister)

1564, 25 jan., (Sinte Paulus bekeringe) Vonck van Mehen myt Joffer Geertruijt van Ommere sijn huijsffr. hebben gecoft twee graeven in dye noirdtzijdt en noortwesten houck an de muijr dair de schoel is. bron: GAB, Archief NH gemeente (inhoud thijns- en grafregister)