Nadere Toegang op inv. nr 473

uit het archief van het

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

H.J. Postema 2014

 Inleiding

Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers over de zogenaamde vrijwillige rechtspraak. In dit inventarisnummer zijn regesten opgenomen van minuten van testamenten en enkele andere akten over de periode 1676-1729.

30-10-1721

Roelof van Noort x Christina Vonk van Lienden lijftochten elkaar.

24-4-1677

Margaretha van Beeck, wed Dirck Vonck van Lienden toont een besloten testament

29-5-1678

Maria Vonck van Lienden wed. Thomas Maisondeu tot Levendael, mitsgaders jonker Bitter van Reede en Elisabeth Maisondeu, zijn vrouw, tonen een besloten testament van 4 Thomas Maisondeu tot Levendaell.

10-12-1678

Huijbert Vonck van Lienden tot den Tollenburgh kapitein, gehuwd met Mechtelt van Reede tot Nederhorst, stellen tot mombers over hun kinderen Pieter van Reede tot Nederhorst kapitein en Frederick Klerck, oud-burgemeester en pensionaris van Rhenen, haar broer en zwager

2-07-1679

Johan Vonck van Lienden, oud-burgemeester, en Magdalena van Rijswijck zijn vrouw legateren aan hun oudste zoon Arien Vonck van Lienden

15-8-1679

Hendrick Lambertsz Vonck en Beliken Foelarts lijftochten elkaar in al hun goederen.

6-7-1680

Aletta Klerck toont besloten testament van Margareta van Beeck wed. Dirck Vonck van Lienden.

9-4-1681

Wijnanda van Rijswijck wed. Gijsbert van Brienen, in leven vaandrig ten dienste deser landen, sieck te bedde leggende, prelegateert aan Sybilla Vonck van Lienden, haar nicht, twee zilveren kandelaars, drie paar van de beste lakens, drie handdoeken, drie paar oorkussens en drie tafellakens en drie dozijn servetten, en aan Marta Vonck van Lienden, haar nicht, de kleren aan haar lijf. En aan Gijsbert Vonck van Lienden en Jan Vonck van Lienden, haar neven, ieder 300 gl, tezamen onmondige kinderen van haar zwager Johan Vonck van Lienden bij haar zuster Magdalena van Rijswijck in leven verwekt. Zij stelt tot haar enige en universele erfgenamen de vier bovengenoemde prelegatarissen mitsgaders Dirck Vonck van Lienden, mede onmondige, doch oudste zoon van haar zwager en zuster. Haar zwager Johan Vonck van Lienden behoudt de lijftocht.

7-7-1685

De vrouw van Hille Vonck, genaamd Geertje Teeuwissen Bos, toont een testament van 18-11-1683 van haar vader Teeuwis Petersz Bosch te Utrecht gepasseerd. Hij woonde in Achterberg en stelde tot zijn enige en universele erfgenamen zijn twee kinderen Jan Teuwissen Bosch en Geertje Teuwissen Bosch x Hillebrant Vonck, en zijn neef Gerrit Cornelissen Bosch, verwekt bij Cornelis Teuwissen Bosch, zijn overleden zoon.

3-7-1690

Maria Vonck van Lienden, x Frederick van der Velde, overste-luitenant, stelt tot haar erfgenaam ab intestato. Zij prelegateert aan Dirck van Brienen de helft van haar huis Levendaal te Laar

3-9-1694

Anna Vonck van Lienden, huisvrouw van Frederick Klerck, het testament van haar man te continueren.

25-3-1697

Huijbert Vonck van Lienden tot den Tollenburgh verzocht opening van het testament van zijn zuster Anna Vonck van Lienden, in leven vrouw van Frederick Klerck.

3-4-1725

Angelica Vonck van Lienden toont een besloten testament in bijwezen van Dirk van Brienen, heer van Levendael en zijn drie zonen als bloedverwanten van Maria van Brederode huisvrouw van Dirck van Brienen dd 9-6-1720.

3-4-1725

Dirk van Brienen wed Maria van Brederode toont besloten testament in bijwezen van Angelica Vonck van Lienden als een bloedverwant van dd. 4-5-1708 en 7-6-1704 en 29-9- 1698 en 13-1-1708.