beroepen in 1909
Voornaamste beroepen   Positie               Mannen    Vrouwen   Totaal    
       
Aalst:
Metselaars B

5

5

Metselaars C D 6 6
Aannemers C D 4 4
Waschbleekerij B 4 4
Waschbleekerij C D 1 4 5
Kleermakers B 1 1
Waschbleekers B 6 6
Waschbleekers C D 4 20 24
Schoenmakers B 3 3
Schoenmakers C D 16 3 19
Smeden B 1 1
Stokers C D 1 1
Fabr. Van pellen B 2 2
Fabr. Van pellen C D 24 24
Fabr. Van Sigaren B 2 2
Fabr. Van Sigaren C D 27 3 30
Landbouwers B 55 11 66
Landbouwers C D 35 11 46
Kooplieden B 2 2
Voerlieden C D 2 2
Huisbedienden 11 11
Staldiensten 1 1
Losse werklieden 1 1
Overige beroepen 42 17 59
   
Alle beroepen te zamen 244 81 325
   
Beroepsloozen 140 289 429
   
Totale bevolking 384 370 754
   
Waalre:
   
Metselaars A B 2 2
Metselaars C D 8 8
Timmerlieden A B 7 7
Timmerlieden C D 9 9
Kleermakers A B 1 1
Schoenmakers A B 6 6
Schoenmakers C D 3 1 4
Smeden A B 3 3
Smeden C D 2 2
Machinisten C D 1 1
Stokers C D 1 1
Fabr. Van linnen A B 4 4
Fabr. Van linnen C D 25 2 27
Fabr. Van manufacturen C D 32 32
Fabr. Van pellen  C D 18 18
Fabr. Van sigaren  A B 2 2
Fabr. Van sigaren C D 81 32 113
Landbouwers A B 76 41 117
Landbouwers C D 43 35 78
Kooplieden A B 3 6 9
Huisbedienden 19 19
Stalbedienden 2 2
Overige beroepen 74 36 110
   
Alle beroepen te zamen 371 204 575
   
Beroepsloozen 187 340 527
   
Totale bevolking 558 544 1102
   
A en B Patroons
C en D werknemers