GENEALOGIE EN HERALDIEK TE RHENEN

dr . A.J. de Jong

C.L. van Otterlo

Van dit boek heb ik de pagina's waar de naam Vonck van Lienden op voorkomt weergegeven met soms extra tekst om de context waarin de gegevens voorkomen te verduidelijken. De eigen toevoegingen zijn cursief weergegeven. De namen van de familie Vonck van Lienden heb ik in rood weergegeven om het geheel duidelijker te maken.

Verder heb ik ook de informatie over een aantal andere onderwerpen opgenomen, die met deze familie en de vermeldingen ervan in dit boek te maken hebben.

Ik heb de informatie onderverdeeld in een aantal verschillende onderwerpen :

1. De Tollenburg

2. Genealogie Klerck

3. Rouwborden in de Cunerakerk

4. Wapenkwartieren op de rouwborden

5. Rhenense Inventarissen

6. Grafzerken in de Cunerakerk

7. Wapenborden Rhenense Vroedschap

8. Diverse genealogien

9. Stenen Charters

10. afbeeldingen van wapenkwartieren