Blz 333

IIIB PELGRIM DIE BRUEN JACOBSZ, op 8.3.1478 genoemd als borg van PELGRUM DIE BRUEN WILLEMS, die een hofstad te Kesteren verkoopt.

In 1556 wordt nog een HUBERT AERNTSZ DYE BRIJYN genoemd als borg voor WYLLEM AERNTSEN. die land in kerspel Kesteren verkoopt.

IVa. GIJSBERT DE BRUYN, tr. MARGRIET VAN CUYNRE. Kinderen:

1 ANNA DE BRUYN, tr. JOHAN VONCK VAN LIENDEN, geb. 1528.

lVb. RUTGER DE BRUEN, genoemd 1496 in verband met een jaarlijkse erfrente te betalen aan de kerk van Rhenen en mogelijk In 1502 te Wijck. Had vermoedelijk een zoon DIRICK DE BRUYN, volgt V. E is een RUTGER DE BRUYN bekend, die gehuwd was met een N. VAN CUYNRE. Van RUTGER DE BRUYN Is een zegel bekend aan een charter te Rhenen d.d. 25.11.1496 (geschonden, vermoedelijk een adelaar).

 1. DIRICK DE BRUYN, overl. voor 14.2.1557, tr. CHRISTINA LIJSTERS. Van hem is een schepenzegel bekend aan een charter d.d. 4.4.1552, met de bekende adelaar als wapen. Op het zegel lezen we DIRCK DE BRUYN RUTGERS.

Kinderen:

 1. ELISABETH DE BRUYN, genoemd 1571, tr. JAN VONCK HENRICKSZ.
 2. CHRISTINA DE BRUYN, genoemd 1571 en 1590, tr. DIEDRICK KOUFFEN (COEVEN),burgemeester van Rhenen 1607/8 en raad aldaar 1618/9.,
 3. MARIA DE BRUYN, genoemd 1571, tr. DIRCK VONCK PELGRUMSZ.
 4. JEREPHAES DE BRUYN, genoemd 1594, tr. DIRCK MEUSZ, raad te Rhenen 1591/1594 en

schepen aldaar 1611/12.

 1. Joffr. GIERARDA (GERRITJE) DE BRUYN, overl. voor 1589, tr. JACOB VAN RHENEN, overl. voor 1576, z.v. DIRICK VAN REENEN en Joffr. ANTHONIA VONCK.
 2. RUTGER DE BRUYN, volgt VI.

 

Blz 351

IIa. CORNELIS FREDERICX VAN BEECK, wijnkoper en borgerhopman te Utrecht, genoemd ald. 1596.1600 en 1607, Raad van de Vroedschap aldaar en rentmeester (van de Cathuysers?); tr. CHRISTINA BUDDINGH, d.v. CORNELIS THONISZ BUDDING(H), burgemeester van de stad Rhenen. overl. Rhenen 31.3.1593, en ANNA THONISDR.

Kinderen:

 1. FREDERIK VAN BEECK.
 2. MARGARETA VAN BEECK, geb. april 1603, lidmaat in 1654, overl. 9.11.1678 tr. (1) JOHAN VAN NIENDAEL (NIJENDAEL) overl. voor 7.11.1635, o.tr.(2) Rhenen 21.3.1641 tr. Kesteren DIRK VONCK VAN LIENDEN, weduwnaar van ANGELA VAN RHEENEN, d.v. LUBBERT VAN RHENEN en JOHANNA VAN DER LAUWICK zie later.
 3. ALIDT (ALETTA) VAN BEECK, geb. circa 1600, tr. Rhenen 23.5.1630 GERARDT CLERCQ (KLERCK), die tr.(2) Rhenen 25.11.1649 FREDERIKA VONCK VAN LIENDEN, d.v. DIRCK en ANNA VONCK VAN LIENDEN.
 4. ANNA VAN BEECK, anno 1635 nog jongedochter, tr.(1) Utrecht (Anth. Gasth.) 19.4.1653 PIETER DE VISSER, afk. van Leiden, tr.(2) Utrecht(Anth. Gasth.) 8.6.1658 JOHANNES BONT, wednr. SARA EGGERT.
 5. CORNELIA ELISABETH VAN BEECK, anno 1635 onmondig.
 6. MARIA VAN BEECK, anno 1635 onmondig, in 1654 lidmaat te Rhenen.
 7. HARMAN VAN BEECK,

 

Blz 383

 1. CORNELIS GOOSEN VAN DRIEL METJEN VONCKEN VAN DORNICK 1657.

CORNELIS GOOSENSS VAN DRIEL, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 1.1.1643 METJE VONCKEN of VONCK VAN DOORNICK. weduwe GERRIT ADRIAENSZ BOONSAYER

1 GERRIT CORNELISSEN VAN DRIEL, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 10.10.1669 HILLETJE WILLEM VAN DE VLIERT, j.d. van Scherpenzeel. GERRIT was raad 1674/5. Uit dit huwelijk 2 dochters.

 1. JAN CORNELISSEN VAN DRIEL, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 24.10.1664 JANNETJE CORNELISSEN VERMEER. j.d. van Rhenen. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

Blz 389

 1. R. VAN NOORT, diaken 1742. (Wapen: als no. 8).

ROELOF VAN NOORT, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 11.1.1708 CHRlSTINA VONCK VAN LIENDEN, j.d. van Rhenen: of het is ROELOF VAN NOORT, j.m. van Rhenen, o.tr./tr. Rhenen 22.6/15.7.1742 ANNA VAN OMMEREN.

 

Blz 425

Diverse Genealogieen:

RUTGER WILLEMSZ BUDDINGH, in 1660 kameraar en in 1663~1665 schepen te Rhenen, o.tr Rhenen 1.1.1643 MARIKEN (MARGJEN) VONCK VAN LIENDEN (LYNDEN) en o.tr.(2) Rhenen 28.4.1650 WEINTJE JERIPHAES SOET (WEYMKE SOET), overl. 10.7.1695, d.v. JEREPHAES DIRCKSZ SOET en ANNA VAN TRIEST..

 

Blz 433

JOHANNES BAARS, ged. Rhenen 30.9.1736, oven. Rhenen 11.7.1793, tr.(1) Rhenen 5.2.1758 ANNA SYBILLA (ANNA MARGARETHA) MOESVELT (MOESVELDT), ged. Rhenen 6.2.1735, overl Rhenen voor 1787, d.v. THEODORUS MOESVELT (MOESVELDT) en NIESJE VONCK,' tr.(2> Rhenen5.8.1787 JANNETJE JANS, geb. Achterberg, oven. Rhenen 21.11.1787.

 

blz. 435

WILHELM (WILLEM) BOVENSCHEN, geb. Werthausen (Graafschap Meurs, Hertogdom Kleef), ged Hoch-Emmerich 18.2.1777, ijzersmid/veerman, overl. Lienden 30.7.1833, tr. Rhenen 25.10.1801 GERRITJE ACHTERBERG(H), ged. Rh.enen 4.10.1778, overl. Lienden 20.1.1839, d.v. JACOBUS GERRITSEN ACHTERBERG en JOHANNA GADERMANS (GATERMAN). Uit dit huwelijk:

 1. HENDRIK, geb./ged. Rhenen 19.12.1801/22.12.1801, ijzersmid, woonde Herenstraat A 97, overl. Rhenen 18.11.1878, tr. Rhenen 24.11.1827 ELISABETH JACOBSE(N), geb. Rhenen 3.7.1801, overl. Rhenen 20.7.1873, d.v. HENDRIK JACOBSE en NEELTJE WILLEMS.
 2. JOHANNA, ged. Rhenen 17.6.1804.

3, JOHANNA, geb./ged. Rhenen 14.8.1805/25.8.1805, overl. Lienden 4.4.1832, tr. Rhenen 21.3.1827 DIRK JAN VAN DOORN, geb/ged. Lienden 9.4.1797/16.4.1797, schipper, overl. Lienden 23.7.1833, z.v. JOHANNES (JAN) VAN DOORN ged. Tiel 6.3.1774, herbergier, overl. Lienden (Marsch) 4.9.1823; deze tr. Kesteren 28.7.1793 MARGARETHA BERENDINA DE HAAS, geb. Amsterdam, woonde in 1793 te Oudenwaard (bij Lienden).

 1. TREYNTJE, ged. Rhenen 10.2.1808.
 2. TRIJNTJE (CATHARINA), geb/ged. Rhenen 7.5.1809/28.5.1809, tr. PELGROM VONK, geb. Lienden 14.2.1806, veerman, overl. Lienden 22.8.1880, z.v. WILLEM VONK en JOHANNA VELDKAMP.
 3. GERRIT JACOBUS, geb/ged. Rhenen 15.10.1811/1.12.1811