Kwartierstaat van Hadewich (Haze) van CULEMBORG
 
Bestand:D:\PG30\NL\DATA\VONKST
Datum:22-08-2012
Selectie:'Personen in kwartierstaat van Hadewich (Haze) van CULEMBORG [1226]'
Sortering:Kwartiernummer

Generatie XVI
 
44167 Hadewich (Haze) van CULEMBORG (Swedersdr.), overleden 1566/1567.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1515 met Arnt WTENWEERDE, overleden 1557/1558, leenman van Culemborg te Maurik( 1518), richter van Eck en Maurik ( 1540, '43, '52), schout (1538), pander ( 1555/56),.
Gehuwd (2) met Adriaen van MAURICK, geboren ca. 1470.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Beatrix, overleden ca. 1578, volgt haar man na diens dood op in de pachtgoederen te Wiel en volgt haar broer Olifier Wtenweerde als pachster op van ca. 4 morgen land in her Ommerenveld te Ommeren
De Gelderse Leeuw (Jubileumboek 1992 )
.
Gehuwd met Gijsbert ROELOFSZ. Geboren ca. 1500, overleden op 24-07-1562 te Eck, begraven te Eck, gerichtsman (1547) en nabuur(1552) van Eck,
 
Gijsbert is Culemborgs jaarpachter van 3 morgen land te Eck en voor 3/4e deel (naast Roelof Henrickss en de erfgenamen van Roelof van Darthuijsen voor 1/4 deel) pachter van een uiterwaard en de Steenweert te Wiel, alsmede van een annex gelegen middelwaard. Hij zegelt als waarborg bij de verkoop van een huis en land te Eck in 1544; citeert als gerichtsman vanaf 1547 diverse malen on geschillen omtrent een middenzand bij Wiel en wordt in 1551 ca. 51 jaart oud genoemd. In een verkoop akte zegelt hij samen met Jan Wolterss als tijnsgenot en Henrick van Eck als tijnsheer. Op 28-12-1555 schrijft hij een kwitantie uit voor zijn broeder Jan Rolofss, pastoor van Maurik, die zelf niet schrijven kan. Als Gijsbrecht Roelofss wordt hij 8-4-1561 ca. 60 jaar oud en ' goet van namen' genoemd.
Uit de vondst in 1872 van zijn blauwe grafsteen met ingehakt wapen blijkt hij op 24-7-1562 te zijn overleden en te Eck begraven. Het wapen vertoonde vijf lelies (3:2) onder een in drieen afhangende barensteel. Elders aangetroffen zegels van hem tonen evenw
.
2.  Olifier.
3.  Geryken, wordt na opdracht door haar moeder op 14 december 1517 beleend met de helft van 6 morgen land in de Huismaten onder Maurik
De Gelderse Leeuw (Jubileumboek 1992 )
.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Adriaen (Adriaenszn.), geboren ca. 1507, overleden ca. 1578, onmondig op 12 januari 1517, leenman van Culemborg te Maurik, gerichtman in Neder-Betuwe (1539) en van Eck en Maurik (1541, '43, '49, '53), woont in Ingen, rentmeester van de Culemborgse goederen in Neder-Betuwe (1557-1576)
De Gelderse Leeuw (Jubileumboek 1992 )
.
Gehuwd met Johanna (Meertensdr. ? ) WIJNEN.
5.  Jooste, na 24 mei 1566, krachtens magescheid beleend met de tienden van Wolfsland.
Gehuwd, voor 16 maart 1519 (mogelijk reeds voor 14 december 1517) met Johan Jansz van HATTEM, leenman van Culemborg, zoon van Johan Willemsz van HATTEM en Maria van GROOTVELT.
6.  Henrica, vermeld in processen uit 1554 en 1562
De Gelderse Leeuw (Jubileumboek 1992 )
.
Gehuwd met Herman van DELFT, samen met Jasper van Culemborg jaarpachter van 4 morgen land in het Broek, genaamd de Leeuwenakker.

Generatie XVII
 
88334 Sweder van CULEMBORG, richter van Eck en Maurik 1494, overleden 1502-1503.
Gehuwd 1475 met
88335 Beatrijs NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Hadewich (Haze) (Swedersdr.) (zie 44167).

Generatie XVIII
 
176668 Hubrecht (Hubert) van CULEMBORG, geboren 1420, overleden voor 1481, beleend met land in de Huysmaten onder Maurik.
Gehuwd met
176669 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Sweder (zie 88334).

Generatie XIX
 
353336 Gerard van CULEMBORG, heer van Geeresteyn 1438, geboren voor 1393, overleden voor 1466, vermeld 1400-1460, knape 1403, krijgt van zijn broer Hubrecht het goed Muyswinkel en zes morgen land onder Maurik, 1403, bezitter van de tiend Middelparrick te Maurik.
Gehuwd voor de kerk voor 1421 met
353337 Gijsberta van ZUYLEN van NYEVELT, overleden voor 1468, vermeld (1421) 1441-1466, beleend met land onder Maurik, St. Simon 1454.
Uit dit huwelijk:
1.  Hubrecht (Hubert), geboren 1420 (zie 176668).

Generatie XX
 
706672 Gerrit I van CULEMBORG, overleden op 28-05-1394, knape 1340, ridder 1371, heer van de Leck, Werth en Werterbruch 1352, beleend met Culemborg 1379, leenman, borg en raadsvriend van de hertog van Gelre.
Gehuwd circa 1371 met
706673 Bertha van EGMOND, overleden circa 1413, beleend met Slijckplack en Coerenweert in de Mauriker maalschap 16-8-1393.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerard, geboren voor 1393 (zie 353336).

706674 Jacob van ZUYLEN van NYEVELT.
Gehuwd met
706675 Elisabeth van NYENRODE.
Uit dit huwelijk:
1.  Gijsberta (zie 353337).

Generatie XXI
 
1413344 Hubert II van CULEMBORG.
Gehuwd met
1413345 Jutte Petersdr. van de LECK.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit I (zie 706672).

1413346 Jan I van EGMOND, geboren circa 1310, overleden op 28-12-1369, begraven te IJsselstein, heer van Egmond, geb. ca. 1310, ridder; neemt deel aan de slag bij Cassel 23-8-1328, aan de derde tocht van graaf Willem IV naar Pruisen dec. 1344 - maart 1345,aan die tegen Utrecht juni 1345 en (vermoedelijk) aan die tegen Friesland sept. 1345; is van 1339 af lid van de grafelijke raad; legt samen met Gerard van Heemskerk de grondslag voor het Kabeljauws verbond van 23-5-1350 waarvan hij in Holland de leider wordt, doch treedt vanwege de te verwachten erfenis nimmer scherp op tegen zijn meer Hoeksgezinde schoonvader; bekleedt een leidende positie onder graaf Willem V; baljuw van Kennemerland jan. 1353 april 1354; belast met de verdediging van Naarden en de militaire leiding over Kennemerland, West-Friesland, Amstelland en Waterland okt. 1355; is in hoge mate verantwoordelijk voor het uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, maar ook voor de beëindiging van de burgeroorlog met de terugkeer van de Hoeken in het land en het landsbestuur; wordt vanwege conflicten metde abt van Egmond door de paus
geëxcommuniceerd 1366; overl. 28-12-1369, begr. IJsselstein.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.470)
.
Gehuwd circa 1330 met
1413347 Guyote van AMSTEL, overleden na 1370, aangewezen als erfdochter van IJsselstein bij wijziging door graaf Willem III van IJsselstein c.a. in een onversterflijk leen Woudrichem 20-5-1330, getocht aan de tienden van Huisduinen en die van Zegwaard 31-3-1331, voorts vermeld 1-9-1344; overl. na 1370.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.470)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Bertha (zie 706673).

Generatie XXII
 
2826692 Wouter II van EGMOND.
Gehuwd met
2826693 Beatrijs van de DOIRTOGE.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan I, geboren circa 1310 (zie 1413346).

2826694 Arnoud van AMSTEL van YSSELSTEIN, overleden na 1363, vermeld vanaf 24-6-1304, als ridder vanaf 18-6-1312; wordt samen met zijn vader door graaf Willem III met IJsselstein beleend 's-Gravenhage 21-7-1313; krijgt voor door hem verstrekte leningen het huis Stoutenburg met het daaraan verbonden schout- of baljuwschap van Amersfoort en Eemland in pand vanaf 1325 (waar hij na aflossing der leningen slechts met enige moeite kan worden ontzet 2-1-1341); na het overlijden van zijn vader (1344) door graaf Willem IV beleend met het huis en de heerlijkheid van IJsselstein en alle andere goederen die zijn vader van de Hollandse grafelijkheid in leen had gehouden 22-4-1344; lid van de grafelijke raad in de jaren 1345 - 1348 en 1354 - 1357 waarbij hij tracht afzijdig te blijven in de opkomende tegenstelling tussen Hoeken en Kabeljauwen; is baanderheer 3-8-1354; heeft een grote belangstelling voor wetenschappen (o.a. geneeskunde, waartoe hij een medische bibliotheek aanlegt die hij ter beschikking stelt aan zijn lijfarts Dirk van Heeswijk die belast was met de verpleging in het gasthuis te IJsselstein); overl. kort na 12-2-1363, begr. IJsselstein (St. Nicolaaskerk).
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.469)
.
Gehuwd voor 1309 met
2826695 Maria van AVESNES, geboren circa 1290, overleden na 1344, begraven te IJsselstein, bastaard; vermeld als nicht van graaf Willem III van
Henegouwen-Holland wanneer deze haar schoonvader met het kasteel IJsselstein en grond onder Benschop, Polsbroek, Hoenkoop en Blokland als recht leen beleent Aken 6-1-1309; ontvangt van de graaf goederen in Opburen, alsmede het gerecht en de tienden van Broekdijk, Gerverskop en Haanwijk 25-7-1310; wederom vermeld 12-7-1313; wordt door de graaf beleend met goederen onder Kamerik 20-8-1314; wordt door haar vader met goederen in Amstelland beleend Utrecht 29-11-1316; wordt getocht met 200 van de 300 pond zwarte tournooisen die zij en haar man jaarlijks uit de tienden van Benschop zullen ontvangen Utrecht 16-4-1322; verzoekt samen met haar man om wijziging van IJsselstein c.a. in een onversterfelijk erfleen, te vererven op haar dochter Guyote, Woudrichem 20-5-1330; voor het laatst vermeld wanneer zij samen met haar man aan de deken en het kapittel van de Dom vergunt een brug aan te leggen over een watergang bij Benschop 1-9-1344; begr. IJsselstein(St.Nicolaaskerk).
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.469)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Guyote van AMSTEL (zie 1413347).

Generatie XXIII
 
5653388 Gijsbrecht van AMSTEL.
Gehuwd met
5653389 Bertha van ARKEL van HEUKELOM.
Uit dit huwelijk:
1.  Arnoud van AMSTEL van YSSELSTEIN (zie 2826694).

5653390 Gwijde van AVESNES, bisschop, geboren circa 1253, overleden op 28-05-1317 te Utrecht, op jonge leeftijd al aartsdiaken van Luik; onder pressie van zijn vader door het Domkapittel gekozen tot bischop (elect) 28-11-1291; ontvangt wel de keizerlijke investituur en de regalia 20-6-1294, maar wordt vanwege de door de Dampierres aangewakkerde tegenstelling niet tot bisschop aangesteld 1296; wordt door zijn broer Jan II van Henegouwen-Holland beleend met de eigenlijk Utrechtse landen van Woerden en Amstel ca. 1300 en geeft in laatstgenoemde kwaliteit stadsrecht aan Amsterdam; wordt na de dood van Bisschop Willem Berthout door de kapittels van St.-Salvator, St.-Pieter. St.-Jan en Sinte-Marie (doch niet door het Domkapittel) gekozen tot bisschop van Utrecht 5-8-1301 (als elect erkend door paus Bonifatius VIII vóór 15-3-1302; gewijd 20-4/6-5-1303; ontvangt de regalia van koning Hendrik VII 25-12-1309); blijft als bisschop van Utrecht nauw verbonden aan de expansionistische politiek der Avesnes, b.v. door deelname aan de strijd in Zeeland waar hij wordt gevangen genomen op Duiveland 1304; weet na terugkeer echter zijn positie te versterken, zowel in de stad Utrecht als in het Oversticht (door die van Stellingwerf herhaaldelijk af te slaan); neemt deel aan het provinciaal concilie van Keulen 1310 en het algemeen concilie van Vienne 1311; hetstelt de financiële positie van het bisdom, o.a. door enkele jaren in eenvoudige omstandigheden buitenlands te gaan wonen; neemt het kasteel ten Goye in 28-5-1317, doch in de nacht daarna plotseling (door vergiftiging ?) aldaar overleden; begr. Utrecht (Dom).
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag 468)
.
Gehuwd met
5653391 NN 1.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, geboren circa 1290 (zie 2826695).

Generatie XXIV
 
11306780 Jan I van AVESNES, geboren 04-1218 te Houffalize, overleden op 24-12-1257 te Valenciennes, gelegitimeerd door Keizer Frederik II 1242; tracht vergeefs het huwelijk van zijn ouders alsnog door de paus geldig te doen verklaren Lyon dec.1244; bij scheids-rechterlijke uitspraak van de leenheer koning Lodewijk IX van Frankrijk aangewezen als opvolger van Henegouwen (doch niet voor Vlaanderen) Parijs juli 1246; wordt bij een nieuw proces alsnog wettig verklaard als stammende uit een "puratief huwelijk" 25-11-1249; beleend door zijn zwager Rooms koning Willem II van Holland met Namen 1249 en met Rijks-Vlaanderen Frankfort juli 1252, doch moet van beide afzien bij de hernieuwde schikking door Lodewijk IX Peronne 24-9-1256 waardoor hij alleen (als in 1246) het opvolgingsrecht in Henegouwen behoudt;
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.372)
.
Ondertrouwd op 20-08-1246, gehuwd op 25-10-1246 met
11306781 Aleida van HOLLAND, overleden 1284-1284, vestigt zich na het overlijden van haar gemaal met haar vijf kinderen in Holland, waar zij veel bezittingen heeft; wordt na de dood van haar broer Floris (26-3-1258) ruwaardes van Holland en Zeeland voor haar onmondige neef Floris V; koopt het dijkdorp Schiedam, doet aldaar een kasteel bouwen (Huis te Riviere) en een kerk stichten (5-12-1262), weet tijdens haar regentschap de adels tegenstellingen onvoldoende te beheersen en steunt voornamelijk op Zeeuwse adel, waarop de Hollandse adel graaf Otto II van Gelre in het land roept om als regent te gaan fungeren, wordt uit de vogdij gestoten door de nederlaag van haar aanhangers aan de Vernoutsee (bij Reimerswald) 22-1-1263, waarna veel van haar bezittingen in beslag worden genomen, wordt schadeloos gesteld door Floris V Brugge 24-10-1268; begunstigt ook nadien Schiedam nog herhaaldelijk en verleent het stadsrecht 18-3-1275; overl. na 1-3 en vóór 9-4-1284, begr. bij haar man in Valenciennes (koor der Dominicanen);
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.377-378)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Gwijde, geboren circa 1253 (zie 5653390).

Generatie XXV
 
22613560 Bouchard van AVESNES, geboren 1172-1182, overleden circa 1244, is cantor van N.D. de Laon sept.1205; subdiaken en tresorier van het kapittel van Doornik, maar legt deze funkties neer en keert, zonder dat zulks kerkelijk officieel is gesanctioneerd, terug in wereldlijke staat enkele jaren vóór 11-12-1211, wordt door de graaf van Vlaanderen (Ferrand van Portugal) aangesteld tot hoogbaljuw van Henegouwen begin 1212 (tot uiterlijk 22-11-1213) en door hem bevestigd als leenman voor Estroeungt 23-7-1212; claimt namens zijn echtgenote een deel van haar vaders erfenis 3-4-1214; neemt aan Vlaamse zijde deel aan de slag bij Bouvines 27-7-1214, wordt gevangen genomen, maar weet te ontsnappen en begeeft zich met zijn echtgenote naar zijn neef te Houffalize waar hij zes jaar met haar woont; wordt inmiddels (tr beginnen 20-2-1215) op grond van aanklachten van zijn schoonzuster gravin Johanna van Vlaanderen door de pausen Innocentius III en Honorius III herhaaldelijk in de ban gedaan; doet van tijd tot tijd invallen in Henegouwen, doch wordt bij een daarvan gevangen genomen 1219 en uitgeleverd aan zijn schoonzuster die hem gevangen houdt tot 1221; begeeft zich naar Rome om zijn positie (en daarmee zijn huwelijk) te regelen 1222, keert terug tweede helft 1224, maar moet constanteren dat zijn vrouw inmiddels hertrouwd is (met Guillaume van Dampierre); overl. begin 1244, begr. abdij Clairefontaine.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.371)
.
Gehuwd voor 1217 te Le Quesnoy met
22613561 Margaretha van CONSTANTINOPEL, gravin van Vlaanderen, geboren circa 1200 te Valenciennes, overleden op 10-02-1280, begraven te Flynes, ged. Valenciennes (Saint-Jean), door het kinderloos overlijden van haar oudere zuster Johanna: gravin van Vlaanderen (Margaretha II) en Henegouwen 5-12-1244, staat Vlaanderen af aan haar zoon Guy van Dampierre (uit 2e huw.) 1278.
Gehuwd (1) voor 1217 te Le Quesnoy met Bouchard van AVESNES (zie 22613560).
Ondertrouwd (2) op 18-08-1223, gehuwd voor de kerk op 15-11-1223 met Quillaume II van DAMPIERRE, heer van Dampierre, (dispensatie vanwege verwantschap in het 3de/4de graad verleend mei 1230).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan I, geboren 04-1218 te Houffalize (zie 11306780).

22613562 Floris IV van HOLLAND, geboren op 24-06-1210, overleden op 19-07-1234 te Corbie op 24-jarige leeftijd, begraven te Rijnsburg, graaf van Holland (aanvankelijk onder voogdij van zijn achterneef Boudewijn graaf van Bentheim) 1222; betoont leenhulde aan de graaf van Vlaanderen voor Zeeland bewesten Schelde 21-5-1226; treft regelingen met de bisschop van Utrecht over de Zwammerdam en het condominium over Friesland (met welk gebied hij zijn broer Otto beleent) 26-6-1226; steunt bisschop Otto II van der Lippe met hulptroepen tegen Coevorden 1226 en 1227; ziet zijn machtsgebied aanzienlijk uitgebreid wanneer Dirk III heer van Altena en diens neef en opvolger Willem van Horne zich tot leenman verklaren 7-5-1230; neemt deel aan de veldtocht tegen de Stedingers 1234; vermoord op een tournooi Corbie 19-7-1234, begr. Rijnsburg.
(bron GensNostra 1990 nr.10/11 pag.377)
.
Gehuwd voor 1224 te Antwerpen met
22613563 Machteld van BRABANT, overleden op 22-12-1267, begraven te Loosduinen, sticht samen met haar gemaal een Cisterciënserinnenklooster te Loosduinen 1230; begiftigt voorts de abdijen Rijnburg, Egmond, Koningsveld en Mariënweerd; beleend als ruwaardes voor haar onmondige zoon Willem II door de gravin van Vlaanderen met het bewind over Zeeland bewesten Schelde tot 27-5-1235; woont als weduwe voornamelijk in 's-Gravenzande waar zij de parochiekerk en een begijnhof sticht; begr. Loosduinen.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.377; zie ook Gens Nostra 1968 pag.258)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Aleida (zie 11306781).

Generatie XXVI
 
45227120 Jacques d'OISY.
Gehuwd met
45227121 Adèle de GUISE.
Uit dit huwelijk:
1.  Bouchard van AVESNES, geboren 1172-1182 (zie 22613560).

45227122 Boudewijn VI van HENEGOUWEN, graaf van Vlaanderen, geboren 07-1171 te Valenciennes, overleden na 1205 te Bulgarije, door de dood van zijn moeder graaf van Vlaanderen (Boudewijn IX) 1194, door die van zijn vader ook graaf van Henegouwen (Boudewijn VI) 1195; beleent na de dood van Hendrik de Blinde van Luxemburg (14-8-1196) zijn jongere broer Philips met Namen (die daar echter, bij de definitieve regeling Dinant 26-7-1199, alleen het deel ten westen van de Maas behoudt); kiest na de dubbelkeuze van 1198 in de Staufisch-Welfische tegenstelling de partij van de door Engeland ondersteunde Otto IV; legt samen met zijn echtgenote de gelofte af op kruistocht te gaan 23-2-1200; vertrekt (Vierde Kruistocht) Pasen (14-4-)1202; neemt deel aan het beleg van Zara, wordt na de verovering van Constantinopel gekozen tot keizer van het Latijnse Keizerrijk 9-5 en gekroond in de Hagia Sophia 16-5-1204 (Boudewijn I); wordt wanneer hij Adrianopel belegert, gevangen genomen 14-4-1205 en overl. in Bulgaarse gevangenschap na 20-7-1205.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.370)
.
Gehuwd op 13-01-1186 te Chateau-Thiery met
45227123 Maria van CHAMPAGNE, geboren circa 1174, overleden op 09-08-1204 te Akko, blijft bij vertrek van haar gemaal wegens zwangerschap achter en fungeert vooreerst als regentes van Vlaanderen en Henegouwen; vertrekt na de geboorte van haar tweede dochter Margaretha, alsnog maar overlijdt zonder haar gemaal te hebben weergezien Akko 9-8-1204,
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.370)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha van CONSTANTINOPEL, geboren circa 1200 te Valenciennes (zie 22613561).

45227124 Willem I van HOLLAND, geboren circa 1168, overleden op 04-02-1222, begraven te Rijnsburg, (vernoemd naar de broer van zijn moeder, de Schotse koning William the Lyon), groeit waarschijnlijk op in Engeland en Schotland en neemt van daar uit deel aan de Derde Kruistocht (1189), ook nadat hij zijn vader in Antiochië heeft begraven; keert pas in 1195 naar Holland terug, waar hij door zijn broer (Dirk VII) wordt uitgesloten van opvolging, en met steun van de Westfriezen een strijd begint; wordt na verzoening belast met het Utrechts-Hollands condominium over Midden-Friesland met als titel "graaf van Oostergo, van Westergo en in Staveren"; keert tijdens de ziekte van Dirk VII (overl. 4-11-1203) naar Holland terug, wordt daar geweerd door zijn schoonzuster, haar dochter Ada en haar schoonzoon graaf Lodewijk II van Loon; maakt zich in een burgeroorlog (welke nog voortgezet wordt tot 1207/08) echter meester van de macht in Holland en Zeeland, waar hij in de loop van zijn regering tal van waterstaatkundige werken tot stand brengt; wordt met Holland beleend door keizer Otto IV Nijmegen 13-1-1213 en neemt aan de Welfisch-Engelse zijde deel aan de slag bij Bouvines 27-7-1214, vertrekt om een een nieuw proces van Ada en Lodewijk van Loon te ontkomen op kruistocht 29-5-1217; strijdt in Portugal en mogelijk bij de inname van Damiate (6-11-1219); bezoekt op de terugreis de hofdag te Mainz van Frederik II april 1220, met wie hij goede betrekkingen aanknoopt; verkrijgt bij zijn tweede huwelijk (met Maria van Brabant, weduwe van keizer Otto IV) het toen Brabantse deel van het eiland Tholen juli 1220; begr. Rijnsburg.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.376)
.
Gehuwd 1197 te Stavoren met
45227125 Aleida van GELRE, geboren circa 1178, overleden op 12-02-1218, begraven te Rijnsburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Floris IV, geboren op 24-06-1210 (zie 22613562).

45227126 Hendrik I van BRABANT, hertog van Neder-Lotharingen, geboren 1165, overleden op 03-09-1235 te Keulen, begraven te Leuven.
Gehuwd (1) voor 1180 met Mathilde van BOULOGNE (zie 45227127).
Gehuwd (2) op 22-04-1213 te Soissons.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Machteld (zie 22613563).
45227127 Mathilde van BOULOGNE, geboren 1163, overleden voor 1211, begraven te Leuven.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 45227126).

Generatie XXVII
 
90454244 Boudewijn V van HENEGOUWEN, geboren circa 1148, overleden op 17-12-1195 te Bergen, mederegent van Henegouwen 1167; door zijn vader tot ridder geslagen Pasen (29-3-)1168; graaf van Henegouwen 1171; kondigt een landvrede af (la Paix de Hainaut) 1172; wordt door zijn (inmiddels blind geworden) oom graaf Hendrik van Namen ook als opvolger aangewezen in de lenen te weten Namen, Durbuy, Laroche en Luxemburg 1182/83 (goedgekeurd door keizer Frederik I Barbarossa Hagenau 11-3-1184 en bekrachtigd op de Rijksdag te Mainz 20/22-5-1184) onder toezegging van de keizer deze lenen dan gezamelijk tot markgraafschap te verhogen; weet ondanks herhaaldelijk verzet van zijn (alsnog vader geworden) oom deze regeling grotendeels doorgezet te krijgen op de Rijksdag van Schwäbisch Hall 23-9-1190 waar hij tot markgraaf en rijksvorst wordt verheven; maakt zich zodra hij de dood van Philips van de Elzas (Akko 1-6-1191) verneemt, meester van Vlaanderen waar hij op grond van zijn huwelijk opvolgt (Boudewijn VIII) sept. 1191 (beleend met Kroon-Vlaanderen door Philips Augustus van Frankrijk 1-3-1192 en met Rijks-Vlaanderen door keizer Hendrik VI); verslaat de hoogbejaarde Hendrik "de Blinde" nogmaals Noville-sur-Mehaigne 1-8-1194, maar overlijdt voor hem Bergen (Mons) 17-12-1195, begr.ald. (Sainte-Waudru).
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.369/370)
.
Gehuwd 04-1169 te Le Quesnoy met
90454245 Margaretha van VLAANDEREN, geboren 1140-1145, overleden op 15-11-1194 te Brugge, na de dood van haar broer (graaf Philips van de Elzas) gravin van Vlaanderen 1191, begr. te Brugge (Sint-Donaas), dochter van Dirk van de Elzas, graaf van Vlaanderen en diens tweede gemalin Sybille van Anjou.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.370)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn VI, geboren 07-1171 te Valenciennes (zie 45227122).

90454246 Henri I 'le Liberal' van CHAMPAGNE, geboren 1126, overleden op 17-03-1181 te Troyes.
Gehuwd met
90454247 Maria van FRANKRIJK, geboren 1138, overleden op 11-03-1198, begraven te Méaux.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria, geboren circa 1174 (zie 45227123).

90454248 Floris III van HOLLAND, geboren circa 1135, overleden op 01-08-1190 te Antiochie, graaf van Holland 1157; trouw aanhanger van keizer Frederik I Barbarossa die hij vergezelt op diens tweede tocht naar Italië 1158/59 en waar hij de rijksdag op de Roncalische velden (11-11-1158) bijwoont; ziet zijn aanspraken op Oostergo en Westergo, maar ook die van de bisschop van Utrecht, door de keizer geregeld in een condominium over Westlauwers Friesland Utrecht nov. 1165, waar deze voorts de afvoer van het Rijnwater bij Zwammerdam regelt; raakt in conflict det de Vlaamse kooplieden over zijn tolheffingen, hetgeen leidt tot een strijd met Philips van de Elzas (die hij verliest, waarna hij langdurig te Brugge gevangen wordt gehouden en moet berusten in het verdrag van Brugge 7-3-1167 dat de situatie in Zeeland bewesten Schelde meer dan een eeuw zal bepalen); ondersteunt de keizer andermaal op diens vijfde Italië-tocht, deelt in de nederlaag bij Legnano 29-5-1176, onderhandelt daarna voor de keizer met Cremona en bezegelt mede de vrede van Venetië 24-7-1177; neemt deel aan de rijksdag in Worms waar het proces tegen Hendrik de Leeuw inzet jan. 1184; neemt deel aan de Derde Kruistocht en onderscheidt zich bij de verovering van Iconium; overl. Antochië begr. ald. (St.-Petrus).
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.376)
.
Gehuwd op 28-08-1162 met
90454249 Ada van HUNTINGDON, countess of Ross, overleden op 11-01-1208, begraven te Middelburg, kiest na de dood van haar oudste zoon (Dirk VII) in de dan uitbrekende 'Loonse Oorlog" de zijde van haar jongere zoon (Willem I) in 1204; begr. Middelburg
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.376)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem I, geboren circa 1168 (zie 45227124).

90454250 Otto I van GELRE en ZUTPHEN, graaf, geboren circa 1150, overleden na 1207.
Gehuwd met
90454251 Richardis van SCHEYERN-WITTELSBACH, geboren circa 1158 te Kelheim, overleden op 21-09-1231 te Roermond.
Uit dit huwelijk:
1.  Aleida van GELRE, geboren circa 1178 (zie 45227125).

90454252 Godfried III van BRABANT, hertog van Neder-Lotharingen, geboren circa 1140, overleden op 21-08-1190, begraven te Leuven.
Gehuwd 01-1155 met
90454253 Margaretha van LIMBURG, geboren circa 1138, overleden circa 1172, begraven te Leuven.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik I, geboren 1165 (zie 45227126).

90454254 Mattheus van de ELZAS, graaf van Boulogne door huw. Overleden op 25-07-1173 te Driencourt.
Gehuwd met
90454255 Maria van ENGELAND, gravin van Boulogne, geboren 1136, overleden 1182 te Montreuil, begraven te Montreuil.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathilde van BOULOGNE, geboren 1163 (zie 45227127).

Generatie XXVIII
 
180908488 Boudewijn IV van HENEGOUWEN, geboren circa 1110, overleden op 06-11-1171 te Mons, graaf van Henegouwen (onder regentschap van zijn moeder) 1120, zelfstandig ca. 1125; tracht herhaaldelijk ook gewapenderhand zijn aanspraken op Vlaanderen door te zetten doch steeds zonder succes, zo ook wanneer hij tijdens de afwezigheid wegens kruistocht van Dirk van de Elzas (1148-49) Vlaanderen binnenvalt; verkrijgt bij de verzoening echter de belofte dat zijn zoon met een dochter van Vlaanderen zal huwen 1151; vergroot zijn machtsgebied door de verwerving van de heerlijkheden Ath, Braine-le-Villotte (nadien Braine-le-Comte genaamd), Chimay en Ostrevant; verkrijgt van zijn op dat moment kinderloze zwager graaf Hendrik ("de Blinde") van Namen de bloot eigendom der Namen allodia Herpignies juni 1163; draagt vanwege een hem overkomen ongeval veel van het feitelijkebestuur over aan zijn zoon 1167, overl. Bergen (Mons) 6-11-1171, begr. ald. (Sainte-Waudru)
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.369)
.
Gehuwd circa 1130 met
180908489 Adelheid van NAMEN, geboren circa 1110, overleden 07-1168, begraven te Bergen.
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn V, geboren circa 1148 (zie 90454244).

180908490 Dirk van de ELZAS, graaf van Vlaanderen, geboren 1100, overleden op 17-01-1168.
Gehuwd met
180908491 Sybille van ANJOU, geboren 1106, overleden 1165 te Jeruzalem.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha van VLAANDEREN, geboren 1140-1145 (zie 90454245).
2.  Mattheus (zie 90454254).

180908492 Theobald IV van BLOIS, bijgenaamd le Grand, geboren na 1090, overleden op 10-01-1152 te Lagny sur Marne.
Gehuwd 1123 met
180908493 Mathilde van KARINTHIE, overleden op 13-12-1160.
Uit dit huwelijk:
1.  Henri I 'le Liberal' van CHAMPAGNE, geboren 1126 (zie 90454246).

180908494 Lodewijk VII van FRANKRIJK, koning 1137, geboren circa 1122, overleden op 21-09-1180 te Parijs, begraven op 21-09-1180 te Barbeaux.
Gehuwd (1) op 25-07-1137 te Bordeaux met Eleonora van AQUITANIE/POITOU (zie 180908495).
Gehuwd (2) op 13-11-1160.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Maria, geboren 1138 (zie 90454247).
180908495 Eleonora van AQUITANIE/POITOU, geboren circa 1122 te Nieul-sur-l'Autrec, overleden op 31-03-1204 te Poitiers.
Gehuwd (1) op 25-07-1137 te Bordeaux met Lodewijk VII van FRANKRIJK (zie 180908494).
Gehuwd (2) op 18-05-1152 te Bordeaux.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder 180908494).

180908496 Dirk VI van HOLLAND, overleden op 05-08-1157, begraven te Rijnsburg, graaf van Holland 1121, doet samen met zijn gemalin vele schenkingen aan Egmond en onderneemt een tocht naar het Heilige Land 1139; weet Rijnland bij Holland in te lijven en kan sinds 1151 (via zijn schoonmoeder) aanspraken doen gelden op Midden-Friesland hetgeen tot conflict met de bisschop van Utrecht leidt, wordt kort voor zijn dood, vanwege een conflict om de kerk van Vlaardingen, door de abt van Egmond in de ban gedaan; begr. Rijnsburg.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.375)
.
Gehuwd voor 1135 met
180908497 Sophia van RHEINECK, geboren circa 1115, overleden op 26-09-1176 te Jeruzalem, voor het eerst vermeld bij de inwijding van de nieuwe abdijkerk van Egmond 7-10-1143; zeer religieuze vrouw, doet tal van schenkingen aan kerkelijke instellingen, onderneemt een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela en herhaaldelijk pelgrimages naar Jeruzalem (vermoedelijk samen met haar gemaal in 1139, zeker echter als weduwe in 1173 en 1176); overl. ald. (Hospitaal der Duiters) en begr. ald.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.375)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Floris III, geboren circa 1135 (zie 90454248).

180908498 Henry van SCHOTLAND, earl of Huntingdon 1136, geboren 1114, overleden op 12-06-1152.
Gehuwd met
180908499 Ada van VARENNES, overleden 1178.
Uit dit huwelijk:
1.  Ada van HUNTINGDON (zie 90454249).

180908500 Hendrik 'de Jongere' van GELRE, graaf van Zutphen en Gelre, geboren 1117, overleden 1182-1182.
Gehuwd 1134-1137 met
180908501 Agnes van ARNSTEIN, overleden voor 1179.
Uit dit huwelijk:
1.  Otto I van GELRE en ZUTPHEN, geboren circa 1150 (zie 90454250).

180908502 Otto I van WITTELSBACH, hertog van Beieren-Altenburg, geboren circa 1120, overleden op 11-07-1183 te Pfullendorf, begraven te Scheyern.
Gehuwd met
180908503 Agnes van LOON, overleden op 26-03-1191 te Kelheim, begraven te Scheyern.
Uit dit huwelijk:
1.  Richardis van SCHEYERN-WITTELSBACH, geboren circa 1158 te Kelheim (zie 90454251).

180908504 Godfried II van LEUVEN, hertog van Neder-Lotharingen, geboren circa 1105, overleden op 13-06-1142, begraven te Leuven.
Gehuwd circa 1139 met
180908505 Lutgardis van SULZBACH, overleden na 1162.
Uit dit huwelijk:
1.  Godfried III van BRABANT, geboren circa 1140 (zie 90454252).

180908506 Hendrik II van ARLON, hertog van Limburg, geboren 1112, overleden 08-1167 te Rome, begraven te Rolduc.
Gehuwd 1136 met
180908507 Mathilde van SAFFENBERG, erfgename van Rode, overleden op 02-01-1145, begraven te Rolduc.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha van LIMBURG, geboren circa 1138 (zie 90454253).

180908508 = 180908490 Dirk van de ELZAS.
180908509 = 180908491 Sybille van ANJOU.
 
180908510 Stephen(Etienne) van BLOIS, adoptiezoon oom Hendrik I, geboren 1096, overleden op 25-10-1154 te Dover, begraven te Faversham.
Gehuwd voor 1125 met
180908511 Mathilde van BOULOGNE, erfdochter, geboren 1105, overleden op 03-05-1152 te Hedingham Castle (Essex).
Uit dit huwelijk:
1.  Maria van ENGELAND, geboren 1136 (zie 90454255).

Generatie XXIX
 
361816976 Boudewijn III van HENEGOUWEN, geboren circa 1087, overleden circa 1120, graaf van Henegouwen (aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder) 1098, voert evenals zijn ouders en zijn grootmoeder herhaaldelijk strijd tegen de achtereenvolgende graven van Vlaanderen doch steeds tevergeefs; moet Kamerijk afstaan 1110.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.369)
.
Gehuwd circa 1107 met
361816977 Jolante van GELRE, regentes Henegouwen 1120-1125, begraven te Mons, regentes van Henegouwen 1120 - ca. 1125, begr. Bergen (Mons, Sainte-Waudru)
(zie nader Gens Nostra 1991 nr.11/12 pag.583) (bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.369)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn IV, geboren circa 1110 (zie 180908488).

361816978 Godfried van NAMEN, graaf, geboren circa 1067, overleden op 19-08-1139 te Floreffe.
Gehuwd met
361816979 Ermesinde van LUXEMBURG, erfdochter van Longwy, overleden op 24-06-1141 te Floreffe.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid, geboren circa 1110 (zie 180908489).

361816982 Foulcques V van ANJOU, graaf van Anjou.
Gehuwd met
361816983 Eremburge van MAINE.
Uit dit huwelijk:
1.  Sybille, geboren 1106 (zie 180908491).

361816984 Stefanus II Hendrik van BLOIS, graaf van Meaux en Brie, geboren circa 1045, overleden op 27-05-1102 te Ramla.
Gehuwd voor 1085 te Chartres met
361816985 Adela van ENGELAND, ook genaamd 'van Normandie', geboren circa 1062, overleden op 08-03-1138 te Marcigny, begraven te Caen.
Uit dit huwelijk:
1.  Theobald IV, geboren na 1090 (zie 180908492).
2.  Stephen(Etienne), geboren 1096 (zie 180908510).

361816986 Engelbert II van SPANHEIM, markgraaf van Istrie.
Gehuwd met
361816987 Uta van PASSAU.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathilde van KARINTHIE (zie 180908493).

361816988 Lodewijk VI van FRANKRIJK, Frans koning 1108, geboren 1081, overleden op 01-08-1137 te Parijs, begraven te St. Denis.
Gehuwd met
361816989 Adelheid van SAVOYE, geboren 1100, overleden 1154, begraven te Parijs.
Uit dit huwelijk:
1.  Lodewijk VII, geboren circa 1122 (zie 180908494).

361816990 Willem van AQUITANIE/POITOU, hertog en graaf.
Gehuwd met
361816991 Eleonora van CHâTELLERAULT.
Uit dit huwelijk:
1.  Eleonora, geboren circa 1122 te Nieul-sur-l'Autrec (zie 180908495).

361816992 Floris II van HOLLAND, overleden op 02-03-1121, begraven te Egmond, bijgenaamd 'de Vette", graaf van Holland 1091 (aanvankelijk onder voogdij); maakt een einde aan de strijd met Utrecht; verschijnt (als leenman van de bisschop van Utrecht) voor het eerst met de titel 'graaf van Holland" 1101; overl. 2-3-1121, begr. Egmond.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.375)
.
Gehuwd circa 1108 met
361816993 Geertruid van SAKSEN, geboren circa 1078, overleden op 23-05-1144, begraven te Rijnsburg, (na haar huwelijk: Petronilla); halfzuster van Lotharius van Supplinburg (als Lotharius III Duits koning 1125, keizer 1133, overl. 1137); sticht het nonnenklooster te Rijnsburg (gewijd 15-9-1133); overl. begr. Rijnsburg. Dochter van Dirk I/II hertog van Opper-Lotharingen (uit het geslacht der Matfridingen) en diens echtgenote Hedwig van Formbach.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.375)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk VI (zie 180908496).

361816994 Otto van RHEINECK, paltsgraaf 1134-1137, overleden 1150.
Gehuwd met
361816995 Gertrud van NORTHEIM, wed. Siegfried van Ballenstedt, overleden voor 1165.
Uit dit huwelijk:
1.  Sophia, geboren circa 1115 (zie 180908497).

361816996 David I van SCHOTLAND, koning 1124, geboren 1084, overleden op 24-05-1153 te Carlisle.
Gehuwd 1113 met
361816997 Mathilda NORTHUMBERLAND, erfgename van Huntingdon, geboren 1072, overleden 1130.
Uit dit huwelijk:
1.  Henry, geboren 1114 (zie 180908498).

361816998 William II, "de Warren" de VARENNES, earl of Surrey.
Gehuwd met
361816999 Elisabeth de CLERMONT.
Uit dit huwelijk:
1.  Ada van VARENNES (zie 180908499).

361817000 Gerard van GELRE, geboren circa 1098, overleden voor 1134.
Gehuwd met
361817001 Ermgard van ZUTPHEN, erfgename nà broer Hendrik.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik 'de Jongere', geboren 1117 (zie 180908500).

361817002 Lodewijk II van ARNSTEIN.
Gehuwd met
361817003 Udilhildis (Adelheid) van ODENKIRCHEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes (zie 180908501).

361817004 Otto (IV) van SCHEYERN, paltsgraaf, geboren voor 1100, overleden op 04-08-1156, begraven te Ensdorf.
Gehuwd voor 1120 met
361817005 Heilica van LENGENFELD, overleden op 14-09-1170, begraven te Ensdorf.
Uit dit huwelijk:
1.  Otto I van WITTELSBACH, geboren circa 1120 (zie 180908502).

361817006 Lodewijk I van LOON, burggraaf van Mainz.
Gehuwd met
361817007 Agnes van METZ.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes (zie 180908503).

361817008 Godfried I van LEUVEN, hertog van Neder-Lotharingen, geboren circa 1060, overleden op 25-01-1139, begraven te Affligem.
Gehuwd circa 1105 met
361817009 Ida van CHINY, geboren circa 1088, overleden 1117-1121.
Uit dit huwelijk:
1.  Godfried II, geboren circa 1105 (zie 180908504).

361817010 Berengarius II van SULZBACH, graaf; voogd van Bamberg, geboren circa 1080, overleden op 03-12-1125, begraven te Kastl.
Gehuwd 1113 met
361817011 Adelheid van WOLFRATSHAUSEN, overleden op 11-01-1126, ook genaamd "van Diessen".
Uit dit huwelijk:
1.  Lutgardis (zie 180908505).

361817012 Walram I "Paganus" van LIMBURG, graaf van Arlon en Limburg, geboren 1085, overleden op 16-07-1139.
Gehuwd 1110 met
361817013 Jutta van GELRE, erfdochter van Wassenberg, overleden op 24-06-1151 te Rolduc.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik II van ARLON, geboren 1112 (zie 180908506).

361817014 Adolf van SAFFENBERG, graaf in de Ruhrgau, overleden voor 1152.
Gehuwd met
361817015 Margaretha van SCHWARTZENBURG, vermeld 1122 en 1134.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathilde (zie 180908507).

361817020 = 361816984 Stefanus II Hendrik van BLOIS.
361817021 = 361816985 Adela van ENGELAND.
 
361817022 Eustache III van BOULOGNE, graaf.
Gehuwd met
361817023 Maria van SCHOTLAND.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathilde, geboren 1105 (zie 180908511).

Generatie XXX
 
723633952 Boudewijn II van HENEGOUWEN, geboren circa 1056, overleden na 1098, graaf van Henegouwen (aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder) 1070, ziet na de slag bij Kassel (22-2-1071) geen kans zijn toen daar gesneuvelde broer Arnold III op te volgen als graaf van Vlaanderen aangezien hun oom Robert "de Fries" zich van de macht aldaar heeft meester gemaakt en weldra ook door de Franse koning en de Duitse keizer wordt erkend; moet nogmaals van Vlaanderen afzien 1085; neemt deel aan de Eerste Kruistocht; wordt na de inname van Antiochië (juni 1098) ermede belast dat te gaan melden aan de keizer in Constantinopel doch wordt tijdens deze tocht in Klein-Azië kennelijk overvallen en vermoord; wordt bijgenaamd "van Jeruzalem" (hoewel hij die stad nooit heeftbereikt).
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.368)
.
Gehuwd 1084 met
723633953 Ida van LEUVEN, geboren circa 1065, overleden na 1103, begeeft zich als weduwe naar Klein-Azië om daar persoonlijk (doch vergeefs) een onderzoek in te stellen naar het lot van haar gemaal,.
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn III, geboren circa 1087 (zie 361816976).

723633954 Gerard I van GELRE, bygen:'de Lange'; 'de Rossige', overleden 1134-1137.
Gehuwd na 1086 met
723633955 Clementia van POITOU, geboren 1055, overleden op 04-01-1142.
Gehuwd (1) 1070-1075 met Konrad I van LUXEMBURG (zie 723633958).
Gehuwd (2) na 1086 met Gerard I van GELRE (zie 723633954).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Ermesinde (zie 361816979).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Gerard, geboren circa 1098 (zie 361817000).
3.  Jolante (zie 361816977).
4.  Jutta (zie 361817013).

723633956 Albert III van NAMEN, graaf, geboren voor 1035, overleden op 22-06-1102.
Gehuwd met
723633957 Ida van SAKSEN, wed. Frederik van Luxemburg, overleden op 31-07-1102, begraven te Namen (BE).
Uit dit huwelijk:
1.  Godfried, geboren circa 1067 (zie 361816978).
2.  Adelheid, geboren 1068 (zie 723634019).

723633958 Konrad I van LUXEMBURG, overleden op 08-08-1086, begraven te Luxemburg(Münster).
Gehuwd 1070-1075 met
723633959 = 723633955 Clementia van POITOU.
 
723633968 Theobald III van BLOIS, graaf van Blois en Chartres, overleden circa 1089.
Gehuwd voor 1049 met
723633969 Garsende van MAINE.
Uit dit huwelijk:
1.  Stefanus II Hendrik, geboren circa 1045 (zie 361816984).

723633970 Willem I van NORMANDIE (de Veroveraar), geboren na 1028 te Falaise, overleden op 09-09-1087.
Gehuwd 1053 te Eu met
723633971 Mathilde van VLAANDEREN, geboren circa 1031, overleden op 03-11-1085 te Caen.
Uit dit huwelijk:
1.  Adela van ENGELAND, geboren circa 1062 (zie 361816985).

723633976 Philips I van FRANKRIJK, koning.
Gehuwd met
723633977 Bertha van HOLLAND.
Uit dit huwelijk:
1.  Lodewijk VI, geboren 1081 (zie 361816988).

723633978 Humbert II van SAVOYE, graaf, geboren voor 1070, overleden op 18-09-1103.
Gehuwd circa 1090 met
723633979 Gisela van BOURGONDIE, geboren circa 1070, overleden na 1110.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid, geboren 1100 (zie 361816989).

723633984 Dirk V van HOLLAND, overleden op 17-06-1091, begraven te Egmond.
Gehuwd voor 1083 met
723633985 Othelhildis NN, begraven te Egmond.
Uit dit huwelijk:
1.  Floris II (zie 361816992).

723633986 Dirk I/II van OPPER-LOTHARINGEN.
Gehuwd met
723633987 Hedwig van FORMBACH.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruid van SAKSEN, geboren circa 1078 (zie 361816993).

723633988 Herman van SALM, Duits tegen-koning 1081-1088.
Gehuwd met
723633989 Sophie NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Otto van RHEINECK (zie 361816994).

723633990 Heinrich 'der Fette' van NORTHEIM, ook graaf in Friesland, overleden 1101.
Gehuwd na 1085 met
723633991 Gertrud van BRUNSWIJK, geboren 1058, overleden op 09-12-1117.
Uit dit huwelijk:
1.  Gertrud (zie 361816995).

723633992 Malcolm III CANMORE, koning van Schotland, geboren 1031, overleden op 13-11-1093, begraven te Tynemouth.
Gehuwd 1068 met
723633993 Margaret van ENGELAND, uit het huis Wessex, geboren 1046, overleden op 16-11-1093.
Uit dit huwelijk:
1.  David I van SCHOTLAND, geboren 1084 (zie 361816996).

723633994 Waltheof HUNTINGDON, onthoofd op Saint Giles Hill, overleden op 31-05-1076.
Gehuwd 1070 met
723633995 Judith de LENS, getuigde tégen haar man, geboren 1054, overleden na 1086.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathilda NORTHUMBERLAND, geboren 1072 (zie 361816997).

723634000 = 723633954 Gerard I van GELRE.
723634001 = 723633955 Clementia van POITOU.
 
723634002 Otto II 'de Rijke' van ZUTPHEN, voogd van Corvey.
Gehuwd met
723634003 Judith NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Ermgard (zie 361817001).

723634008 Ottto II van SCHEYERN, voogd van Fischbachau.
Gehuwd met
723634009 Richardis van WEIMAR-ORLAMÜNDE.
Uit dit huwelijk:
1.  Otto (IV), geboren voor 1100 (zie 361817004).

723634010 Friedrich II van LENGENFELD, graaf,genoemd 1091-1119, geboren 1070, overleden 1119-1121.
Gehuwd na 1101 met
723634011 Heilica van STAUFEN, geboren 1087, overleden na 1110, begraven te Ensdorf.
Uit dit huwelijk:
1.  Heilica (zie 361817005).

723634016 Hendrik II van LEUVEN, geboren 1020, overleden 1078.
Gehuwd met
723634017 Adela van de BETUWE, overleden na 1086.
Uit dit huwelijk:
1.  Godfried I, geboren circa 1060 (zie 361817008).
2.  Ida, geboren circa 1065 (zie 723633953).

723634018 Otto II van CHINY, monnik vanaf 28-4-1125, overleden voor 1131.
Gehuwd circa 1083 met
723634019 Adelheid van NAMEN, geboren 1068, overleden na 1124.
Uit dit huwelijk:
1.  Ida, geboren circa 1088 (zie 361817009).

723634020 Gebhard II van SULZBACH, vermeld als graaf 1071, geboren 1050, overleden circa 1085.
Gehuwd 1079 met
723634021 Irmingard van ROTT, overleden op 14-06-1101, begraven te Kastl.
Uit dit huwelijk:
1.  Berengarius II, geboren circa 1080 (zie 361817010).

723634022 Otto II van WOLFRATSHAUSEN, graaf van Thanning 1070, overleden circa 1120.
Gehuwd circa 1070 met
723634023 Adelheid van REGENSBURG.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid (zie 361817011).

723634024 Hendrik I van LIMBURG, hertog van Neder Lotharingen, overleden 1119.
Gehuwd met
723634025 N. van ARLON.
Uit dit huwelijk:
1.  Walram I "Paganus", geboren 1085 (zie 361817012).

723634026 = 723633954 Gerard I van GELRE.
723634027 = 723633955 Clementia van POITOU.
 
723634028 Adalbert van SAFFENBERG, heer van Nörvenich, overleden op 16-12-1109 te Saffenberg, begraven te Rolduc.
Gehuwd met
723634029 Mathilde NN, tr (1) Giso II van Holinda, overleden op 04-11-1110, begraven te Wetter.
Uit dit huwelijk:
1.  Adolf (zie 361817014).

723634030 Engelbert van SCHWARZENBURG, vermeld vanaf 1108.
Gehuwd met
723634031 N. van MÜLLENARK.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha van SCHWARTZENBURG (zie 361817015).

Generatie XXXI
 
1447267904 Boudewijn I/VI van VLAANDEREN, geboren circa 1030, overleden op 17-07-1070, begraven te Hasnon, geb. ca. 1030 (doch mogelijk wat later), door keizerin-weduwe Agnes beleend met Henegouwen Keulen 1056 (Boudewijn I); door het overlijden van zijn vader tevens graaf van Vlaanderen 1067 (Boudewijn VI), overl. 17-7-1070, begr. in de door hem herstelde abdij Hasnon.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.368)
.
Gehuwd circa 1051 met
1447267905 Richilde van HENEGOUWEN, overleden op 15-03-1086, (mogelijk uit het geslacht Egisheim; zij geldt als een nicht of achternicht van paus Leo IX, weduwe van Herman graaf van Henegouwen [overl. ca. 1050, zoon van Reginar V van Henegouwen en Mathilde van Verdun]), regentes van Henegouwen na 1070
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.368)
.
Gehuwd (1) circa 1051 met Boudewijn I/VI van VLAANDEREN (zie 1447267904).
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boudewijn II van HENEGOUWEN, geboren circa 1056 (zie 723633952).

1447267906 = 723634016 Hendrik II van LEUVEN.
1447267907 = 723634017 Adela van de BETUWE.
 
1447267908 Dirk de ROSSIGE, Theodericus Flamens.
Gehuwd met
1447267909 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerard I van GELRE (zie 723633954).

1447267910 Pierre van POITOU, ook hertog van Aquitanie, overleden 1058 te Poitiers.
Gehuwd voor 1041 met
1447267911 Ermesinde van LONGWY, overleden na 1062.
Uit dit huwelijk:
1.  Clementia, geboren 1055 (zie 723633955).

1447267912 Albert II van NAMEN, graaf, voogd van Andenne, geboren 1000, overleden 1063-1064.
Gehuwd voor 1035 met
1447267913 Regelindis van LOTHARINGEN, overleden na 1064.
Uit dit huwelijk:
1.  Albert III, geboren voor 1035 (zie 723633956).

1447267914 Bernhard II van SAKSEN, Graaf uit huis Billung.
Gehuwd met
1447267915 Eilica van SCHWEINFURT.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruid (zie 1447267955).
2.  Ida (zie 723633957).

1447267916 Giselbert van LUXEMBURG, graaf.
Gehuwd met
1447267917 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Konrad I (zie 723633958).

1447267936 Odo II van BLOIS, als Odo I graaf van Champagne, geboren circa 0983, overleden op 15-11-1037 te Verdun, begraven te Marmoutier.
Gehuwd 1005 met
1447267937 Irmingard van AUVERGNE, overleden na 1042.
Uit dit huwelijk:
1.  Theobald III (zie 723633968).

1447267938 Heribert I van MAINE, bijgen. Eveille-Chien.
Gehuwd met
1447267939 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Garsende (zie 723633969).

1447267940 Robert I 'le Diable' van NORMANDIE, hertog, geboren 1000, overleden op 22-07-1035.
Gehuwd met
1447267941 Herlève SALBURPYR, leerlooiersdr. uit Falaise.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem I (de Veroveraar), geboren na 1028 te Falaise (zie 723633970).

1447267942 Boudewijn V van VLAANDEREN, geboren circa 1013, overleden op 01-09-1067 te Gent (BE), begraven te Gent (BE), komt na zijn huwelijk in opstand tegen zijn vader maar wordt door de hertog Robert van Normandië verslagen en moet zich verzoenen Oudenaarde 1030; graaf van Vlaanderen 1035; neemt actief deel aan de algemene opstand van Neder-Lotharingen tegen keizer Hendrik III 1044 en steekt de rijksburcht van Nijmegen in brand, maar wordt tot onderwerping gedwongen 1049/50; door keizerin-weduwe Agnes bevestigd in het leen Zeeland bewesten Schelde 1056, regent ("procurator et bajulus") van Frankrijk 1060-67, is nog aanwezig bij de inwijding van de Sint-Baafs te Gent 9-5-1067, begr. ald. (Sint-Pieter), naar de plaats waar hij bij voorkeur resideerde bijgenaamd "van Rijsel" ("de Lille", "Insulanus") .
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.367)
.
Gehuwd circa 1028 te Parijs met
1447267943 Adelheid van FRANKRIJK, geboren circa 1009, overleden op 08-01-1079 te Mesen, begraven te Mesen, gravin van Coutance, sticht het klooster Mesen (Messines) bij Ieper, overl. Mesen 8-1-1079, begr. ald.; wellicht weduwe van Richard III van Normandië (overl.6-8-1027); dochter van Robert II "de Vrome" ("le Pieux") koning van Frankrijk en diens derde gemalin Constance van Provence.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.367)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn I/VI, geboren circa 1030 (zie 1447267904).
2.  Mathilde, geboren circa 1031 (zie 723633971).

1447267954 Floris I van HOLLAND, overleden op 28-06-1061 te Nederhemert, begraven te Egmond, graaf van Holland ter opvolging van zijn broer Dirk IV (gesn. Dordrecht 1049); tracht zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard, doch vermoord te Nederhemert 28-6-1061, begr. Egmond.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.375)
.
Gehuwd circa 1050 met
1447267955 Geertruid van SAKSEN, overleden op 03-08-1113, begraven te Veurne.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk V (zie 723633984).
2.  Bertha (zie 723633977).

1447267956 Amadeus II van SAVOYE/MAURIENNE.
Gehuwd met
1447267957 Johanna van GENèVE.
Uit dit huwelijk:
1.  Humbert II van SAVOYE, geboren voor 1070 (zie 723633978).

1447267958 Willem I de Grote van BOURGONDIE en MACON, graaf, geboren circa 1017, overleden op 11-11-1087, begraven te Besançon.
Gehuwd met
1447267959 Etiennette van LONGWY, geboren circa 1035, overleden na 1088, begraven te Besançon.
Uit dit huwelijk:
1.  Gisela van BOURGONDIE, geboren circa 1070 (zie 723633979).

1447267968 = 1447267954 Floris I van HOLLAND.
1447267969 = 1447267955 Geertruid van SAKSEN.
 
1447267980 Otto I van NORTHEIM, hertog van Beieren.
Gehuwd met
1447267981 Richenza NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Heinrich 'der Fette' (zie 723633990).

1447267982 Ekbert I van BRUNSWIJK, markgraaf van Meissen, geboren 1036, overleden op 11-01-1068.
Gehuwd 1058 met
1447267983 Irmingard van SUSA, overleden voor 1078.
Uit dit huwelijk:
1.  Gertrud, geboren 1058 (zie 723633991).

1447267984 Duncan I DUNKELD, koning Schotland huis Atholl, geboren 1001, overleden op 14-08-1040 te Pitgaveny.
Gehuwd met
1447267985 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Malcolm III CANMORE, geboren 1031 (zie 723633992).

1447267986 Edward ATHELING.
Gehuwd met
1447267987 Agatha van HONGARIJE.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaret van ENGELAND, geboren 1046 (zie 723633993).

1447267988 Siward DIGERA, earl of Deira, overleden 1055 te York.
Gehuwd met
1447267989 Aelfled BERNICIA.
Uit dit huwelijk:
1.  Waltheof HUNTINGDON (zie 723633994).

1447267990 Lambert van LENS, graaf.
Gehuwd met
1447267991 Adelheid van NORMANDIE, halfzr Willem de Veroveraar.
Uit dit huwelijk:
1.  Judith de LENS, geboren 1054 (zie 723633995).

1447268020 Rüdiger van VELTHEIM, van Hopfenoe en Lengenfeld.
Gehuwd met
1447268021 Heilica van LENGENFELD, erfdochter.
Uit dit huwelijk:
1.  Friedrich II van LENGENFELD, geboren 1070 (zie 723634010).

1447268022 Frederik I van STAUFEN, graaf van Buren, geboren circa 1048, overleden circa 1105.
Gehuwd 1089 met
1447268023 Agnes van WAIBLINGEN, geboren 1072, overleden op 24-09-1143, begraven te Lorch.
Uit dit huwelijk:
1.  Heilica, geboren 1087 (zie 723634011).

1447268032 Lambert II (ook Balderik) van LEUVEN, graaf van Leuven, geboren circa 0990, overleden na 1062, begraven te Nijvel.
Gehuwd met
1447268033 Oda van NEDER-LOTHARINGEN, begraven te Nijvel.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik II, geboren 1020 (zie 723634016).

1447268034 Eberhard van de BETUWE, graaf.
Gehuwd met
1447268035 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Adela (zie 723634017).

1447268036 Arnulf I (II) van CHINY, graaf van Warcq 1055-1064, overleden op 16-04-1106 te Saint-Hubert.
Gehuwd met
1447268037 Adelheid van RAMERUPT.
Uit dit huwelijk:
1.  Otto II (zie 723634018).

1447268038 = 723633956 Albert III van NAMEN.
1447268039 = 723633957 Ida van SAKSEN.
 
1447268040 Gebhard I van SULZBACH, geboren circa 1030, overleden na 1071.
Gehuwd met
1447268041 N. BERENGARIUS.
Uit dit huwelijk:
1.  Gebhard II, geboren 1050 (zie 723634020).

1447268042 Kuno I van ROTT en VOHBURG, paltsgraaf.
Gehuwd met
1447268043 Uta van DIESSEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Irmingard van ROTT (zie 723634021).

1447268044 Berthold II van DIESSEN, graaf.
Gehuwd met
1447268045 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Otto II van WOLFRATSHAUSEN (zie 723634022).

1447268046 Heinrich I van REGENSBURG, burggraaf.
Gehuwd met
1447268047 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid (zie 723634023).

1447268048 Udo van LIMBURG, graaf.
Gehuwd met
1447268049 Judith van LUXEMBURG.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik I (zie 723634024).

1447268050 Walram II van ARLON, graaf.
Gehuwd met
1447268051 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  N. (zie 723634025).

1447268056 Herman IV van SAFFENBERG.
Gehuwd met
1447268057 Gepa van WERL.
Uit dit huwelijk:
1.  Adalbert (zie 723634028).

1447268060 Berthold I van SCHWARZENBURG.
Gehuwd met
1447268061 Richardis van SPANHEIM.
Uit dit huwelijk:
1.  Engelbert (zie 723634030).

Generatie XXXII
 
2894535808 = 1447267942 Boudewijn V van VLAANDEREN.
2894535809 = 1447267943 Adelheid van FRANKRIJK.
 
2894535820 Willem III-V van POITIERS, hertog van Aquitanie, geboren circa 0969, overleden op 31-01-1030 te Maillezais, begraven te Maillezais.
Gehuwd 1018 met
2894535821 Agnes van BOURGONDIE-IVREA, overleden als non, geboren circa 0995, overleden op 10-11-1068 te Poitou.
Gehuwd (1) 1018 met Willem III-V van POITIERS (zie 2894535820).
Gehuwd (2) op 01-01-1033, gescheiden tussen 6-1-1049 en 15-8-1052.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Agnes van POITOU-AQUITANIE, geboren circa 1025 (zie 5789072093).
2.  Pierre van POITOU (zie 1447267910).

2894535822 Albert van LONGWY.
Gehuwd met
2894535823 Clementia van FOIX.
Uit dit huwelijk:
1.  Etiennette, geboren circa 1035 (zie 1447267959).
2.  Ermesinde (zie 1447267911).

2894535824 Albert I van NAMEN, graaf; vermeld vanaf 981, overleden voor 1011.
Gehuwd met
2894535825 Ermengarde van LOTHARINGEN, overleden 1047-1050.
Uit dit huwelijk:
1.  Albert II, geboren 1000 (zie 1447267912).

2894535826 Gothelo I de Grote van NEDER-LOTHARINGEN, markgraaf van Antwerpen, overleden op 19-04-1044.
Gehuwd met
2894535827 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Oda (zie 1447268033).
2.  Regelindis van LOTHARINGEN (zie 1447267913).

2894535872 Odo van BLOIS, graaf van Chartres, Tours, geboren circa 0950, overleden op 13-03-0996 te Marmoutier, begraven te Marmoutier.
Gehuwd voor 0983 met
2894535873 Bertha van BOURGONDIE, geboren circa 0964, overleden na 1010.
Uit dit huwelijk:
1.  Odo II, geboren circa 0983 (zie 1447267936).

2894535874 Robert I van AUVERGNE.
Gehuwd met
2894535875 Irmingard van TOULOUSE.
Uit dit huwelijk:
1.  Irmingard (zie 1447267937).

2894535880 Richard II van NORMANDIE, hertog, overleden op 23-08-1026 te Fécamp.
Gehuwd circa 1000 met
2894535881 Judith van BRETAGNE, geboren 0982, overleden 1017, begraven te Fécamp.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid/Judith, geboren circa 1000 (zie 2894535917).
2.  Robert I 'le Diable', geboren 1000 (zie 1447267940).

2894535884 Boudewijn IV van VLAANDEREN, geboren circa 0975, overleden op 30-05-1035, begraven te Gent (BE), bijgenaamd "met de Schone Baard" ("pulchrae barbae"); graaf van Vlaanderen 988 (aanvankelijk onder voogdij van zijn moeder en stiefvader); reorganiseert zijn bewind over Vlaanderen door instelling van enkele burggraafschappen; tracht vervolgens zijn machtsgebied in zuidoostelijke richting te vergroten door zich meester te maken van Valenciennes 1006, doch wordt gedwongen dit op te geven door een veldtocht 1007; later echter door keizer Hendrik II daarmede beleend alsmede met de Vier Ambachten en Zeeland bewesten Schelde (vermoedelijk: maart) 1012, zodat voor de graven van Vlaanderen nu een dubbele vazaliteit ontstaat ("Kroonvlaanderen" en "Rijksvlaanderen"); overl. begr. Gent (Sint-Pieters).
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.367)
.
Gehuwd circa 1005 met
2894535885 Otgiva van LUXEMBURG, geboren 0985-0990, overleden op 21-02-1030, begraven te Gent (BE).
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn V, geboren circa 1013 (zie 1447267942).

2894535886 Robert II 'de Vrome' van FRANKRIJK.
Gehuwd met
2894535887 Constance van PROVENCE.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid, geboren circa 1009 (zie 1447267943).

2894535908 Dirk III van HOLLAND, overleden op 27-05-1039, begraven te Egmond, graaf van Holland, bijgenaamd Hierosolymita; regeert aanvankelijk onder voogdij van zijn moeder; sticht een burcht te Vlaardingen; verslaat aldaar een rijksleger aangevoerd door de hertog van Neder-Lotharingen 1018; begr. Egmond.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.374)
.
Gehuwd met
2894535909 Othelhildis van de NOORDMARK, overleden op 09-05-1044 te Saksen, keert als weduwe terug naar Saksen
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.375)
.
Uit dit huwelijk:
1.  Floris I (zie 1447267954).

2894535910 = 1447267914 Bernhard II van SAKSEN.
2894535911 = 1447267915 Eilica van SCHWEINFURT.
 
2894535916 Reinoud van BOURGONDIE, graaf (uit het huis van Ivrea), geboren circa 0990, overleden op 03-09-1057, begraven te Besançon.
Gehuwd voor 1016 met
2894535917 Adelheid/Judith van NORMANDIE, geboren circa 1000, overleden na 1037.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem I de Grote van BOURGONDIE en MACON, geboren circa 1017 (zie 1447267958).

2894535918 = 2894535822 Albert van LONGWY.
2894535919 = 2894535823 Clementia van FOIX.
 
2894535964 Liudolf van BRUNSWIJK, markgraaf van Friesland, overleden op 23-04-1038.
Gehuwd met
2894535965 Gertrud van EGISHEIM, overleden op 21-07-1077.
Uit dit huwelijk:
1.  Ekbert I, geboren 1036 (zie 1447267982).

2894535966 Odelrico Manfredo II van SUSA, markgraaf.
Gehuwd met
2894535967 Bertha van ESTE.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid van SUZA (zie 2894536081).
2.  Irmingard (zie 1447267983).

2894535968 Cronan alias Crinan DUNKELD, leke-abt.
Gehuwd met
2894535969 Bethoc KENNETH MCALPIN.
Uit dit huwelijk:
1.  Duncan I, geboren 1001 (zie 1447267984).

2894535976 Beorn BORESUN.
Gehuwd met
2894535977 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Siward DIGERA (zie 1447267988).

2894535978 Ealdred BERNICIA, earl.
Gehuwd met
2894535979 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Aelfled (zie 1447267989).

2894536044 Frederik van BÜREN, graaf in de Riesgau.
Gehuwd met
2894536045 Hildegard van BAR-MOUSSON.
Uit dit huwelijk:
1.  Frederik I van STAUFEN, geboren circa 1048 (zie 1447268022).

2894536046 Hendrik IV van ZWABEN, Rooms Koning-Keizer; Canossa! Geboren op 11-11-1050 te Goslar, overleden op 07-08-1106 te Luik op 55-jarige leeftijd, begraven op 07-08-1106 te Spiers.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 13-07-1066 met de 14-jarige
2894536047 Bertha van SUZA, keizerin 31-3-1084, geboren op 21-09-1051, overleden op 27-12-1087 te Mainz op 36-jarige leeftijd, begraven te Spiers.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes van WAIBLINGEN, geboren 1072 (zie 1447268023).

2894536064 Lambert I met de Baard van LEUVEN, overleden op 12-09-1015 te Florennes.
Gehuwd voor 0991 met
2894536065 Gerberga van NEDER-LOTHARINGEN, geboren circa 0971, begraven te Nijvel.
Uit dit huwelijk:
1.  Lambert II (ook Balderik), geboren circa 0990 (zie 1447268032).

2894536066 = 2894535826 Gothelo I de Grote van NEDER-LOTHARINGEN.
2894536067 = 2894535827 NN.
 
2894536072 Lodewijk II van WARCQ en IVOIX.
Gehuwd met
2894536073 Sophie van VERDUN.
Uit dit huwelijk:
1.  Arnulf I (II) van CHINY (zie 1447268036).

2894536074 Hilduin V van PONTHIEU-MONTDIDIER, heer van Ramerupt, overleden 1063.
Gehuwd voor 1031 met
2894536075 Adelheid van ROUCY, overleden na 1068.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid van RAMERUPT (zie 1447268037).

2894536080 Herman IV van ZWABEN, overleden aan de pest, geboren circa 1007, overleden op 28-07-1038.
Gehuwd met
2894536081 Adelheid van SUZA, overleden op 19-12-1091.
Uit dit huwelijk:
1.  Gebhard I van SULZBACH, geboren circa 1030 (zie 1447268040).

2894536082 Berengarius NN, graaf, vermeld 1007 en 1015.
Gehuwd met
2894536083 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  N. BERENGARIUS (zie 1447268041).

Generatie XXXIII
 
5789071640 Willem Fierebrace van POITIERS, graaf van Poitou, geboren 0937, overleden op 03-02-0995.
Gehuwd 0968 met
5789071641 Emma van BLOIS, geboren 0950.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem III-V, geboren circa 0969 (zie 2894535820).

5789071642 Odo Willem van MACON, geadopteerd door stiefvader, geboren circa 0958, overleden op 21-09-1026.
Gehuwd 0975-0980 met
5789071643 Ermentrudis van ROUCY, geboren circa 0950, overleden 1003-1005.
Uit dit huwelijk:
1.  Reinoud van BOURGONDIE, geboren circa 0990 (zie 2894535916).
2.  Agnes van BOURGONDIE-IVREA, geboren circa 0995 (zie 2894535821).

5789071648 Robert I in de LOMMEGOUW, graaf.
Gehuwd met
5789071649 Ermengarde van VERDUN.
Uit dit huwelijk:
1.  Albert I van NAMEN (zie 2894535824).

5789071650 Karel van LOTHARINGEN, hertog van Neder-Lotharingen, geboren circa 0953 te Laon, overleden 0992-0995 te Orleans, begraven te Orleans.
Gehuwd voor 0987 met
5789071651 Adelheid NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerberga van NEDER-LOTHARINGEN, geboren circa 0971 (zie 2894536065).
2.  Ermengarde (zie 2894535825).

5789071652 Gottfried van VERDUN, Graaf in Bidgau 943, overleden op 04-09-1005.
Gehuwd met
5789071653 Mathilde van SAKSEN, overleden op 25-05-1008.
Gehuwd (1) circa 0961 met Boudewijn III van VLAANDEREN (zie 11578143536).
Gehuwd (2) met Gottfried van VERDUN (zie 5789071652).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Arnulf II, geboren circa 0935 (zie 5789071768).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Gothelo I de Grote van NEDER-LOTHARINGEN (zie 2894535826).

5789071744 Theobald I CHARTRES.
Gehuwd met
5789071745 Liutgarde van VERMANDOIS.
Uit dit huwelijk:
1.  Odo van BLOIS, geboren circa 0950 (zie 2894535872).
2.  Emma van BLOIS, geboren 0950 (zie 5789071641).

5789071746 Conrad I van BOURGONDIE, koning; 'le Pacifique', geboren circa 0922, overleden op 19-10-0993.
Gehuwd na 0963 met
5789071747 Mathilde van WEST-FRANCIE, geboren 0948, overleden voor 0992.
Uit dit huwelijk:
1.  Bertha, geboren circa 0964 (zie 2894535873).
2.  Gerberga, geboren 0964-0967 (zie 11578143859).

5789071760 Richard I van NORMANDIE, hertog, geboren 0932, overleden op 20-11-0996.
Gehuwd met
5789071761 Gunnor uit DENEMARKEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Richard II (zie 2894535880).

5789071762 Conan le TORT, graaf van Rennes, overleden op 27-06-0992 te Conquereuil.
Gehuwd circa 0970 met
5789071763 Irmgard van ANJOU.
Uit dit huwelijk:
1.  Judith van BRETAGNE, geboren 0982 (zie 2894535881).

5789071768 Arnulf II van VLAANDEREN, geboren circa 0935, overleden op 30-03-0988, begraven te Gent (BE), bijgenaamd "met de Baard" ("barbatus"), graaf van Vlaanderen ter opvolging van zijn grootvader 964/65, zij het onder bescherming en voogdij van de Westfrankische koning tot ca. 976; begr. Gent
(bron Gens Nostra 1991 nr.10/11 pag.366)
.
Gehuwd circa 0968 met
5789071769 Rozala van IVREA, geboren 0940-0948, overleden 1003-1003, hertrouwt als weduwe (vóór 1-4-988) Robert II "de Vrome" ("le Pieux") koning van Frankrijk (zij heet daar: Suzanna), maar wordt verstoten 992 en keert naar Vlaanderen terug; begr. Gent,
(bron Gens Nostra 1991 nr.10/11 pag.367)
.
Gehuwd (1) circa 0968 met Arnulf II van VLAANDEREN (zie 5789071768).
Gehuwd (2) voor 0988.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boudewijn IV, geboren circa 0975 (zie 2894535884).

5789071770 Frederik van LUXEMBURG.
Gehuwd met
5789071771 N. van GLEIBERG.
Uit dit huwelijk:
1.  Otgiva, geboren 0985-0990 (zie 2894535885).

5789071816 Arnulf van HOLLAND, geboren te Gent (BE), overleden op 18-09-0993, begraven te Egmond, graaf van Holland, geb. in een onbekend jaar te Gent (vandaar wel bijgenaamd "Gandensis"); voor het eerst (samen met zijn ouders) vermeld 26-10-970; komt evenals zijn vader en aanvankelijk met hem, in tal van Vlaamse oorkonden voor; graaf ter opvolging van zijn vader 988; breidt zijn gebied naar het zuiden uit en sneuvelt vermoedelijk aan de mond van de Maas 18-9-993, begr. te Egmond en daar later wel als heilige vereerd.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.374)
.
Gehuwd 0980-0980 met
5789071817 Liutgard van LUXEMBURG, overleden na 1005, begraven te Egmond, doet voor de zieleheil van haar overleden gemaal een schenking aan de Sint-Pieterabdij te Gent 20-9-993; begr. Egmond.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk III (zie 2894535908).

5789071818 Bernhard I van de NOORDMARK.
Gehuwd met
5789071819 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Othelhildis (zie 2894535909).

5789071832 = 5789071642 Odo Willem van MACON.
5789071833 = 5789071643 Ermentrudis van ROUCY.
 
5789071834 = 2894535880 Richard II van NORMANDIE.
5789071835 = 2894535881 Judith van BRETAGNE.
 
5789071928 Bruno van BRUNSWIJK.
Gehuwd met
5789071929 Gisela van ZWABEN, geboren circa 0990, overleden 1043-1043 te Goslar, begraven te Spiers.
Gehuwd (1) circa 1007 met Ernst I van OOSTENRIJK (zie 5789072160).
Gehuwd (2) 1015-1017 met Koenraad II van FRANKENLAND (zie 11578144184).
Gehuwd (3) met Bruno van BRUNSWIJK (zie 5789071928).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Herman IV van ZWABEN, geboren circa 1007 (zie 2894536080).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Hendrik III van ZWABEN, geboren op 28-10-1017 te Oosterbeek (zie 5789072092).
Uit het derde huwelijk:
3.  Liudolf (zie 2894535964).

5789071930 Hugo VI van EGISHEIM, graaf in de Nordgau/Egisheim.
Gehuwd met
5789071931 Heilwich van DAGSBURG.
Uit dit huwelijk:
1.  Gertrud (zie 2894535965).

5789071938 Malcolm KENNETH MCALPIN, Schots koning.
Gehuwd met
5789071939 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Bethoc (zie 2894535969).

5789072092 Hendrik III van ZWABEN, Rooms Koning en Keizer, geboren op 28-10-1017 te Oosterbeek, overleden op 05-10-1056 te Bodfeld op 38-jarige leeftijd, begraven te Spiers.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1043 te Ingelheim (DL) met
5789072093 Agnes van POITOU-AQUITANIE, regentes Duitse rijk 1056-1062, geboren circa 1025, overleden op 14-12-1077 te Rome, begraven te Rome.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik IV, geboren op 11-11-1050 te Goslar (zie 2894536046).

5789072094 Otto van SAVOYE.
Gehuwd met
5789072095 Adelheid van TURIJN.
Uit dit huwelijk:
1.  Bertha van SUZA, geboren op 21-09-1051 (zie 2894536047).

5789072128 Reinier III 'Langhals' in HENEGOUWEN, graaf, overleden 0973.
Gehuwd met
5789072129 Adela van LEUVEN, erfdochter.
Uit dit huwelijk:
1.  Lambert I met de Baard van LEUVEN (zie 2894536064).
2.  Reinier IV van HENEGOUWEN (zie 11578144302).

5789072130 = 5789071650 Karel van LOTHARINGEN.
5789072131 = 5789071651 Adelheid NN.
 
5789072148 Hilduin IV van PONTHIEU, graaf van Montdidier.
Gehuwd met
5789072149 Lesseline de TURQUEVILLE.
Uit dit huwelijk:
1.  Hilduin V van PONTHIEU-MONTDIDIER (zie 2894536074).

5789072150 Ebalus van ROUCY, graaf; aartsbisschop van Reims, overleden op 11-05-1033.
Gehuwd met
5789072151 Beatrix van HENEGOUWEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid (zie 2894536075).

5789072160 Ernst I van OOSTENRIJK, hertog van Zwaben 1012, geboren voor 0984, overleden 1015-1015.
Gehuwd circa 1007 met
5789072161 = 5789071929 Gisela van ZWABEN.
 
5789072162 = 2894535966 Odelrico Manfredo II van SUSA.
5789072163 = 2894535967 Bertha van ESTE.
 
Generatie XXXIV
 
11578143282 = 5789071744 Theobald I CHARTRES.
11578143283 = 5789071745 Liutgarde van VERMANDOIS.
 
11578143284 Adalbert van IVREA, koning van Italie, geboren 0932-0936, overleden 0972-0975 te Autun, begraven te Autun.
Gehuwd circa 0955 met
11578143285 Gerberga NN, overleden circa 0990.
Uit dit huwelijk:
1.  Odo Willem van MACON, geboren circa 0958 (zie 5789071642).

11578143286 Ragenold van ROUCY, aanvoerder van Noormannen 923, overleden op 10-05-0967, begraven te Reims.
Gehuwd met
11578143287 Alberade van HENEGOUWEN, geboren circa 0930, overleden na 0967, begraven te Reims.
Uit dit huwelijk:
1.  Ermentrudis, geboren circa 0950 (zie 5789071643).
2.  Giselbert, geboren voor 0956 (zie 11578144300).

11578143300 Lodewijk IV van WEST-FRANCIE, geboren 0920-0921, overleden op 10-09-0954 te Reims.
Gehuwd 0939 met
11578143301 Gerberga van SAKSEN, geboren circa 0913 te Nordhausen, overleden op 05-05-0984 te Reims.
Gehuwd (1) 0939 met Lodewijk IV van WEST-FRANCIE (zie 11578143300).
Gehuwd (2) met Giselbert van LOTHARINGEN (zie 23156286574).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Mathilde, geboren 0948 (zie 5789071747).
2.  Karel van LOTHARINGEN, geboren circa 0953 te Laon (zie 5789071650).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Alberade van HENEGOUWEN, geboren circa 0930 (zie 11578143287).

11578143304 Gozelin van NEDERLOTHARINGEN, Graaf in Bidgau 919-942, geboren 0911, overleden voor 0943.
Gehuwd met
11578143305 Uda NN, overleden na 0963.
Uit dit huwelijk:
1.  Gottfried van VERDUN (zie 5789071652).

11578143306 Herman 'Billung' van SAKSEN.
Gehuwd met
11578143307 Hildegard NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Mathilde (zie 5789071653).

11578143492 Rudolf II van OPPER-BOURGONDIE.
Gehuwd met
11578143493 Bertha van ZWABEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Conrad I van BOURGONDIE, geboren circa 0922 (zie 5789071746).

11578143494 = 11578143300 Lodewijk IV van WEST-FRANCIE.
11578143495 = 11578143301 Gerberga van SAKSEN.
 
11578143524 Juhel-Berengar van RENNES, graaf.
Gehuwd met
11578143525 Gerberga NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Conan le TORT (zie 5789071762).

11578143526 Godfried van ANJOU, graaf, geboren voor 0950, overleden op 21-07-0987, begraven te Tours (FR).
Gehuwd circa 0965 met
11578143527 Adelheid van TROYES, geboren circa 0950, overleden na 0974.
Uit dit huwelijk:
1.  Irmgard (zie 5789071763).

11578143536 Boudewijn III van VLAANDEREN, geboren circa 0940, overleden op 01-01-0962.
Gehuwd circa 0961 met
11578143537 = 5789071653 Mathilde van SAKSEN.
 
11578143538 Berengarius II van IVREA, geboren circa 0900, overleden op 06-08-0966 te Bamberg.
Gehuwd met
11578143539 Willa van ARLES, overleden 0966 te Bamberg.
Uit dit huwelijk:
1.  Adalbert, geboren 0932-0936 (zie 11578143284).
2.  Rozala, geboren 0940-0948 (zie 5789071769).

11578143632 Dirk II van HOLLAND, overleden op 06-05-0988, begraven te Egmond, was behalve in Kennemerland en Texel ook graaf in Maasland; mogelijk reeds vermeld sinds 936/41, doch waarschijnlijker vanaf 18-10-962; was na de dood van zijn schoonvader (965) uitvoerder van diens laatste wil; ontvangt van de Westfrankische koning Lotharius het bos Wattelo (bij AIRE aan de Leie) 13-4-969; treed herhaaldelijk op als voornaamste der getuigen in Vlaamse oorkonden; doet tal van schenkingen aan de abdij van Egmond alsmede in Gent en Trier; steunt na de dood van keizer Otto II (983) aanvankelijk Heinrich "der Zänker", maar nadat deze zich heeft teruggetrokken de jeugdige Otto III als opvolger augustus 985; ontvangt ter beloning de goederen en inkomsten die hij in zijn graafschap tevoren van de Duitse keizer in leen had gehouden in eigendom 25-8-985; begr. Egmond, zn. van Dirk I (of Dirk I bis ?) graaf van Holland en Geva NN. (bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.374).
Gehuwd met
11578143633 Hildegard van VLAANDEREN, overleden na 0975, begraven te Egmond.
Uit dit huwelijk:
1.  Arnulf, geboren te Gent (BE) (zie 5789071816).

11578143634 Siegfried van LUXEMBURG.
Gehuwd met
11578143635 Hedwig NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Liutgard (zie 5789071817).

11578143856 Ludolf van BRUNSWIJK, graaf.
Gehuwd met
11578143857 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Bruno (zie 5789071928).

11578143858 Herman II van ZWABEN, hertog, geboren circa 0965, overleden op 04-05-1003.
Gehuwd 0986-0988 met
11578143859 Gerberga van BOURGONDIE, geboren 0964-0967, overleden 1020.
Uit dit huwelijk:
1.  Gisela, geboren circa 0990 (zie 5789071929).

11578144184 Koenraad II van FRANKENLAND, Koning en Keizer, geboren circa 0990, overleden op 04-06-1039 te Utrecht, begraven te Spiers.
Gehuwd 1015-1017 met
11578144185 = 5789071929 Gisela van ZWABEN.
 
11578144186 = 2894535820 Willem III-V van POITIERS.
11578144187 = 2894535821 Agnes van BOURGONDIE-IVREA.
 
11578144256 Reinier II van HENEGOUWEN, graaf, vermeld vanaf 18-1-916, geboren 0880, overleden 0932-0940.
Gehuwd met
11578144257 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Reinier III 'Langhals' in HENEGOUWEN (zie 5789072128).

11578144300 Giselbert van ROUCY, graaf, vicomte van Reims, geboren voor 0956, overleden voor 1000, begraven te Saint-Remi.
Gehuwd met
11578144301 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Ebalus (zie 5789072150).

11578144302 Reinier IV van HENEGOUWEN, graaf.
Gehuwd met
11578144303 Hedwig van FRANKRIJK.
Uit dit huwelijk:
1.  Beatrix (zie 5789072151).

11578144320 Luitpold van BABENBERG, markgraaf van de Oostmark.
Gehuwd met
11578144321 Richwara van SUALAFELD.
Uit dit huwelijk:
1.  Ernst I van OOSTENRIJK, geboren voor 0984 (zie 5789072160).

Generatie XXXV
 
23156286568 = 11578143538 Berengarius II van IVREA.
23156286569 = 11578143539 Willa van ARLES.
 
23156286574 Giselbert van LOTHARINGEN, verdrinkt bij oversteken Rijn, geboren voor 0909, overleden na 0939 te Andernach.
Gehuwd met
23156286575 = 11578143301 Gerberga van SAKSEN.
 
23156286600 Karel III van WEST-FRANCIE, geboren op 17-08-0879, overleden op 07-10-0929 te Peronne op 50-jarige leeftijd, begraven te Peronne.
Gehuwd 0917-0919 met
23156286601 Eadgyfu van ENGELAND, geboren circa 0896, overleden na 0951.
Uit dit huwelijk:
1.  Lodewijk IV, geboren 0920-0921 (zie 11578143300).

23156286602 Hendrik I de VOGELAAR, hertog van Saksen Duits koning.
Gehuwd met
23156286603 Mathilde van WESTFALEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerberga van SAKSEN, geboren circa 0913 te Nordhausen (zie 11578143301).

23156287052 Fuldo II, 'de Goede' van ANJOU, graaf.
Gehuwd met
23156287053 Gerberga NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Godfried, geboren voor 0950 (zie 11578143526).

23156287054 Robert van MÉAUX, graaf van Méaux en Troyes, geboren 0910-0915, overleden 0966-0967.
Gehuwd voor 0950 met
23156287055 Adelheid van BOURGONDIE, overleden na 0967.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid van TROYES, geboren circa 0950 (zie 11578143527).

23156287072 Arnulf I van VLAANDEREN, geboren 0885-0890, overleden 0964-0965, na de dood van zijn vader graaf in het aan hem toegevallen noordelijkde deel van Vlaanderen 918; maakt zich echter na de dood van zijn broer Adalolf (Aethelwulf) ook meester van diens zuidelijke deel (Boulogne) 933 en verovert het graafschap Ponthieu; bevordert in Vlaanderen de kloosterhervorming van Gerard van Brogne; doet jarenlang grote schenkingen aan de Sint-Pietersabdij te Gent; treft regelingen met de Westfrankische koning Lotharius ter bescherming van zijn jeugdige kleinzoon als opvolger 962; begr. Gent (Sint-Pieters), reeds in 967 bijgenaamd "de Grote"
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.366)
.
Gehuwd 0934 met
23156287073 Adele van VERMANDOIS, geboren 0910-0915, overleden circa 0959.
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn III, geboren circa 0940 (zie 11578143536).
2.  Hildegard (zie 11578143633).

23156287076 Adalbert van IVREA, markgraaf.
Gehuwd voor 0900 met
23156287077 Gisela van FRIULI, geboren 0880-0885, overleden na 0910.
Uit dit huwelijk:
1.  Berengarius II, geboren circa 0900 (zie 11578143538).

23156287078 Boso van ARLES, markgraaf van Toskane, geboren 0885, overleden na 0936.
Gehuwd met
23156287079 Willa van OPPER-BOURGONDIE, verbannen 936 naar Bourgondië.
Uit dit huwelijk:
1.  Willa (zie 11578143539).

23156287264 Dirk I bis van HOLLAND.
Gehuwd met
23156287265 Geva NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Dirk II (zie 11578143632).

23156287266 = 23156287072 Arnulf I van VLAANDEREN.
23156287267 = 23156287073 Adele van VERMANDOIS.
 
23156287716 Koenraad van ZWABEN, hertog.
Gehuwd met
23156287717 Jutta NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Herman II, geboren circa 0965 (zie 11578143858).

23156287718 = 5789071746 Conrad I van BOURGONDIE.
23156287719 = 5789071747 Mathilde van WEST-FRANCIE.
 
23156288368 Hendrik in de SPIERSGOUW, graaf van Worms.
Gehuwd met
23156288369 Adelheid van de ELZAS.
Uit dit huwelijk:
1.  Koenraad II van FRANKENLAND, geboren circa 0990 (zie 11578144184).

23156288512 Reginar I van de DARNAU, missus dominicus, geboren circa 0850, overleden 0915-0916.
Gehuwd met
23156288513 Alberada NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Reinier II van HENEGOUWEN, geboren 0880 (zie 11578144256).
2.  Giselbert van LOTHARINGEN, geboren voor 0909 (zie 23156286574).

23156288600 = 11578143286 Ragenold van ROUCY.
23156288601 = 11578143287 Alberade van HENEGOUWEN.
 
23156288604 = 5789072128 Reinier III 'Langhals' in HENEGOUWEN.
23156288605 = 5789072129 Adela van LEUVEN.
 
23156288606 Hugo CAPET, koning van Frankrijk.
Gehuwd met
23156288607 Adelheid van POITOU.
Uit dit huwelijk:
1.  Hedwig van FRANKRIJK (zie 11578144303).

Generatie XXXVI
 
46312573148 = 23156288512 Reginar I van de DARNAU.
46312573149 = 23156288513 Alberada NN.
 
46312573200 Lodewijk II 'de Stamelaar' van WEST-FRANCIE.
Gehuwd 0872-0877 met
46312573201 Adelheid van PARIJS, geboren 0855-0860, overleden na 0901.
Uit dit huwelijk:
1.  Karel III, geboren op 17-08-0879 (zie 23156286600).

46312573202 Edward I the Elder van ENGELAND.
Gehuwd met
46312573203 Aelfleda van BERNICIA.
Uit dit huwelijk:
1.  Eadgyfu, geboren circa 0896 (zie 23156286601).

46312574108 Heribert II van VERMANDOIS.
Gehuwd met
46312574109 Adela van NEUSTRIE, geboren voor 0900, overleden na 0931.
Uit dit huwelijk:
1.  Adele, geboren 0910-0915 (zie 23156287073).
2.  Robert van MÉAUX, geboren 0910-0915 (zie 23156287054).

46312574110 Giselbert van BOURGONDIE, hertog.
Gehuwd met
46312574111 Ermengardis van AUTUN.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid (zie 23156287055).

46312574144 Boudewijn II van VLAANDEREN, geboren circa 0864, overleden op 10-09-0918, begraven te Gent (BE), naar zijn grootvader bijgenaamd "de Kale"; graaf van Vlaanderen 879; usurpeert na afloop van de Noormanneninvallen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois en geldt daarmee als grondlegger van Vlaanderen als territoriaal vorstendom; wisselt herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische koningen waarbij hij zijn tegenstanders aartsbisschop Fulco van Reims (17-6-900) en daarna ook graaf Heribert I van Vermandois (vóór 6-11-907) doet vermoorden; richt een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied; overl. 10-9-918, aanvankelijk begr. Sint-Bertijns, doch op aandrang van zijn weduwe vervolgens begr. Gent (Sint-Pieters)
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.366)
.
Gehuwd 0884 met
46312574145 Elftrud van WESSEX, overleden op 07-06-0929, begraven te Gent (BE).
Uit dit huwelijk:
1.  Arnulf I, geboren 0885-0890 (zie 23156287072).

46312574146 = 46312574108 Heribert II van VERMANDOIS.
46312574147 = 46312574109 Adela van NEUSTRIE.
 
46312574152 Anscharius II van OSCHERET, markgraaf van Ivrea.
Gehuwd met
46312574153 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Adalbert van IVREA (zie 23156287076).

46312574154 Berengarius I van FRIULI, geboren 0850-0860, overleden op 07-04-0924 te Verona.
Gehuwd 0880-0890 met
46312574155 Bertila van SPOLETO, overleden voor 0915.
Uit dit huwelijk:
1.  Gisela, geboren 0880-0885 (zie 23156287077).

46312574156 Theobald van ARLES, overleden 0887-0898.
Gehuwd 0879-0881 met
46312574157 Bertha van LOTHARINGEN, geboren circa 0863, overleden op 08-03-0925, begraven te Lucca.
Uit dit huwelijk:
1.  Boso, geboren 0885 (zie 23156287078).

46312574158 Rudolf I van OPPER-BOURGONDIE.
Gehuwd met
46312574159 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Willa (zie 23156287079).

46312577024 Giselbert van de DARNAU, vazal van Karel de Kale, overleden na 0877.
Gehuwd 0846 met
46312577025 Irmingard der KAROLINGEN, geschaakt, geboren circa 0830.
Uit dit huwelijk:
1.  Reginar I, geboren circa 0850 (zie 23156288512).

Generatie XXXVII
 
92625146400 Karel II de KALE, geboren op 13-06-0823 te Frankfort a.d. Main (DL), overleden op 06-10-0877 te Avrieux (SU) op 54-jarige leeftijd, begraven te Nantua (FR), door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine sept. 838 en van Aquitanië 13-12-838; strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I welke zij verslaan bij Fontenoy 15-6-841; verkrijgt West-Francië bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; gekroond tot koning van Aquitanië Orléans 848; laat zich na de dood van zijn neef Lotharius II tot koning van Lotharingen wijden Metz 9-9-869, doch moet het oostelijke deel daarvan aan Lodewijk de Duitser afstaan bij het verdrag van Meerssen 8-8-870; laat zich na de dood van zijn neef keizer Lodewijk II door paus Johannes VIII tot keizer kronen Rome 25-12-875; koning van Italië Pavia febr. 876; overl. in een alpenhut te Avrieux (bij de Mont Cenis) 6-10-877, begr. klooster Nantua, later Saint-Denis.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.364)
.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-12-0842 met
92625146401 Ermentrudis van ORLEANS, geboren circa 0820, overleden op 06-10-0869.
Uit dit huwelijk:
1.  Judith van WEST-FRANCIE, geboren circa 0844 (zie 92625148289).
2.  Lodewijk II 'de Stamelaar' van WEST-FRANCIE (zie 46312573200).

92625146402 Adalhard van PARIJS.
Gehuwd met
92625146403 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Adelheid, geboren 0855-0860 (zie 46312573201).

92625148216 Her(i)bert I van VERMANDOIS, ook graaf van Soissons, geboren voor 0840, overleden voor 0907.
Gehuwd met
92625148217 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Heribert II (zie 46312574108).

92625148218 Robert I van PARIJS.
Gehuwd met
92625148219 Aélis NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Adela van NEUSTRIE, geboren voor 0900 (zie 46312574109).

92625148288 Boudewijn I van VLAANDEREN, overleden op 02-01-0879, begraven te Sint-Bertijns, graaf, doch van zijn graafschap(pen) vervallen verklaard na de schaking; wordt na de verzoening door Karel de Kale opnieuw aangesteld tot graaf en dan in (waarschijnlijk) de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 ook in de streek om Sint-Omaars (Ternois); is abt van de Sint-Pietersabdij te Gent 870; door zijn schoonvader belast met vertrouwensopdrachten zoals de onderwerping van diens opstandige zoon Karloman 871 en aangewezen als een van de toezichthouders-raadgevers van kroonprins Lodewijk ("de Stamelaar") wanneer Karel voor de tweede maal naar Italië vertrekt Quierzy-sur-Oise 14-6-877; overl. (waarschijnlijk 2-1-) 879, begr. Sint-Bertijns; reeds kort voor 900 bijgenaamd "de Goede", vanaf de 12e eeuw "de IJzeren" of "met de IJzeren Armen", zoon van Audacer (uit een kennelijk in Laon gevestigd geslacht)
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.365)
.
Gehuwd op 13-12-0863 te Auxerre met
92625148289 Judith van WEST-FRANCIE, geboren circa 0844, ter gelegenheid van haar eerste huwelijk (met koning Aethelwulf van Wessex) gekroond tot koningin Verberie-sur-Oise 1-10-856, huwt vervolgens (858) haar stiefzoon Aethelbald van Wessex, maar keert na diens dood (juli 860) terug naar West-Francië waar zij op last van haar vader in verzekerde bewaring wordt gehouden in Senlis; laat zich ontvoeren door graaf Boudewijn rondom Kerstmis 861 en vlucht met hem naar Lotharingen alwaar vermoedelijk gehuwd begin 862; reist om aan het uitleveringsverzoek van haar vader en de door de Westfrankische bisschoppen over hen uitgesproken kerkelijke ban te ontkomen samen met Boudewijn naar Rome, waar zij paus Nicolaas I voor zich weten te winnen die (mede omdat Boudewijn dreigt zich bij de Noormannen te zullen aansluiten) na herhaalde aandrang de koning tot verzoening weet te bewegen, leidende tot een nu officieel gesanctioneerd huwelijk;
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.365)
.
Gehuwd (1) op 13-12-0863 te Auxerre met Boudewijn I van VLAANDEREN (zie 92625148288).
Gehuwd (2) met Aethelbald van WESSEX.
Gehuwd (3) met Aethelwulf van WESSEX, koning van Engeland.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Boudewijn II, geboren circa 0864 (zie 46312574144).

92625148290 Alfred de Grote van WESSEX.
Gehuwd met
92625148291 Ealswyth NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Elftrud (zie 46312574145).

92625148308 Everhard van FRIULI.
Gehuwd circa 0838 met
92625148309 Gisela van FRANCIE.
Uit dit huwelijk:
1.  Berengarius I, geboren 0850-0860 (zie 46312574154).

92625148310 Suppo II SPOLETO, graaf van Camerino; markgraaf.
Gehuwd met
92625148311 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Bertila van SPOLETO (zie 46312574155).

92625148312 Hubert van TRANSJURENSIS, markgraaf.
Gehuwd met
92625148313 Lobbes NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Theobald van ARLES (zie 46312574156).

92625148314 Lotharius II van LOTHARINGEN, geboren circa 0835, overleden op 08-08-0869 te Piacenza.
Gehuwd 0862 met
92625148315 Waldrada NN, non in Remiremont, overleden na 0868 te Remiremont.
Uit dit huwelijk:
1.  Bertha, geboren circa 0863 (zie 46312574157).

92625154048 Reginar van de BIDGAU, gegoed in 797-814.
Gehuwd met
92625154049 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Giselbert van de DARNAU (zie 46312577024).

92625154050 Lotharius I der KAROLINGEN, Keizer Aken juli 817, geboren 0795, overleden op 29-09-0855 te Prüm, begraven te Prüm.
Gehuwd op 15-11-0821 te Diedenhofen met
92625154051 Irmingard van de ELZAS, sticht klooster Erstein, overleden op 20-03-0851.
Uit dit huwelijk:
1.  Irmingard, geboren circa 0830 (zie 46312577025).
2.  Lotharius II van LOTHARINGEN, geboren circa 0835 (zie 92625148314).

Generatie XXXVIII
 
185250292800 Lodewijk I de VROME, geboren 08-0778 te Chasseneuil (FR), overleden op 20-06-0840 te Ingelheim (DL), begraven te Saint-Arnould (DL), door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanië gezalfd Rome Pasen (15-4)-781; na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11-9-813; alleenheerser 28-1-814; doet zich door Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28-10-816; ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt; tot afstand gedwongen Compiègne okt.833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1-3-834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28-2-835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20-6-840, begr. Saint-Arnould bij Metz.
(bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.364)
.
Gehuwd (1) circa 0795 met Irmingard in de HASPENGOUW (zie 185250308101).
Gehuwd (2) 02-0819 te Aken (DL) met Judith WELF (zie 185250292801).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Lotharius I der KAROLINGEN, geboren 0795 (zie 92625154050).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Karel II de KALE, geboren op 13-06-0823 te Frankfort a.d. Main (DL) (zie 92625146400).
3.  Gisela van FRANCIE (zie 92625148309).
185250292801 Judith WELF, geboren circa 0800, overleden op 19-04-0843 te Tours (FR).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 185250292800).

185250292802 Odo van ORLEANS.
Gehuwd met
185250292803 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Ermentrudis, geboren circa 0820 (zie 92625146401).

185250296432 Pippijn der KAROLINGEN, heer van Péronne-St. Quintin, geboren voor 0818, overleden na 0840.
Gehuwd met
185250296433 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Her(i)bert I van VERMANDOIS, geboren voor 0840 (zie 92625148216).

185250296576 Audacer LAON.
Gehuwd met
185250296577 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Boudewijn I van VLAANDEREN (zie 92625148288).

185250296578 = 92625146400 Karel II de KALE.
185250296579 = 92625146401 Ermentrudis van ORLEANS.
 
185250296616 Unrocus van BARCELONA.
Gehuwd met
185250296617 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Everhard van FRIULI (zie 92625148308).

185250296618 = 185250292800 Lodewijk I de VROME.
185250296619 = 185250292801 Judith WELF.
 
185250296628 = 92625154050 Lotharius I der KAROLINGEN.
185250296629 = 92625154051 Irmingard van de ELZAS.
 
185250308100 = 185250292800 Lodewijk I de VROME.
185250308101 Irmingard in de HASPENGOUW, overleden op 03-10-0818.
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 185250292800).

185250308102 Hugo van TOURS, graaf van de Elzas.
Gehuwd met
185250308103 Ava NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Irmingard van de ELZAS (zie 92625154051).

Generatie XXXIX
 
370500585600 Karel de GROTE, KEIZER, geboren op 02-04-0742 te Ingelheim (DL), overleden op 28-01-0814 te Aken (DL) op 71-jarige leeftijd, ook genoemd Carolus Magnus, tegelijk met zijn vader en zijn jongere broer Karloman door paus Stephanus II gezalfd tot koning en patricius Romanorum Saint-Denis 28-7-754; volgt zijn vader op in het noordelijke gedeelte van het Frankische Rijk 24-9-768; voor dat gedeelte verheven en gezalfd tot koning der Franken Noyon 9-10-768; alleenheerser na de dood van zijn broer Karloman 4-12-771; opnieuw gezalfd als koning van alle Franken te Corbeny, tevens koning der Longobarden na de inname van Pavia in juni 774; voert daarna ook daadwerkelijk de titel van patricius Romanorum; door paus Leo III gekroond tot keizer het Romeinse Rijk besturende, Rome 25-12-800, laat dan de titel patricius Romanorum achterwege; dit Westerse keizerschap ook door Byzantium erkend 812; zoon van Pippijn, koning der Franken en Bertrada/Berta (van Laon), begr. ald. in de Dom te Aken;
bron Gens Nostra 1991 nr.11/12 pag.476 (bron Gens Nostra 1990 nr.10/11 pag.363)
.
Gehuwd voor 0771 te Aken (DL) met
370500585601 Hildegard in de VINZGOUW, geboren circa 0758, overleden op 30-04-0783, begraven te Saint-Arnould (DL).
Uit dit huwelijk:
1.  Karloman/Pippijn der FRANKEN, geboren 0777 (zie 741001185728).
2.  Lodewijk I de VROME, geboren 08-0778 te Chasseneuil (FR) (zie 185250292800).

370500585602 Welf I in BEIEREN.
Gehuwd met
370500585603 Eigilwich uit SAKSEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Judith WELF, geboren circa 0800 (zie 185250292801).

370500592864 Bernhard der KAROLINGEN, koning van Italie, geboren circa 0797, overleden op 17-04-0818.
Gehuwd circa 0814 met
370500592865 Kunigunde NN, overleden na 0835.
Uit dit huwelijk:
1.  Pippijn, geboren voor 0818 (zie 185250296432).

370500616202 Ingram in de HASPENGOUW.
Gehuwd met
370500616203 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Irmingard (zie 185250308101).

Generatie XL
 
741001171200 Pippijn III de KORTE, geboren ca. 714, overleden op 24-09-0768 te St. Denis, 747 hofmeier hele rijk, 751 koning der Franken.
Gehuwd voor de kerk 744 - 749 te St. Denis met
741001171201 Bertrade van LAON, geboren ca. 725 te Laon, overleden op 12-06-0783 te St. Denis, bijgenaamd Bertha met de grote voeten.
Uit dit huwelijk:
1.  Karel de GROTE, geboren op 02-04-0742 te Ingelheim (DL) (zie 370500585600).

741001171202 Gerold I in de VINZGOUW.
Gehuwd met
741001171203 Imma der ALAMANNEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Hildegard, geboren circa 0758 (zie 370500585601).

741001185728 Karloman/Pippijn der FRANKEN, geboren 0777, overleden op 08-07-0810, begraven op 11-07-0810 te Milaan.
Gehuwd met
741001185729 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Bernhard der KAROLINGEN, geboren circa 0797 (zie 370500592864).

Generatie XLI
 
1482002342400 Karel MARTEL, geboren ca. 689 te Jupille a.d. Maas, overleden op 22-10-0740 te Querzy-sur-Oise, hofmeier van Austrasie (714) en Neustrie (719), later vorst (719)
Verslaat de Arabieren bij Tours
.
Gehuwd voor de kerk ca. 714 te Querzy-sur-Oise met
1482002342401 Rotrudis (Chrodtrud), geboren ca. 695.
Uit dit huwelijk:
1.  Pippijn III de KORTE, geboren ca. 714 (zie 741001171200).

1482002342402 Gerold I van LAON, graaf van Laon.
Gehuwd met
1482002342403 NN.
Uit dit huwelijk:
1.  Bertrade, geboren ca. 725 te Laon (zie 741001171201).

1482002371456 = 370500585600 Karel de GROTE.
1482002371457 = 370500585601 Hildegard in de VINZGOUW.
 
Generatie XLII
 
2964004684800 Pippijn II (de Middelste) van HERSTAL, hofmeier aan het frankische hof, overleden op 16-12-0714 te Jupille a.d. Maas.
Gehuwd met
2964004684801 Chalpada (Alpaides).
Uit dit huwelijk:
1.  Karel MARTEL, geboren ca. 689 te Jupille a.d. Maas (zie 1482002342400).

Generatie XLIII
 
5928009369600 Angisel, hofmeier, overleden 679 - 685.
Gehuwd met
5928009369601 Begga (de Heilige).
Uit dit huwelijk:
1.  Pippijn II (de Middelste) van HERSTAL (zie 2964004684800).

Generatie XLIV
 
11856018739200 Arnulf NN, geboren ca. 582, in 614 gekozen tot bisschop van Metz. Na zijn dood heilig verklaard.
Gehuwd met
11856018739201 Oda (Doda) NN, trad in het klooster, nadat haar man tot bisschop was verkozen (614).
Uit dit huwelijk:
1.  Angisel (zie 5928009369600).

11856018739202 Pippijn I de Oude, hofmeier aan het Frankische hof, geboren ca. 580, overleden ca. 640.
Gehuwd met
11856018739203 Itta(Ida, Iduberga), geboren ca. 592, overleden ca. 642, stichteres van de Abdij van Nijvel(na het overlijden van haar man).
Uit dit huwelijk:
1.  Begga (de Heilige) (zie 5928009369601).

Generatie XLV
 
23712037478400 Karloman van HASPENGAU, geboren ca. 550.
Kind:
1.  Arnulf NN, geboren ca. 582 (zie 11856018739200).

Homepage | E-mail