Dagboek beschieting Tiel najaar 1944 door H. Stegehuis lid EHBO brigade Tiel,

het is niet meer of minder dan een zakelijk beschrijving van het verlenen van bijstand door de EHBO tijdens de beschieting door de Engelsen van Tiel in 1944.

 

Zondag 17 september

Zware luchtaanval op de waaldijk

Geen burgers gewond

 

Donderdag 28 september

Zware luchtaanval op de Vluchthaven

2 dooden

1 zwaargewonde, rugverwonding, is gestorven

1 aan de arm gewond

1 aan de knie gewond

 

Vrijdag 29 september

Nachtegaalslaantje beschoten

1 dooden

2 gewonden, i gebroken arm, 1 armverwonding

 

Dinsdag 3 october

Nachtegaalslaantje beschoten

1 kind gedood

1 lichtgewonde

 

Zondag 9 october

Luchtaanval op station

1 dooden door hartverlamming

 

Dinsdag 17 october

3 gewonden uit Echteld gehaald

1 zware armwond

 

Vrijdag 20 october

Nachtdienst ingesteld

 

Woensdag 15 october

Patiënten van Bethesda naar de kelder van de ambachtsschool gebracht

 

Vrijdag 27 october

2 gewonden uit IJzendoorn gehaald

1 rugwond en 1 wond aan de bil (schotwonden)

1 gewonde aan de Papesteeg gehaald

Door auto aangereden, hoofdwond, gebroken sleutelbeen eb beenwond

's nachts Tiel hevig beschoten

2 dooden door hartverlamming

5 gewonden, waarvan 2 zwaargewonden ( gestorven)

Zwaargewonden

Ernstige buikwonden

Pat. 3 diepe vleeswond dijbeen

Pat. 4 verwondingen, hoofd, hand en been

Pat. 5 verwonding pols

Beschieting waaldijk

1 dooden

1 gewonden

 

Zaterdag 28 october

's nachts ziekentransport naar Andreas Ziekenhuis

 

Zondag 29 october

Ziekentransport naar Culenborg

Een zieken uit Ophemert gehaald

Zieken naar de R.H.B.S. gebracht

 

Maandag 30 october

2 gewonden opgehaald en vervoerd naar ziekenhuis

Pat. 1 arm gewond ( ernstig)

Pat. 2 kniegewond

Ziekentransport naar R.H.B.S.

 

Woensdag 1 november

Zware beschieting Tiel

2 dooden ( gewonden gestorven)

20 gewonden waaronder 6 zwaargewonden

Pat. 1 granaatsplinter in het oog

Pat. 2 gecompliceerde beenbreuk

Pat. 3 zware schouderwond

Pat. 4 ernstige buikwond

Overige verwondingen aan hoofd, armen, benen enz.

In de nachtdienst

8 gewonden overgebracht van het ene ziekenhuis naar het andere

Woensdagavond

8 gewonden overgebracht van Bethesda naar Sint Andreas

 

Donderdag 2 november

4 dooden

2 zwaargewonden (2 gestorven)

Pat. 1 wond aan hoofd een rug

Pat. 2 buikwonden

5 lichtgewonden, verwondingen aan arm en benen

Gewonden overgebracht van Bethesda naar Ambachtschool

 

Vrijdag 3 november

1 dooden

4 gewonden, waaronder 1 zwaargewond aan rug en zij, longverwonding

's middags 2 voltreffers op Bethesda en 2 voltreffers op Sint Andreas

's avonds van 6 tot 9 uur de patiënten van de ziekenhuizen overbracht naar het Ambtmanshuis

Om 9 uur het transport gestaakt vanwegens het hevige bombardement.

Vrijdagnacht het noodziekenhuis de Ambachtsschool door een voltreffer getroffen

Vrijdagmiddag een lokaal van de Ambachtsschool ingericht voor operatiekamer. Ook hierbij hebben de E.H.B.O.'ers hard gewerkt

Patiënten overgebracht naar R.H.B.S.

 

Zaterdag 4 november

1 dooden

4 gewonden, geen zwaargewonden

Vleeswonden aan benen en armen

Zaterdagmorgen hebben weer E.H.B.O. ‘ers geholpen met het klaarmaken van de operatiezaal

Zaterdagmiddag

Patiënten overgebracht van Bethesda naar huis en van de Mr. Tydemanstraat naar Waterstraat.

 

Zondag 5 november

Zware beschieting op Tiel

1 gewonde, beenbreuk

 

Maandag 6 november

2 doden

3 gewonden, been en armwonden, vleeswonden

Patiënten van Andreas naar de kelder gebracht

 

Patiënten naar de R.H.B.S. gebracht onder zwaar artillerie vuur

Dinsdag 7 november

1 doden

Patiënten van het Ambtmanshuis overgebracht naar het Sint Andreas.

Dit transport is onder de moeilijkste omstandigheden gebeurd. Tijdens het naar binnen brengen van patiënten werd het ziekenhuis door enige voltreffers getroffen zonder echter een enkele menselijke verwonding te veroorzaken.

 

Woensdag 8 november

Geen verwondingen of doden

Ziekentransport uit het te evacueren gedeelte van Tiel naar het andere gedeelte

 

Donderdag 9 november

1 doden

1 zwaargewonden, verwonding aan de rug in de lenden

Ziekentransport uit het te evacueren gedeelte van Tiel naar het andere gedeelte

Zieken voor transport naar Utrecht en Neerijnen opgehaald

 

Vrijdag 10 november

Geen verwondingen of doden

Ziekentransport uit Echteld naar Tiel en terug

Ziekentransport klaargemaakt voor Opijnen en Buren.

 

Zaterdag 11 november

Kraamvrouw gebracht naar Erichem en naar de Stationstraat

Ziekentransport van Sint Andreas naar Ambachtschool

 

Zondag 12 november

3 zwaargewonden

Pat. 1 bekkenfractuur, gebroken been en vleeswonden

Pat. 2 dubbele gecompliceerde beenbreuk en verwondingen

Pat. 3 gecompliceerde beenbreuk

's nachts 2 transporten van kraamvrouwen verzorgd

 

Maandag 13 november

1 gewonden, gebroken onderbeen

Ziekentransport van R.H.B.S. naar Beesd, de zieken klaargemaakt en op de wagens gelegd

 

Dinsdag 14 november

1 doden

Patiënten uit de kelder naar boven gebracht

's nachts een kraamvrouw van 't Ooi naar P.T.T. gebracht

 

Woensdag 15 november

Een rustige dag, geen meldingen

 

Donderdag 16 november

1 doden

1 gewonden, vleeswond aan de arm

 

Vrijdag 17 november

Geen gewonden of doden

Wel zware beschieting op Tiel

 

Zaterdag 18 november

2 gewonden

Pat. 1 grote vleeswond aan het hoofd, is later naar huis gebracht

Pat. 2 bloeduitstorting boven de knie. Na door ons verbonden te zijn direct naar huis gebracht. Een ernstige zieke gehaald aan de Hogestraat en gebracht naar het noodziekenhuis.

 

Zondag 19 november

Transport voor geëvacueerde zieken

2 zieken van het Oud-Burger Mannen en Vrouwenhuis naar het Ambtmanshuis gebracht

 

Maandag 20 november

Geholpen met transport klaarmaken voor te evacueren zieken

 

Dinsdag 21 november

3 gewonden

Pat. 1 wond aan de hals, niet ernstig

Pat. 2  voet verbrijzeld, scherf in zin bil, een rib gebroken en een stukje van het oor af

Pat. 3 zware longverwonding en schouder, been, bil en armverwonding. Is aan de verwondingen gestorven.

 

Woensdag 22 november

1 kraamvrouw gehaald en naar het P.T.T. gebouw gebracht, onderweg is de babie geboren.

1 kraamvrouw gehaald en naar het P.T.T. gebouw gebracht

1 kraamvrouw met babie naar de Gasthuisstraat gebracht en 1 naar Zoelen

Geholpen bij het evacueren

Tot aan 23 nov. 66 gewonden en 28 doden

 

Donderdag 23 november

1 gewonde van de Medelsestraat gehaald, zware beenverwonding

2 maal een transport naar Beesd begeleid

1 gewonde uit de Konijnenwal gehaald met een bijl in de voet geslagen

 

Vrijdag 24 november

10 transporten van geëvacueerde verzorgt

 

Zaterdag 25 november

6 gewonden uit Echteld gehaald bij de Bruin aan de Medelsestraat

Toen het bericht van dit transport binnenkwam was in de kortst mogelijke tijd het grootste deel van de Transportcolonne aanwezig zodat binnen 10 min. 4  bakfietsen met 8 E.H.B.O ‘ers uitrukten terwijl er al enkele op de fiets vooruit gegaan waren en er nog nakwamen.

In een zeer snel  tempo werd gereden en op de plaats van het ongeval was Dr. Asjes aanwezig, onder diens leiding werden de gewonden verbonden en vervoerd. Ook de heer Bonnet en een Duitse arts waren aanwezig

Gewonden

Dirk Meyer, borstverwonding

R. van Doesburg, onderarm

E. de Bruin, verschillende kleine wondjes

M. van Doesburg, hoofdverwonding

M. de Bruijn, beenverwonding

E. van Doesburg, hoofdverwonding

8 transporten voor de evacuatie en voor het noodziekenhuis in Beesd verzorgd.

 

Zondag 26 november

Kraamvrouw van Heiligestraat naar P.T.T. gebracht

2 gewonden gehaald uit Eck en Wiel, Mevr. van Doorn en dochter

Pat. 1 voet verbrijzeld en beenverwondingen

Pat. 2 verwondingen bil en been

 

Maandag 27 november

Transporten voor het noodziekenhuis

Mevr. de Graaff naar Zoelen gebracht

Bedden uit Bethesda in het noodziekenhuis gebracht en roodekruisbedden naar het districtshuis gebracht van 2 tot 5 uur met de gehele ploeg

 

Dinsdag 28 november

Mevr. Beekman uit Zoelen gehaald en naar het Sint Andreasziekenhuis gebracht, was zeer ernstig ziek.

Transporten voor ziekenhuis Bethesda

 

Woensdag 29 november

3 transporten voor Bethesda

Mevr. van Toorn gehaald uit Konijnenwal voor onderzoek en later weer weggebracht

Van IJzendoorn een gewonde geholpen aan de Medelsestraat

Een patiënt  uit Maurik gehaald, getroffen in het been, Velders en Burgers

Mej. Schobbe v.d. Heuvel gehaald van de Oude- Tielseweg en gebracht naar het noodziekenhuis, Burgers, de Jong en Schoots

Transport naar Utrecht, Velders

 

Donderdag 30 november

Geen meldingen

Tot aan 1 dec. 76 gewonden en 28 doden

 

Vrijdag 1 december

2 kraamvrouwen van het P.T.T. gebouw gehaald en naar huis gebracht

Mevr. Strikkers naar Vissersstraat

Mevr. Platte naar Kijkuit

 

Zaterdag 2 december

2 Gebr. De Kruijff weggebracht van Ambtmanshuis naar Hoogstraat

Patiënt weggebracht van noodziekenhuis naar Sint Jozefstraat

1 gewonde uit Zoelen gehaald

v.d. Berg gewond aan de linkerhand, duim met 3 vingers eraf

 

Zondag 3 december

1 gewonde Duitse soldaat geholpen, kaakverwonding en heupfractuur

 

Maandag 4 december

Zieke gehaald bij de firma Daalderop

Röntgenapparaat in Bethesda afgebroken

Zieke uit Ophemert gehaald

2 Rotterdamse arbeiders Bos en van Groningen de voeten verbonden, welke doorgelopen waren.

 

Dinsdag 5 december

Kraamvrouw van P.T.T. naar Koelenhof ( Grotebrugsegrintweg) gebracht

Beddengoed van kraamvrouw naar Heiligestraat 6 gebracht

 

Woensdag 6 december

Zieke gehaald van Elzenpas en gebracht naar Heiligestraat

Fam. Roggeveen gehaald  uit Kerk-Avezaath

Mevr. Roggeveen, die krankzinnig was verpleegd, ook in de nacht is zij door 4 E.H.B.O. ‘ers verpleegd, welke elkaar 2 aan 2 om de 2 uur aflosten.

 

Donderdag 7 december

Ziekentransport naar Utrecht

6 zieken en 1 krankzinnige zijn weggehaald

Leider transport D. Stegehuis

Helpers  Mevr. Wagenaar en Mej. Hollander

Röntgentoestel weer opgesteld

De gehele brigade opgeroepen voor de nachtdienst in verband met het hoge water.

 

Vrijdag 8 december

2 patiënten    getransporteerd van noodziekenhuizen naar hun woonhuizen.

4 gewonden

Pat. 1 gewond aan de arm

Pat. 2 gewond aan de  voet

Pat. 3 gewond aan de rug

Pat. 4 gewond aan de voet, trap van paard gehad

 

Zaterdag 9 december

1 gewonde uit Echteld, schotwond in borst

1 gewonde verbonden in Zoelen, verwond aan de hand

3 patiënten gehaald uit hun woningen en gebracht naar het ziekenhuis

1 ziekentransport uit het overstroomde gebied Echteld naar Tiel

2 families uit het overstroomde gebied gehaald

 

Zondag 10 december

 1 ziekentransport

1 kraamvrouw gehaald en naar P.T.T. gebracht

Van 16 tot 23 uur weer de gehele E.H.B.O brigade in dienst geweest voor hoogwater gevaar.

 

Maandag 11 december

1 gewonden uit Rijswijk, door vliegtuig beschoten, verwonding aan rug en armen

1 gewonde uit Tiel, gewond aan de voet.

2 ziekentransporten

 

Dinsdag 12 december

2 kraamvrouwen afgehaald en naar P.T.T. gebracht

3 ziekentransporten verzorgd

 

Woensdag 13 december

Geen bijzonderheden

 

Donderdag 14 december

3 gewonden

Pat. I gewond aan het been

Pat. II gewond aan het hoofd

Pat. III   gewond aan het hoofd

3 transporten van patiënten in het ziekenhuis

Door de E.H.B.O. zijn 10 mensen uit het overstroomde gebied gehaald

 

Vrijdag 15 december

1 gewonden geholpen door Bonnet, gebroken onderbeen

Vervoer van 1 kraamvrouw

 

Zaterdag 16 december

Geen bijzondere meldingen

 

Zondag 17 december

3 ziekentransporten in de stad verzorgd

1 transport kraamvrouw

 

Maandag 18 december

1 transport kraamvrouw

1 transport zieke uit het overstroomde gebied

4 transporten zieken in de stad

 

Dinsdag 19 december

Geen meldingen

 

Woensdag 20 december

1 transport kraamvrouw

1 transport zieken

 

Donderdag 21 december

De gehele E.H.B.O. brigade heeft geholpen bij het ziekentransport klaarmaken voor de evacuatie

In de nachtdienst 2 kraamvrouwen opgehaald en naar P.T.T. gebracht

3 ziekentransporten in de stad

 

Vrijdag 22 december

 E.H.B.O. brigade weer voltallig aanwezig voor verzorging zieken voor de evacuatie

4 leden het transport begeleid

3 ziekentransporten in de stad verzorgd

 

Zaterdag 23 december

1 ziekentransport verzorgd voor transport naar Utrecht

2 kraamvrouwen van P.T.T. gebouw naar huis gebracht

E.H.B.O. brigade weer voltallig aanwezig voor verzorging zieken voor de evacuatie

 4 leden het transport begeleid

 

Zondag  24 december

2 transporten kraamvrouwen

2 transporten zieken

E.H.B.O. brigade weer voltallig aanwezig voor verzorging zieken voor de evacuatie

 2 leden het transport begeleid

1 zieken uit het overstroomde gebied gehaald

 

Maandag 25 december

Geen meldingen

 

Dinsdag 26 december

2 transporten kraamvrouwen

1 gewonde uit Pasewaaij binnengebracht

Verwonding aan de voet, onder een kar gezeten

2 ziekentransporten in het ziekenhuis van de ene zaal naar de andere

 

Woensdag 27 december

1 ziekentransport naar Drumpt

2 ziekentransporten in de stad

3 ziekentransporten in het ziekenhuis van de ene zaal naar de andere

 

Donderdag 28 december

1 ziekentransport naar Culenborg

4 ziekentransporten in de stad

2 gewonden

Pat. I pols verstuikt

Pat. II verwondingen aan de hand

Vrijdag 29 december

1 gewonde, onderbeenbreuk

2 ziekentransporten naar P.T.T.

3 ziekentransporten van zieken in  de stad

1 ziekentransport uit Drumpt naar Tiel

2 ziekentransporten in het ziekenhuis van de ene zaal naar de andere gebracht

Zaterdag 30 december

2 ziekentransporten kraamvrouwen naar huis gebracht

4 zieken in het Sint Andreas ziekenhuis van de ene kelder naar de andere

4 ziekentransporten in het noodziekenhuis van de ene zaal naar de andere

In de nachtdienst 1 kraamvrouw naar het P.T.T. gebouw gebracht

Zondag 31 december

1 ziekentransport in de stad

1 ziekentransport in het noodziekenhuis

Tot aan 1 januari 1945,  93 gewonden en 28 doden

 

Maandag 1 januari

van  ± 9.30 uur  tot 17.00 uur zware beschieting op Tiel.

18 gewonden naar Ambachtschool gebracht ( 2 gestorven) na 17 uur 3 doden van de straat gehaald. Ledikanten en beddengoed uit Bethesda naar de Ambachtschool gebracht. Patiënten  naar de kelder gebracht tot ± 2 uur 's nachts doorgewerkt, kwam 2 januari om ± 2,5 uur thuis

( totaal 18 gewonden en 5 doden)

 

Zondag 2 januari

1200 mensen moesten evacueren. Het was ontzettend slecht weer. Behoorlijke vorst en een zware sneeuwstorm. We moesten om 8 uur vertrekken naar Eck en Wiel. Bij de Ortscommandant kregen we 1 uur uitstel. Om 9 uur kwamen een 20 Duitse soldaten die brachten ons weg tot aan de overweg op de Grote Brugse Grintweg. Het bleef stormen en sneeuwen en de weg was erg glad. We kwamen om  ± 2 uur bij de pont aan, maar het stormde zo erg dat de gierpont niet kon varen. Om ± 4 uur konden we overgezet worden. Aan de overkant wachtte heerlijke erwten soep en daar knapten we wel van op. We waren met 8 E.H.B.O ‘ers . Gingen om ± 7 uur 's avonds weer terug naar Tiel en kwamen daar om  ± 9 uur aan.

Een baby van 3 weken, moeder was alleen en 18 jaar, was gestorven en zieke man viel van de wagen en is de  volgende morgen gestorven.

 

Maandag 3 januari

Weer transport van 800 mensen. We vertrokken om 9 uur. Het was goed weer, maar de weg was glad. We waren om ± 2 uur bij de pont, gingen om 5 uur weg en waren om 7 uur in Tiel. Er waren weer 8 E.H.B.O ‘ers

Alles verliep prima

 

Dinsdag 4 januari

We dachten dat Tiel leeg was, maar de politie had 's nachts nog 3 zwaar zieke mensen in hun huis gevonden en kwamen ons nu vertellen, dat we die ook nog op moesten halen. Dat hebben we nog gedaan. Ze waren wel goed in het bed ingepakt en er stond ook nog wel eten op tafel, maar de kachel brandde niet meer. We hebben ze nog met de bakfiets naar het kasteel in Zoelen gebracht. Op mijn vraag waarom ze de vorige dag niet gewaarschuwd hadden, zeiden ze de familie moet uit Tiel weg en die hadden gezegd de E.H.B.O heeft altijd ook al werd er erg geschoten de gewonde mensen opgehaald. Dus kunnen ze jullie ook wel halen. Hiermee is de gemoedstoestand waarin de Tielse bevolking verkeerde wel duidelijk weergegeven

's avonds om half vijf zijn we toen vanaf het Ziekenhuis Bethesda met paard en wagen, lopend vetrokken naar Beesd. De weg was erg glad en het vroor behoorlijk. Wij moesten lopen en kwamen om ± 2 uur in Beesd aan.

toestemming-om-in-tiel-tewonen.jpg 

ehbo-diploma-1934.jpg