Beschieting Tiel

Gedurende  de periode van september 1944 tot februari 1945 heeft Tiel bijna voortdurend onder vuur gelegen van de geallieerde troepen aan de overkant van de Tiel. Dit leidde er begin 1945 toe dat de Duitsers ertoe overgingen de gehele bevolking te evacueren.

Tijdens deze beschieting is de Mobiele Brigade van de EHBO voortdurend in touw geweest bij het transporteren van gewonde burgers en het bergen van overledenen.

Ook bij het begelijden van de evacuatie transporten heeft zij een belangrijke rol gespeeld.

Onder dit onderdeel vind u een drietal verslagen over deze periode.

een dagboek bijgehouden door Herman Stegehuis.

een persoonlijk verslag van Herman Stegehuis

en een boekje dat later is uitgegeven door de EHBO.