Nauwkeurigheid kaarten

De diverse kaarten zijn vervaardigd door scans in te passen in het coördinaten stelsel van de Rijksdriehoeksmeting. De nauwkeurigheid is een afgeleide van de nauwkeurigheid van de oorspronkelijke kaart, de schaal van deze kaart, de nauwkeurigheid van scannen, de nauwkeurigheid van inpassen en de nauwkeurigheid waarmee de lijnen zijn getekend. Het is dus duidelijk dat de lijnen op de kaart hoogstens een nauwkeurigheid hebben van  circa 10 tot 20 meter

 

 

Literatuur, Bronnen

 •  Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland, Blad 51W, en Blad 51O
 •  Toelichting bij de Bodemkaart van Nederland, Blad 51W en Blad 51O- "
 • "… Al het merkwaardige in bonte afwisseling…", een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant, Stichting Brabants Heem, 1993
 • De Cultuur Historische Waarden Kaart van Noord-Brabant, 2000
 • De Nederlandse landschappen, ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde; Dr. H.A. Visscher, Aulapocket 33, 1975
 •  Kempenprojekt deel 3, 1989- Kuijpers Gemeente Atlas  deel Noord-Brabant
 • Toegang archief Gemeente bestuur Aalst, 1710-1922 ( RHCE)
 • Toegang archief Gemeente bestuur Waalre, 1811-1922 ( RHCE)
 • Het Herengoed van Waalre, Arnoud-Jan Bijsterveld, Theo van dijk, Sandra Groeneveld, Jan Jansen
 • St. Willibrordus in Waalre, Dr. G.P.J. Bannenberg, 1962
 • Delta de delen 1,2 en 3 Nederlands verleden in vogelvlucht, Martinus Nijhoff
 • Centraal Bureau voor de Statistiek ( Volkstellingen 1795 -1975)