Nationaal Archief:

Inv. Nr. 1398 een Kaart van het Land van Altena met alle de daarin gelegen polders van Balthasar Florisz. van Berkenrode van 1637,

Inv. Nr. 1410 de Kaart van de heerlijkheden van Dussen-Munsterkerk en Dussen-Muilkerk van G. v. d. Hulst van 21 April 1651

Inv. Nr. 1428 de Kaart van de ambachten van Werken, Werkendam en Sleeuwijk van 1554

Inv. Nr. 1429 de kaart van de landen gelegen onder Werkendam van P. Sluyier van 1554

Inv. Nr. 1449 D. Schellincx. Kaart van de landen in den ban van Wijk, enz. van 1610 en 1613

Inv. Nr. 1451 de Kaart van de gemeente ’s Gravenmoer van van der Hout van 1807

Inv. Nr. 1452 de Kaart van het grootste en voornaamste gedeelte van ’s Grevelduin-Kapelle van P. A. Ketelaar van 1771

Inv. Nr. 1460 de tegenwoordige (Kaart van de Limieten van Raamsdonk en Oosterhout van Anemaat, van 1708

Inv. Nr. 1465 de Kaart van de Oostpolder onder Groot-Waspik

Inv. Nr. 1580 de Kaarten van de schorren van Hinkelenoord van 1799 en 1800 door Steenput en Adan

Inv. Nr. 1581 de Kaarten van de schorren van Hinkelenoord van 1799 en 1800 door Steenput en Adan

Inv. Nr. 1582 de Kaarten van de schorren van Hinkelenoord van 1799 en 1800 door Steenput en Adan,

Inv. Nr. 1743 de Kaart van de landen gelegen onder Geertruidenberg, Made en Drimmelen van M. C. van Innevelt van 1641

Inv. Nr. 1748 de Kaart van de limieten van Geertruidenberg en Raamsdonk van Jac. Sperwer van 1740

Inv. Nr. 1764 de Kaart van de Heerlijkheid Niervaart van J. J. Simonsz van 1617 (Rijks-archief, ’s Gravenhage No. 1764) zie ook: @2655~2656~f.~2947~1764 | Nationaal Archief

Inv. Nr. 1765 de Kaart van de Nieuwendijk en Zandberg, enz. van de 17e eeuw

Inv. Nr. 1773 de Kaart van een gedeelte van de landen onder de jurisdictie van de Klundert op last van de Commissie van de Verponding januari 1809 vervaardigd door H. Vogel

Inv. Nr. 1818 de Kaart van de Nassausche en andere polders, opgemeten op last van de Commissie van de Verponding van A. C. van Haeften van 1807

Inv. Nr. 2092 de Caarte van Polder Velgersdijk van Corn. Leenaartsz. Kouter van 1644

Inv. Nr. 2117 de Kaart van de limietscheiding tussen Poortugaal en Albrandswaard (jaartal en maker onbekend zie ook: Historische kaart Poortugaal - Rhoon | Frisius

Inv. Nr. 2124 de Kaart van Feijenoord en de Limieten van het Oude Land van Putten van Jac. Sperwer van 1646

Inv. Nr. 2126 de Kaart van het oude en nieuwe land van Barendrecht van de 17e eeuw

Inv. Nr. 2176 de Kaart van de Heerlijkheid Rijsoord, enz. van M. van Nispen van 1711

Inv. Nr. 2178 de Kaart van de Zwijndrechtsche Waard van P. van Eek van 1811

Inv. Nr. 2194 de Kaart van de ambachten Dubbeldam en de Mijl en aanliggende polders van M. van Nispen van 1673

Inv. Nr. 2196 de kaart van een gedeelte van de Aloysenpolder, enz. van Jac. Sperwer van de 17e eeuw

Inv. Nr. 2198 de Kaart van een gedeelte van Twintighoeven van P. Ketelaar van 29 Augustus 1785, Inv. Nr. 2698 de Kaart van Texel en het Eyerland door ]. Peereboom van omstreeks 1800

Inv. Nr. 2700 de Kaart van Texel en het Eyerland door ]. Peereboom van omstreeks 1805

Inv. Nr. 2725 de Kaart van het eiland Vlieland van J Peereboom van 1795

Inv. Nr. 2727 de Kaart van West-Vlieland van J. Harge van 1756

Inv. Nr. 2733 de Kaart van het Westeinde van Terschelling van F. de Muteert

Inv. Nr. 2736 de Kaart van het eiland Terschelling van J. Peereboom Bzn. van 1794

Inv. Nr. 2738 de Kaart van Terschelling van J. Peereboom van 1794

Inv. Nr. 2755 de Kaart van het eiland Urk van J. Schilling van 1789

Inv. Nr. 2756 de Kaart van het eiland Urk van J. Peereboom van 1804

Inv. Nr. 2844 de Kaart van de Reigersbergschen Polder van 1774 door L. Boeren en W. Krijger,

Inv. Nr. 2987 de heerlijkheid van Sint Jan Steen van 1739 door H. Piersens

Inv. Nr. 3015 de Kaart van Utrecht van 1862 Inv. Nr 3018 de Kaart van de heerlijkheid de Vuursche van 1597

Inv. Nr. 3020 de Kaart van de Jurisdictiën van Waver, Waverveen, Botshol en Ruige Willes door Dankerts de Rij van 1629

Inv. Nr 3031 de Kaart van de Limietscheydinge tussen Zeist en Driebergen van 1678 van de Roy

Inv. Nr. 3035 „Kaart van de Jurisdictie der Ridderhofstad Zuilenstein” van 1633 door Hendrik Verstralen

Inv. Nr. 3052 de Kaart van Ameland van de 17e eeuw,

Inv. Nr. 3054 de Kaart van het eiland Schiermonnikoog van L. den Berger en P. A. Overduyn van 1809

Inv. Nr. 3058 een Kaart van de stad en het Schependom van Hattem door N.U. Geelkerck van 1630

Inv. Nr. 3067 de Kaart van het eiland Schokland van J. B. Bauer van 1790

Inv. Nr. 3068 de Kaart van het eiland Schokland van J. Peereboom van 1791 Inv. Nr. 3069 de Kaart van het eiland Schokland van J. Peereboom van 1800

Inv. Nr. 3394 de Kaart van het Nieuwediep aan Den Helder door N.J. Peterse van 1792

Inv. Nr. de Kaart van het Nieuwediep aan Den Helder van A. H.J. van der Plaats. 1810.

de Atlas van de Hoeksche Waard van J H. Kips van 1835.

zie ook: Atlas van de Hoeksche Waard, bevattende de kaarten van de gemeenten Goudswaard, … | Nationaal Archief

de Kaart van het Eiland Overflacquee en Goedereede van Anthony van Wheel van 1793

zie ook: Kaart van Goeree-Overflakkee. Oorspronkelijke titel: Kaarte van 't Eiland Overfl… | Nationaal Archief

Inv. Nr. 2194 de Kaart van de Ambachten van Dubbeldam en Mijl en annexe polders van Mattheus van Nispen van 1673 . zie ook:

Kaart van de ambachten van Dubbeldam en Mijl. >> Blad 1 | Agentschap van Inwendige Politie en Toezicht op de Staat van Dijken, Wegen en Wateren; Behering der Zeeweringen, Zeedijken en de Waterstaat van de Bataafse Republiek; Comité Centraal van de Waterstaat; Commissie van Superintendentie der Rivieren; Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek; Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten; Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland; Directie van Bruggen en Wegen in Holland; Eerste Commissaris-Inspecteur van de Waterstaat; Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier; Generale Directie over 's Lands Rivieren en Zeewerken; Generale Directie van de Waterstaat; Generale Directie van 's-Lands Amortisatiekas; Grafelijkheidsrekenkamer; Hof van Holland; Hof van Holland en Hof van Justitie Consignatiekas van het Hof van Justitie; Hoge Raad van Holland en Zeeland; Hoofdadministratie der Domeinen; Houtvesterij; Inspecteur-Generaal over 's Lands Rivieren; Inspectie van de Waterstaat; Inspectie van het 1e-7e District van de Waterstaat; Inspectie van het 8e-12e District van de Waterstaat; Klooster St Vincent te 's-Gravenhage; Ministerie van Waterstaat; Ontvanger van het Geestelijk Kantoor te Brielle; Ontvanger-Generaal van het Geestelijk Kantoor te Delft; Opzichter van 's Lands Werken te Goeree; Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie; Raad van State; Rekenkamer ter Auditie; Ridderschap van Holland; Staatse Leger, Directeur-Generaal der Fortificaties; Staatsraad; Staten van Holland en West-Friesland; Brunings, Chr.; Brunings, C.L.; Brunings Jr, Chr.; Goudriaan, A.F. - Europeana Collections

Hingman. De Maas en de Dijken van de Zuid-Holl. Waard in 1421, blz. 42 en de kaart)

zie ook: @2655~4977~3038 | Nationaal Archief Hingman i. d. Bijdrage voor Vad. Geschiedenis en Oudheidkunde Reeks Dl. VIII, blz. 173, onder den titel „Twee Nederlandsche Staatscommissiën.” zie ook: @2655~4977~3038 | Nationaal Archief

Inv. Nr. 2420 Kaart van de Limietscheiding van het Slot en Huis te Kapelle op den IJssel, gearresteerd door de Vroedschap van Rotterdam op 12 April 1716” zie ook: Kaart van de Limietscheiding van het slot en huis te Kapelle op den IJssel, gearresteerd door de vroedschap van Rotterdam op 12 Apri… | Rotterdam, Deens, Kindertijd (pinterest.com)

en

Kaart van de Limietscheiding van het slot en huis te Kapelle op den IJssel, gearresteerd door de vroedschap van Rotterdam op 12 April 1746. | Capelle aan den IJssel (drimble.nl)

Inv. nr. 2330 de Kaart van de jurisdictie van Wassenaar en Zuidwijk door A. van der Does van 14 januari 1777 .

zie ook: Kaart van de jurisdictie van Wassenaar en Zuidwijk. | Nationaal Archief

Repertorium der Leenen van Holland Rijks-archief ’s Gravenhage

zie ook: 3.01.52 Inventaris van het archief van de Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland, 1520-1798 (1807) | Nationaal Archief

 

WIKIPEDIA

van der Aa Woordenboek) zie ook :  Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden – Wikipedia

Geschiedkundige Atlas der Rheinprovinz II, 1194). zie ook:

Geschichtlicher Atlas der Rheinlande – Wikipedia en 1979 | 40 Jahre - 40 Projekte (gerda-henkel-stiftung.de)

Atlas des Historisches Vereins der Rheinprovinz zie ook: Wilhelm Fabricius (Historiker, 1861) – Wikipedia

zie ook: Historische Karte - Rheinland-Pfalz1789 (hoeckmann.de)

K. Verschelde. Geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen, zie ook: Middelburg (België) - Wikipedia

de Kaart van Th. Beckeringh Kaart of Landtafereel van de Provincie Groningen en Ommelanden, enz. Van 1774 zie ook: Bestand:Kaart of landtafereel der provincie van Groningen en Ommelanden full.jpg - Wikipedia

 

Google Books:

( Sloet. Bijdrage Gelderland) zie ook: Bijdragen tot de kennis van Gelderland - L ..... A ..... J ..... W ..... baron Sloet - Google Boeken

A. van Bemmel. Beschrijving van de stad Amersfoort 2e Dl.,zie ook: Beschrijving van de stad Amersfoort - Abraham van Bemmel - Google Boeken

H. Q. Janssen. Westdorpe, in Bijdrage Zeeuws-Vlaanderen blz. 303 e. v.)zie ook:Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch ... - Hendrik Quirinus Janssen - Google Boeken

van Spaen Inleiding Historie Gelderland ,blz. 116).

van Spaen (Inleiding Gelderland IV, blz. 26)

van Spaen (Inleiding Historie Gelderland III, blz. 399).

zie ook: Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland: in 1795 - Willem A. van Spaen la Lecq - Google Boeken

(Nad. Ord. van 6 februari 1679 Gelders Placcaatboek II, 479).zie ook:Groot Gelders Placaet-Boeck: Inhoudende de Placaeten Ende Ordonnantien, Soo ... - Google Boeken

Racer. Overijselsch Gedenkst. II, blz. 99 e.v. 270 en 301.zie ook: Overijsselsche gedenkstukken - J. W. Racer - Google Boeken

Acker Stratingh. Bijdrage Groningen VIII, blz. 221 zie ook: Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde: inzonderheid van de provincie ... - Google Boeken

Delpher

Hingman i. d. Bijdrage voor Vad. Geschiedenis en Oudheidkunde Reeks Dl. VIII, blz. 173, onder den titel „Twee Nederlandsche Staatscommissiën.” zie ook: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1900, 01-01-1900 » 01 jan 1900 - Pag. 7 | Delpher

het Register van de Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselse Leenen in Gelderland , uitgegeven door Gelre Kwartier van Nijmegen, blz. 31 —38). zie ook: Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland » » 1907 - Pag. 25 | Delpher

de Atlas van Nederland van Witkamp in 1864 zie ook: Nieuwe atlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen » Witkamp, P.H. » 1873 - Pag. 7 | Delpher

de Kaart van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen. Zie ook: T HOOGH-HEEMRAETSCHAP VAN DE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE WEST-FRIESLANTT - Het Geheugen (delpher.nl)

W. A. F. Bannier. De Landgrenzen van Nederland I, blz. 73, enz.æie ook: De landgrenzen van Nederland » Bannier, W.A.F. » 1900 - Pag. 6 | Delpher

Kaart van Smit v. d. Vegt en Acher Stratingh zie ook: Kaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondsgesteldheid en den waterstaat en vele, voor de geschiedenis van haren bodem belangrijke bijzonderheden; opgemaakt naar de bestaande kaarten en volgens nadere opnemingen en inlichtingen met behulp der Commissie van onderwijs aldaar, van de gemeente-besturen en van andere deskundigen / onder toezigt van G. Acker Stratingh door I.A. Smit van der Vegt ; gegrav. door D.l Veelwaard en zoon - Het Geheugen (delpher.nl)

Collectie. Bodel Nyenhuis

zie ook : Over de collectie - Het Geheugen (delpher.nl)

en Johannes Bodel Nijenhuis - Wikipedia

en Search results | Digital Collections (universiteitleiden.nl)

de Kaarten van die droogmakerij van S.J. Sinck van 1622 en die van T. Leupenius van 1683 (o. a. Coll. Bod. Nijenhuis, Port. 30, Nrs. 18—21)

kaart van de Situatie van de Heerlijkheid Vrijhoeve-Kapelle, enz. door F. A. Ketelaar, 1764 (Coll. Bod. Nijenhuis, Port. 7, No. 68).

de Kaart van de Tielerwaard Perrenot van de Graafschappen Buren en Kuilenburg (1761) en die van Pagniet van de Neder-Betuwe van 1757 (get. copie Coll. Bodel Nyenhuis, Port. 9, No. 204)

Zeer juiste kaart van de Heerlijkheid Het Loo, met de bergen...” uit de verzameling Bodel Nijenhuis (Portefeuille II, No. 15)

de Kaart van 1613 van Henrick Vos. „De vryheyt der stede van Gouda. Afteykeninge des Vrijheydts van der Goude mitsgaders al de Landen daer in Begrepen”, (Coll. Bodel Nijenhuis, Port. 18, No. 101)

de Caarte van Haagh-Ambagt van Berents van 1734 (Coll. Bodel Nijenhuis, Port. 16, No. 38) zie ook; File:Haag Ambagt (1734).jpg - Wikimedia Commons

en Beeldcollectie (haagsgemeentearchief.nl)

Platte Grondt van ’t Quartier van Velsen van P. Oorver (Coll. Bod. Nijenhuis, Port. 29, No. 24),

de bijzondere kaarten van de limietscheidingen volgens Accoord van 11 April 1759 van Klinkenberg en Sandifort, Nos 2249 en 2250 op het Rijks-archief te ’s Gravenhage , ook op No. 72, Port. 20 van de Coll. Bodel Nijenhuis. Kaart: Geographische Omtrek der Limieten van de Jurisdictie Ginkel” (Verzameling Bodell Nijenhuis, Port. 41, No. 25)

de Kaart van F. W. Conrad-, De Rhijn- en Leckstroom van 1789—'93. Zie ook de Kaarten van Perrenot van Buren en Kuilenburg en Verzameling Bodell Nijenhuis, Portef. 41, 81. 28.

de Kaart van Vegelin (Jhr. Joh. Vegelin van Claerbergen) van 1739 (zie Bodell Nijenhuis en Eekhoff. De Algemene Kaarten van de Provincie Friesland, blz. 62).

Carte relative au Traité de Limites entre les Royaumes des Pays-Bas et de Prusse, etc. Cleves Okt. 1816” (Coll. Bod. Nijenhuis. Port. 9, No. 65)

de Nieuwe Kaart van de Ambachtsheerlijkheden van de stad Amsterdam in Wagenaar Amsterdam III, blz. 53 (Coll. Bod. Nijenhuis Port. 24, No. 57

Das Westerquartier” (Coll. Bod. Nijenhuis, Portef. 46, No. 140)

de Situatiekaart van het eiland Schokland, waarop zijn aangeduid de veranderingen die sinds het jaar 1789 in den oeverrand aldaar zijn ontstaan (Coll. Bod. Nijenhuis, Port. 45, No. 32).

 

familie Hattinga kaartmakers zie ook:

Willem Tiberius Hattinga - Wikipedia

De Hattinga’s, kaartenmakers in Zeeland - Zeeuwse Ankers

de Kaart van Staat Vlaanderen van W. F. Hattinga.

(Nieuwe Kaart van het Eiland Tholen, Nieuw Vosmeer en Philipsland van W. Hattinga van 1753 —in den Atlas van Zeeland en den Tegenwoordige Staat)

Kaart van D. W. C. Hattinga van de wegen, rivieren, enz. in de Vrijheid van Rozendaal, enz. van 1749

de Kaart van de Loopikerwaard van 1774 van D. W. C. Hattinga

Kaarte van Staats-Vlaanderen, met de oude en nieuwe limiten, mitsgaders de Schelde bij Lilloo en naast aangelegen landen gemaakt door F. Hattinga van 1747 in bladen.”

Kaart van W. F. Hattinga en van die van D. W. Hattinga van het Hulster-Ambt en de Heerlijkheid Sint Jan Steen van 1786, alsmede van de Kaarten 3009—3014,

de Kaart van W. F. Hattinga foutief (te noordelijk) getekend, maar komt op die van Hulster-ambacht, enz. van D. M. Hattinga van 1786 nagenoeg met de tegenwoordige landsgrens overeen (zie de Kaart). de Kaart van F. W. Hattinga van 1747 en op die van het Schependom van Sint Anna ter Muiden van Pieter Horlewijn van 1713

de Kaart van Hulsterambacht en de Baronie van Sint Jan Steen van D. M. Hattinga van 1786 (Rijks-archief ’s Gravenhage , No. 4541) en de meergenoemde van W. F. Hattinga.

de Kaarten van de Ingenieurs D. W. C. en A. Hattinga en Dr. W. F. Hattinga in den bekenden atlas van 1760 en als fraai getekende kaarten op veel grotere schaal aanwezig bij het Nationaal Archief

de Kaart van Zeeland van Hattinga

de Kaart van de Loopikerwaard van D. W. C. Hattinga van 1774

 

landmetersfamilie Adan

zie ook: BHIC

Kaart van de Heerlijkheid (?) Wouw van H. Adan van 1738 zie ook: Historische kaart Heerlijkheid Wouw | Frisius

Kaarten van de Heerlijkheid(?) Langendijk van J. B. Adan van 1784

Kaarten van de Heerlijkheid (?) Vorenseinde van J. B. Adan van 1785

Kaarten van die Heerlijkheden (?), resp. van 1783 en 1749 van H. Adan Kaart van de Heerlijkheid Borgvliet

Kaart van de Jurisdictie van Rucphen van H. Adan

Kaart van de Heerlijkheid (?) Woensdrecht en Zuidgeest van P. J. Adan van 1741

Kaart van de Heerlijkheid van Huijbergen van H. Adan van 2 December 1758

Kaart van een gedeelte van de Heerlijkheid Calfvenne van H. Adan van 1772

 

Noord-Brabant

Groot Placaatboek zie ook: Archieven.nl - Groot Placaet-Boeck : Vervattende de Placaten, Ordonnantiën ende E... (Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC))

de kaart van Mr. S. Muller Hzn. De staatkundige indeling in 1794 van het grondgebied van Nederland. zie ook: Archieven.nl - 1842 Kaart van Nederland met de staatkundige indeling in 1794. Met ... (Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)) en

Archieven.nl - 1842 Kaart van Nederland met de staatkundige indeling in 1794. Met ... (Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC))

Raad van Brabant Leenregister. Zie ook : Raad van Brabant - BHIC

(Rijks Archief ’s Hertogenbosch) zie: Het geheugen van Brabant - BHIC

de Kaart Figuratief van het grootste gedeelte van Bataafs Brabant van H. Verhees van 1794.zie ook: Archieven.nl - 1718 Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataasch (!) Br... (Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC))

Oudenhoven. Meierij, zie : Bossche Encyclopedie | Jacob van Oudenhoven (bossche-encyclopedie.nl) Hermans Bijdrage van de Geschiedenis van Noord-Brabant I en II. zie ook: Bossche Encyclopedie | Cornelis Rudolphus Hermans (bossche-encyclopedie.nl)

de Kaart van Verhees zie: Hendrik Verhees - Brabants Erfgoed

Panken en Sasse van Isselt. Beschrijving van Bergeik zie ook : Meester Panken - Brabants Erfgoed

Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt - Brabants Erfgoed

Commissie van administratie over alle de goederen en domeinen door de Fransche aan de Bataafsche Republiek bij transactie van den 15den January 1800 afgestaan, residerende te Breda.

Kaart van de limieten tot de gronden van de Heerlijkheid Huijbergen en die van het Klooster aldaar van M. van Gelre en J. Sporkmans van 1656

Heerlijkheid Calfvenne met de limietscheiding tussen Calfvenne en Ossendrecht van S. Anemaat van 1652

de Kaart van de Heerlijkheid Oploo van Joh. Kamp van 1778

de Kaart van de Peel onder de Meierij van ’s Hertogenbosch en het Overkwartier van Gelderland van J. Draal en A. Dronsijn

(Nad. Ord. van 6 februari 1679 Gelders Placcaatboek II, 479).zie ook: Archieven.nl - 14 Groot Gelders Placaet-boeck inhoudende de placaeten ende ordonna... (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven)

 

Holland

den Hist. Atlas van Noord-Nederland van Mr. G. Mees Azn. zie ook : Historische atlas van Noord-Nederland van de XV... (uu.nl)

Hingman i. d. Bijdrage voor Vad. Geschiedenis en Oudheidkunde Reeks Dl. VIII, blz. 173, onder den titel „Twee Nederlandsche Staatscommissiën.” zie ook: Johannes Hingman, de onmisbare archivaris - Geschiedenis van Zuid-Holland (geschiedenisvanzuidholland.nl)

(Welker. Geschiedenis Cromstrijen 100 en 101)zie ook: 1492 - 1892 Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen. Vier eeuwen regeering en arbeid ten plattelande in Holland (herdruk) (publicatie 00446 uit de bibliotheek Museum Hoeksche Waard) (museumhw.nl)

de Kaart van het Hoogheemraadschap Rijnland, vem. en geampl. 1746. zie ook: Archieven.nl - 159 Kaart van Rijnland, 1647, herzien 1687, nogmaals herzien 1746 (Hoogheemraadschap van Rijnland)

de Kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland van Cruquius van 1612. zie ook: Kaart van het hoogheemraadschap van Delfland (1712) - Geschiedenis van Zuid-Holland (geschiedenisvanzuidholland.nl)

de Carte Particulière d’Amstellant, enz. zie ook: Carte particuliere d'Amstelland, ou Les environs d'Amsteldam, Muyden, Weesp,... | uvaerfgoed.nl

de Kaart van het Hoogheemraadschap Schieland van 1765 zie ook: Schieland 1660, 1684 en 1765 (schielandendekrimpenerwaard.nl)

Kaart van het Hooge Heemraadschap van de Crimpenerwaard van 1755. zie ook: Kaart van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, bestaande uit zeventien delen, Johannes Leupenius, 1706 - Zoeken - Rijksmuseum

het Caartboeck van Voorne van 1695. zie ook: Generale caarte vanden Lande van Voorne inden Lande van Over Flacquee. 1695 (geschiedenisvandirksland.com)

de Kaart van Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Florissen van 1610—1615.zie ook: Beeldbank (archief.amsterdam)

de Kaarte van de Heerlijkheden Vrijenes, Ravensberg, Sluypwijk, Elfhoeven, Nieuwerbroek, Roggenbroek, Oud- en Nieuw Gravekoop en de Vrouwmade door Jan Pietersz. Dou A° 1609 (No. 4181, Rijks-archief, 's Gravenhage ).zie ook: Jan Pieterszoon Dou, landmeter en kaartenmaker (rijnland.net)

en INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN J. Piepenbroek - PDF Free Download (docplayer.nl)

de op perkament getekende kaart van Haag-ambacht van 1636, aanwezig op het Gemeente-Museum te ’s Gravenhage,

het Caart-Boeck van alle dorpen en polders, gelegen in den Lande van Oost- en West-Voorne, getekend door Steyaart, met viquetten en wapens door Jan Luyken, door ordre en resolutie van de Breedste Geërfden van Juni 1695. zie ook: Voorne caart-boeck van alle de dorpen, en polders gelegen inden lande van Oost,... | uvaerfgoed.nl

en Kaartboek van Voorne, getiteld: Caartboeck van alle de Dorpen, en polders gelege… | Nationaal Archief

de kaart van de Maas van boven Rozenburg tot in zee van 1793 en 1794 van I Florijn (Rijks-archief ’s Gravenhage , No. 1030). 1794 zie ook: streekarchief Voorne Putten (streekarchiefvp.nl)

de Caarte des Ringhs van Putten van Bernard de Roy van 1700, zie ook: RKK_I_200_01 - Old Maps and Atlases - Wageningen University & Research - Image Collections (wur.nl)

de Caarte van de Polder Westenrijk, genaamd Zuytland, sculps. J. van Jagen zie ook: streekarchief Voorne Putten (streekarchiefvp.nl)

de Kaart van het Hoogheemraadschap Rijnland, vern. 1746 en die van het Hoogheemraadschap Woerden van circa 1670. Regtelijke Beschrijving van de Hoeksche Waard, blz. 235)

Kaarte van al de dijkpligtige en waalpligtige landen behorend onder het Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdijk van de 18e eeuw. Zie ook: Het Zuiderzeemuseum (cultureelerfgoed.nl)

de Carte Particuliere d 'Amstelland uitg. Covens & Mortier van de 18e eeuw,

de Nieuwe Kaart van het Baljuwschap van Amstelland (Tegenwoordige Staat VIII, blz. 148 zie ook: Carte particuliere d'Amstelland, ou Les environs d'Amsteldam, Muyden, Weesp,... | uvaerfgoed.nl

kaart van het Baljuwschap Kennemerland van N. Visscher (18e eeuw) zie ook: Nieuwe kaart van het Baljuwschap van Kennemerland (2e exemplaar) (object 18643 uit de collectie Museum Kennemerland) (museumbeverwijk.nl)

de atlas van het Hoogheemraadschap Rijnland (1746) zie ook : Zoeken in foto's/beeldmateriaal (erfgoedleiden.nl) de kaarten de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Woerden de Vries.

De Kaart van Holl. Noorderkwartier in 1288, blz. 44. zie ook: Hollands Noorderkwartier in 1288 / naar oude oorkonden ontworpen door G. de Vries, Az. ; [gegraveerd door] C. Eckstein - Oude kaarten - Universiteitsbibliotheek, Beeldbank (oclc.org)

de Caarte van de Buyckslooter-, Broecker- en Belmer Meeren in Waterland van S. N. Boonacker van 1628.zie ook: Caarte van de Buyckslooter, Broecker ende Belmer Meeren in Waterlandt, ghemeten... | uvaerfgoed.nl

 

Gelderland

de Kaart van de Tielerwaard van Bachiene (ong. 1762)zie ook: 22 Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontw... (Gelders Archief) - Gelders Archief

de Kaart van den Neder-Rhijn [en Leckstroom (Arnhem-Vianen) van den Landmeter F. W. Conrad (opgemeten 1789 en 1793) en die van den Rijnstroom (van boven Emmerik tot Oosterbeek en Hulhuizen) van den Landmeter Engelman van 1790. zie ook: 340-0001 Kaart van de Neder-Rhyn en Leck stroom : van de stad Arnhe... (Gelders Archief) - Gelders Archief

de Kaart van Rijks-Winsen van den landmeter Knaap van 1809 (van de Commissie van de Verponding), aanwezig in het Gelders Archief. Zie ook: 204 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Winssen- Rijks .... (Gelders Archief) - Gelders Archief

het Register op de Leenaktenboeken Gelderland. Zie ook: Leenkamers (Gelders Archief) - Gelders Archief

Memorie Register Gelderland van 1724, Gelre X, zie ook: 6966 "Register op de Memorie en Resolutie Boeken van het Hoff van G... (Gelders Archief) - Gelders Archief

de Kaart daarvan gemaakt door den landmeter van Diggelen van 1810 op last van de Commissie van de Verponding (Gelders Archief) de Kaart van Steenderen van Sorg, Kommers en Prillewitz van 1807, gemaakt op last van de Commissie van de Verponding (Gelders Archief) de Kaart van die Heerlijkheid van de landmeter van Diggelen van 1809, opgemeten op last van de Commissie van de Verponding (Gelders Archief)

Register Leenaktenboeken IV, Vel., 185 zie ook: 123 Kwartier van Veluwe (Gelders Archief) - Gelders Archief

Slichtenhorst. Gelderland. I, blz. 104

de Kaart van de Graafschappen Buren en Culemburg, enz. van Perrenot van 1761. zie ook: Foto, voorstellende kaart graafschap Culemborg, Perrenot | CollectieGelderland

de Kaart van den landmeter Kretschmar van 1810, opgemeten op last van de Commissie van de Verponding de Kaart van Hulhuizen van den landmeter de Rijck van 1810

de Kaart van Hoog-Keppel van Dingstee op last van de Commissie van de Verponding van 1810 Kaart van de landmeter J. van Gelder van den „Crinch de Wildenborgh” van 1701

de Kaart van den Rijnstroom van Engelman van 1790,

 

Utrecht

Kinschot. Handv., Priv., enz. van Oudewater, blz. 432 zie ook: 1600-1800 – Geschiedkundige vereniging Oudewater

de Nieuwe Kaart van Mijnden en de Loosdrecht door J. Spruytenhorgh van 1734 zie ook: Nieuwe kaart van Mynden en de Loosdrecht, gemeeten door Ian Spruytenburgh ; A.... | uvaerfgoed.nl

de Kaart van Utrecht van de Roy, op de Kaart van Mijnden en de Loosdrecht, mitsgaders ’s Gravenland van N. Visscher e. a., op de Kaart van Gooiland, enz. in den Tegenwoordige Staat (VIII, tegenover blz. 73) zie ook: krt-1743-utr-02-a - Kaarten - Digital collections (rug.nl)

de „Caerte van de Vryheyd der Stadt Utrecht volgens decisie van den jaere 1539 van C. Specht zie ook: Detail (utrechtaltijd.nl)

Register der gerechten in Utrecht, aanwezig in het Gemeente-archief van Utrecht (van Fruin), de Kaarten van de Roy en in de Tegenwoordige Staat.

het Utrechts Placcaatboek (Dl. I, blz. 154) zie ook: Groot placaatboek vervattende alle de placaten,... (uu.nl)

(Top. Atlas der Gemeente Utrecht, No. 1393) schaal 1 : 3000

Caerte van de Vryheyd der Stad Utrecht” van 1758 door Gerbrand Nicolaas Back (No. 1390 van den Top.

Atlas der Gemeente Utrecht)Nieuwe Kaart van de Provincie van Utrecht” in 17 bladen door Bernard de Roy, omstreeks 1680 uitgegeven met Privilegie van de Staten-Generaal en van de Provinciale Staten

de Kaart van Bijleveld bij Radst.

De Hydrarchia Bijleveld Kaart van de Limietscheiding tussen Zeist en Driebergen van 1678 van de Roy

Zeist: Mattheus. De Jure Gladii, 348

Kaart van een gedeelte van de heerlijckheyt van Maerseveen” van circa 1690 (naar F. v. d. Heijden door P. Bouttats), aanwezig in het Rijks-archief te Utrecht zie ook: Plattegrond van de heerlijkheid Maarsseveen, Philibert Bouttats, 1690 - 1691 - Rijksmuseum

 

Zeeland

Caartboeck van Voorne van 1695 zie ook: A7b "Caartboeck van Voorne, 1695 aangevuld met De Caarte van het We... (Streekarchief Goeree-Overflakkee)

de Kaart van de Parochie van Coukerke, volgens de Overlooper der Westwatering van Walcheren van Verheye van Citiers met de toelichting (Portef. 6 Walch. Rijks-archief Middelb.)

 

Friesland

 

Groningen

de kaart van Carolum Allard. Dominii Groningae nee non maximae partis Drentiae.zie ook: Beelden (beeldbankgroningen.nl)

Kaart van de delimitatie tot de Veenen van de Provincie Groningen en Drenthe, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1817, ingezonden door de Hoofdingenieur Karsten” (Coll. Bod. Nijenhuis, Port. 47, No. 74) zie ook: Beelden (beeldbankgroningen.nl)

het „Clauwe-Boeck van Redgerechten, Overrechten, Lanckrechten, Zijlrechten, etc. uit verscheyden Prothocollen andere boecken en schriften gecolligeert, volgens bij volgende Register van mij Johan Tjassens, Secretaris

Blaupot ten Cale. Voorlezingen o. d. opk. van de veenkoloniën. Hoogezand en Sappemeer, blz. 34. 1854).

kaart van 1743 van H. Teysinga. Kaart in 2 bladen van de Limiten tussen de jurisdictiën van de stad Groningen nopens ’t Cleyn Old Ambt ter Eenre en tussen de Jurisdicties van Farmsum en Siddeburen ter andre sijden. Alles volg. de Conventie. tussen haar Edelmogenden opgericht en gesloten in dato de 26 Juni 1741. (Op het Rijks-archief te Groningen, StadsArchief Doos III).

de Kaarten van Beckeringh en van Smit v. d. Vegt en Acker Stralingh (Kaart van de Provincie Groningen, 1837) zie ook: Beelden (beeldbankgroningen.nl)

Clauwboek Huis Farmsum, Rijks-archief te Groningen zie ook: Archieven.nl - 1.1 De Borg Farmsum (Groninger Archieven)

het Rijks-archief te Groningen aanwezige „Kaart van de Ommelanderplaats genaamd de Koldehoeve met daarbij behorende Heemstede van Platvoetshuis, gelegen onder de Klokslag van Wierum” van 1791 door J. C. Buwalda van Aardenburg

kaarten van Groningen, als op „Correctissima nee non Novissima Dominii et Provinciae Groningae et Omlandiae Tabula per Fred. de Witt" en die van Lud. Tjarda a Starkenborgh (Coll. Bod. Nijenhuis. Port. 46, Nrs 28 en 29) en op die van C. Allard. Dominii Groningae nee non maximae partis Drentiae.

A. F. de Wit. Tabulae Dominii Groeningae etc. (Coll. Bod. Nijenhuis, Port. 47, No. 102), op de Nrs 23 en 24, Port. 46 uit die collectie, op de Kaart van N. F. Coenders. Groningen et Ommelandiae Tabula of geogr. beschr. van de Provincie Groningen en Ommelanden van ongeveer 1760

 

Drenthe

(Magnin. Geschiedenis Overz. Best. Drenthe, 3e St., 2e Dl., blz. 251)

de Kaart van C. Pijnacker. Drentia comitatus (sicl Transisulaniae Tabula II van 1634 (o. a. in Coll. Bod. Nijenhuis

de Kaart van de Provincie Drenthe, opgemaakt op last van de Gedeputeerde Staten van dat gewest door A. Werneke Czn. Van 1840 (1 : 50000)

N. Drentse Volksalmanak, Jaargang 1886,

de Resolutie van Ridderschap en Eigenerfden van Drenthe van 9 februari 1633,

Magnin. Geschiedenis Overz. Best. in Drenthe, 3e St., 2e Ged., blz. 287

Caerte van d. Hooger-Smilde van Joh. Abr. Scharm van 1636 (Rijks-archief te Assen)

 

Overijssel

van Rechteren. Van de Rechten en Gerechtigheden van de Heerlijkheid Almelo. 1749, Hfdst. II en III. Zie ook: Heerlijkheid Almelo (almelonet.nl)

Kaempff in Overijselsche Volksalmanak 1843, Beschrijving van de Havezaten in Overijssel van Ebbinge Wubben in de Overijsselsche Volksalmanak van 1844—1849 zie ook: Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren - (1840) - Geneanet

en Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren - Universiteitsbibliotheek Gent (ugent.be)

een Kaart van het Graafschap Bentheim volgens die van de Generaal von le Cocq (1804—1805) zie ook: 437 Kaart van het graafschap Bentheim; 1820 (Drents Archief)

de Kaart van Sanson. La Seigneurie d’OverYssel, subdivisée en trois parties Sallant, Twente et Drenthe van 1692 zie ook: 29 - 29 La seigneurie d'Overijssel subdivisée en trois parties Sall... (Drents Archief)

 

Limburg

A.J.A. Flament en J.J. de Wit: De vorming van de heerschappijen op het grondgebied in Limburg. Publicatie d. l. Soc. Historie et Archief d. l. Limburg XLVII, blz. 70);zie ook: De vorming der heerschappijen op het grondgebied van Limburg, of die zich... | uvaerfgoed.nl

Carte chorographique des Pays-Bas Autriciens door Ferrans van 1777 zie ook : Carte chorographique des Pays-Bas Autrichiens - Norman B. Leventhal Map & Education Center

Besluit van 20 Maart 1844 Administratief journaal van Limburg 1844, N°. 87)

Habets Bisdom Roermond, zie ook: 'Habets, Joseph: Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. 1: Het oude bisdom Tongeren-Maastricht-Luik, tot op het eine der XVIIIde eeuw. Historische schets van het aartsbisdom Keulen', Bild 5 von 644 | MDZ (digitale-sammlungen.de)

Ch. Creemers, Aant. Dorp Stamproy, zie ook: 1872 Aanteekeningen over het dorp Stramproy- Ch. Creemers – Heemkunde Stramproy

 

De Gehele Republiek

De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden,

een serie van drieëntwintig delen met een uitgebreide beschrijving van de delen van de Republiek der Verenigde Nederlanden, geschreven door Jan van Wagenaar. uitgegeven door Isaak Tirion 1741

zie ook : Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden - Google Boeken Jan Wagenaar (historicus) - Wikipedia Isaak Tirion - Wikipedia

Boekenzaal der geleerde wereld : Boekzaal der Geleerde Wereld (1715-1863) | Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften (ent1815.nl)

Gemeente-Atlas van J. Kuijper zie ook: ATLAS 1868 INDEX

de Atlas van Provinciekaarten van Witkamp zie ook: A19 " Provinciale Atlas van het Koningrijk der Nederlanden", 1866 (Streekarchief Goeree-Overflakkee)

Roos (Geschiedkundig en Aardrijkskundige Woordenboek, blz. 16)