Genealogie nr. 4

De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765

Vonk van Lienden,

Volgens de genealogie door de Heer van Rappardt

 

I. Dirk van Lienden; separeerde zich van het Huis Aspremont-Lienden, en nam den naam aan van Vonck van Lienden, hebbende zijne afstammelingen den naam behouden gehuwd met Catharina Vonck, Alef en Ida van Neverdensdr.

II. Rutger Vonck van Lienden, in Geldersche Ridderschap 1377 gehuwd met Adelheid na Neverdt

III. Hillebrand Vonck van Lienden. Met zijne vrouw Margriet van Doijeweerdt verkopen alle hare erfenissen die zij te verwagten hebben van Beelant van Doijeweert en vrederin Ehelieden haar vader en moeder 1457 gehuwd met Margriet van Doijeweert Beelant en Vrederinnedr. 1457

kinderen:

IVa. Adriaan Vonck van Lienden

IVb. Dirk Vonck van Lienden geboren ca. 1496

 

generatie IV

IVa. Adriaan Vonck van Lienden gehuwd met Margriet van Eck van Panthaleon, Johan en Margriet Bilersdr

kinderen:

Va. Johan Vonck van Lienden geboren ca.1528

IVb. Dirk Vonck van Lienden geboren ca 1496 gehuwd met ….. van Lochorst Adam en

kinderen:

Vb. Dirk Vonck van Lienden geboren circa 1536

Vc. Adam Vonck van Lienden geboren circa 1529

Vd. Dirk Vonck van Lienden

 

generatie V

Va. Johan Vonck van Lienden geboren 1528 gehuwd met Anna Bruijn Gijsbert en Margriet van Cuijnredr.

Kinderen:

VIa. Adriaen Vonck van Lienden

VIb. Maria Vonck van Lienden geboren : 1568 gehuwd met Jr. Dirk Vonck van Lienden

VIc. Johan Vonck van Lienden

Vb. Dirk Vonck van Lienden geboren circa 1536 gehuwd met Anna van Brakell Staes en Margriet van Boecop van Hasseltcdr.

Kinderen:

VId. Dirk Vonck van Lienden geboren 1567

VIe. Johan Hildebrand Vonck van Lienden overleden12 nov.1692

VIf. Dirk Vonck van Lienden geboren1568

Vc Adam Vonck van Lienden geboren 1529 gehuwd met Adelheid Ruijsch,

Kinderen:

VIg. Dirk Vonk van Lienden geboren 1569

Vd. Dirk Vonck van Lienden Monster commissaris  gehuwd met Adriana van Brederode Reenolt Lancelot en Maria van der Duijndr.

Kinderen:

VIh. Dirk Rutger Vonck van Lienden

 

generatie VI

VIa. Adriaen Vonck van Lienden gehuwd met Geertruid Vonck van Lienden (VIIc.) Johan en Nicolae Lijstersdr.

kinderen:

VIIa. Johan Vonck van Lienden overleden 18 april 1698 n:6.

VIIb. Dirck Vonck van Lienden geboren 1596 overleden 9 nov: 1678

VIc. Johan Vonck van Lienden J.U.D. en Borgemeester, Schepen een Raad te Rhenen gehuwd met Nicolae Lijster Gerrit en Margreet Freijs van Cuinredr. geboren viii kal apriles 1565overleden Priedia Kal Apr: of 31 mei 1655 no. 3

kinderen:

VIIc. Geertruid Vonck van Lienden gehuwd met Adriaen Vonck van Lienden (VIa.).

VIId. Dirk Vonck van Lienden

VId. Dirk Vonck van Lienden geboren 1567 gehuwd met ….. Sael Uitteneng,….. en ….. van Isendoorndr.

Kinderen:

VIIe. Sybella Vonck van Lienden geboren 1599 gehuwd met Dirk Vonck van Lienden (VIId) .utsupra

VIf. Dirk Vonck van Lienden geboren circa 1568 monster commissaris overleden 10 januari 1625 no:3 gehuwd met Maria Vonck van Lienden (VIIId) dochter van Johan Vonck van Lienden en Anna Bruijndr.

Kinderen:

VIIf. Dirk Vonck van Lienden

VIIg. Adam Vonck van Lienden, Scholtus van Lienden, Lede en Oudeweert overleden 12 maart 1625

VIIh. Anna Vonck van Lienden geboren 1597 gehuwd met Wolpherd van Brederode gut. Cloeting

VIg. Dirk Vonk van Lienden geboren 1569 gehuwd met ….. van Isendoorn, Alardt en Clara van Welijdr.

kinderen:

VIIi. Dirk Vonck van Lienden geboren 1599 i

VIh. Dirk Rutger Vonck van Lienden van Beest gehuwd met ……. Van Welij

Kinderen:

VIIj. Johan Vonck van Lienden van Beest

 

generatie: VII

VIIa. Johan Vonck van Lienden gehuwd met Wilhelmina de Haes, Gerrit en Jacoba van den Steendr. overleden 18 april 1698 n:6.

Kinderen:

VIIIa. Wilhelmina Vonck van Lienden overleden 16 april 1714

VIIIb. Magdalena Vonck van Lienden overleden 16 april 1715

VIIIc. Jacob Vonck van Lienden overleden 15 aug 1720 no. 5

VIIId. Anna Vonck van Lienden gehuwd met Jr. Hendrik Vonck van Lienden (VIf)

VIIb. Dirck Vonck van Lienden J.U.D. Borgemeester Schepen en Raad te Rhene n geboren 1596 gehuwd met Margreet van Beeck geboren april 1603 overleden 9 nov: 1678

kinderen:

VIIIe. Johan Vonck van Lienden geboren 1625 overleden 24 april 1604 No. 22

VIIIf. Sijbilla Vonck van Lienden  geboren 1626 gehuwd met Wilhelm van Brienen overleden 1705 kinderloos

VIIIg. Maria Vonck van Lienden  geboren 1627 gehuwd met 15 mei 1657 Anthon Terschmitten Keur Brandenburgsche Raad en Rigter der Stad en Ambt Buderech geboren 1630 en overleden 1665

VIIIh. Frederika Vonck van Lienden geboren 1628 gehuwd met Gerrit Klerck Burgemeester te Rhenen

VIIIi. Johan Vonck van Lienden geboren 1630 overleden 11 oct:1699

VIId. Dirk Vonck van Lienden gehuwd met Sybilla Vonck van Lienden (VIIe)…… en Nicolae Sael Uittenengdr.

Kinderen:

VIIIk. Johan Vonck van Lienden geboren 1630 Captijn overleden 10 mei 1699

VIIf. Dirk Vonck van Lienden gehuwd met Angela van Rhenen Lubbert en Johanna van der Lauwickdr.

kinderen:

VIIIm. Anna Vonck van Lienden geboren 10 oct 1622 gehuwd met Fredrik Klerck J.U.D. zij overleden 13 juli 1695

VIIIn. Maria Vonck van Lienden geboren te Leuwendahl 1623 gehuwd met Frederik van de Velde Lt. Colonel zij overleden 19 febr. 1694

VIIIo. Adam Vonck van Lienden geboren 1626 wordt voor Hulst doodgeschoten 14 oct 1645 Ot:ig no.20

VIIIp. Huibert Vonck van Lienden tot den Tollenburg geboren 1627. capitein der Infanterie overleden 24 oct 1701 

VIIIq. Geertruid Vonck van Lienden geboren 1628 overleden te Wageningen 16 januari 1668 aldaar begraven met 16 quartieren

VIIIr. Sybilla Vonck van Lienden geboren 1630 gehuwd met …..van Reede graaf van Athlone. Hij of zij overleden17 febr:1692

VIIi. Dirk Vonck van Lienden geboren 1599 gehuwd met ……Zael, Hendrik en …. Van Brakeldr.

Kinderen:

VIIIs. Dirk Vonck van Lienden geboren 1619 overleden30 october 1662

VIIIt. Adam Vonck van Lienden geboren 1625 overleden7 sept: 1689

VIIj. Johan Vonck van Lienden van Beest gehuwd met …. Van Valck geboren Amerongen

kinderen:

VIIIu. .... Vonck van Lienden met Johan van Winssen

 

generatie VIII

VIIIe. Johan Vonck van Lienden geboren 1625 J.U.D. Raed en oud Burgemeester te Rhenen overleden 24 april 1604 No. 22 gehuwd met Magdalena van Rijswijck overleden 3 juni 1679 no. 23

kinderen:

IXa. Jan Dirk Vonck van Lienden geboren 23 januari 1661

IXb. Johannes Vonck van Lienden geboren 4 mei 1662

IXc. Dirk Wilhelm Vonck van Lienden geboren 3 mei 1663

IXd. Sybilla Vonck van Lienden geboren 8 maart 1665 overleden ongetr:1707

IXe. Johanna Martha Vonck van Lienden geboren 8 mei 1667

IXf. Sybilla Vonck van Lienden geboren 31 jnuari 1669

IXg. Martha Vonck van Lienden geboren 26 oct 1670 Innocent

IXh. Jan Vonck van Lienden geboren 8 meij 1673

IXi. Gijsbert Vonck van Lienden geboren 6 juni 1674 Vaandrig onder Weede Lt. Onder Bronckhorst 1703 Kapitein overleden 17 juli 1732 No 24 gehuwd met 29 aug:1716 Wilhelmina Vonck van Lienden (IXn.) Johan en …..dr. zij overleden 1736 den 25 januari

IXk. Johan Vonck van Lienden geboren 5 februari 1679 Luitenant

VIIIi. Johan Vonck van Lienden geboren 1630 overleden 11 oct:1699 Capitein in ’t Reg: van Coehoorn gehuwd met ………..

kinderen:

IXl. Hendrik Vonck van Lienden Luitenant onder Nassau Jan Saarburg overleden 16 nov:1705 kinderloos gehuwd met Anna Vonck van Lienden

IXm. Aleida Vonck van Lienden Bij het huwelijk van haar zuster 29 aug 1716

IXn. Wilhelmina Vonck van Lienden gehuwd met 29 aug:1716 Gijsbert Vonck van Lienden (IXi. )Capitein. Zijn huwl: vrienden Kap. Van der Lauwick, de Heren Jon. Jacob Vonck van Lienden, Aleida Vonck van Lienden en Gerrit de Haes. Zij overleden1736

IXo.  Jacob Vonck van Lienden Luitenant Huwelijks vriend zijner zuster 29 aug:1716 overleden9 juni 1735 No. 10

VIIIp. Huibert Vonck van Lienden tot den Tollenburg geboren circa 1627. capitein der Infanterie overleden 24 oct 1701

kinderen:

IXp. Angelica Vonck van Lienden geboren 27 maart 1665

VIIIq. Geertruid Vonck van Lienden geboren 1628 M. Dirk van Brienen Burgemeester te Rhenen zij overleden te Wageningen 16 januari 1668 aldaar begraven met 16 quartieren

kinderen:

IXq. Gijsbert van Brienen overleden 15 januari 1736 N.13

Ixr. Nog een overleden4 meij 1731 No 14

 

generatie IX

IXc. Dirk Wilhelm Vonck van Lienden geboren 3 mei 1663  Luitenant In het Regiment van Beintem naderhand Capitein

kinderen:

Xa. Maria Magdelena Vonck van Lienden geboren 1698 gehuwd met Abraham van Ossenbroeck, Adjudant van het Regiment Nassau Laleck cavallerie. Zij separeerde zich van haar man in 1735. En steld tot erfgenaam Gijsberta Johanna Magdalena van Maenen. Dr. Van Gijsbert en van Aeltje de Vriend

Xb. Antoni Gerrit Vonck van Lienden geboren 6 aug:1699 overleden ongetrouwd