Genealogie nr. 3

De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765

Vonck van Lijnden

Volgens de proces Stukken met den Ambtman van de Nederbetuwe over het uitoeffenen der vrije jagt. 1560 – 1565

De Voncken van Lijden. Beweeren in de Procedures over het uitoeffenen de jagt, tegens den Ambtman van Nederbetuwe, datzij afstammen van den Natuurlijke zoon van een Heer van Lijnden en ter Lede en van gelijke, en dat er vier Staendelen (kwartieren) van grote afkomst in de kerk te Lienden hebben gestaan, deze hunne afkomst word niet betwist door den Ambtman van Nederbetuwe.

  

 

Generatie I.

Jan de Eerste Heer van Lijnden etc.

 

Generatie II.

Dirk de h. van Lijnden. Denkelijk de zoon van Jan de 1e Heer van Lijnden hierboven,

En die in de procedure gemeld wordt tussen 1561 en 1565

NB. Dan zoude het moeten zijn Dirk de Wolf h. van Lijnden. Leenman van den heer van Lijnden 1404 Proeve pag 5i

 

Generatie III.

Hillen of Hillebrand Vonck 1430

 

Generatie IV.

Jan Vonck Hillenszoon. Leenman der Abdij van St. Paulus 1463

 

Generatie V.

Dirk Vonck van Lijnden. Hij word in de hierna te melde procedures gezegd te zijn de grootvader der verweerders. Hij was door zijn zoon Jan in 1529 beschreven werdt, vermoedelijk geboren tusschen 1460 en 1470. En daar zijn oudste zoon Jan en zijn tweede zoon Hillebrand heette, kan men hem vermoeden te zijn een zoon van Jan Vonck Hillebrandszoon hierboven.

Kinderen:

VIa. Jan Vonck van Lijnden in de ridderschap van het Rijk van Nijmegen 1529,1530,1538

VIb. Hillebrand Vonck van Lijnden gehuwd met Margriet van Hattem Jan Roelofz en Alijdt van Wijckdr.

Vic. Pilchrom Vonck van Lijnden gehuwd met ……….van Lochorst.

 

Generatie VI

VIa. Jan Vonck van Lijnden in de ridderschap van het Rijk van Nijmegen 1529,1530,1538

kinderen:

VIIa. Jan Vonck van Lijnden bijgenaamd de Olde, voert proces, over het vangen van Haazen en Hoenderen, tegen de Ambtsman van Nederbetuwe 1564

VIb. Hillebrand Vonck van Lijnden gehuwd met Margriet van Hattem Jan Roelofz en Alijdt van Wijckdr.

Kinderen:

VIIb. Dirk Vonck van Lijnden, (Dirk en Roeloff Vonck van Lijnden, voeren proces als hier nevens (zie hier boven). En zeggen te zijn zoons van Hillebrand en kleinzoon van Dirk Vonck van Lijnden)

VIIc. Roeloff Vonck van Lijnden, (Dirk en Roeloff Vonck van Lijnden, voeren proces als hier nevens (zie hier boven). En zeggen te zijn zoons van Hillebrand en kleinzoon van Dirk Vonck van Lijnden)

VIId. Hijlburch Vonck van Lijnden, gehuwd met Henrick van Wijck zoon van Zeger en Agnes Holl.

VIc. Pilchrom Vonck van Lijnden gehuwd met ……….van Lochorst.

Kinderen:

VIIe. Jan Vonck van Lijnden Pilgromszoon, voert proces als hierboven 1564

VIIf. Dirk Vonck van Lijnden Pelgrimszoon gehuwd met ….. van Braeckel.