In het eerste deel is heel weinig lijn en samenhang te ontdekken, wel is gepoogd een indeling in generaties weer te geven met zo veel als mogelijk is de onderlinge verwantschappen.

 

 

Genealogie nr. 1

De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765

Vonk van Lijnden

 

generatie I

Rutger Vonck, in geldersche Ridderschap en houd de partij van graaf jan van Blois en vrouwe Mechteld Hertog en Hertoginne van Gelre 1377. Pontinus p 312

 

generatie II

Willem Vonck en Jouffr. Ise zijn echte wijff, geven over aan Willem van Some, van een Tinsgoed tot Lienden op St. Hubertusdag 1402, S. Paulus L.R. Fol 155

Rutger Fonck en Jan Fonck te Gorinchem gevangen 1417 zijnde onder Hn Willem van Ijsendoorn in dienst van Hertog Jan van Beieren geweest, waarover zij bekennen voldaan te zijn en quitantie geven , 16 februarij 1419. Mieris IV-527

 

generatie III

IIIa. Hille Vonck en Margriet van Doijeweerdt verkopen aan Jacob van Wees, alle haar erfenisse die zij te verwagten hebben van Brant van Doijenweerdt en Underine Eheleden haar vader en moeder, 1457

IIIb. …. Vonck

IIIc. Rutger Vonck

IIId. Hubert Vonck zie hieronder IIIc.

 

generatie IV

IIIa. Hille Vonck en Margriet van Doijeweerdt verkopen aan Jacob van Wees, alle haar erfenisse die zij te verwagten hebben van Brant van Doijenweerdt en Underine Eheleden haar vader en moeder, 1457

nakomeling:

IVa. Jan Vonck Hillenszoon

 ------

IIIb.. Vonck

nakomeling:

IVb. Johan Vonck, bezat den Beerschenhof te Lienden en is dood 1481

------ 

IIIc. Rutger Vonck en Joffr. Heilwich zijn wijf, had veel landgoederen ten thijns van de Abdij van St. Paulus en geven die over aan Hubert Vonck (IIId.) 1453 na vrouwendag Assumpt: St. Paulus L.R. Fol 15

nakomeling:

IVc. Johan Vonck Rutgerszoon erve van zijn oomszoon Johan Vonck, beleend met den Beerschen Hof te Lienden 1481 G.L.R zoon van IIIc. ux Mente van Meteren, zij word getogt door haar zoon Rutger 1527 G.L.R

------

IVd. Willem Vonck, te Wageningen door Hertog van Carel van Gelre begenadigd, dat zij zijne vijanden waren 1495. Reekenkamer.

------

IVe. Hendrick Vonck, te Wageningen door Hertog van Carel van Gelre begenadigd, dat zij zijne vijanden waren 1495. Reekenkamer.

------

IVf. Hendrick Vonck hulder van zijn kleijnzoon Sander 1521. Geld. Leen register.

------

IVg. Wolter Vonck door Hertog Carel van Gelre tot Landschrijver van Beest en Renoij aangesteld 1502 . Rekenkamer.

 

Generatie V

IVa. Jan Vonck Hillenszoon heefd eene camp land opgedragen aan Gerritsen van Aelst ,1460, S.Paulus, L.R. fol 38

nakomelingen:

Va. Johan Vonck word voor zijn leven door Hertog Carel van Gelre schatvrij gemaakt 1524 Rekenkamer.

Vb. Hendrik Vonck verdraagd zich met Willem van Hoemen over den Haeck bij Reenen, ieder voor de helft 1528, G.L.R. Transporteerd aan zijn zoon Dirk Vonck 1534. Vr. Hellegond 1518. zie ook Vd

------

IVc. Johan Vonck Rutgerszoon erve van zijn oomszoon Johan Vonck, beleend met den Beerschen Hof te Lienden 1481 G.L.R zoon van IIIc. ux Mente van Meteren, zij word getogt door haar zoon Rutger 1527 G.L.R

nakomeling:

Vc. Rutger Vonck, na zijn vader beleend met den Beerschen Hof te Lienden en togt daar aan zijne Moeder Menthe van Meteren 1527, G.L.R. hij verkoopd deselve 15.

Rutger Vonck word na dode van Arndt Borre van Hernert beleend met Haeck bij Renen 1515. G.L.R. Hij is dood en zijn erven zijn Willem  van Hoemen en Hendrick Vonck 1528 ibid. zie ook Vb

------

IVd. Willem Vonck, te Wageningen door Hertog van Carel van Gelre begenadigd, dat zij zijne vijanden waren 1495. Reekenkamer.

nakomelingen:

Vd. Willem Vonck, bij transport van zijn neef Hendrick Borre van Amerongen, beleend met den tiende in de Neude bij Wageningen. 1519 G.L.R.

Ve. Hendrick Vonck te Wageningen 1495 (IVe) voor zijn leven door Hertog Carel schatvrij gemaakt 1524 Rekenkamer.

------

Vf. Hillebrand Vonck voor zijn leven door Hertog Carel van Gelre schatvrij gemaakt 1527 Rekenkamer wegens .... van renen.

------

Vg. Dirk Vonck van Beest gehuwd met .... van Welij

 

generatie VI

Vb. Hendrik Vonck verdraagd zich met Willem van Hoemen over den Haeck bij Reenen, ieder voor de helft 1528, G.L.R. Transporteerd aan zijn zoon Dirk Vonck 1534. Vr. Hellegond 1518.

nakomelingen :

VIa. Dirk Vonck bij transport zijn vaders beleend met den Halfen Haeck bij Renen G.L.R.. Verkoopt dat 1544. Koopt het in het geheel 1564. cedeert de helft aan Dirk van Reenen volgens sententie 1589 ibid

VIb. Frederica Vonck gehuwd met Hendrik Pannekoek 1559. Spaen nr 403

Kinderen: Hadewich, Mabelia Vonck gehuwd met Wouter Moirendael, Benedicta Vonck gehuwd met Steven van Bouchout.

------

VIc. Johan Vonck heeft proces met de Buurmeesteren van Lienden over hunne Riddermatigheid. Hof van Gelder No. 1879

------

VId. Dirk Vonck heeft proces met de Buurmeesteren van Lienden over hunne Riddermatigheid. Hof van Gelder No. 1879

------

VIe. Dirk Vonck van Lienden gehuwd met .... van Lockhorst, Hendrick en .... van Ewijckdr

IVd. Willem Vonck, te Wageningen door Hertog van Carel van Gelre begenadigd, dat zij zijne vijanden waren 1495. Reekenkamer.

nakomelingen:

VIf. Sander Vonck, onmondig zijnde beleend met den tiende in de Neude bij wageningen, en is zijn grootvader Hendrick Vonck hulder. 1521 G.L.R. Hij transporteerd deezen tiende aan Christoffel van Hendt 1541 ibid

------

VIg. Adriaen Vonck gehuwd met Margriet van Eck Johan en Margriet Bilersdr. 1579

------

VIh. ..... Vonck van Lienden ende .... van Eck van Panthaleon

Vg. Dirk Vonck van Beest gehuwd met .... van Welij

nakomeling:

VIi. .... Vonck van Beest gehuwd met .... Vaeck (vr) van Amerongensdr.

 

generatie VII

VIa. Dirk Vonck bij transport zijn vaders beleend met den Halfen Haeck bij Renen G.L.R.. Verkoopt dat 1544. Koopt het in het geheel 1564. cedeert de helft aan Dirk van Reenen volgens sententie 1589 ibid

nakomeling:

VIIa. Jan Vonck, met den halven haeck beleend 1598 G.L.R. gehuwd met ......Bruijn;

Burgemeester te Reenen ( il porte Lijnden avec un semblable Cimers 1607 S.Pieter Arch. B.3

------

VIIb. Vonck van Lienden gehuwd met ....van Weerdenburg

------

VIIc. Margriet Vonck van Lienden Vr. Sweder Wtenweerde zij is dood 1600

VIe. Dirk Vonck van Lienden gehuwd met .... van Lockhorst, Hendrick en .... van Ewijckdr

nakomeling:

VIId. Dirck Vonck Schout van Lienden, Heer van den Tollenburg. Is dood 1600 gehuwd met Geertruid van Brakel vrouw van den Tollenburg, Cornelis tot Kamersteijn en Margriet van Boecop dr. ; NB het magescheid van Cornelis van Brakel en Margriet van Boecop en hunne kinders is van den 20 augustus 1549 . zij word na dode haers vaders beleend met Tollenburg 1562 G.L.R

VIh. ..... Vonck van Lienden gehuwd met .... van Eck van Panthaleon

nakomeling:

VIIe. ... Vonck van Lienden gehuwd met....... Bruijns ..... en Cuinresdr

VIi. .... Vonck van Beest gehuwd met.... Vaeck (vr) van Amerongensdr.

Nakomeling:

VIIf. ... Vonck van Lienden gehuwd met Johan van Winssens

 

generatie VIII

VIIa. Jan Vonck, met den halven haeck beleend 1598 G.L.R. gehuwd met ......Bruijn;

Burgemeester te Reenen ( il porte Lijnden avec un semblable Cimers 1607 S.Pieter Arch. B.3

nakomeling:

VIIIa. Dirck Vonck van Lienden beleend met den halven Haeck bij Reenen 1642 G.L.R.

VIIIb. ..Vonck van Lienden gehuwd met .... van ..... en ..... van Cuijnredr.

David van Zuijlen van Natewisch, Zwager van Lodewijck van Brakel, Joanna Vonck van Lienden en van Dirck en Adam Vonck van Lienden gebroeders 1600 proeve 1

VIIb. Vonck van Lienden gehuwd met ....van Weerdenburg

nakomeling:

VIIIc. .... Vonck van Lienden gehuwd met ..... Zael Uteneng. Hendrik en Alijd van Brakel tot Kermerstteijn dr. Nat. 1566 Zael Uteneng 1620

Lodewijck van Brakel en Johan Vonck van Lienden Burgemeester te Reenen 1600, Magen van Dirck en Adam Vonck van Lienden en Geertruid Vonck van Lienden getrouwd aan David van Zuijlen van Natewisch En sluit een Magescheid voor hun den 10 sept 1600. N.B. Brakel en Vonck noemen David van Zuijlen oeren en haren Zwager

VIId. Dirck Vonck Schout van Lienden, Heer van den Tollenburg. Is dood 1600 gehuwd met Geertruid van Brakel vrouw van den Tollenburg, Cornelis tot Kamersteijn en Margriet van Boecop dr. ; NB het magescheid van Cornelis van Brakel en Margriet van Boecop en hunne kinders is van den 20 augustus 1549 . zij word na dode haers vaders beleend met Tollenburg 1562 G.L.R

nakomelingen:

VIIId. Geertruid Vonck van Lienden gehuwd met David van Zuijlen van Natewisch 1594, 1600. Hij is Magescheidsvriend van de volgende 1600 Pr.S. hij word getogt 1619 G.L.R. Hij is dood 1626 jbid

VIIIe. Dirck Vonck van Lienden, Heer van den Tollenburg voor de helft, word daer mede beleend den 16 December 1588 Monster Commissaris van Gelderland. - Maakt magesscheid met zijn broeder en zuster 1600 Pr.1. O+ ob. 9 september 1610 te Bommel Ux Adriana van Brederode, Lancelot en Adriana Blois van TreslongDr .. obid 16.. Begr. Te Lienden met 4 quart. Zij en ob. 1610

VIIIf. Adam Vonck van Lienden tot Tollenburg zoon van 3.1.7  heeft ‘t goed te Kesteren en maakt mede Magescheid 1600 Pr. 1. gehuwd met Clemantia Vonck van Lienden dochter van ...... en Bruijnsdr.

------

VIIIg. Johan Vonck van Lienden en zijn broeder Hillebrand Vonck van Lienden zijn geerfd te Lienden 10 sept 1600

------

VIIIh. Hildebrand Vonck van Lienden

------

VIIIk. Adam Vonck van Lienden en credo ....Hij Magescheids vriend van die van Elderen 1611-20 Mai Wiel Asch ux Jolie van Stoutenburg, Adriaen en Huberta Lijstersdr 1611 Eck en Wiel Asch:

 

generatie IX

 

VIIIa. Dirck Vonck van Lienden beleend met den halven Haeck bij Reenen 1642 G.L.R.

Nakomeling:

IXa. Johan Vonck van Lienden beleend met den halven Haeck bij Reenen 1653 G.L.R. Hij is dood en het goed word publiek verkogt 1699 ibid.

VIIIb. ..Vonck van Lienden gehuwd met. .... van ..... en ..... van Cuijnredr.

Nakomeling:

IXb. ... Vonck van Lienden gehuwd met ........ Vonck van Liendenen .... Zael Uten Engdr.

------

IXc. Adam Vonck van Lienden Magescheids vriend vande van Elderen 1611. Den 20 maij Eck en Wiel Arch : ende zijn wapen aldus te zijn

VIIIc. .... Vonck van Lienden gehuwd met ..... Zael Uteneng. Hendrik en Alijd van Brakel tot Kermerstteijn dr. Nat. 1566 Zael Uteneng 1620

Nakomeling:

IXd. ....gehuwd met ..... Vonk van Lienden

------

IXe. Dirk Vonck gehuwd met Catharina Dirksdr., Zij word beleend met goed te groot Driel 1625 Oud N.... Proostdij zij is dood 1626 ibid

------

IXf. Pilgrom Vonck (of hier gehoord) gehuwd met Josina van Aertsbergen 1625

------

IXg. Hillebrand Vonck van Lijnden, leengetuige van Leede 1648

VIIIe. Dirck Vonck van Lienden, Heer van den Tollenburg voor de helft, word daer mede beleend den 16 December 1588 Monster Commissaris van Gelderland. - Maakt magesscheid met zijn broeder en zuster 1600  ob. 9 september 1610 te Bommel Ux Adriana van Brederode, Lancelot en Adriana Blois van TreslongDr .. obid 16.. Begr. Te Lienden met 4 quart. Zij en ob. 1610

nakomelingen:

IXh. Lancelot Vonck van Lijnden

IXi. Hendrick Vonck van Lienden

------

IXj. Dirk Vonck schepen van Driel 1642

------

IXk. Adriaen Vonck van Lienden, Magescheidsvriend der Elderen 1611

VIIIk. Adam Vonck van Lienden en credo ....Hij Magescheids vriend van die van Elderen 1611-20 Mai Wiel Asch ux Jolie van Stoutenburg, Adriaen en Huberta Lijstersdr 1611 Eck en Wiel Asch:

nakomelingen:

IXl. Dirck Vonck van Lienden Heer van den Tollenburg is dood 1659. credo al dood 1667 den 11 april, wijl toen vreemden, huwlijkvrienden zijne dogter Geertruijd waren.Brienen Arch. gehuwd met Engela van Renen, Hubert en Johanna van Lauwickdr. 8 quart

IXm. .....gehuwd met Floris van Brederode gezijt Cloetingen, welke credo .....

 

generatie X

IXb. ... Vonck van Lienden gehuwd met ........ Vonck van Lienden en .... Zael Uten Engdr.

Nakomeling:

Xa. ..... Vonck van Lienden ob: den 3 october 1662 begraven te Thiel

IXe. Dirk Vonck gehuwd met Catharina Dirksdr., Zij word beleend met goed te groot Driel 1625 Oud N.... Proostdij zij is dood 1626 ibid

Nakomeling:

Xb. Dirk Vonck Dirksz. Beleend na dode zijnen moeder Catharina 1626 O.N. Proostdij

------

Xc. Jon.Johan Vonck van Lienden Schepen te Rhenen is schoonbroeder van Wijnanda van Rijswijck en haar huwelijksvriend als zij trouwd met Gijsbert van Brienen 18 aug. 1670 Brienen Arch. Jon. Vonck van Lijnden Burgemeester van Rhenen 1692

IXl. Dirck Vonck van Lienden Heer van den Tollenburg is dood 1659. credo al dood 1667 den 11 april, wijl toen vreemden, huwlijkvrienden zijne dogter Geertruijd waren.Brienen Arch. volgt op 3.2.8 Ux Engela van Renen, Hubert en Johanna van Lauwickdr. 8 quart

nakomelingen:

Xd. Huijbert Vonck van Lienden, Heer van de Tollenburg voor de helft. Nat 1627. Hopman beleend 1658 . huwelijksvriend van Gijsbert van Brienen 18 aug. 1670, Brienen. ob: 24 oct :1701. begr. te Renen met 16 quartieren 

gehuwd met 1. V:1663 Emerentiana van Rede van Nederhorst wed. van Jacob van Zuijlen van Natewisch, godert en Emerantiana oem van de Wijngardensdr.

gehuwd met 2:  Mechteld van Reede, Bernd Adolf tot Nederhorst en Constantia Magnusdr. Zij ob:> Febr, 1692. begr: te Renen met 16 quartieren.

Xe. Anna Vonck van Lienden Nat: 10 october 1622. gehuwd met Frederik Clerk Hij ob. 27 sept 1703 bis Zij ob: 13 julij 1695

Xf. Maria Vonck van Lienden 1659

Xg. Geertruid Vonck van Lienden M.(1657) Gijsbert van Brienen. Zij ob: de 16 januarij 1668. Begr. te Renen met 16 quartieren. Haer huwelijksvrienden , Lubbert Turck, Drost, Richter en Dijkgraaf te wageningen, haer gecosen Mombers Johan Turck en Joost Noorman Burgemeesters te Wageningen 11 april 1657 Brienen Arch., Hij hertrouwd met Wijnanda van Rijswijck 1670.

Deeze 4 ( Xd. / Xe. / Xf. / Xg. ) maken Magescheid na vaders dood den 21 januarij 1659

 

generatie XI

Xd. Huijbert Vonck van Lienden, Heer van de Tollenburg voor de helft. Nat 1627. Hopman beleend 1658 . huwelijksvriend van Gijsbert van Brienen 18 aug. 1670, Brienen. ob: 24 oct :1701. begr. te Renen met 16 quartieren 

gehuwd met :1:1663 Emerentiana van Rede van Nederhorst wed. van Jacob van Zuijlen van Natewisch, godert en Emerantiana oem van de Wijngardensdr.

gehuwd met 2:166. Mechteld van Reede, Bernd Adolf tot Nederhorst en Constantia Magnusdr. Zij ob:> Febr, 1692. begr: te Renen met 16 quartieren.

Nakomelingen:

XIa. Angelica Vonck van Lienden 1680. Zij leefde en heeft pretentie op de Koopspeningen van den Tolenburg. 4 januarij 1707. . De kinderen van wijlen Dirk van Brienen,Hn. Van Lievendael en Anna Margriet de Ruijter blijven haer ene lijfrente schuldig 10 dec. 1726 Briene Arch.

XIb. Bernd Adolph Vonck van Lienden heer van de Tollenburg is dood in januari 1707 en heefd crediteuren Pr.3gehuwd met Maria Eugenia van Coudenhoven de truijters, Zij weduwe verkoopd den Tollenburg aan Dirk de Clerk Luitenant Colonel 4 januarij 1707

 ------

XIc. Gijsbert Vonck van Lienden Capitijn 1722