Dossier Vonck van Lienden

Verzameld door :

A.C. baron Snoukaert van Schauburg

Bewaard bij :

De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765

 

Het dossier bestaat uit een dertigtal handgeschreven folio vellen en is vermoedelijk samengesteld rond het jaar1830.

De samensteller was lid van de Hoge Raad van Adel en door Koning Willem I belast met het uitzoeken van de gegevens over de familie's die eventueel in aanmerking kwamen voor opname in het Adelsregister. Uit de inhoud van het dossier blijkt dat hij daar voor de familie Vonck van Lienden niet is geslaagd.

Ik heb geprobeerd de vier genealogien zo goed als mogelijk is om te zetten naar vier logische genealogien.