wapen.gif

Vonck van Lienden
 

Omdat over de oudste generaties van de familie Vonk van Lienden nog al wat onduidelijk is, heb ik een keuze moeten maken voor het tonen van een genealogie van het geslacht Vonck van Lienden. 

De afstamming zoals ik deze heb gekregen via het AIC te Kesteren en zoals deze is samengesteld door de heer Datema is door mij gebruikt als een basis om van uit te gaan. Deze genealogie is aangepast met gegevens uit het boek "Genealogie en Heraldiek te Rhenen" , gegevens uit het dossier van de Hoge raad van Adel en de gegevens over het geslacht Vonck van Lienden zoals gepubliceerd op de website www.kareldegrote.nl

 

Hier staan ook alle momenteel bij mij bekende afstammelingen in van Dirck Vonck van Lienden.Waarschijnlijk staan er nog een aantal fouten in. Vooral de gegevens van voor 1700 zijn lang niet altijd volledig. Het moet dan ook beschouwd worden als een voorlopige genealogie

 

Afstammelingen Dirck Vonck van Lienden tekst

Afstammelingen Dirck Vonck van Lienden grafisch