GENERATIE X

 

Xa Klaas Jager (1870),

Xb Adrianus Jager (1883),

Xc Hendrik Johannes Jager (1865),

Xd Marinus Jager (1872),

Xe Nicolaas jager (1881),

Xf Dirk Jager (1863),

Xg Wouter Jager (1865),

Xh Gijsbert Jager (1870),

Xi Nicolaas Jager (1873),

Xj Gerrit Johannes Jager (1880),

Xk Johan Pieter Jager (1878),

Xl niet gebruikt

Xm Gerrit Jan Jager (1881),

Xn Evert Willem Jager (1880),

Xo  niet gebruikt

Xp Daniel Jan Jager (1896),

Xq Klaas Jager (1896),

Xr Johannes Neldus Jager (1903),

Xs Cornelis Jager (1882),

Xt Willem Jager (1914),

Xu Arend Jager,

Xv Cornelis Jager (1897),

Xw Gerard Jager (1900),

Xx Jan Jager (1863),

Xy Gijsbert Jager (1865),

Xz Martinus Jager (1870),

Xza Jacob Jan Jager (1873),

Xzb Willem Jager (1875),

Xzc Cornelis Jager (1884),

Xzd Cornelis Aart Jager (1887)

Xa. Klaas Jager, z.v. Derk Jager (IXa) x Johanna van den Born.

Geb. Elst (akte 4) 13 januari 1870, vrijstelling van de lichting van 1890 wegens broederdienst, arbeider (1900) en koopman (1903) in Kesteren, landbouwer in Lienden en Kesteren, overl. Kesteren 9 februari 1952, tr. Kesteren (akte 3) 3 februari 1905 Hendrina van Welij, geb. Dodewaard (akte 20) 2 april 1877, dienstbode in Kesteren (1905), overl. Rhenen 2 oktober 1963, d.v. Johannes van Welij en Hendrina Buis.

Kinderen van Klaas Jager en Hendrijna van Welij:

1 Dirk Jager, geb. Lienden 29 augustus 1906, volgt XIa.

2 Johanna Hendrina Jager, geb. Lienden 14 maart 1909, overl. Rhenen 21 oktober 1980, sterfhuis Cuneraweg, begr. begraafplaats Achterbergsestraat Rhenen, tr. Kesteren (akte 35) 1 mei 1941 Barend van de Scheur, geb. Wageningen 3 oktober 1906, landbouwer in Kesteren (1941), overl. Rhenen 24 juni 1986, begr. begraafplaats Achterbergsestraat Rhenen, z.v. Marinus van de Scheur en Jannigje van de Scheur.

3 Levenloze zoon, overl. Kesteren 22 april 1917, sterfhuis Kerkstraat.

4 Gerrit Jager, geb. Kesteren 30 januari 1920, geboortehuis Kerkstraat, overl. Kesteren (akte 14) 13 februari 1920, sterfhuis Kerkstraat.

Xb. Adrianus Jager, z.v. Derk Jager (IXa) en Gerritje van Lent.

Geb. Kesteren (akte 87) 12 november 1883, geboortehuis huis nr. 29, fruithandelaar (1923) en landbouwer (1952) in Kesteren, overl. Tiel 23 december 1958, tr. Kesteren (akte 1) 15 februari 1923 Gerritje van Doodeweerd (ook Dodeweerd), geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 4) 23 januari 1882, geboortehuis huis nr. 123, overl. Kesteren (akte 21) 17 april 1932, sterfhuis huis nr. 50, d.v. Willem Jan van Doodeweerd, kastelein en Heijlena van der Zande.

Kind van Adrianus Jager en Gerritje van Dodeweerd:

1 Gerrit Willem Jan Jager, geb. Kesteren 22 februari 1923, volgt XIb.

Xc. Hendrik Johannes Jager, z.v. Marinus Jager (IXb) x Hendrica Maria Heijungs.

Geb. Zetten (gem. Valburg akte 102) 12 oktober 1865, arbeider in Zetten (1888, 1889), timmerman in Nijmegen (1890, 1898, 1916) en opzichter in Nijmegen (1890, 1918), overl. Nijmegen (akte 565) 7 augustus 1934, begr. begraafplaats Rustoord Nijmegen, z.v. Marinus Jager en Hendrika Maria Heijungs, tr. Valburg (akte 16) 23 mei 1889 Maria Franken, geb. Andelst (gem. Valburg akte 90) 6 oktober 1860, zonder beroep in Andelst (1889), overl. Nijmegen (akte 550) 31 juli 1934, begr. begraafplaats Rustoord Nijmegen, d.v. Jan Franken en Cornelia Franken.

Kinderen van Hendrik Johannes Jager en Maria Franken:

1 Marinus Jager, geb. Zetten (gem. Valburg akte 134) 19 september 1889, geboorte huis nr. 2, overl. Nijmegen (akte 459) 22 augustus 1890, sterfhuis 2de Walstraat.

2 Marinus Jager, geb.Nijmegen 28 oktober 1890, volgt XIc.

3 Jan Hendrik Jager, geb. Nijmegen 4 november 1891, volgt XId.

4 Hendrikus Cornelis Jager, geb. Nijmegen 23 mei 1894, volgt XIe.

5 Maria Jager, geb. Nijmegen (akte 740) 25 juli 1895, overl. Haarlem 28 maart 1970, tr. (1) Nijmegen (akte 24) 22 januari 1915 (echtscheiding Batavia ca. 1930) Pieter den Blanken, geb. Woerden (akte 130) 22 september 1890, sergeant KNIL (1915), gaat in 1916 naar Ned. Indië, tech. ambtenaar 1ste klas PTT, overl. ’s Gravenhage 23 november 1959, z.v. Cornelis den Blanken, winkelier in Woerden en Wilhelmina Honselaar; tr. (2) Tegal (Ned. Indië) 21 november 1934 Gerrit Pruissen, geb. Haarlemmermeer (akte 39) 23 januari 1887, bankdirecteur, chef administratiekantoor in Tegal, eigenaar accountantskantoor, overl. Semarang (kamp Bangkong, Ned. Indië) 4 april 1945, z.v. Wouter Pruissen, landbouwer en Ariana Judetha Pruissen. Pieter den Blanken hertrouwt Alida Verhoef. Gerrit Pruissen was eerst gehuwd met Maria Anna Nieuwenhuis, tr. Lochem (akte 28) 3 september 1912 (echtscheiding ingeschreven Lochem 12 juni 1919), d.v. Herman Willem Nieuwenhuis, wijnhandelaar en Catharina Jannetje ten Cate’daarna met jkvr. Jacqueline Gabrielle Caroline van Rappard, geb. Brussel 26 augustus 1894, tr. Amsterdam (reg. 4E akte 551) 10 juli 1919 (echtscheiding ingeschreven Arnhem 7 november 1921), overl. Menton (Alpes-Maritimes, F) 24 januari 1955, d.v. Jacob Gabriel ridder van Rappard, lid prov. staten van Gelderland, voorz. Geld. Ov. mij. van landbouw en Irma Constance Joséphe Delichelle.

6 Hendrik Johannes Jager, geb. Nijmegen 9 mei 1904, overl. Nijmegen (akte 487) 28 juli 1904

Xd. Marinus Jager, z.v. Marinus Jager (IXb) x Hendrica Maria Heijungs.

Geb. Zetten (gem. Valburg) 21 mei 1872, plaatsvervangend militair 1ste reg. veldartillerie, schilder (1891) in Nijmegen en in Hatert (1897), failliet 1911, faillissement opgeheven 1912, overl. Nijmegen 23 januari 1948, sterfhuis Nachtegaalplein 5, begr. begraafplaats Graafseweg Nijmegen, tr. Nijmegen 7 mei 1896 Jans Willemina Kip, geb. Arnhem 5 januari 1875, dienstbode bij notaris notaris Böhtlingk in de Houtstaat in Nijmegen, overl. Nijmegen 23 mei 1945, sterfhuis Nachtegaalplein 5, begr. begraafplaats Graafseweg Nijmegen, d.v. Derk Hendrik Kip, timmerman in Arnhem en Anna Willemina Arentsen.

Kinderen van Marinus Jager en Jan Willemina Kip:

1 Marinus Jager, geb. Arnhem 4 maart 1894, volgt XIf.

2 Hendrika Maria Jager, geb. Nijmegen (akte 125) 9 februari 1897, overl. Nijmegen (akte 513) 4 augustus 1897.

3 Anna Willemina Jager, geb. Hatert (gem. Nijmegen akte 549) 26 mei 1898, overl. Ten Boer 1 september 1984, tr. Elst (akte 48) 16 november 1920 Hubertus Antonius de Vreede, geb. Maastricht (reg. 1 folio 230) 14 september 1897, hoofdagent van politie in Elst (1920), overl. Emmen (akte 394) 25 oktober 1952, z.v. Joannes de Vreede, papierwerker en Marianne Kerpentier.

4 Dirk Hendrik Jager, geb. Hatert (gem. Nijmegen akte 591) 22 mei 1901 (Volksbelang III, 186, heet un Singendonckstraat), chauffeur, wegenwacht, chef garage, overl. Haarlem 12 augustus 1974, tr. (1) Elst 26 november 1930 (echtscheiding ingeschreven Elst 28 april 1953) Elisabeth Orth, geb. Nijmegen 20 maart 1905, overl. Nijmegen 14 november 1981, sterfhuis Groesbeekseweg 327, d.v. Hendrikus Orth en Elisabeth van Zachten; tr. (2) Haarlem 19 september 1969 Elizabeth Barbara Groen, geb. Schoten (gem. Haarlem) 10 mei 1904, overl. Haarlem 30 juli 1984, d.v. Franciscus Andries Groen en Antje Hartog; uit beide huwelijken geen nakomelingen.

5 Jan Willem Nicolaas Jager, geb. Hatert (gem. Nijmegen) 29 maart 1904, volgt XIg.

6 Hendrika Maria Jager, geb. wijk Hatert (gem. Nijmegen) 14 november 1906, overl. Nijmegen 2 augustus 1937, tr. Nijmegen 15 december 1925 Wilhelmus Schierboom, geb. Nijmegen (akte 1452) 24 december 1901, melkboer, overl. Nijmegen 8 november 1961, z.v. Bernard Schierboom, spoorman en Josephine Spaan.

7 Hendrik Johannes Jager, geb. Hatert 12 juli 1909, volgt XIh.

8 Klasiena Jager, geb. Nijmegen 31 maart 1912 (Van den Havestraat), overl. Nijmegen 2 september 1997, tr. Nijmegen 23 april 1937 Albertus Saedt, geb. Nijmegen 3 augustus 1909, postbode, overl. Nijmegen 28 april 1982 sterfhuis Zichtstraat 15, z.v. Wilhelm Frederik Saedt en Anna Maria Laurenzen.

9 Levenloos kind, overl. Lent (gem. Elst akte 66) 6 juli 1916.

Xe. Nicolaas Jager, z.v. Arend Jager (IXd) x Johanna Smaling.

Geb. Heteren (akte 52) 20 juni 1881, Ned. Herv., landbouwer (1922), overl. Heteren 2 oktober 1960, begr. Kerkelijke begraafplaats Ned. Herv. kerk Heteren, tr. Heteren (akte 21) 16 augustus 1922 Johanna Adriana Teunissen van Manen, geb. Randwijk (gem. Heteren akte 27) 28 maart 1890, overl. Heteren 3 maart 1961, begr. Begraafplaats Ned. Herv. kerk Heteren, d.v. Teunis Teunissen van Manen, winkelier in Randwijk en Cornelia Frederica Rutten.

Kind van Nicolaas Jager en Johanna Adriana Teunissen van Manen:

1 Arend Jager, geb. Heteren 1 september 1923, bodemkarteerder, bodemkundigassistent, ouderling Ned. Herv. kerk in Heteren, overl. Heteren 23 januari 2005, begr. kerkelijke begraafplaats Ned. Herv. Kerk Heteren, tr. (1) Heteren 9 mei 1961 Johanna Adriana Harbers, geb. Heteren 16 mei 1921, overl. Heteren 8 april 1979, begr. kerkelijke begraafplaats Ned. Herv. kerk Heteren d.v. Pieter Harbers en Jacoba Catharina Jansen; tr. (2) Heteren 15 december 1983 Jacoba Frederica van der Schoor, geb. Castricum 17 juni 1926, overl. Heteren 8 april 1979, d.v. Adrianus van der Schoor en Reintje Dalstra; uit beide huwelijken geen nakomelingen.

Xf. Dirk Jager, z.v. Gijsbert Jager (IXe) x Johanna de Bie.

Geb. Tiel (akte 271) 18 december 1863, geboortehuis huis 53A in de voorstad, Ned. Herv., koopman ‘aan de Koornmarkt nr. 62’, winkelier (1895), graanhandelaar (1897), koopman aan de Kerkstraat (1900), pakhuisknecht (1920) in Tiel, overl. Tiel (akte 4) 7 januari 1942, sterfhuis Ambtmanstraat 3, tr. Tiel (akte 22) 10 mei 1894 Metje Bekker, geb. Tiel (akte 190) 28 augustus 1871, geboortehuis ‘aan het Hoogeinde’, overl. Tiel (akte 172) 8 oktober 1943, sterfhuis Ambtmanstraat 3, d.v. Herman Hendrik Bekker, landman en tapper in Tiel en Bertje de Widt.

Kinderen van Dirk Jager en Metje Bekker:

1 Johanna Jager, geb. Tiel (akte 206) 23 juli 1895, geboortehuis wijk E, huis nr. 62, werkster, overl. Tiel 3 december 1983, tr. (1) Tiel (akte 5) 22 januari 1923 (echtscheiding ingeschreven Tiel 20 september 1929) Clemens Cornelis Johannes Spillner, geb. Tiel (akte 357) 17 december 1899, slager (1923), hofmeesterbediende en scheepskok grote vaart, overl. Rotterdam 30 juni 1969, z.v. Johan Daniel Spillner, spekslager in Tiel en Maria Adriana Jansen; tr. (2) Tiel 23 augustus 1946 Johannes Smits, geb. Tiel (akte 207) 4 augustus 1887, behanger en stoffeerder in Tiel, overl. Tiel 28 december 1956, sterfhuis Veerlaan 78a, z.v. Hermanus Smits, kleermaker en Aleida Gesina Maas.

2 Herman Hendrik Gijsbertus Dirk Jager, geb. Tiel (akte 29) 26 januari 1900, geboortehuis wijk E huis nr. 62, arbeider (1920) en metaalarbeider (1960) in Tiel, overl. Tiel 22 juni 1988, tr. Tiel 1 februari 1941 Aartje Honders, geb. Kesteren 30 juni 1903, dienstbode in Maurik, overl. Tiel 25 maart 1972, d.v. Hendrik Honders en Geertruida Kapelle; geen nakomelingen.

3 Gijsberta Jager, geb. Tiel (akte 189) 6 juli 1902, geboortehuis wijk E huis nr. 62, overl. Wamel (akte 46) 26 juni 1925, tr. Tiel 24 november 1923 Dirk Hofman, geb. Wamel (akte 12) 28 januari 1896, stoker en machinist op de NV steenfabriek v/h G. van de Pol & Co in Tiel, overl. Wamel 4 december 1973, z.v. Johannes Jacobus Hofman, arbeider en Maria de Wit. Dirk Hofman hertrouwt Wamel 22 december 1928 Rika Veldhuis.

4 Gijsbert Jager, geb. Tiel 22 juli 1903, volgt Xii.

Xg. Wouter Jager, z.v. Gijsbert Jager (IXe) x Johanna de Bie.

Geb. Tiel (akte 239) 22 oktober 1865, geboortehuis huis 53A in de stadswaag, Ned. Herv., spekslager (1894) en slager (1898) in Tiel, overl. Tiel (akte 4) 11 januari 1915, tr. (1) Arnhem (akte 315) 1 november 1898 Helena Sophia Wagner, geb. Haarlem (akte 9) 1 januari 1876, overl. Tiel (akte 78) 23 mei 1907, d.v. Willem Jacobus Wagner, logementhouder en Johanna Helena van Egmond; tr. (2) Oud-Beijerland (akte 22) 11 juni 1908 Leentje Wouter Jager (Xg), Leentje Arendje Hollaar, geb. Oud-Beijerland (akte 117) 29 juni 1878, overl. Middelharnis 8 april 1966, d.v. Gerrit Hollaar, landbouwer en Kommertje Lodder.

Kinderen van Wouter Jager en Helena Sophia Wagner:

1 Johanna Helena Jager, geb. Tiel (akte 302) 22 oktober 1899, geboortehuis wijk D huis nr. 1, verpleegster, overl. Arnhem 24 december 1974, tr. Utrecht 5 juni 1924 (echtscheiding ingeschreven Utrecht 17 juli 1967) Derk Frederik Boswinkel, geb. Goor (akte 49) 8 juni 1892, adjunct-commies belastingen, pakker textielfabriek, vertegenwoordiger bakkerij grondstoffen, overl. Arnhem 13 maart 1972, z.v. Antoon Boswinkel, fabrieksarbeider en Johanna Willemina Buursink.

2 Gijsbert Jager, geb. Tiel 24 november 1901, volgt XIj.

3 Wouter Jager, geb. Tiel 26 april 1907, overl. Oud-Beijerland (akte 10) 9 maart 1926, ongehuwd.

Xh. Gijsbert Jager, z.v. Gijsbert Jager (IXe) x Johanna de Bie.

Geb. Tiel (akte 48) 25 februari 1870, geboortehuis Ambtmanstraat, winkelier in de Vleeschstraat (1890), kruidenier in Tiel (1895, 1900), handelsagent (1920), overl. Arnhem (akte 751) 1 juni 1944, sterfhuis Cronjéstraat 13, begr. Arnhem, tr. Renkum (akte 11) 15 maart 1894 Niezina Petronella Hilhorst, geb. Renkum (akte 125) 10 oktober 1868, overl. Arnhem (akte 843) 3 augustus 1943, sterfhuis Cronjéstraat 13, begr. oude begraafplaats Fangmanweg Oosterbeek, d.v. Arend Hilhorst, timmerman en Sara Margaretha Botschoever.

Kinderen van Gijsbert Jager en Niezina Petronella Hilhorst:

1 Margaretha Johanna Jager, geb. Tiel (akte 268) 4 oktober 1895, geboortehuis wijk D huis nr. 11, overl. Arnhem 13 april 1955, tr. Arnhem (akte 248) 18 mei 1920 Johannes Stuurman, geb. Fort de Kock (Ned. Indië) 4 april 1889, arts, overl. Arnhem 8 juni 1964, z.v. Johan Roelof Stuurman en Martha Arendina Botterman.

2 Johanna Gijsberta Jager, geb. Tiel (akte 168) 26 mei 1900, geboortehuis wijk D huis nr. 11, overl. Deventer 10 juli 1970, tr. Arnhem (akte 136) 19 april 1932 Johannes Hendricus Pannekoek, geb. Weltevreden (Ned. Indië) 5 mei 1905, arts, internist, overl. Almelo 15 januari 1966, z.v. Frans Lodewijk Pannekoek en Elisabeth Harmina Catharina Neander Nijman.

Xi. Nicolaas Jager, z.v. Gijsbert Jager (IXe) x Johanna de Bie.

Geb. Tiel (akte 167) 27 juli 1873, geboortehuis Ambtmanstraat, geen militaire verplichtingen wegens ‘lichaamsgebreken’, spekslager in Tiel (1890) en in Rotterdam (1895), grossier, handelaar in slagerijbenodigdheden, mede oprichter van de Coöperatieve IJsfabriek Rotterdam (opgericht 8 december 1911), overl. Rotterdam (akte 416) 22 januari 1938, tr. Rotterdam (akte 1314) 17 oktober 1895 Janna Helena Elisabeth Schoonakker, geb. Yierseke (akte 13) 28 maart 1870, geboortehuis huis nr. 108, overl. Rotterdam (akte 2097) 18 mei 1933, d.v. Pieter Johannes Schoonakker, secretaris en ontvanger in Yierseke, letterzetter in Terneuzen en Catharina Francisca van der Swan.

Kinderen van Nicolaas Jager en Janna Helena Schoonakker:

1 Johanna Jager, geb. Rotterdam (akte 5834) 26 juli 1896, geboortehuis Zomerhofstraat, overl. Hoogvliet 25 augustus 1986, tr. Rotterdam 20 december 1923 Adrianus Schoenmaker, geb. Rotterdam (akte 6588) 27 oktober 1895, typograaf en rotatiedrukker NRC in Rotterdam, overl. Rotterdam 28 juli 1972, z.v. Dirk Johannes Schoenmaker en Johanna van der Linden.

2 Gijsbert Jager, geb. Rotterdam 12 december 1897, volgt Xik.

Xj. Gerrit Johannes Jager, z.v. Gijsbert Jager (IXe) x Johanna de Bie.

Geb. Tiel (akte 204) 2 september 1880, geboortehuis Ambtmanstraat, Ned. Herv., kantoorbediende assurantiekantoor, overl. Gouda 8 december 1946, tr. Geldermalsen (akte 37) 15 december 1909 Adriana IJda van der Burg, geb. Geldermalsen (akte 29) 9 april 1883, overl. Gouda 9 september 1946, d.v. Adrianus van der Burg, koffiehuishouder en IJda van Buuren.

Kinderen van Gerrit Johannes Jager en Adriana IJda van der Burg:

1 Gijsbert Adrianus Gerrit Jager, geb. Tiel 29 augustus 1911, volgt XIm.

2 Ida Adriana Johanna Jager, geb. Dordrecht 27 februari 1917, overl. Eindhoven 26 juni 2002, tr. (1) Amsterdam 24 maart 1938 (echtscheiding ingeschreven Amsterdam 21 maart 1952) Antonie van Ulsen, geb. Hoorn 28 december 1913, gezagvoerder en vlieger KLM, overl. Eindhoven, z.v. Antonie van Ulsen en Frederica Tempe; tr. (2) Huizen (NH) 24 maart 1961 (echtscheiding ingeschreven Huizen 28 november 1974) Antonie van Ulsen voornoemd.

3 Adrianus Jager, geb. Amsterdam 9 juni 1919, ambtenaar justitie, overl. Amsterdam 20 november 1988, tr. Amsterdam 21 maart 1961 Boukje ten Have, geb. Ezinge (Gr.) 18 februari 1913, ambtenaar Sociale Verzekeringsbank, d.v. Herman ten Have en Klaaske Sijbrandij; geen nakomelingen.

Xk. Johan Pieter Jager, z.v. Hendrik Jager (IXf) x Gijsbertje van Riemsdijk.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 60) 20 augustus 1878, diploma Kön. Technische Hochschule Aken (1901), ing. bij de firma Mijnssen & Co in Amsterdam, ing. bij de Maatschappij tot Exploitatie van de Laval Stoomturbine in Amsterdam, firmant bijWittebol en Co in Amsterdam, oprichter en firmant van Jager en Co in Amsterdam, dir. Van de Elektriciteitsmaatschappijen Medan, Nunspeet en Overveluwe, president-commissaris en waarnemend dir. Van de Ned.-Indische Gasmaatschappij in Rotterdam (1945), overl. Rotterdam (akte 820) 23 december 1948, tr. (1) Aken 10 juni 1904 Margaretha Elisabeth Julia Vogelgesang, geb. Jägerndorf (A) 7 april 1880, overl. Amsterdam (akte 1067) 2 augustus 1945, d.v. Ernst Vogelgesang en Maria Schwamborn; tr. (2) Rotterdam 2 juli 1948 Helena Corbet, geb. Rotterdam 17 april 1912, overl. Doorwerth 26 december 1992, begr. stichting kerkelijke begraafplaats Doorwerth in Heelsum, d.v. Johannes Corbet en Lijntje vanWingerden.

Kinderen van Johan Pieter Jager en Margaretha Elisabeth Julia Vogelgesang:

1 Pieter Hendrik Jager, volgt XIn.

2 Erna Maria Margaretha Jager, geb.Watergraafsmeer 30 september 1908, tr. Hilversum (akte 433) 12 december 1932 Hans Otto Bekouw, geb. Amsterdam 23 augustus 1906, assuradeur, firmant Bekouw Mendes assuradeuren in Amsterdam, z.v. Jacob Henri Bekouw en Emma Friedrika Kieckbusch.

3 Maria Elisabeth Magda Jager, geb.Watergraafsmeer 17 november 1914, tr. Hilversum 8 januari 1935 Edouard Louis Robert Schellenberg, geb. Unter Liederbach (D) 22 mei 1912, kolonel infanterie Franse leger in Algerije, overl. Tours (F) 31 december 1985, z.v. Frédéric Otton Schellenberg en Anne Josephine Schindeler.

(Xl nummer is niet uitgegeven)

Xm. Gerrit Jan Jager, z.v. Hendrik Jager (IXf) x Gijsbertje van Riemsdijk.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 93) 24 november 1881, geboortehuis huis nr. 90, Ned. Herv., kantoorbediende in Nijmegen (1904) commissionair in effecten in Amsterdam, overl. Hilversum 11 augustus 1953, begr. Noorder begraafplaats Hilversum, tr. Amsterdam 22 mei 1907 Johanna Margaretha Magdalena Vogelgesang, geb. Görlitz (D) 30 juni 1882, overl. Honnef (D) 10 januari 1941, d.v. Ernst Vogelgesang en Maria Schwamborn.

Kinderen van Gerrit Jan Jager en Johanna Margaretha Magdalena Vogelgesang:

1 Hendrika Gijsbertha Magda Jager, geb. Amsterdam 9 juli 1909, overl. Tiel 20 februari 1992, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, tr. Vervey (kantoon Vaud, CH), 16 november 1962 Teunis Arien van Luttervelt, geb. Kesteren 16 september 1904, landbouwer, overl. Kesteren 12 maart 1990, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, z.v. Derk Nicolaas van Luttervelt, landbouwer en Neeltje Petronella van de Pol.

2 Giesbertha Elisabeth Adriana Jager, geb. Hilversum 2 augustus 1914, tr. Hilversum 23 juli 1936 Johannes Karel Kempees, geb. ‘s Gravenhage 12 februari 1910, schout bij nacht, overl. Hilversum 15 september 1997, begr. Noorder begraafplaats Hilversum, z.v. Johannes Christiaan Jacobus Kempees en Meta Plas.

Xn. Evert Willem den Hartog Jager, z.v. Jan den Hartog Jager (IXg) x Helena Dania van Olst.

Geb. Andelst (gem. Valburg akte 98) 7 augustus 1880, geboortehuis huis nr. 19, medisch doctor, arts, ondernemingsarts in Ned. Indië voor de KPM in Loekbajoer, scheepsarts, overl. Doorn 6 december 1959, begr. Nieuwe begraafplaats Oude Arnhemse Bovenweg Doorn, tr. (1) Amsterdam 9 november 1911 (echtscheiding ingeschreven 11 januari 1918) Antoinette Ignatia Maria Groen, geb. Amsterdam 1 augustus 1881, overl. Amsterdam 2 augustus 1979, d.v. GerardusWilhelmus Johannes Groen en Anthonia vanWassenberg; tr. (2) Hilversum 25 mei 1918 Cornelia Maria Julia Lambert, geb. Amsterdam 16 juli 1888, verpleegster, overl. Driebergen 17 oktober 1983, begr. nieuwe begraafplaats Oude Arnhemse Bovenweg Doorn, d.v. Johannes Frederik Lambert en Jacoba Elisabeth van Willes. Antoinette Ignatia Maria Groen hertrouwt Sloten 27 december 1919 Johan Nicolaas Bernhard Donkersloot.

Kind van Evert Willem den Hartog Jager en Antoinette Ignatia Maria Groen:

1 Willem Anton den Hartog Jager, geb. Batavia 8 juli 1913, volgt XIp.

Kind van Evert Willem den Hartog Jager en Cornelia Maria Julia Lambert:

2 Margaretha Louise den Hartog Jager, geb. Parapattan (Ned. Indië) 8 oktober 1920, arts, overl. Zeist 20 februari 2012, tr. (1) Amsterdam 23 juli 1949 (echtscheiding ingeschreven Amsterdam 1 juli 1959) Johannes Bonsel, geb. Leiden 28 februari 1921, arts, huidarts in ‘s Gravenhage, z.v. Johannes Bonsel en Catharina Johanna Kadé; tr. (2) Doorn 19 november 1960 Gerardus Brandhoff, geb. Amsterdam 5 mei 1908, stuurman, kapitein grote vaart KNSM, overl. Amersfoort 30 maart 1973, z.v. Johan Christiaan Brandhoff en Lyda Elisabeth Lindenberg.

(Xo. nummer is niet uitgegeven)

Xp. Daniel Jan den Hartog Jager, z.v. Jan den Hartog Jager (IXg) x Helena Dania van Olst.

Geb. Herveld (gem. Valburg akte 46) 12 maart 1896, landbouwer, overl. Wageningen 14 september 1976, begr. kerkelijke begraafplaats Schoolstraat Herveld, tr. Huissen (akte 9) 9 mei 1922 Gosina Roelandina Johanna van Zadelhoff, geb. Hien (gem. Dodewaard akte 44) 20 september 1898, overl. Herveld 11 december 1954, begr. kerkelijke begraafplaats Schoolstraat Herveld, d.v. Aalt van Zadelhoff en Clasina Magdalena de Haas.

Kinderen van Daniel Jan den Hartog Jager en Gosina Roelandina Johanna van Zadelhoff:

1 Helena Dania den Hartog Jager, geb. Herveld (gem. Valburg) 3 maart 1923, kantoorbediende, overl. Arnhem 5 september 1969, tr. Valburg 5 juli 1944 Willem Johan Lokhorst, geb. Heteren 19 januari 1921, landbouwer in Driel, voorzitter Gelderse Maatschappij voor Landbouw, voorzitter CEBECO, voorzitter Kon. Ned. Ver. het Trekpaard, overl. Deil (gem. Geldermalsen) 25 december 2004, z.v. Johan Lokhorst en Jansje Dorrepaal. Willem Johan Lokhorst hertrouwt Deil 22 oktober 1971 IJda Wilhelmina van Sijll.

2 Aalt Jan Nicolaas den Hartog Jager, geb. Herveld 10 december 1924, volgt XIq.

Xq. Klaas Jager, z.v. Hendrik Adriaan Jager (IXh) x Catharina Wilhelmina Deijs.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 19) 28 januari 1896, geboortehuis huis nr. 374, landbouwer (1922), chauffeur (1947), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 26) 17 mei 1949, begr. algemene begraafplaats Dalwagenseweg Opheusden, tr. Kesteren (akte 28) 14 december 1922 Hendrika van Capelle, geb. Kesteren (akte 36) 25 maart 1896, overl. Kesteren 7 maart 1993, begr. algemene begraafplaats Dalwagenseweg Opheusden, d.v. Teunis van Capelle, landbouwer in Kesteren en Hendrika vanWeert.

Kinderen van Klaas Jager en Hendrika van Capelle:

1 Hendrika Adriana Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 8 oktober 1923, kantoorbediende, overl.

Kesteren 29 maart 1991, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, tr. (1) Kesteren 13 februari 1947 (echtscheiding ingeschreven Kesteren 3 juni 1961) Jan Hendrik Oskam, geb. Cothen 7 april 1923, instructeur motorbrigade, chauffeur monteur, garagehouder in Kesteren (1961), overl. Kesteren 23 februari 1970, sterfhuis Ambtsweg 1a, z.v. Gerrit Oskam, landarbeider in Waarden en Maria Otten; tr. (2) Kesteren 20 september 1968 (echtscheiding ingeschreven Kesteren 17 maart 1969) Hermanus van Verseveld, geb. Ingen (gem. Lienden) 30 april 1928, landarbeider, arbeider steenfabriek, overl. Lienden 31 oktober 1979, z.v. Johannes Jan van Verseveld en Everdina van Beek.

2 Teunis Hendrik Catharinus Jager, geb. Opheusden 7 maart 1927, volgt XIr.

3 Catharina Petronella Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 13 mei 1933, tr. Wageningen 19 oktober 1973 Steffen van der Veen, geb. Oudemirdum 8 mei 1924, bakker en inrichtings-kok, overl. Heerenveen 18 april 2001, begr. Oudemirdum, z.v. Gerben van der Veen, boer en melkrijder en Sietske Muizelaar.

Xr. Johannes Neldus Jager, z.v. Dirk Jan Jager (IXj) x Jansje Duisters

Geb. Utrecht 1 november 1903, Ned. Herv., officier van gezondheid KNIL later NL, overl. Utrecht 1 juni 1971, begr. begraafplaats de Tolsteeg Maansteenweg Utrecht, tr. Utrecht (akte 257) 11 april 1929 Mechteld Wüthrich, geb. Zwolle 2 februari 1906, overl. Bentveld (gem. Zandvoort) 17 september 1979, begr. begraafplaats de Tolsteeg Maansteenweg Utrecht, d.v. Heinrich GeorgeWüthrich en Maria Johanna Scheffer.

Kinderen van Johannes Neldus Jager en MechteldWüthrich:

1 Maria Johanna Jager, geb. Utrecht 17 februari 1938, overl. Haarlem 21 november 2001, tr. (1) Heemstede 30 december 1966 (echtscheiding ingeschreven Heemstede 16 februari 1973) Gerrit Heijmenberg, geb. Dortrecht 3 juli 1937, marktonderzoeker, z.v. Gerrit Heijmenberg en Annie Roggeveen; tr. (2) Bloemendaal 12 december 1975 Hubertus Marie Peltenburg, geb. Haarlem 7 december 1935, dir. houthandel Peltenburg en zn. in Haarlem, z.v. Joannes Josephus Paulus Peltenburg en NellyWiea Botje.

2 Johan Neldus Jager, geb. Haarlem 27 november 1939, volgt XIs.

3 Michel Jean Emile Marie Jager, geb. Helmond 18 augustus 1944, volgt Xit.

Xs. Cornelis Jager, z.v. Willem Jager (IXk) en Maria Catharina Takke

Geb. Utrecht (akte 476) 1 maart 1882, geboortehuis Harpstraat 5, machinist, arbeider NS, overl. Utrecht 10 oktober 1945, tr. Utrecht (akte 346) 13 juni 1906 Petronella Willemse, geb. Utrecht (akte 385) 18 februari 1887, geboortehuis Korte Rozendaal 485, overl. Utrecht 11 januari 1970, d.v. Evert Willemse, koopman en Hendrika Wilhelmina Huisen.

Kinderen van Cornelis Jager en Petronella Willemse:

1 Maria Catharina Jager, geb. Utrecht 12 augustus 1906, tr. Utrecht (akte 782) 17 augustus 1927 Christianus Verkerk, geb. Utrecht 26 november 1903, taxi-chauffeur, chef monteur garagebedrijf, z.v. Arie Verkerk en Cornelia Hoeppe.

2 Hendrika Wilhelmina Jager, geb. Utrecht 12 oktober 1907, kassière, ongehuwd. 

Haar kind: a. Hetty Jager, geb. ’s Gravenhage 30 mei 1946, typiste, serveerster, overl. (auto ongeluk) Maartensdijk 25 september 1981.

Haar kind:

1. William Jager, geb. Utrecht 16 juni 1965, taxichauffeur.

3 Willem Jager, geb. Utrecht 4 maart 1909, volgt XIu.

4 Cornelis Jager, geb. Utrecht 6 augustus 1914, overl. Utrecht 4 februari 1972, ongehuwd.

5 Piet Jager, geb. Utrecht 23 augustus 1917, los werkman, loodsknecht, kelner, chef monteur, rijwielhersteller in Utrecht, overl. Utrecht 26 januari 1977, tr. Utrecht 1 september 1949 Dirkje Hoogeveen, geb. Amersfoort 16 mei 1927, kwitantieloopster PTT, serveerster, keukenmeisje, machine stikster, werkster, overl. Utrecht 31 maart 1980, d.v. Gerrit Hoogeveen en Carolina Elst; geen nakomelingen.

Xt. Willem Jager, z.v. Willem Jager (IXk) en Anna Catharina Vos

Geb. Utrecht 4 augustus 1914, ambtenaar Ministerie van Defensie, overl., begr. protestantse begraafplaats Zeisterweg Odijk, tr. Alkmaar 22 september 1949 Dieuwertje Rooker, geb. Leeuwarden 24 juni 1923, overl., begr. protestantse begraafplaats Zeisterweg Odijk, d.v. Gerrit Rooker en Aleida Hillegonda Posthius.

Kinderen van Willem Jager en Diewertje Rooker:

1 Annette Christine Jager, geb. Alkmaar 26 september 1950

2 Aleida Hillegonda Jager, geb. Alkmaar 3 mei 1952.

3 Wilhelmina Anna Jager, geb. Heiloo 16 september 1953, overl., begr. protestantse begraafplaats Zeisterweg Odijk.

Xu. Arend Jager, z.v. Arend Jager (IXm) en Johanna Verwoert

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 32) 8 maart 1894, geboortehuis huis nr. 242, boomkweker (1928), besteller PTT, overl. Kesteren 8 juni 1976, tr. (in het huis van de bruid) Kesteren (akte 30) 26 augustus 1932 Lamberdina Gerardina van Lent, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 56) 15 juli 1899, geboortehuis huis nr. 106, overl.Wageningen 14 juni 1955, d.v. Cornelis Hendrik van Lent, voerman in Opheusden en Pieternella Hendriks.

Kind van Arend Jager en Lamberdina Gerardina van Lent:

1 Arend Jager, geb. Arnhem 13 november 1932, volgt Xiv.

Xv. Cornelis Jager, z.v. Arend Jager (IXm) en Johanna Verwoert

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 73) 15 september 1897, geboortehuis huis nr. 176, boomkweker (1928), overl. Opheusden (gem. Kesteren) 25 januari 1966, sterfhuis Middenweg 8, tr. Kesteren (akte 15) 28 juni 1928 Aaltje Lindner, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 58) 2 juli 1900, geboortehuis huis nr. 56, overl. Opheusden (gem. Kesteren) 1 mei 1979, d.v. Johan Lutwich Lindner, kleermaker en Mietje Verwoert.

Kind van Cornelis Jager en Aatje Lindner:

1 Johanna Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 28 mei 1935, geboortehuis Rijnbandijk 161, overl. Opheusden (gem. Kesteren) 12 maart 1937, sterfhuis Rijnbandijk 161.

Xw. Gerard Jager, z.v. Arend Jager (IXm) x Johanna Verwoert

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 5) 29 januari 1900, geboortehuis huis nr. 113, landbouwer (1932), boomkweker (1938) en hulpbesteller PTT in Opheusden, overl.Wageningen 21 maart 1978, tr. Kesteren 21 november 1935 Anneke Scholten, geb. Kesteren (akte 113) 22 november 1896, geboortehuis huis nr. 19, overl. Kesteren 28 december 1969, sterfhuis Rijnbandijk 169, d.v. Klaas Anthonie Scholten, boomkweker en expediteur en Jacoba Geurdina van Zetten.

Kinderen van Gerard Jager en Anneke Scholten:

1 Johanna Jacoba Jager, geb. Kesteren 12 maart 1936, overl. Kesteren 10 juli 1984.

2 Levenloze zoon, overl. Kesteren (akte 34) 15 oktober 1941.

Xx. Jan Jager, z.v. Jacob Jan Jager (IXn) x Janna Hendrika van Binsbergen.

Geb. Lienden (akte 9) 13 januari 1863, Ned. Herv., militair Gele Rijders in Arnhem, koetsier bij baron van Hardenbroek in Deurne, later postbode in Lienden, Helvoirt (1896), Vught (1897) en Tiel, overl. Tiel 13 april 1952, begr. algemene begraafplaats Papesteeg Tiel, tr. Stratum (akte 7) 12 mei 1892 Everdina Willemsen, geb. Deurne (gem. Deurne en Liessel akte 95) 2 november 1867, overl. Tiel 19 juli 1952, begr. algemene begraafplaats Papesteeg Tiel, d.v. Willem Willemsen, tuinman in Deurne en Adriana Laurens.

Kinderen van Jan Jager en Everdina Willemsen:

1 Jacob Jan Jager, geb. Helvoirt 23 maart 1893, volgt XIw.

2 Willem Adrianus Jager, geb. Helvoirt 13 juni 1894, volgt Xix.

Xy. Gijsbert Jager, z.v. Jacob Jan Jager (IXn) x Janna Hendrika van Binsbergen.

Geb. Lienden (akte 73) 6 juli 1865, geboortehuis wijk M huis nr. 6, koetsier in St.-Michielsgestel (1892), Lienden (1892) en Elst (1893-96), koetsier bij jhr. Gerard Alfred van Nispen (de latere burgemeester van Kesteren) in Elden (1894-96), overl. Elst (akte 73) 31 juli 1916, tr. (1) Driel (akte 15) 4 augustus 1893 Heileke van Bockel, geb. Driel (akte 126) 23 oktober 1870, overl. Elst (akte 16) 20 februari 1894, d.v. Bastiaan van Bockel, landbouwer in Driel en Gerdina Versfelt; tr. (2) Elst (akte 2) 30 januari 1896 Maria Clasina Kemmers, geb. Schaarsbergen (gem. Arnhem akte 716) 31 juli 1874, overl. Leiden (akte 556) 3 juni 1959, d.v. Machiel Kemmers, arbeider in Arnhem en Jenneke Kamphuis. Maria Clasina Kemmers hertrouwt Rotterdam 29 juni 1927 HendrikWeijers, geb. Kampen 29 oktober 1862, overl. Alphen a/d Rijn 1 december 1940.

Kind van Gijsbert Jager en Heileke van Bockel:

1 Willemina Hendrika Gerdina Jager, geb. Elden (gem. Elst akte 15) 22 januari 1894, geboortehuis wijk L Drielschedijk, onderwijzeres (1917), overl. Tiel 5 april 1979, tr. Lienden (akte 3) 31 maart 1926 Pieter Cornelis Welter, geb. Delft (akte 1063) 28 december 1897, onderwijzer, overl. Delft (akte 42) 25 januari 1938, z.v. Leendert CornelisWelter, onderwijzer in Delft en Johanna Huiberdina Eterman Bij de geboorteaangifte van Willemina Hendrika Gerdina Jager is ondermeer aanwezig jonkheer Gerard Alfred van Nispen, denkelijk de werkgever van Gijsbert Jager. Haar moeder Heileke van Bockel is vier weken na de geboorte overleden, vermoedelijk te wijten aan de gevolgen van het kraambed. Vader Gijsbert Jager moet op zoek naar een zogende min. Hij kan die gevonden hebben in zijn half-zuster Hendrika Gijsberta Jager (IXn,2) die op 17 januari 1894 in Vught was bevallen van dochter Wilhelmina Hendrika Wittenberg. De goede relatie tussen Gijsbert Jager en zijn half-zuster blijkt wel uit het feit dat haar man Albertus Wittenberg huwelijksgetuige is bij Gijsberts huwelijken in 1893 en 1896. Wittenberg reisde daarvoor helemaal van Vught naar Driel resp. Elden.

Kinderen van Gijsbert Jager en Maria Clasina Kemmers:

2 Jacob Jan Jager, geb. Elden (gem. Elst) 21 juli 1896, volgt XIy.

3 Maria Josephine Antonia Jager, geb. Elden (gem. Elst akte 17) 27 januari 1898, geboortehuis wijk L Rijnbandijk, overl. xxxx, tr. ‘s Gravenhage (akte 447) 2 mei 1923, Johan de Kort, geb. Rotterdam (akte 2839) 15 mei 1891, overl. Capelle a/d IJssel 24 november 1978, z.v. Pietertje de Kort.

4 Machalena Hendrika Gijsberta Jager, geb. Elden (gem. Elst akte 159) 27 oktober 1899, geboortehuis wijk L Bandijk, overl. ‘s Gravenhage 19 juni 1978, tr. ‘s Gravenhage 26 januari 1921 (echtscheiding ingeschreven ‘s Gravenhage 21 april 1942) Johannes Antonie Willighagen, geb. ‘s Gravenhage 5 december 1898, in 1950 vertrokken naar Cap d’Ail (F), z.v. RoelofWillighagen en Roelofje Haanstra.

Xz. Martinus Jager, z.v. Jacob Jan Jager (IXn) x Janna Hendrika van Binsbergen.

Geb. Lienden (akte 108) 26 oktober 1870, geboortehuis wijk L huis nr. 7, brigadier te paard in Eindhoven (1901) brigadecommandant, opperwachtmeester Koninklijke Marechaussee (pensioen 29 maart 1924), later fabriekschef Tweka in Geldrop, overl. Eindhoven 5 oktober 1943, begr. Protestantse Begraafplaats Geldrop, tr. Boxtel (akte 15) 1 mei 1901 Margje Visser, geb. Wolvega (gem.Weststellingwerf akte 337) 13 oktober 1869, dienstbode in Boxtel, overl. Teteringen (akte 81) 29 november 1918, d.v. Sieger Reitzes Visser en Grietje Fokkes Oppersma.

Kinderen van Marinus Jager en Margje Visser:

1 Wilhelmina Hendrika Margaretha Jager, geb. Axel 17 februari 1903, overl. Rosmalen 13 augustus 1965, tr. Geldrop 19 mei 1933 Adriaan Benink, geb. Geldrop 25 september 1904, kantoorbediende, procuratiehouder, boekhouder van een lederbedrijf, later belastingconsulent en koopman in textiel, overl. Hilversum (akte 343) 15 april 1960, z.v. Jan Benink en Helena Rijken.

2 Sieger Jacob Jan Jager, geb. Teteringen 11 augustus 1906, overl. Teteringen (akte 38) 20 augustus 1907.

3 Margaretha Johanna Hendrika Jager, geb. ‘s Hertogenbosch 11 juni 1908, tr. Geldrop 8 juli 1938 Harmen Slot.

4 Margje Wilhelmina Margaretha Jager, geb. Dussen 11 april 1910, onderwijzeres, overl. Mierlo 13 mei 1996, begr. Protestantse Begraafplaats Geldrop, ongehuwd.

5 Johanna Jacoba Wilhelmina Jager, geb. Bergen op Zoom 19 november 1913, tr. L. Koolen.

Xza. Jacob Jan Jager, z.v. Jacob Jan Jager (IXn) x Janna Hendrika van Binsbergen.

Geb. Lienden (akte 11) 11 februari 1873, geboortehuis wijk M huis nr. 7, postbode (1897), kantoorhouder PTT, overl. ‘s Gravenhage 20 februari 1957, begr. algemene begraafplaats Buurmalsen, tr. Geldermalsen (akte 2) 11 februari 1897 Anna Geertrui van Mourik, geb. Meteren (gem. Geldermalsen akte 66) 6 september 1874, overl. Buurmalsen 8 juni 1951, begr. algemene begraafplaats Buurmalsen, d.v. Johannis van Mourik, arbeider in Meteren en Ida van Santen.

Kinderen van Jacob Jan Jager en Anna Geertrui van Mourik:

1 Jacob Jan Jager, geb. Meteren 4 juli 1897, volgt XIz.

2 Daniel Jager, geb. Meteren (gem. Geldermalsen akte 35) 28 april 1899, kantoorbediende, overl. Haarlem (akte 1023) 3 oktober 1918, sterfhuis Gasthuisvest (= ziekenhuis St. Elisabeth Gasthuis), idem gem. Geldermalsen akte 35 in 1918.

3 Willem Hendrik Gijsbert Jager, geb. Meteren 28 januari 1902, volgt XIza.

4 Anna Geertrui Jager, geb. Meteren 24 maart 1907, overl. Meteren (gem. Geldermalsen akte 42) 30 oktober 1918.

5 Jacoba Jannette Jager, geb. Meteren 12 januari 1910, tr. Geldermalsen 30 maart 1933 Jacob Goote, geb. Middelburg (akte 107) 12 maart 1897, rijksambtenaar, bestuurslid Christelijke Ambtenaren Bond, later administrateur, overl. ‘s Gravenhage 25 juli 1973, z.v. Johannis Goote, koopman in Middelburg en Geertje van derWal.

6 Levenloze zoon, overl. Geldermalsen (akte 46) 5 november 1913.

Xzb. Willem Jager, z.v. Jacob Jan Jager (IXn) x Janna Hendrika van Binsbergen.

Geb. Lienden (akte 95) 8 september 1875, geboortehuis wijk M huis nr. 7, postbode in Almkerk (1901), assistent PTT, overl. Utrecht (akte 1646) 10 december 1926, sterfhuis Groeneweg, tr. Dieden (akte 5) 4 augustus 1902 Johanna Cornelia Romeijn, geb. Oijen (gem. Oijen en en Teeffelen akte 12) 11 mei 1876, overl. Utrecht 27 januari 1967, d.v. Dirk Antonie Romeijn, landbouwer in Ooijen, later postbode in Dieden en Johanna Wilhelmina Croes.

Kinderen van Willem Jager en Johanna Cornelia Romeijn:

1 Jacob Jan Cornelis Jager, geb. Almkerk 4 december 1903, volgt XIzb.

2 Johanna Wilhelmina Jager, geb. Utrecht 9 juli 1908, overl. Utrecht 12 juli 1970, tr. Utrecht (akte 966) 9 september 1931 David Lancee, geb. Utrecht 17 november 1906, gereedschapmaker, modelmaker, machinebankwerkers, later monteur, overl. Utrecht 21 maart 1979, z.v. Willem Johannes Lancee en Sara van Piggelen.

3 Dirk Antonie Jager, geb. Utrecht 13 oktober 1916, volgt Xizc.

Xzc. Cornelis Jager, z.v. Jacob Jan Jager (IXn) x Janna Hendrika van Binsbergen.

Geb. Lienden 2 februari 1884, tekenaar (1900) en boekhouder (1900) aan het kadaster in Tiel, overl. Amsterdam 26 oktober 1972, tr. Tiel 13 juli 1916 Atonia den Daas, geb. Tiel 25 juli 1881, overl. Amsterdam 3 januari 1961, d.v. Klaas den Daas en Johanna Gerdina Ligtelijn.

Kinderen van Cornelis Jager en Atonia den Daas:

1 Jacob Jan Jager, geb. Tiel 23 februari 1918, volgt XIzd.

2 Johanna Gerdina Wilhelmina Jager, geb. Tiel 15 oktober 1920, tr. Amsterdam 24 maart 1976 dr Jacobus van Ebbenhorst Tengbergen, geb. Harderwijk 30 juli 1904, medisch doctor, keel-, neus- en oorarts Emma kinderziekenhuis in Amsterdam, officier in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Amsterdam 30 januari 1992, z.v. Willem Jacob Paulus Roelof van Ebbenhorst Tengbergen en Berta Johanna Diederika Christina Jordaan. Van Ebbenhorst Tengbergen was eerder gehuwd op 16 juli 1932 met Charlotte Virginie Marie Meijboom (overl. Amsterdam 23 april 1992), vervolgens op 25 juni 1949 met Carolina MathildeWibaut (overl. Amsterdam 12 november 1970).

Xzd. Cornelis Aart Jager, z.v. Jacob Jan Jager (IXn) x Janna Hendrika van Binsbergen.

Geb. Lienden 21 augustus 1887, Ned. Herv., opperwachtmeester Mareschausse (1916), brigadecommandant van idem (1926), met pensioen 1 mei 1940, gemeenteveldwachter in Zeerijp (1941), controleur werkverschaffing en steunverlening, later gemeentebode, overl. ‘s Gravenhage 11 januari 1971, tr. (1)Winschoten (akte 71) 26 oktober 1916 Harmina Kippenbroek, geb. Groningen 6 maart 1895, Ned. Herv., overl. ‘s Gravenhage 6 mei 1962, d.v. Evert Kippenbroek, gemeenteveldwachter en Jantje Hoving; tr. (2) ‘s Gravenhage 12 juli 1966 Maria Mekkink, geb. Rhenen 18 december 1927.

Kinderen van Cornelis Aart Jager en Harmina Kippenbroek:

1 Evert Jacob Jan Jager, geb. Nieuwe Pekela 27 mei 1917, volgt XIze.

2 Jacob Jan Jager, geb. Nieuwe Pekela 11 april 1920, volgt XIzf.

3 levenloos Jager, geb. Appingedam (akte 10) 13 maart 1926.

 

GENERATIE XI

 

XIa Dirk Jager (1906),

XIb Gerrit Willem Jager (1923),

XIc Marinus Jager (1890),

XId Jan Hendrik  Jager (1891),

XIe Hendrikus Cornelis Jager (1894),

XIf Marinus Jager  (1894),

XIg Jan Willem Nicolaas Jager (1904),

XIh Hendrik Johannes Jager (1909),

XIi Gijsbert Jager (1902),

XIj Gijsbert Jager (1901),

XIk Gijsbert Jager (1897),

XIl niet gebruikt

XIm Gijsbert Adrianus Gerrit Jager,

XIn Pieter Hendrik Jager,

Xio niet gebruikt

XIp Willem Anton Jager (1913),

XIq Aalt Jan Nicolaas Jager (1924),

XIr Teunis Hendrik Catharinus Jager (1927),

Xis Johan Neldus Jager (1939),

XIt Michel Jean Emile Marie Jager (1944),

XIu Willem Jager (1909),

XIv Arend Jager (1932),

XIw Jacob Jan Jager (1893)

XIx Willem Adrianus Jager (1894),

XIy Jacob Jan Jager (1896),

XIz Jacob Jan Jager (1897),

XIza Willem Hendrik Gijsbert Jager (1902),

XIzb Jacob Jan Jager (1903),

XIzc Dirk Antonie Jager (1916),

XIzd Jacob Jan Jager (1918),

XIze Evert Jacob Jan Jager (1917),

XIzf Jacob Jan Jager (1920)

XIa. Dirk Jager, z.v. Klaas Jager (Xa) en Hendrijna van Welij.

Geb. Lienden 29 augustus 1906, landbouwer (1941) en fruitteler (1973) in Kesteren, overl. Kesteren 11 april 1981, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, tr. 19 november 1941 Johanna Adriana Zaaijer, geb. Kesteren 25 februari 1909, overl. Kesteren 16 februari 1996, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, d.v. Teunis Adolf Zaaijer, arbeider en landbouwer en Adriana Johanna Pluijgers.

Kinderen van Dirk Jager en Johanna Adriana Zaaijer

1 Klaas Jager, geb. Kesteren 25 juli 1943.

2 Teunis Adolf Jager, geb. Langbroek 16 februari 1945.

3 Hendrik Jager, geb. Kesteren 7 mei 1946.

XIb. Gerrit Willem Jan Jager, z.v. Adrianus Jager (Xb) x Gerritje van Dodeweerd.

Geb. Kesteren 22 februari 1923, landbouwer, grondwerker PGEM, overl. Kesteren 26 september 1993, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, tr. Kesteren 9 oktober 1952 Jantje Keuken, geb. Echteld 24 november 1927, d.v. Jan Gijsbert Keuken, landarbeider en Davita Rhenes.

Kinderen van Gerrit Willem Jager en Jantje Keuken:

1 Gerritje Davita Jacomina Johanna Jager, geb. Kesteren 15 augustus 1954.

2 Davita Gerritje Jacomina Johanna Jager, geb. Kesteren 7 april 1956.

3 Adriana Johanna Dirkje Jacoba Willemina Jager, geb. Kesteren 13 februari 1960, overl. Kesteren 3 oktober 2008, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren.

4 Johanna Gijsberta Paulina Elisabeth Jager, geb. Kesteren 20 maart 1961.

5 Jantje Jacoba Willemina Jager, geb. Kesteren 14 februari 1964, overl. Kesteren 6 augustus 2013.

6 Adrianus Jan Gijsbert Jager, geb. Kesteren 30 december 1965.

7 David Gerrit Willem Jan Jager, geb. Kesteren 8 augustus 1968.

XIc. Marinus Jager, z.v. Hendrik Johannes Jager (Xc) x Maria Franken.

Geb.Nijmegen (akte 859) 28 oktober 1890, timmerman (1910, 1915), bouwkundig opzichter, dir. Nijmeegse houthandel, sigarenwinkelier in Nijmegen, hoofdopzichter in Nijmegen, overl. Breda 25 mei 1966, tr. Aengwirden (gem. Heerenveen) 17 mei 1919 Trijntje Ypeij, geb. Aengwirden 11 maart 1895, koopvrouw, overl. Heerenveen 3 juli 1978, d.v. Eltje Ypeij en Geeske Jager.

Kinderen van Marinus Jager en Trijntje Ypeij:

1 Charles Jager, geb. Hengelo 1 december 1921, overl. Midgham Green (GB) na 2003

2 Godfried Eugène Jager, geb. Nijmegen 16 juli 1929, overl. Prospect Park (New Yersey, USA) 13 april 1988.

3 Lucia Jager, geb. Nijmegen 19 april 1933, overl. ’s Hertogenbosch.

XId. Jan Hendrik Jager, z.v. Hendrik Johannes Jager (Xc) x Maria Franken.

Geb. Nijmegen (akte 938) 4 november 1891, schilder in Nijmegen (1910, 1918) en rijtuigschilder in Nijmegen (1918, 1920), overl. Gennep 9 juni 1982, begr. algemene begraafplaats Kampweg Gennep, tr. Nijmegen (akte 117) 19 april 1918 Froukje van der Kooi, geb. Groningen (akte 797) 31 mei 1896, dienstbode (1918), overl. Gennep 31 december 1995, begr. algemene begraafplaats Kampweg Gennep, d.v. Molle Libbes van der Kooi, timmerman en Froukje Gjalts Hoekstra.

Kind van Jan Hendrik Jager en Froukje van der Kooi:

1 Froukje Maria Jager, geb. Gennep 18 maart 1922.

XIe. Hendrikus Cornelis Jager, z.v. Hendrik Johannes Jager (Xc) x Maria Franken.

Geb. Nijmegen (akte 476) 23 mei 1894, Ned. Herv., timmerman (1910), smid (1910), bankwerker (1916, 20), spoorwegbeamte (1934) in Nijmegen, overl. Nijmegen (akte 175) 3 maart 1934, tr. Nijmegen (akte 41) 11 februari 1916 Maria Berendina Stoltz, geb. Nijmegen (akte 515) 10 juni 1894, RK, overl. Nijmegen (akte 460) 30 april 1942, d.v. Hendrikus Stoltz en Geertruida Vink.

Kinderen van Hendrikus Cornelis Jager en Maria Berendina Stoltz:

1 Hendrik Johannes Jager, geb. Nijmegen 22 november 1916.

2 Cornelis Gerardus Jager, geb. Nijmegen 8 juni 1921.

XIf. Marinus Jager, z.v .Marinus Jager (Xd) x Jans Willemina Kip.

Geb. Arnhem (akte 314) 4 maart 1894, geboortehuis Spoorwegstraat, geëcht als Jager bij huwelijk ouders, stafmuzikant (1916), muziekleraar (1916), magazijnbediende, laborant Staatsmijnen, muzikant, organist, overl. Heerlen 16 oktober 1978, tr. (1) Tiel (akte 29) 20 mei 1916 Geertruida de Leeuw, geb. Tiel (akte 119) 10 mei 1889, overl. Heerlen 16 juni 1940, d.v. Laurens de Leeuw en Willemina van Gemert, tr. (2) Heerlen 24 december 1940 Joanna Christina van Hoorn, geb. Hees (gem. Nijmegen akte ) 19 oktober 1891, naaister en winkelverkoopster, overl. Heerlen 5 januari 1982, d.v. Jacobus van Hoorn, arbeider in Hees en Joanna Ruël (ook Ruhl). Voor zijn eerste huwelijk met Geertruida de Leeuw bekeerde Marinus Jager junior zich tot het katholieke geloof. Dat gebeurde in het geheim want zijn vader moest niets van de ‘papen’ hebben. Het geheim kwam natuurlijk uit. Daarop verbood de vader hem de toegang tot het ouderlijk huis en weigerde toestemming voor het huwelijk. De kantonrecht riep alle partijen bijeen op 17 maart 1916 om de bezwaren aan te horen. De ouders kwamen niet opdagen en verspeelden daarmee hun recht. Het huwelijk ging gewoon door en de ouders van junior bleven demonstratief weg. Vader Marinus meende ook zijn vrouw en de andere kinderen de omgang met Marinus te kunnen verbieden. Dat lukte maar gedeeltelijk. Bekend is dat de moeder junior, die slechts enkele straten van haar vandaan woonde in Nijmegen, stiekem bezocht. De vete duurde jaren voort en werd bijgelegd toen junior ca. 1925 met zijn gezin naar Heerlen verhuisde. Later zou de jongste zuster Klasiena Jager (Xd,8) verklaren pas op latere leeftijd ontdekt te hebben dat zij een oudere broer had. Marinus senior treedt met zijn optreden in de voetsporen van zijn overgrootvader Klaas Jager (VIIIa) die ook al zo in woede kon ontsteken over kerkelijke kwesties.

Kinderen van Marinus Jager en Geertruida de Leeuw:

1 Wilhelmina Marina Jager, geb. Nijmegen 14 maart 1917, overl. Heerlen 5 april 1999.

De Staatsmijnen had grote behoefte aan personeel en verwierf dit ook buiten Zuid-Limburg. Om die reden is Marinus Jager (XIf) in 1925 met zijn gezin naar Heerlen verhuisd. Hoewel Nijmegen niet zo ver van Heerlen vandaan ligt, is integratie in Zuid-Limburg niet vanzelfsprekend. Een verhaal in de familie gaat aldus. Als Wilhelmina Marina Jager op 23 december 1941 trouwt met Gustaf Albert Collaris (1911- 1999) dan is dat tegen de zin van zijn vader. Die kwam dan ook niet op het huwelijk opdagen: “hij (Gustaf dus) had niet met die Hollandse hoeven trouwen” was zijn argument. Daar kwam de vader wel laat mee. Het stel had al verkering sinds 1936, hadden een huwelijk al eens uitgesteld vanwege het overlijden van Gustaf’s moeder in 1938 en de mobilisatie van het leger in augustus 1939 (zij hadden zich verloofd in april 1939).

2 Marina Geertruida Jager, geb. Nijmegen 3 december 1918, overl. Heerlen 17 november 1995.

3 Maria Jans Wilhelmina Jager, geb. Nijmegen 13 februari 1921, overl. St. Pieter 21 juni 1996.

4 Marinus Antonius Jager, geb. Nijmegen 19 augustus 1922.

5 Geertruida Catharina Jager, geb. 27 april 1924.

6 Jan Willem Jager, geb. Heerlen 4 januari 1926, overl. Kerkrade 23 april 1985.

7 Louisa Maria Aloysa Jager, geb. Heerlen 2 oktober 1928, overl. Heerlen 19 otober 1960.

8 Elisabeth Hendrika Jager, geb. Heerlen 5 oktober 1930, overl. Heerlen 30 april 1997, begr. begraafplaats Akerstraat Heerlen.

9 Alida Jager, geb. Heerlen 24 januari 1933.

XIg. Jan Willem Nicolaas Jager, z.v .Marinus Jager (Xd) x Jans Willemina Kip.

Geb. Hatert (gem. Nijmegen) 29 maart 1904, gaat ca. 1925 van Nijmegen naar Eindhoven, korporaal 8ste regiment infanterie (1924) en 32ste regiment infanterie bewakingsbatillon (1940), bankwerker, calculator, bedrijfsleider Philips Machinefabriek in Eindhoven, bedrijfsadviseur in Antwerpen (1966), overl. Eindhoven 16 augustus 1973, tr. Eindhoven 24 februari 1938 Helena Joanna Maes, geb. Woensel 31 mei 1910, fabrieksarbeidster in Eindhoven, overl. Eindhoven 20 maart 1998, d.v. Johannes Maes, magazijnknecht, corsettenmaker en fabrieksarbeider en Maria Cornelia Hoeks.

Kinderen van Jan Willem Nicolaas Jager en Helena Joanna Maes:

1 Hilda Jans Marie Jager, geb. Eindhoven 7 juli 1939, overl. Eindhoven 16 november 1974.

2 Jan Willem Nicolaas Jager, Eindhoven 21 november 1944.

3 Robert Marinus Johan Jager, geb. Eindhoven 28 april 1949.

XIh. Hendrik Johannes Jager, z.v .Marinus Jager (Xd) x Jans Willemina Kip.

Geb. Hatert (gem. Nijmegen) 12 juli 1909, bankwerker, overl. Nijmegen ca. 1995, tr. Nijmegen 5 mei 1938 Gerarda Johanna van Gelder, geb. Nijmegen 9 december 1911, fabrieksarbeidster, overl. Nijmegen 23 juni 1967, d.v. Marinus van Gelder en Geertruida Lentjes.

Kinderen van Hendrik Marinus Jager en Gerarda Johanna van Gelder:

1 Jan Willem Marinus Jager, geb. Nijmegen 30 augustus 1945.

2 Geertruida Theodora Jager, geb. Nijmegen 22 maart 1948.

XIi. Gijsbert Jager, z.v. Dirk Jager (Xf) en Metje Bekker.

Geb. Tiel 22 juli 1903, geboortehuis Ambtmanstraat, lederbewerker (1920), schoenmaker, grondwerker, fabrieksabeider, stoffeerder in Buren, overl. Buren 16 maart 1981, begr. oude algemene begraafplaats Plantsoen Buren, tr. Buren 1 december 1933 Johanna Antonetta van Exel, geb. Bunnik 9 december 1908, overl. Buren 18 november 1974, begr. oude algemene begraafplaats Plantsoen Buren, d.v. Marinus van Exel en Ida Margaretha Knoops.

Kinderen van Dirk Jager en Johanna Antonetta van Exel:

1 Dirk Gijsbertus Marinus Jager, geb. Buren 10 september 1937.

2 Marinus Gijsbert Dirk Jager, geb. Buren 15 mei 1945, overl. Beesd 24 mei 1945.

3 Ida Margaretha Jager, geb. Buren 25 juli 1947.

4 Marinus Johannes Jager, geb. Buren 30 maart 1949.

XIj. Gijsbert Jager, z.v. Wouter Jager (Xg) x Helena Sophia Wagner.

Geb. Tiel (akte 311) 24 november 1901, Ned. Herv., spekslager in Tiel (1920), slager in Culemborg (1930), handelaar in vleeswaren, eigenaar van de “Geldersche Winkels” in Amsterdam, overl. Alkmaar 22 juni 1974, begr. algemene begraafplaats Kerkhoflaantje Egmond aan Zee, tr. Egmond aan Zee (akte 7) 28 februari 1930 Ijtje Aafje Jansma, geb. Rotterdam 12 december 1908, overl. Egmond aan Zee 25 augustus 1998, begr. Algemene begraafplaats Kerkhoflaantje Egmond aan Zee, d.v. Jacob Jansma, kapitein HAL, later kruidenier in Egmond aan Zee en Maartje Hendrika Noordzij.

Kind van Gijsbert Jager en IJtje Aafje Jansma:

1 Helena Sophia Jager, geb. Amsterdam 31 maart 1930, overl. Egmond aan Zee 8 september 2008, begr. algemene begraafplaats Kerkhoflaantje Egmond aan Zee.

XIk. Gijsbert Jager, z.v. Nicolaas Jager (Xi) en Janna Helena Elisabeth Schoonakker

Geb. Rotterdam (akte 10030)12 december 1897, geboortehuis Zomerhofstraat, reserve 1ste luitenant der Infanterie, drager van het mobilisatiekruis 1914-1918, boekhouder in Rotterdam, hoofdvertegenwoordiger Unilever verkoopcentrale, drager van de luchtbeschermingmedaille 1940-1945 met oorkonde van de stad Roermond, overl. Roermond 1 mei 1957, tr. Rotterdam 26 april 1923 Cornelia van der Sluijs, geb. Maassluis (akte 91) 25 april 1895, geboortehuis Lijnstraat 197, overl. Horn 2 januari 1974, d.v. Adrianus van der Sluijs, binnenloods en Maartje de Bruin.

Kinderen van Gijsbert Jager en Cornelia van der Sluijs:

1 Nicolaas Adriaan Jager, geb. Rotterdam 18 september 1925, overl. Leiden.

2 Elly Martha Cornelia Jager, geb. Roermond 17 oktober 1934.

(XIl. nummer is niet uitgegeven)

XIm Gijsbert Adrianus Gerrit Jager, z.v. Gerrit Johannes Jager (Xj) en Adriana IJda van der Burg

Geb. Tiel 29 augustus 1911, procuratiehouder van een verzekerings- en makelaarskantoor, overl. Haarlem 4 januari 1986, tr. Amsterdam 12 september 1940 Petronella Verseef, geb. Watergraafsmeer 11 november 1913, overl. Haarlem 22 juni 1966, d.v. Herman Verseef, groothandelaar drogisterij artikelen en Petronella van Kooperen.

Kinderen van Gijsbert Adrianus Gerrit Jager en Petronella Verseef:

1 Erik Gerrit Hermanus Jager, geb. Amsterdam 28 oktober 1942.

2 Jan Peter Jager, geb. Amsterdam 17 januari 1944.

3 Maria Ida Jager, geb. Amsterdam 17 juni 1946.

XIn Pieter Hendrik Jager, z.v. Johan Pieter Jager (Xk) en Margaretha Elisabeth Julia Vogelgesang

Geb.Watergraafsmeer 27 januari 1906, bankdirecteur incassobank en Amsterdamse Bank, overl Almelo 24 november 1971, tr. Hilversum 30 mei 1930 Margaretha Berkes, geb. Amsterdam 26 november 1906, d.v. Erno Berkes en Anna Ludovika Mokloffy.

Kinderen van Pieter Hendrik Jager en Margaretha Berkes:

1 Sonja Margit Jager, geb. Harderwijk 7 april 1931.

2 Robert Pieter Jager, geb. Harderwijk 13 mei 1932, overl. Almelo 21 januari 2002.

(XIo. nummer is niet uitgegeven)

XIp Willem Anton den Hartog Jager, z.v. Evert Willem den Hartog Jager (Xn) en Antoinette Ignatia Maria Groen. Geb. Batavia (Ned. Indië) 8 juli 1913, arts, medisch doctor, neuroloog, hoogleraar neurologie Universiteit van Amsterdam, erelid van de Association of British Neurologists, de American Neurologic Association, de Ned. Vereniging voor Neurologie en de Amsterdamse Neurologische Vereniging, overl. Amsterdam 10 maart 1993, tr. (1) Amsterdam 27 januari 1939 (echtscheiding ingeschreven Amsterdam 3 februari 1972) Frieda Antoinette Wolff, geb. Stagen (Pulu Land, Ned. Indië) 3 december 1915, overl. Amsterdam 7 oktober 1999, d.v. Jonas SimonWolff en Catharina Franscisca Kreszner; tr. (2)Woudenberg 7 april 1972 Milly Birnie, geb. Voorst 18 maart 1920, overl. Amsterdam 22 april 2013, d.v. mr. Pieter Albert Birnie en Marie Louise Ina Hermina Etty.

Kinderen van Willem Anton den Hartog Jager en Frieda AntoinetteWolff:

1 Frieda Catharina Antoinette den Hartog Jager, geb. Amsterdam 16 juni 1940, arts, overl. Leiden 22 januari 1991.

2 Willem Hendrik Bernard den Hartog Jager, geb. Amsterdam 18 januari 1951.

3 Joyce den Hartog Jager, geb. Willemstad (Curacao) 6 juni 1953.

XIq Aalt Jan Nicolaas den Hartog Jager, z.v. Daniel Jan den Hartog Jager (Xp) en Gosina Roelandina Johanna van Zadelhoff Geb. Herveld (gem. Valburg) 10 december 1924, landbouwer, lid gemeenteraad en wethouder gemeente Valburg, overl. Renkum 26 september 2006, begr. begraafplaats Dorpsstraat Slijk-Ewijk, tr. Valburg 25 mei 1955 Maria Engelina van Leeuwen, geb. Slijk-Ewijk 28 februari 1932, d.v.Wouter van Leeuwen en Johanna Paulina Backer.

KInderen van Aalt Jan Nicolaas den Hartog Jager en Maria Engelina van Leeuwen:

1 Daniel Goos den Hartog Jager, geb. Herveld (gem. Valburg) 27 februari 1959.

2 Johannes Wouter den Hartog Jager, geb. Herveld (gem. Valburg) 2 maart 1968.

XIr Teunis Hendrik Catharinus Jager z.v. Klaas Jager (Xq) en Hendrika van Capelle.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren) 7 maart 1927, rijschoolhouder, overl. Wageningen 1 januari 2013, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, tr. Zetten 14 september 1948 Jannetje Koen, geb. Haarlemmermeer 14 september 1922, overl. Wageningen 10 februari 2002, begr. algemene begraafplaats Markstraat Kesteren, d.v. Leendert Willem Koen, landbouwer en Renske Jacoba van Schuringa.

Kinderen van Teunis Hendrik Catharinus Jager en Jannetje Koen:

1 Renske Jacoba Christine Jager, geb. Ede 20 mei 1949.

2 Klaas Jager, geb. Wageningen 4 oktober 1952.

XIs Johan Neldus Jager z.v. Johannes Neldus Jager (Xr) en MechteldWüthrich

Geb. Haarlem 27 november 1939, arts, anesthesist, directeur ziekenhuis de Stadsmaten in Enschede, directeur-geneesheer St. Lambertus ziekenhuis Helmond (1989), tr. Amsterdam 22 mei 1963 Anneke Kubbe, geb. Amsterdam 27 augustus 1937, d.v. Sieme Kubbe en Aaltje Stuurhaan.

Kinderen van Johan Neldus Jager en Anneke Kubbe:

1 Victor Robert Richard Jager, geb. Amsterdam 16 december 1963.

2 Johan Simon Jager, geb. Amsterdam 5 januari 1965.

3 Peter Alexander Jager, geb. Amsterdam 7 oktober 1968.

XIt Michel Jean Emile Marie Jager z.v. Johannes Neldus Jager (Xr) en MechteldWüthrich.

Geb. Helmond 18 augustus 1944, meester in de rechten, beleidsmedewerker provincie Noord-Holland (1971-73), griffier College van Bestuur Universiteit van Amsterdam (1973-75), gemeenteraadslid Heemstede (1971-82), wethouder in Heemstede (1978-82), burgemeester van Culemborg (1982-89), idem vanWageningen (1989-96), partijvoorzitter D66 (1988-2008), officier in de orde van Oranje-Nassau (2008), commissaris van de koningin in de provincie Flevoland (1996-2008), tr. Heemstede 30 december 1971 Nelly Gesina van der Snoek, geb. Hooge en Lage Mierde 15 juni 1947, d.v. Jacobus Matthijs van der Snoek en Gesina Catharina Vels.

Kinderen van Michel Jean Emile Marie Jager en Nelly Gesina van der Snoek:

1 Michel Jean Emile Marie Jager, geb. Haarlem 1 mei 1975.

2 Karen Marieke Jager, geb. Haarlem 6 april 1976.

XIu Willem Jager z.v. Cornelis Jager (Xs) en Petronella Willemse.

Geb. Utrecht 4 maart 1909, brigadier der artillerie, adj. onderofficier, administrateur, archivaris Siemens Nederland in ’s Gravenhage, overl. ’s Gravenhage 23 november 1978, tr. (1) Malang (Ned. Indië) 4 september 1935 (echtscheiding ingeschreven Tjimahi Ned. Indië 24 april 1947) Rosalie Knoop, geb. Pasing (D) 3 december 1911, d.v. Willem Jasper Knoop en Francine Frederiks; tr. (2) Soerabaja (Ned. Indië) 25 augustus 1949 (echtscheiding ingeschreven ’s Gravenhage 1 december 1975) Rosalie Knoop voornoemd.

Kinderen van Willem Jager en Rosalie Knoop:

1 Petronella Francisca Jager, geb. Tjimahi (Ned. Indië) 13 augustus 1936.

2 Hendrika Wilhelmina Jager, geb. Malang (Ned. Indië) 18 mei 1939.

3 Hendrik Cornelis Jager, geb. Tjimahi (Ned. Indië) 25 juli 1941.

XIv Arend Jager z.v. Arend Jager (Xu) en Lamberdina Gerardina van Lent

Geb. Arnhem 13 november 1932, ambtenaar PTT, tr. ‘s-Gravenhage 4 april 1957 Klara Koek, geb. Scheveningen 20 juni 1934, d.v. Machiel Koek en Sophia Esser.

Kinderen van Arend Jager en Klara Koek:

1 Arend Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 16 mei 1958, overl.Wageningen 18 augustus 1958.

2 Sophia Theodora Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 7 juni 1959.

3 Arend Johannes Jager, geb. Rhenen 18 maart 1961.

4 Dina Margaretha Jager, geb. Rhenen 12 juli 1965.

XIw Jacob Jan Jager z.v Jan Jager (Xx) en Everdina Willemsen.

Geb. Helvoirt (akte 9) 23 maart 1893, geboortehuis Helvoirtsche Straat, onderwijzer (1917), land- en tuinbouw-onderwijzer, hoofd openbare lagere school in Egmond aan Zee, onderwijzer VGLO Alkmaar, overl. Egmond-Binnen 30 augustus 1969, tr. (1) Rhenen (akte 40) 27 december 1917 Anthonia Jacoba Lodder, geb. Utrecht (akte 1135) 8 mei 1889, geboortehuis Appelstraat 13, onderwijzeres LO, overl. Havelte 10 januari 1962, d.v. Bruinis Lodder, timmerman en Jannigje van der Voort; tr. (2) Den Helder 19 juni 1963 Jansje de Graaf, geb. Egmond-Binnen 18 juli 1917, d.v. Cornelis de Graaf en Agatha Genet.

Kinderen van Jacob Jan Jager en Anthonia Jacoba Lodder:

1 Jan Bruinis Jager, geb. ’s Gravenhage 31 januari 1919, overl. Kerkdriel 27 december 2001.

2 Jannutje Everdina Jager, geb. Nieuwland 27 juli 1921.

3 Bruinis Evert Jager, geb. Nieuwland 20 mei 1926.

4 Dina Adriana Jager, Egmond-Binnen 2 augustus 1929.

5 Anthonia Jacoba Jager, geb. Egmond-Binnen 6 november 1931, overl. Egmond-Binnen 6 november 1955, ongehuwd.

XIx Willem Adrianus Jager z.v. Jan Jager (Xx) en Everdina Willemsen.

Geb. Helvoirt (akte 23) 13 juni 1894, geboortehuis Helvoirtsche Straat, commies directe belastingen, assistent rijks directe belastingen invoer en accijnzen, overl. Weesp 5 januari 1962, begr. begraafplaats Landscroon Korte Muiderweg Weesp, tr. Eindhoven 6 november 1924 Adriana Carolina de Geus, geb. Strijp (akte 62) 9 november 1900, overl. Bussum 7 februari 1979, begr. begraafplaats Landscroon Korte Muiderweg Weesp, d.v. Karel de Geus, postbode en Catharina Willemsen.

Kinderen van Willem Adrianus Jager en Adriana Carolina de Geus:

1 Jan Karel Jager, geb. Egmond-Binnen 17 mei 1929.

2 Karel Jager, geb. Weesp 29 juni 1933.

3 Everdina Jager, geb. Weesp 30 april 1938.

XIy Jacob Jan Jager z.v. Gijsbert Jager (Xy) en Maria Clasina Kemmers

Geb. Elden (gem. Elst akte 104) 21 juli 1896, geboortehuis wijk L Bandijk, commies NS, overl. Utrecht 18 december 1952, tr. Rotterdam 13 juni 1928 Clasina Carolina Karmeisool, geb. Rotterdam 15 november 1903, overl. Utrecht, d.v. Frans Anton Karmeisool en Clasina Voets.

Kinderen van Jacob Jan Jager en Clasina Carolina Karmeisool:

1 Gijsbert Jacob Jan Jager, geb. Rotterdam 26 april 1933.

2 Clasina Francisca Antonia Jager, geb. Rotterdam 17 oktober 1936.

XIz Jacob Jan Jager z.v. Jacob Jan Jager (Xza) en Anna Geertrui van Mourik

Geb. Meteren (gem. Geldermalsen akte 50) 4 juli 1897, houthandelaar in Leerdam, overl. Beesd 13 december 1975, begr. begraafplaats Schutterweg Beesd, getr. Leerdam 10 juni 1921 Dirkje Schaap, geb. Asperen (akte 1) 14 januari 1902, overl. Venray 4 februari 1976, begr. Begraafplaats Schutterweg Beesd, d.v.Wouter Jacobus Schaap, letterzetter in Leerdam en Jannetje van Veggelen (ook Veghel).

Kinderen van Jacob Jan Jager en Dirkje Schaap:

1 Anna Geertrui Jager, geb. Meteren 27 maart 1922, overl. 3 juli 2006, begr. begraafplaats Schutterweg Beesd.

2 Jan Jacobus Jager, geb. Leerdam 20 augustus 1927.

3 Jacoba Jeanette Jager, geb. Beesd 4 januari 1931.

4 Wouterina Jacoba Jager, geb. Beesd 13 juni 1934.

5 Ada Anna Jager, geb. Beesd 28 maart 1938.

6 Jacob Jan Jager, geb. Beesd 31 januari 1940.

7 Dirk Jager, geb. Beesd 14 juni 1942.

XIza Willem Hendrik Gijsbert Jager z.v. Jacob Jan Jager (Xza) en Anna Geertrui van Mourik.

Geb. Meteren (gem. Geldermalsen 14) 28 januari 1902, kantoorbediende, meesterchef fabriek, chef-controleur glas, overl. Delft 9 augustus 1971, tr. Tiel 5 april 1923 Christiana Elizabeth Hendrika van Oord, geb. Tiel 3 januari 1905, d.v. Gijsbert van Oord en Elisabeth Helena Spies.

Kinderen van Willem Hendrik Gijsbert Jager en Christiana Elizabeth Hendrika van Oord:

1 Anna Geertruida Elisabeth Jager, geb. Tiel 26 juni 1923.

2 Gijsbertha Jacoba Janetta Jager, geb. Tile 22 december 1924, overl. ‘s Gravenhage 7 maart 1974.

3 Willem Wouter Christiaan Jager, geb. Leerdam 4 juli 1926.

4 Elizabeth Helena Jager, geb. Leerdam 1 november 1929.

5 Jacob Jan Jager, geb. Leerdam 25 maart 1933.

XIzb Jacob Jan Cornelis Jager z.v. Willem Jager (Xzb) en Johanna Cornelia Romeijn

Geb. Almkerk 4 december 1903, postbode, abtenaar PTT, overl. Geldermalsen 20 april 1979, begr. Begraafplaats Schuttersweg Beesd, tr. Utrecht (akte 646) 18 juli 1929 Annigje Sara Cornelia Hol, geb. Utrecht 4 december 1906, overl. Leusden (?) 17 mei 1991, begr. begraafplaats Schuttersweg Beesd.

Kinderen van Jacob Jan Cornelis Jager en Annigje Sara Cornelia Hol:

1 Willem Jager, geb. Utrecht 19 april 1930.

2 Sijgje Hendrika Jager, geb. Utrecht 21 april 1933.

3 Johanna Cornelia Jager, geb. Beesd 13 juni 1937.

4 Florina Jacoba Jager, geb. Beesd 29 januari 1939.

5 Hendrik Bernard Jager, geb. Beesd 13 mei 1941, tweeling met:

6 Annie Juliana Jager, geb. Beesd 13 mei 1941.

7 Emma Jacoba Jager, geb. Beesd 11 juni 1944.

8 Maria Christina Jager, geb. Beesd 10 september 1946.

9 Alida Catharina Hermina Jager, geb. Beesd 20 december 1949.

XIzc Dirk Antonie Jager z.v.Willem Jager (Xzb) en Johanna Cornelia Romeijn

Geb. Utrecht 13 oktober 1916, hoofd administratie schadeverzekeringsmaatschappij, tr. Utrecht 18 december 1940 Maria Cornelia van Lent, geb. Utrecht 10 oktober 1916, d.v. Johannes van Lent en Cornelia Maria de Heus.

Kinderen van Dirk Antonie Jager en Maria Cornelia van Lent:

1 Dirk Willem Johannes Jager, geb. Vleuten 14 november 1941.

2 Willem Cornelis Johannes Jager, geb. 16 september 1943.

3 Cornelia Maria Jager, geb. Vleuten 18 december 1944.

4 Johannes Cornelis Jager, geb. Utrecht 28 november 1946.

5 Desirée Jager, geb. Utrecht 15 december 1955.

XIzd Jacob Jan Jager z.v. Cornelis Jager (Xzc) en Atonia den Daas:

Geb. Tiel 23 februari 1918, register accountant, overl. Geldermalsen 11 oktober 1993, tr. Amsterdam 28 december 1956 Adriana Willemina van Kleunen, geb. Goes 23 juli 1926, d.v. Johannes van Kleunen en Helena Pieternella van der Klooster.

Kinderen van Jacob Jan Jager en AdrianaWillemina van Kleunen:

1 Elena Atonia Jager, geb. Amsterdam 26 augustus 1958.

2 Inge Johanna Jager, geb. Geldermalsen 1 maart 1960.

3 Liesbet Margaretha Christina Jager, geb. Geldermalsen 5 april 1961.

XIze Evert Jacob Jan Jager z.v. Cornelis Aart Jager (Xzd) en Harmina Kippenbroek.

Geb Nieuwe Pekela 27 mei 1917, onderwijzer middelbaar onderwijs, overl. Wassenaar 11 november 1960, begr. begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen ‘s Gravenhage (geruimd?), tr. ‘s Gravenhage 5 december 1947 Emma Marianne van Winsen, geb. Ambon (Ned. Indië) 11 mei 1925, d.v. Markus vanWinsen en Angenetta Emma Jacoba van Rövenkamp

Kinderen van Evert Jacob Jan Jager en Emma Marianne van Winsen:

1 Mieke Angenetta Jager, geb. ‘s Gravenhage 5 augustus 1949.

2 Marianne Jeanette Jager, geb. Heerenveen 14 augustus 1952.

3 Markus Jager, geb. Heerenveen 16 januari 1954.

4 Gijsbert Cornelis Aart Jager, geb. Heerenveen 29 mei 1955.

XIzf Jacob Jan Jager z.v. Cornelis Aart Jager (Xzd) en Harmina Kippenbroek.

Geb. Nieuwe Pekela 11 april 1920, ambtenaar gemeente, accountant, later belasting consulent, overl. Utrecht 8 maart 1979, tr. Maartensdijk 15 december 1950 Maria Marsh, geb. Middelburg 3 april 1920, d.v. Norris Marinus Marsh en Trijntje Messie.

Kinderen van Jacob Jan Jager en Maria Marsh:

1 Aart Norris Jager, geb. Utrecht 19 juni 1951.

2 Maarten Jaap Jager, geb. Utrecht 15 januari 1954.