GENERATIE VIII

VIIIa Klaas Jager (1801),

VIIIb Dirk Jager (1803),

VIIIc Evert Willem  (1809),

VIIId Klaas jager (1814),

VIIIe Willem Jager (1810),

VIIIf Arien Jager (1817),

VIIIg Arend jager (1826),

VIIIh Jan Jager (1802)

VIIIa. Klaas Jager, z.v. Gijsbert Jager (VIIa) x Anneke Dirks den Hartog

Geb. Kesteren (de Park) 18 augustus 1801, ged. Kesteren 23 augustus 1801 (doophefster Hendriena van den Toorn huisvrouw van Jan den Hartog), voogden Hendrik Jager en Jan den Hartog, lidmaat van de Nederduits-gereformeerde kerk in Kesteren op 2 juli 1822[GAA Lidmatenboek Nederduits-gereformeerd kerk te Kesteren, 1772-1856.], koopt 25 juli 1849 een huis aan de Lakemondsestraat naast het Blauwe Hekke van de Wageningse grootgrondbezitter/koopman Jacob Marcus Rosenik, landbouwer en landman in Kesteren (1830-1832), koopman in Lakemond (1835), tabaksplanter in Opheusden (1840-1865), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 31) 19 mei 1872, z.v. Gijsbert Jager en Anneke den Hartog, tr. Kesteren (akte 9) 23 augustus 1828 Elisabeth Hermina van Dodeweerd (Dodewaard), geb. Kesteren 7 december 1805, ged. Kesteren 29 december 1809, tabaksplantster (1860), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 22) 22 april 1869, d.v. Teunis van Dodeweerd, landbouwer en Maria van Doorn.

Kinderen van Klaas Jager en Elisabeth Hermina van Dodeweerd:

1 Gijsbert Cornelis Jager, geb. Kesteren (akte 62) 8 december 1828, zonder beroep (1876), is waarschijnlijk minderbegaafd, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 34) 2 november 1876, ongehuwd.

2 Teunis Jager, geb. Kesteren (akte 59) 24 december 1830, arbeider in Heteren (1859, 1863) en Lakemond, getuige bij het huwelijk van zijn broer Marinus (1859), bewaarsman in Heteren (1903), kostganger bij tapper Simon Andries Schut (1862), tapper op het Zwaantje in Lakemond, overl. Lakemond (gem. Heteren akte 27) 29 juni 1903, tr. Heteren (akte 23) 17 december 1863, Aaltje Schut, geb. Olburgen (gem. Hummelo en Keppel akte 19) 19 juli 1814, geboortehuis huis nr. 123 in Olburgen, tapster in Lakemond (1863), overl. Lakemond (gem. Heteren akte 25) 31 juli 1881, d.v. Gradus Schut, bouwman en Anna Maria Willemsen. Aaltje is weduwe van Simon Andries Franken, geb. Lakemond (gem. Hemmen! folio 13) 6 juli 1817, herbergier op het Zwaantje, overl. Lakemond (gem. Heteren akte 48) 18 augustus 1862, gehuwd Doorwerth (akte 2) 4 december 1846); Geen nakomelingen.

3 Derk Jager, geb. Kesteren 4 oktober 1832, volgt IXa.

4 Marinus Jager, geb. Lakemond 3 maart 1835, volgt IXb.

5 Klaas Jager, geb. Opheusden 28 april 1838, volgt IXc.

6 Arend Jager, geb. Opheusden 2 december 1840, volgt IXd.

7 Maria Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 2) 16 januari 1844, overl. Dodewaard (akte 33) 28 december 1916, tr. Kesteren (akte 12) 14 november 1871 Jan Willem Franken, geb. Doorwerth (akte 4) 8 maart 1847, miliciën veldartillerie, arbeider in Lakemond (1871), karman in Kesteren, overl. Kesteren (akte 52) 24 november 1878, z.v. Simon Andries Franken, tapper en Aaltje Schut.

8 Wilhelmina Mouritsia Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 3) 10 februari 1847, overl. Kesteren (akte 16) 9 maart 1913. tr. (1) Kesteren (akte 12) 11 juli 1872 Huibert van Dodewaard, geb. Ochten (gem. Echteld akte 54) 26 oktober 1826, landbouwer, planter in Opheusden (1872), overl. Kesteren (akte 8) 11 februari 1879, z.v. Heilbert Jacobus van Dodewaard en Wilhelmina Verburg; tr. (2) Kesteren (akte 2) 10 maart 1880 Willem Sukkel, geb. Gelders Veenendaal (gem. Ede 6 akte 164) 6 augustus 1833, dienstknecht in IJzendoorn (1880), planter in Oudenwaard (1893), overl.Oudenwaard (gem. Kesteren akte 18) 12 mei 1893, z.v. Cornelis Sukkel en Lammerdina van de Berg.

VIIIb. Dirk Jager, z.v. Gijsbert Jager (VIIa) x Anneke Dirks den Hartog

Geb. Kesteren (de Park) 1 augustus 1803, ged. Kesteren 7 augustus 1803 (doopgetuige Hendriena van de Toorn, huisvrouw van Jan den Hartog), lidmaat van de Nederduits-gereformeerde kerk in Kesteren op 29 mei 1823[GAA Lidmatenboek Nederduits-gereformeerde kerk te Kesteren, 1772-1856.], boomkweker (1826), landman (1828), kastelein (1830), bakker (1830), winkelier (1830) en koopman (1830) Kesteren, overl. Kesteren (akte 62) 20 december 1863, tr. Kesteren (akte 9) 27 mei 1826 Jacoba Geurdina van Doorn, geb. Kesteren 24 augustus 1804, tapster (1839) en winkelierster (1840) in Kesteren, overl. Kesteren (akte 45) 8 juli 1855, d.v. Jan van Doorn, vermeld in Osenvorenreeks 20 (1987) blad 96-97 'Over de familie van der Zande in Kesteren', landeigenaar en Anna Katrina van Brenk.

1 Maria Clasina Jager, geb. Kesteren (akte 40) 12 oktober 1826, lidmaat Ned. Herv. kerk in Kesteren, overl. Kesteren (akte 12) 17 maart 1898, tr. Kesteren (akte 15) 14 november 1845 Cornelis Johannes van den Brink (ook Brenk), geb. Kesteren (akte 25) 10 mei 1817, werkman (1845), tabaksplanter (1850), wagenmaker en planter (1867) in Kesteren, overl. Kesteren (akte 36) 22 juli 1871, z.v. Cornelis van den Brink, schoenmaker en Jacoba Lucia van Bennekom.

2 Anna Catharina Jager, geb. Kesteren (akte 12) 19 februari 1828, lidmaat Ned. Herv. kerk in Kesteren (1845), naaister in Kesteren (1860), overl. Kesteren (akte 43) 29 juni 1866, tr. Kesteren (akte 8) 23 februari 1865 Wouter Geurts, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 11) 2 maart 1821, karman (1865) en koopman (1867) in Kesteren, overl. Kesteren (akte 55) 13 september 1899, z.v. Jan Geurts, tapper en Maartje Lagerweij. Wouter Geurts hertrouwt Kesteren (akte 14) 17 september 1867 Maria Elisabeth Caarls, geb. De Bilt 3 juni 1813, d.v. Hendrik Caarls en Cornelia Maria Elisabeth van Putten; eerst weduwe van Tijme Wagenveld).

3 Anneke Jager, geb. Kesteren (akte 19) 30 mei 1830, lidmaat Ned. Herv. kerk in Kesteren (1850), overl. Kesteren (akte 34) 16 juli 1891, tr. Kesteren (akte 3) 27 maart 1862 Matthijs van Zetten (ook Setten), geb. Echteld (akte 13) 30 maart 1833, riet- en strodekker (1862-65), overl. Kesteren (akte 1) 4 januari 1874, z.v. Bart van Zetten, bakker en Willemina van Kesteren.

4 Gijsbert Jager, geb. Kesteren 26 augustus 1831, volgt IXe.

5 Cornelia Maria Jager, geb. Kesteren (akte 44) 9 augustus 1833, lidmaat Ned. Herv. kerk in Kesteren (1855), dienstmeid in Zeist (1865), overl. Driebergen (akte 20) 8 april 1902, tr. (1) Kesteren (akte 3) 9 februari 1860 Jan Cornelis van Drumpt, geb. Kesteren (akte 41) 1 juli 1833, koopman in Kesteren (1860), overl. Ede (akte 133) 5 augustus 1861, z.v. Teunis van Drumpt, boerenknecht enWoutertje van Zetten; tr. (2) Driebergen 19 mei 1865 Kornelis van Vulpen, geb. Driebergen (akte 5) 31 augustus 1833, wagenmakersknecht in Driebergen (1865), overl. Driebergen (akte 54) 28 december 1914 (wijk A, huis nr. 22), z.v. Anthonij van Vulpen, wagenmaker en Aaltje Koudijs.

6 Fenneke Johanna Jager (ook Fennigje), geb. Kesteren (akte 13) 23 februari 1836, lidmaat Ned. Herv. kerk in Kesteren (1856), overl. Arnhem (akte 401) 28 maart 1890, tr. Arnhem (akte 152) 27 juli 1864 Johannes Wijnen, geb. Rhenen (akte 13) 20 februari 1831, schipper (1864), arbeider (1890), brugknecht (1900), overl. Arnhem (akte 199) 19 februari 1900, z.v.WesselWijnen, schipper en Jannigje Baars.

7 Jacoba Geurdina Jager, geb. Kesteren (akte 51) 1 oktober 1838, overl. Driebergen (akte 19) 2 april 1917, tr. Kesteren (akte 15) 22 juni 1865 Jacob van Capelleveen, geb. Rhenen (akte 58) 28 mei 1842, schipper, overl. Rhenen (akte 130) 8 december 1886, z.v. Jacob van Capelleveen, schipper en Jenneke vanWalsen.

8 Dirk Jager, geb. Kesteren (akte 71) 29 december 1840, geboortehuis huis nr. 36, boomkweker (1863) en koopman (1908) in Kesteren, overl. Kesteren (akte 58) 14 september 1908, tr. Kesteren (akte 5) 8 mei 1868 Geertrui van Eldik, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 65) 28 oktober 1844, overl. Kesteren (akte Korenmolen Evert Willem Jager (VIIIc) te koop.

9 Klaas Jager, geb. Kesteren (akte 54) 1 september 1843, geboortehuis huis nr. 17, boomkweker in Kesteren (1874), overl. Kesteren (akte 48) 26 december 1903, ongehuwd.

10 Helena Karellina Jager, geb. Kesteren (akte 34) 27 mei 1845, geboortehuis huis nr. 17, overl. Kesteren (akte 28) 10 juni 1920, tr. Kesteren (akte 8) 31 mei 1866 Johannes Jansen van Eldik, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 5) 19 januari 1842, boomkweker (1886), overl. Nijmegen (akte 878) 25 december 1934, z.v. Jan Teunisse van Eldik, tapper en boomkweker en Elisabeth Verwoert, winkelierster.

VIIIc. Evert Willem Jager, z.v. Hendrik Jager (VIIb) x Adriana van Scharrenburg

Geb. Opheusden 12 december 1809, ged. Opheusden 25 december 1809 (doopgetuige Petronella van Scharrenburg), diaken Ned. Herv. kerk in Opheusden (1838), schutter bij de mobiele Geldersche Schutterij (1837), eigenaar van een korenmolen in Opheusden, landman (1837), landbouwer (1837), bakker (1839, 1851) en broodbakker (1850) in Opheusden, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 60) 9 september 1862, tr. Kesteren (akte 8) 27 juli 1837 Everdina Dorathea den Hartog, geb. Opheusden 28 februari 1810, ged. Opheusden 11 maart 1810, landbouwster (1869), houtverkoopster en rentenierster (1880) in Opheusden, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 4) 4 februari 1899, d.v. Jan den Hartog en Peterke Janse van Doorn.[Genealogie Janse van Doorn in Osenvoren 28.]

1 Janna Petronella Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 68) 23 december 1837, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1855), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 8) 1 februari 1873, begr. oude algemene begraafplaats Nedereindsestraat Kesteren, tr. Kesteren (akte 6) 29 juni 1859 Klaas den Hartog, geb. Kesteren (akte 58) 11 november 1833, landbouwer in Kesteren (1859), overl. Kesteren (akte 33) 23 september 1910, begr. oude algemene begraafplaats Nedereindsestraat Kesteren, z.v. Elias de Hartog, landbouwer en Maria Clasina den Hartog. Door het vroege overlijden van Janna Petronella Jager blijft Klaas den Hartog achter met zes jonge kinderen, m.n. Maria Clasina (geb. 1859), Evertje Willemina (1862), Eliza Hendrika (1864), Dirk (1866), Everdina Dorothea (1867) en Evert (1870). Twee kinderen waren reeds jong overleden. Dirk den Hartog hertrouwde nimmer en overleed 23 september 1910.

2 Adriana Margrieta Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 56) 4 oktober 1840, geboortehuis huis nr. 202, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1857), bezit in Opheusden 5,69 ha. grond, bezit in Hien & Dodewaard 2,55 ha grond (1907), overl. Kesteren (akte 40) 10 september 1922, tr. Kesteren (akte 7) 14 oktober 1869 Jan Dirk den Hartog, geb. Kesteren (akte 33) 5 april 1839, landbouwer in Kesteren (1869), dijkgraaf van het polderdistrict De Marsch, Leede en Oudewaard, overl. Kesteren (akte 37) 1 augustus 1897, z.v. Elias den Hartog, landbouwer en Maria Clasina den Hartog.

3 Hendrik Jager, geb. Opheusden 6 maart 1843, volgt IXf.

4 Elisa Petronella Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 17) 5 mei 1847, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1864), bezit in Opheusden 9,04 ha. grond, bezit in Hien & Dodewaard 3,60 ha grond (1907), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 5) 19 januari 1923, ongehuwd.

5 Jan Jager, geb. Opheusden 29 november 1851, volgt IXg.

VIIId. Klaas Jager, z.v. Hendrik Jager (VIIb) x Adriana van Scharrenburg

Geb. Opheusden (suppl. folio 2) 22 mei 1814, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1836), laat een nummerwisselaar zijn militaire verplichtingen doen, winkelier (1839 en 1853) en landbouwer (1848) in Opheusden, overl. Nieuwe Tielsche Courant 5 februari 1873.

Hendrika Adr. Jager (VIIId,5) Opheusden (gem. Kesteren akte 13) 18 februari 1889, tr. Kesteren (akte 1) 26 januari 1841 Maria Willemina Sipman, geb. Opheusden (folio 2) 5 januari 1816, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 35) 4 augustus 1878, d.v. Stoffel Sipman, landbouwer en Luitera Cornelia Heuff.

Kinderen van Klaas Jager en Maria Willemina Sipman:

1 Hendrika Adriana Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 17) 29 april 1841, geboortehuis huis nr. 201, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 44) 20 november 1847.

2 Stoffel Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 16) 7 maart 1843, geboortehuis huis nr. 201, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1861), kerkvoogd (1876-1885), landbouwer in Opheusden, bezit in Opheusden 2,76 ha. grond (1907), overl. Kesteren (akte 19) 11 april 1927, tr. Kesteren (akte 14) 29 juni 1899 Elizabeth van Binsbergen, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 45) 26 juni 1856, overl. Kesteren (akte 8) 17 januari 1917, d.v. Stoffel Adrianus van Binsbergen en Geertje Wichardts; geen nakomelingen.

3 Luitera Cornelia Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 32) 10 augustus 1846, geboortehuis huis nr. 201, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1864), bezit 2,68 ha. grond in Opheusden (1907), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 47) 14 november 1927, sterfhuis Rijnbandijk 138, ongehuwd.

4 Hendrik Adriaan Jager, geb. Opheusden 3 november 1848, volgt IXh.

5 Hendrika Adriana Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 6) 27 januari 1850, geboortehuis huis nr. 227, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1869), overl.Wageningen (akte 134) 2 oktober 1919, sterfhuis Boterstraat 403, tr. Kesteren (akte 3) 6 maart 1890 Willem Daniel Lijsen, geb.Wageningen (akte 37) 28 maart 1841, geboortehuis Boterstraat 277, kastelein (1890) en cafehouder (1921) in Wageningen, overl. Wageningen (akte 24) 7 maart 1921, sterfhuis Boterstraat 18, z.v. Willem Lijsen, stalhouder en Engelina Elisabeth Elders.

6 Adriaan Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 44) 5 juni 1851, geboortehuis huis nr. 227, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 24) 14 september 1851.

7 Adriana Petronella Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 36) 28 mei 1853, geboortehuis huis nr.227, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 27) 18 juni 1853.

VIIIe. Willem Jager, z.v. Arend Jager (VIIc) x Gerritje van Brink

Geb. Opheusden 12 december 1810, ged. Opheusden 30 december 1810 (doopgetuige Aaltje van Brink), lidmaat Nede. Herv. kerk in Opheusden (1864), wagenaar (1839), landbouwer (1845), karman (1858, 1864) en planter (1866) in Opheusden, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 14) 1 februari 1874, tr.Wageningen (akte 16) 3 mei 1857 Adriana Everdina Teunissen, geb.Wageningen (akte 10) 18 februari 1833, geboortehuisWaagstraat 221, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 29) 7 april 1864, d.v. Teunis Teunissen, arbeider en Adriana van den Brink, besteedster van dienstboden.

Kinderen van Willem Jager en Adriana Everdina Teunissen:

1 Arend Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 60) 9 oktober 1858, geboortehuis huis nr. 190, Ned. Herv., boerenknecht in Kesteren (1880), overl. Tilburg 1 januari 1945, door de oorlogssituatie wordt de Betuwe midden october 1944 ontruimd. Arend Jager wordt geëvacueerd naar Tilburg en is daar overleden. Zijn overlijdenspapieren (met die van nog vele anderen) zijn in juli 1945 abuisievelijk in de gem. Valburg terecht gekomen en daar ingeschreven in het overlijdensregister (akte 48), ongehuwd.

2 Adriana Willemina Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 3) 14 januari 1860, dienstmeid in Kesteren (1880), lidmaat Gereformeerde Gemeente in Opheusden (1888), overl. Kesteren (akte 23) 14 juni 1935, tr. Kesteren (akte 7) 21 juni 1880 Teunis Verwoert, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 45) 7 september 1855, boomkweker, lidmaat Gereformeerde Gemeente in Opheusden (1888), overl. Kesteren (akte 43) 18 november 1931, z.v. Evert Verwoert, boomkweker en Gerritje van Ree, winkelierster.

3 Gerritje Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 45) 19 september 1861, geboortehuis huis nr. 222, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 34) 14 mei 1862.

4 Gerritje Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 29) 19 maart 1864, geboortehuis huis nr. 222, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 43) 28 oktober 1866.

VIIIf. Arien Jager (ook Arie Jager, Ariejen Jager), z.v Arend Jager (VIIc) x Gerritje van Brink

Geb. Opheusden (akte 22) 1 oktober 1817, ged. Opheusden 19 oktober 1817, Ned. Herv., milicien 1ste bataljon veldartillerie, kanonnier stukrijder bij de batterij veldartillerie nr. 8 (1839), in 1839 aangenomen tot lidmaat in Oss[Lidmaten en attestaties 1839. Arien Jager is er één uit een groep van 23 militairen van de veldartillerie die vermoedelijk opgeroepen zijn vanwege de Belgische Opstand. Vermoedelijk is Oss een verzamelplaats van militairen want er zijn meerdere groepen van militairen die hun belijdenis doen.], landbouwer in Opheusden en later in de Mars (1845), planter in Lienden (1846), tabaksplanter in Opheusden (1855),karman (1858) en arbeider (1863), molenaar (1880) en grutter (1881) in Lienden, overl. Utrecht (akte 1625) 3 oktober 1901, sterfhuis Fockstraat 28, tr. Kesteren (akte 4) 11 maart 1845 Margaretha Barendina van Doorn (ook Margrietha Berndina van Doorn of Margaretha Berradina van Doorn), geb. Rhenen (akte 49) 25 september 1827, geboortehuis huis nr. 86, een van haar voogden weigert toestemming voor haar huwelijk omdat de bruidegom hem onbekend is, overl. Utrecht (akte 43) 7 januari 1893, sterfhuis Nieuwe Kade 11, d.v. Dirk Jan van Doorn[Ned. Leeuw 1972, kol. 352, kwartierstaat Van Doorn.], veerman en schipper in Lienden en Johanna Bovenschen (Bovenschein).

Kinderen van Arien Jager en Margaretha Barendina van Doorn:

1 Arent Jager (ook Arend Jager), geb. De Marsch (gem. Lienden akte 59, de vader woont in Opheusden) 5 augustus 1845, molenaar in Utrecht, overl. Utrecht (akte 733) 7 mei 1909, sterfhuisWesterdijk 19, ongehuwd.

2 Dirk Johannes Jager, geb. Lienden (akte 9) 2 februari 1847, overl. Lienden (akte 46) 8 mei 1853.

3 Gerrit Jager, geb. Lienden 15 augustus 1849, volgt IXi.

4 Johannes Jager, geb. Lienden (akte 116) 27 november 1851, overl. Lienden (akte 15) 1 maart 1852.

5 Johannes Jager, geb. Lienden (akte 111) 14 december 1852, overl. Lienden (akte 61) 5 augustus 1863.

6 Dirk Jan Jager, geb. Lienden 7 september 1855, volgt IXj.

7 Willem Jager, geb. Lienden 13 februari 1858, volgt IXk

8 Margaretha Berndina Jager, geb. Lienden (akte 12) 24 januari 1862, geboortehuis huis nr. 11, overl. Lienden (akte 20) 8 maart 1863.

9 Johannes Neeltus Jager, geb. Lienden (akte 16) 20 februari 1864, geboortehuis huis nr. 81, bakkersknecht in Tiel (1877), idem in Lienden (1878), idem inWageningen (1879), idem in Dordrecht (1879), verlaat 12 maart 1879 Dordrecht om naar Amsterdam te gaan maar is daar nimmer aangekomen, militair bij het Corps Mariniers (wellicht geïnspireerd door zijn broer Willem), is om die reden vrijgesteld van de Nationale Militie, woont daarbij in Amsterdam[Archief Nationale Militie.], in 1882 verschenen voor de krijgsraad in Haarlem, daarbij veroordeeld tot een half jaar eenzame opsluiting voor het uitschelden en bijten van een politieagent in Amsterdam en het vervolgens verzet plegen tegen zijn arrestatie en fouilleren op het politiebureau[Noordhollands Archief, toegang 60 vonnissen krijgsraad, inv. 135, dossier 32 (1882).], overl. vóór 1940. Waar Johannes na het uitzitten van zijn gevangenisstraf en dienstplicht is gebleven, kon niet worden achterhaald. Nakomelingen zijn dus onbekend.[In Amsterdam zijn de overlijdensakten 1883-1902 vruchteloos onderzocht op het overlijden van Johannes Neeltus Jager. Het korps was gelegerd in Den Helder. Daar zijn de overlijdensakten 1883-1912 ingezien of hij wellicht daar is overleden.]

10 Arien Jager, geb. Lienden (akte 99) 20 augustus 1867, geboortehuis huis nr. 46, overl. Lienden (akte 94) 14 december 1867.

11 Johanna Margaretha Jager, geb. Lienden (akte 13) 28 januari 1870, geboortehuis huis nr. 45, overl. Lienden (akte 13) 28 januari 1881.

VIIIg. Arend Jager, z.v. Arend Jager (VIIc) x Gerritje van Brink

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 43) 30 oktober 1826, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1847),wagenaar in Opheusden (1850), landbouwer (1851), planter (1853) en tabaksplanter (1856) en arbeider (1860) in Opheusden, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 49) 21 december 1860, tr. Kesteren (akte 8) 20 juni 1851 Geertrui Jordaan, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 12) 26 februari 1826, naaister in Opheusden (1851), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 19) 16 februari 1880, d.v. Daniel Jordaan, arbeider en Trijneke van Eck, ongeletterd, winkelierster.

Kinderen van Arend Jager en Geertrui Jordaan:

1 Arend Jager, geb. Opheusden 14 september 1851, volgt IXm.

2 Alida Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 63) 25 november 1853, geboortehuis huis nr. 152, naaister in Opheusden (1875), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 30) 7 september 1929, sterfhuis huis nr. 238, tr. Kesteren (akte 4) 16 april 1875 Cornelis Gerritsen, geb. Dodewaard (akte 4) 3 februari 1851, geboortehuis huis nr. 277, arbeider (1875) en boomkweker (1881) in Opheusden arbeider en broodbakker (1890) in Kesteren, overl. Kesteren (akte 25) 13 juli 1934, sterfhuis huis nr. 280, z.v. Machiel Gerritsen, ongeletterd, arbeider in Opheusden en Barendina van den Bosch[Barendina van de Bosch bereikte de leeftijd van liefst 101 jaar. Op haar 98ste verjaardag ontving zij de eremedaille in de Orde van Oranje Nassau, voor haar 76 jarige (!!) dienstverband. Dit dienstverband vond op het moment van uitreiking nog steeds plaats. Zij is oud-tante van Marinus Jager (IXb). Namelijk: de ouders van Johanna Wevers zijn Derk Wevers en Maria van den Bosch. Maria en Barendina zijn zussen.], ongeletterd, werkster in Opheusden.

3 Gerritje Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 81) 20 november 1856, geboortehuis huis nr. 250, dienstbode in Tiel (1881)[Tiel, Dienstboderegister 1862-1882, folio 98, zij is dienstbode bij Ja[co]b van Krieken, wijk C, huis nr. 50 later 117. Zij kwam 16 mei 1878 vanuit IJzendoorn en vertrok 22 augustus 1881 naar Opheusden (waarschijnlijk m.h.o.o haar aanstaande huwelijk in oktober 1881).], overl. Rotterdam (akte 406) 22 januari 1939, tr. Kesteren (akte 8) 7 oktober 1881 Jan Willem van Tuil, geb. IJzendoorn (akte 11) 10 december 1853, koetsier in IJzendoorn (1881), overl. Rotterdam (akte 3995) 4 november 1934, z.v. Mathijs van Tuil, voerman en Cornelia de Leeuw.

4 Catrina Maria Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 8) 3 februari 1859, geboortehuis huis nr. 252, overl. Rhenen (akte 67) 23 augustus 1915, begr. begraafplaats Achterbergsestraat Rhenen, tr. Rhenen (akte 7) 15 maart 1882 Gijsbert Veenbrink, geb. Rhenen (akte 21) 19 februari 1849, arbeider, voermansknecht in Rhenen (1882), overl. Utrecht (akte 1375) 30 september 1927, begr. begraafplaats Achterbergsestraat Rhenen, z.v. Gijsbert Veenbrink, arbeider en Marretje van Kapelleveen.

VIIIh Jan Jager, z.v. Gerrit Jager (VIIe) x Jacomijntje van der Sluijs

Geb. Opheusden 4 juni 1802, ged. Kesteren 13 juni 1802 (doopgetuige Christina van Zoelen, weduwe Jan Jager), Nederduits-gereformeerd later Ned. Herv., ongeletterd, boerenknecht (1826), arbeider in Lienden (1828), planter in Lienden (1850), op 26 april 1860 wordt in Lienden de 51ste vergadering gehouden van de Geldersche Maatschappij van Landbouw, afdeling Nederbetuwe. Bij de keuring van dieren behaalt Jan Jager uit Lienden een tweede prijs van f 1,50 voor beeren (mannetjesvarkens)[Tielsche Courant 6 mei 1860.], landbouwer in Lienden (1870), overl. Lienden (akte 48) 9 september 1870, tr. Lienden (akte 10) 24 oktober 1826 (beiden met bewijs van onvermogen) Gijsbertje van IJzendoorn, geb. Lienden 1 oktober 1801, Ned. Herv., ongeletterd, overl. Lienden (akte 35) 13 mei 1842, d.v. Gerrit van Ijzendoorn, ongeletterd, arbeider en Maria van Ooij.

Kinderen van Jan Jager en Gijsbertje van IJzendoorn:

1 Willemina Jager, geb. Lienden (akte 3) 12 januari 1828, dienstmeid (1849), overl. Lienden (akte 49) 4 juni 1864, tr. Lienden (akte 20) 2 november 1849 Cornelis Koeman, geb. Lienden (akte 23) 27 maart 1826, ongeletterd, dienstknecht (1849) en arbeider (1861) in Lienden, overl. Lienden (akte 17) 26 februari 1871, z.v. Cornelis Koeman, arbeider en Margritha van Brink.

2 Maria Jager, geb. Lienden (akte 50) 29 september 1830, overl. Ommeren (gem. Lienden akte 87) 2 december 1865, tr. Lienden (akte 20) 21 augustus 1850 Willem Hendrik van Dee, geb. Ommeren (gem. Lienden, ingeschreven volgens de wet van 1817) 29 september 1816, akte van naamsbekendheid wegens het ontbreken van geboortegegevens, tuinman (1850) en timmerman (1864) in Ommeren, overl. Ommeren (gem. Lienden akte 65) 29 oktober 1892, z.v. Frans Willem van Dee, landbouwer en Stijntje Jan Dijk. Willem Hendrik van Dee hertrouwt Lienden 27 december 1887 Catharina Paltzer, geb. Herveld 16 juli 1826, d.v. Johan Joost Paltzer, tabaksplanter en Theodora Liefrink; eerst weduwe van Petrus van der Valk.

3 Jantje Jager, geb. Lienden (akte 56) 16 oktober 1832, overl. Lienden (akte 9) 24 januari 1860, sterfhuis huis nr. nr. 6, ongehuwd.

4 Gerritje Jager, geb. Lienden (akte 28) 4 april 1835, overl. Lienden (akte 4) 2 februari 1922, tr. Lienden (akte 4) 8 mei 1857 Geurt Kramp, geb. Lienden (akte 48) 14 september 1830, arbeider in Lienden (1857), overl. Lienden (akte 64) 6 december 1910, z.v. Gerrit Jan Kramp, ongeletterd en Otje van Eck, arbeidslieden. (NB: In de huwelijksbijlagen van Gerritje Jager wordt ene Gijsje van IJzendoorn opgevoerd als haar moeder; dit is echter een naamgenote die 12 mei 1837 is overleden op 13 jarige leeftijd).

5 Jacob Jan Jager, geb. Lienden 1 augustus 1838, volgt IXn.

6 Gerritje Jager, geb. Lienden (akte 63) 25 augustus 1841, woont tijdelijk in Opheusden bij haar tante Christina Jager (VIIe,5) en overlijdt er, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 32) 12 oktober 1842. Vader Jan Jager moet, nadat zijn vrouw Gijsbertje van IJzendoorn plotseling overleed in mei 1842, op zoek naar een zogende min voor Gerritje Jager. Zijn zuster Christina Jager in Opheusden komt daarvoor het meest in aanmerking daar zij zelf nog een kind zoogde (n.l. Gerritje Janssen, geb. 19 december 1841). Wat een drama dat Gerritje Jager overlijdt terwijl het wordt uitbesteed aan de zuster. Catrina Maria Jager (VIIIg,4),Gijsbert Veenbrink

GENERATIE IX

IXa Derk Jager (1832),

IXb Marinus  Jager(1835),

IXc Klaas Jager (1838),

IXd Arend Jager (1840),

IXe Gijsbert Jager (1831),

IXf Hendrik Jager (1843),

IXg Jan Jager (1851),

IXh Hendrik Adriaan Jager (1848),

IXi Gerrit Jager (1849),

IXj Dirk Jan Jager (1855),

IXk Willem Jager (1858),

IXl (niet gebruikt),

IXm Arend Jager (1851),

IXn Jacob Jan  Jager (1838)

IXa. Derk Jager, z.v. Klaas Jager (VIIIa) x Elisabeth Hermina van Dodeweerd

Geb. Kesteren (akte 31) 4 oktober 1832, boerenknecht (1860), tabaksplanter in Elst (1865-70), bakker (1876), boomkweker in Opheusden, landbouwer (1903), overl. Kesteren (akte 10) 10 maart 1903, tr. (1) Doorwerth (akte 3) 20 oktober 1860 Johanna van den Born, geb. Doorwerth (akte 6) 5 mei 1834, dienstmeid (1860), overl. Elst (akte 73) 18 juli 1870, d.v. Reinder van den Born,landbouwer in Doorwerth en Harmina Davina Jansen van den Berg; tr. (2) Kesteren (akte 5) 5 mei 1876 Gerritje van Lent, geb. Kesteren (akte 19) 27 april 1846, werkster in Opheusden (1860), dienstbode in Kesteren (1876), overl. Kesteren (akte 3) 4 februari 1925, sterfhuis huis nr. 140, d,v, Adrianus van Lent, arbeider en Hendrika Louwrissen.

Kinderen van Derk Jager en Johanna van den Born:

1 Elisabeth Hermina Jager, geb. Doorwerth (akte 3) 18 januari 1861, geboortehuis: het huis van de

grootouders, overl. Brielle (ZH, akte 2) 16 januari 1916, sterfhuis Voorstraat 6, tr. Utrecht (akte 184) 13 mei 1891 Gerrit Scheeper, geb. Voorthuizen (gem. Barneveld akte 96) 9 juli 1867, timmerman in Utrecht, overl. Utrecht (akte 2026) 3 november 1940, sterfhuis Oofthofstraat 10, z.v. Martinus Scheeper, tuinman en Maria Vonhof. Gerrit Scheeper hertrouwt Utrecht (akte 60) 16 augustus 1917 Neeltje Heijkamp.

2 Reinder Jager (ook Reindert Jager), geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 62) 20 september 1863, geboortehuis huis nr. 26, arbeider (1923), landbouwer (1923), overl. Kesteren (akte 22) 13 juni 1939, sterfhuis Hooge Endschestraat 191, tr. Kesteren (akte 19) 29 november 1923 Gijsbertje Stroomberg, geb. Ede (akte 308) 13 december 1862, overl. Kesteren (akte 44) 22 november 1930, sterfhuis Hooge Endschestraat 191, d.v. Harmen Hendrik Golidanus Stroomberg, arbeider in Bennekom en Jenneke van Hoeve.

3 Hermijna Davijna Jager, geb. Elst (akte 93) 14 juli 1865, dienstbode in Kesteren (1890), overl. Kesteren (akte 3) 26 januari 1943, sterfhuis Schaapsteeg 68, tr. Kesteren (akte 4) 4 februari 1910 Rijk Vink, geb. Kesteren (akte 88) 11 december 1865, koopman (1910) en landbouwer (1946) in Kesteren, overl. Kesteren (akte 45) 5 november 1946, sterfhuis Schaapsteeg 68, z.v. Barend Jan Vink en Gerritje Roelofsen.

4 Klaartje Jager, geb. Elst (akte 73) 23 juni 1867, lidmaat Gereformeerde Gemeente in Opheusden   (1890), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 10) 26 februari 1947, sterfhuis Dalwagenseweg 287, tr. Heteren (akte 16) 15 mei 1902 Johannis Eerbeek, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 31) 24 april 1871, boomkweker in Kesteren, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 30) 16 juni 1937, sterfhuis Dalwagenseweg 287, z.v. Jan Eerbeek en Jansje Bikkel.

5 Klaas Jager, geb. Elst 13 januari 1870, volgt Xa.

Vader Derk Jager moet, nadat Johanna van den Born plotseling overleed in juli 1870, op zoek naar een zogende min voor Klaas Jager. Zijn schoonzus Hendrica Maria Heijungs in Zetten komt daarvoor het meest in aanmerking daar zij zelf nog een kind zoogde (n.l. Klazina Jager, geb. 19 september 1869). Het bevolkingsregister laat zien dat Klaas Jager inderdaad enige tijd in het gezin Jager x Heijungs verkeerde.

Kinderen van Derk Jager en Gerritje van Lent:

6 Levenloze zoon, overl. Kesteren (akte 12) 20 maart 1877.

7 Adriana Hendrika Jager, geb. Kesteren (akte 31) 3 april 1878, overl. Kesteren (akte 12) 26 januari 1885.

8 Johanna Jager, geb. Kesteren (akte 10) 19 februari 1881, geboortehuis huis nr. 29, overl. Kesteren 8 december 1965, sterfhuis Boveneindsestraat 16, ongehuwd.

9 Adrianus Jager, geb. Kesteren 12 november 1883, volgt Xb.

10 Levenloze dochter, overl. Kesteren (akte 58) 6 oktober 1886.

11 Derk Jager, geb. Kesteren (akte 84) 19 september 1887, landbouwer in Kesteren (1983), overl. Kesteren 17 januari 1983, sterfhuis Hoofdstraat 105, ongehuwd.

IXb. Marinus Jager, z.v. Klaas Jager (VIIIa) x Elisabeth Hermina van Dodeweerd

Geb. Lakemond (gem. Heteren akte 15) 3 maart 1835 (op de bouwhof de Willekeshof aan de Lakemondsestraat in Lakemond), miliciën Nationale Militie (1854-1859), zonder beroep (1859), boerenknecht in Opheusden (1859), landbouwer in Opheusden (1859), dienstknecht in Overasselt (1859), knecht in Heteren (1862), boerenknecht op de Wolfskamp in Indoornik (1863), tabaksplanter in Zetten (1865), arbeider in Zetten (1865, 1867, 1869), overl. Zetten (gem. Valburg akte 81) 28 september 1871 (sterfhuis huis nr. 20), tr. (1) Kesteren 13 oktober 1859 Johanna Wevers, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 40) 29 juni 1833, zonder beroep (1859), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 70) 25 november 1862, d.v. Johannes Wevers en Jacomina van der Linden; tr. (2) Heteren (akte 6) 7 april 1865 Hendrica Maria Heijungs, geb. Sloterdijk (gem. Sloten akte 38) 21 april 1843, geboortehuis huis nr. 203, ged. Amsterdam 9 mei 1843 (Herstel Evangelisch Lutherse Gemeente), geplaatst in weeshuis van dito (1858), overgeplaatst naar Asyl Steenbeek van de Heldringstichting in Zetten (1860), trouwt met toestemming van de regenten van het weeshuis (1865), zonder beroep (1865), arbeidster in Zetten (1872), zonder beroep in Zetten (1889), zonder beroep in Nijmegen (1896), arbeidster en baker in Nijmegen, overl. Nijmegen (akte 352) 12 mei 1934, sterfhuis de portierswoning van museum Kam, begr. begraafplaats Rustoord Nijmegen (geruimd), d.v. Henrich Janssen Heijungs, smid in Sloterdijk en Maria Elizabeth Kemper. Marinus Jager is meerderjarig maar heeft voor zijn huwelijk met Johanna Wevers de toestemming van zijn ouders nodig. Die wordt geweigerd. De huwelijkse bijlagen bevatten de schriftelijke toestemming via notaris Van Kuijk in Wageningen. De teneur van de verklaring is: ‘we geven toestemming maar willen niet op de huwelijksvoltrekking komen’. De ouders hebben het besef dat hun bezwaar geen genade zal vinden bij een kantonrechter. Zij geven schriftelijke toestemming maar blijven demonstratief weg bij de plechtigheid in het gemeentehuis (dat is in 1859 nog gevestigd in een woonhuis in Kesteren). In de familie gaat het verhaal dat Marinus een conflict had met zijn vader over zijn weigering in de kerk, ten overstaan van zijn dorpsgenoten, schuld te bekennen voor de vroeg tijdige bijslaap met de inmiddels zwangere Johanna Wevers. Dit feit is extra pijnlijk omdat Marinus kort daarvoor was aangenomen tot lidmaat.

Kind van Marinus Jager en Johanna Wevers:

1 Jacomina Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 74) 25 november 1859, geboortehuis huis nr. 48, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 32) 3 mei 1861.

Kinderen van Marinus Jager en Hendrica Maria Heijungs:

2 Hendrik Johannes Jager, geb. Zetten 12 oktober 1865, volgt Xc.

3 Elisabeth Hermina Jager, geb. Zetten (gem. Valburg akte 19) 11 februari 1867, dienstbode in Nijmegen (1888) en Arnhem (1896), zonder beroep (1898, 1897, 1922), overl. Nijmegen (akte 533) 5 juli 1939, begr. begraafplaats Rustoord Nijmegen (geruimd), tr. Nijmegen (akte 83) 7 mei 1896 Geert Tjeerdsma, geb. Sijbrandaburen (gem. Rauwerderhem akte 15) 2 maart 1870, agent van politie in Nijmegen (1896, 1898), politieman (1922), adjunct-commissaris van politie in Nijmegen en marktmeester in Nijmegen, zonder beroep (1939), plaatsvervangend penningmeester van de Christelijke Oranje-Vereniging voor Nijmegen e.o. (1932, 1934), overl. Nijmegen (akte 34) 9 januari 1940, begr. begraafplaats Rustoord Nijmegen (geruimd), z.v. Mintje Geerts Tjeerdsma en Dieuwke Gerbens Bergsma.

Kinderen:

a Hendrika Maria Tjeerdsma, geb. Nijmegen (akte 581) 23 juni 1897, onderwijzeres, overl. Lichtenvoorde 26 juli 1968, begr. begraafplaats Vragender Vredehof in Lichtenvoorde, gem. Oost Gelre), tr. Nijmegen 4 mei 1922 Frederik Elise van de Velden, geb. Hummelo en Keppel , overl. Lichtenvoorde 24 april 1965, begr. Begraafplaats Vragender Vredehof in Lichtenvoorde, gem. Oost Gelre, z.v. Hendrik van der Velden en Catharine Henriette Elisabeth Siebert

b Dieuwke Tjeerdsma, geb. Hatert (gem. Nijmegen akte 601) 8 juni 1898, onderwijzeres, overl. Nijmegen 12 mei 1955, begr. begraafplaats Rustoord Nijmegen (geruimd).

c Mintje Geert Tjeerdsma, geb. Hatert (gem. Nijmegen) 19 februari 1903, kantoorbediende, actief lid van het Nijmeegs Damgenootschap, overl ná 1949.

4 Klazina Jager, geb. Zetten (gem. Valburg akte 96) 19 september 1869, dienstbode in Wageningen (1887) en Nijmegen (1888), dienstbode (1895), zonder beroep (1898), overl. Nijmegen (akte 310) 2 april 1939, tr. Nijmegen (akte 180) 9 augustus 1895 Nicolaas Gerrit Janssen, geb. Arnhem (akte 72) 21 januari 1867, tuinman in Nijmegen (1895-1898), concierge museum Kam in Nijmegen (1949), drager van de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau (wegens eerlijke, langdurige en trouwe dienst als concierge van het museum Kam)[Dagblad De Tijd, 28 december 1935.], overl. Nijmegen (akte 109) 28 januari 1949, z.v.Jan Janssen en Margarieta Starink.

kinderen:

a Margaretha Carolina Janssen, geb. Nijmegen (akte 591) 20 juni 1896, actief in de padvinderij beweging van Nijmegen.

b Hendrika Maria Janssen, geb. Nijmegen (akte 441) 28 april 1898, overl. Nijmegen.

c Jan Marinus Janssen, geb. Nijmegen (akte 239) 19 februari 1902.

 

5 Marinus Jager, geb. Zetten 21 mei 1872, volgt Xd.

 

IXc. Klaas Jager (ook Niklaas Jager), z.v. Klaas Jager (VIIIa) x Elisabeth Hermina van Dodeweerd

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 23) 23 april 1838, tabaksplanter (1863) en planter in Opheusden, broodbakker (1870), tabaksplanter (1874) en bakker (1897) in Hemmen en bakker in Zetten (1897), overl. Zetten (gem. Valburg, akte 15) 11 februari 1916, tr. Hemmen (akte 1) 10 november 1865 Janna Janse, geb. Dodewaard (akte 10) 23 februari 1826, overl. Zetten (gem. Valburg, akte 96) 4 december 1909, sterfhuis huis nr. 23, d.v. Hendrik Janse en Maria van Hattum. Janna Janse is eerst weduwe van Rijndert van Welij, geb. Dodewaard (akte 1) 10 februari 1832, planter, z.v. Cornelis van Welij, arbeider en Francina van Deventer, gehuwd Dodewaard (akte 5) 7 mei 1862, overl. Hemmen (akte 7) 16 oktober 1863; uit dit huwelijk een kind: Cornelis Marinus van Welij, geb. Hemmen (4) 18 april 1863, overl. Hemmen (akte 3) 25 mei 1892.

Kinderen van Klaas Jager en Janna Janse:

1 Elisabeth Hermina Jager, geb. Hemmen (akte 1) 18 januari 1867, overl. Hemmen (akte 4) 4 december 1874.

2 Maria Barta Jager, geb. Hemmen (akte 1) 3 januari 1870, overl. Indoornik (gem. Valburg) 8 maart 1948, tr. Valburg (akte 9) 1 april 1897 Marinus Arnoldus Vink, geb. Herveld (gem. Valburg akte 105) 1 oktober 1868, Ned. Herv., molenaar in Lent (1896) en de standertmolen Vink in Herveld (1897), overl. Randwijk (gem. Heteren) 24 mei 1938, z.v. Cornelis Vink, molenaar en Hendrina Gijsbers.

IXd. Arend Jager, z.v. Klaas Jager (VIIIa) x Elisabeth Hermina van Dodeweerd

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 62) 2 december 1840, tabaksplanter (1872), lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1860), tabaksplanter (1865), planter (1872) en arbeider (1875) in Opheusden, arbeider in Heteren (1881), overl. Heteren (akte 10) 1 maart 1913, tr. Kesteren (akte 13) 11 juli 1872 Johanna Smaling, geb. Zetten (gem. Valburg akte 99) 28 november 1842, dienstmeid (1872), Johanna komt oorspronkelijk uit Zetten; zij is dienstmeid bij de geneesheer Johann George Faber; wanneer deze van Zetten naar Opheusden verhuist gaat zij mee, overl. Heteren (akte 20) 26 april 1929, d.v. Wouter Smaling en Willemina Hendriks.

Kinderen van Arend Jager en Johanna Smaling:

1 Levenloze dochter, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 94) 23 december 1872.

2 Elisabeth Hermina Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 32) 7 april 1874, meid en dienstbode in Heteren (1890), overl. Heteren 14 november 1955, sterfhuis Achterstraat 45, tr. Heteren (akte 12) 23 mei 1907 Derk Gijsbertus van Dijken, geb. Andelst (gem. Valburg akte 20) 22 februari 1866, landarbeider, landbouwer (1937), overl. Heteren (akte 39) 6 november 1937, z.v. Johannes van Dijken, boerenknecht en Belia Hendriks.

3 Wouter Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 107) 26 december 1875, landbouwer in Heteren (1891, 1922), overl.Warnsveld 11 mei 1962, begr. kerkelijke begraafplaats Ned. Herv. Kerk Heteren, tr. Heteren (akte 1) 13 maart 1930 Jannetje Schouten, geb. Vierhouten (gem. Ermelo akte 18) 14 februari 1882, overl. Heteren (akte 12) 9 april 1936, d.v. Maas Schouten, landbouwer en Aaltje Schouten; geen nakomelingen. Jannetje Schouten is weduwe van Jan Hulleman.

4 Levenloze dochter, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 31) 28 juni 1878.

5 Nicolaas Jager, geb. Heteren 20 juni 1881, volgt Xe.

IXe. Gijsbert Jager, z.v. Dirk Jager (VIIIb) x Jacoba Geurdina van Doorn.

Geb. Kesteren (akte 34) 26 augustus 1831, lidmaat Ned. Herv. kerk in Kesteren (1853), karman (1850) en landman (1860) in Kesteren, tapper en winkelier (1861), winkelier (1862-1865), waagmeester (1868, 1898) en koopman (1870) in Tiel, woont in het waaggebouw, overl. Tiel (akte 70) 26 april 1915, tr. Ophemert (akte 8) 27 september 1860 Johanna de Bie, geb. Ophemert (akte 14) 14 mei 1836, overl. Tiel (akte 80) 3 juli 1913, d.v. Wouter de Bie, arbeider en Geertje van de Gijm.

Kinderen van Gijsbert Jager en Johanna de Bie:

1 Jacoba Geertruida Jager, geb. Tiel (akte 53) 28 februari 1861, geboortehuis huis nr. 53A in de voorstad, overl. Deil (akte 26) 27 juni 1881, tr. Tiel (akte 16) 29 april 1880 Gerrit Johannes van Arkel, geb. Maurik (akte 54) 6 juni 1857, bakker en broodbakker in Maurik (1880) en bakker in Deil (1881), overl. Deil (akte 5) 4 maart 1940, begr. algemene begraafplaats Deil, z.v. Johannes van Arkel, wagenmaker en Gerritje Heuff. Hun kind Johannes Jacobus van Arkel overlijdt Deil (akte 33) 12 juli 1881. Van Arkel hertrouwt Deil (akte 4) 8 maart 1883 Gijsbertje Dirkje van Meegdenburg, geb. Deil (akte 19) 9 april 1851, overl. Deil (akte 4) 11 februari 1934, begr. algemene begraafplaats Deil, d.v. Dirk van Meegdenburg, landman en Johanna Magdalena van Tintelen.

2 Geertruida Jacoba Jager, geb. Tiel (akte 49) 6 maart 1862, geboortehuis huis nr. 53A in de stadswaag, overl. Tiel 31 januari 1954, begr. begraafplaats Ter Navolging Tiel, tr. Tiel (akte 46) 9 oktober 1884 Hendricus Herminicus Johannes Verploegh, geb. Tuil (gem. Haaften akte 22) 5 april 1862, bakker in Tuil (1884), banketbakker in Tiel (1895), overl. Tiel (akte 73) 13 mei 1937, begr. begraafplaats Ter Navolging Tiel, z.v. Hendrik Verploegh, landbouwer en Everdina Wilhelmina van de Garde.

3 Dirk Jager, geb. Tiel 18 december 1863, volgt Xf.

4 Wouter Jager, geb. Tiel 22 oktober 1865, volgt Xg.

5 Johanna Jager, geb. Tiel (akte 192) 25 september 1867, geboortehuis huis nr. 53A in de voorstad, overl. Schoonhoven 29 april 1960, begr. algemene begraafplaats Schoonhoven, tr. Tiel (akte 1) 11 januari 1894 Gerrit Vermeij, geb. Schoonhoven (akte 129) 8 november 1870, spekslager, overl. Schoonhoven (akte 9) 10 februari 1934, begr. algemene begraafplaats Schoonhoven, z.v. Cornelis Vermeij, timmerman en houthandelaar en Trijntje Lommerde.

6 Gijsbert Jager, geb. Tiel 25 februari 1870, volgt Xh.

7 Maria Wilhelmina Jager, geb. Tiel (akte 156) 25 juli 1872, geboortehuis Ambtmanstraat, overl. Tiel (akte 177) 29 september 1872.

8 Nicolaas Jager, geb. Tiel 27 juli 1873, volgt Xi.

9 Maria Wilhelmina Jager, geb. Tiel (akte 196) 26 augustus 1875, geboortehuis Ambtmanstraat, overl. Gouda 13 december 1960, tr. Tiel (akte 41) 16 juni 1898 Willem van der Steen, geb. Zoeterwoude (akte 45) 16 mei 1872, spekslager in Rotterdam (1898) en Gouda (1937), overl. Gouda 21 juni 1961, z.v. Jacobus van der Steen, bloemist en Wilhelmina Dee.

10 Cornelis Johannes Jager, geb. Tiel (akte 55) 13 maart 1878, geboortehuis Ambtmanstraat, overl. Tiel (akte 97) 10 juli 1878.

11 Gerrit Johannes Jager, geb. Tiel 2 september 1880, geboortehuis Ambtmanstraat, volgt Xj.

IXf. Hendrik Jager, z.v. Evert Willem Jager (VIIIc) x Everdina Dorothea den Hartogh.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 14) 6 maart 1843, geboortehuis huis nr. 202, de verplichtingen voor de Nationale Militie worden vervuld door een plaatsvervanger, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1861), landbouwer in Opheusden (1869), lid kerkvoogdij (1876), overl. Kesteren (akte 13) 27 februari 1883, sterfhuis huis nr. 93, tr. Kesteren (akte 14) 7 december 1871 Gijsbertje van Riemsdijk, geb. Kesteren (akte 35) 28 mei 1845, geboortehuis huis nr. 36, handelares (1890) en houthandelares (1900) in Opheusden, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 13) 27 maart 1926, sterfhuis Rijnbandijk 128, begr. algemene begraafplaats Opheusden, d.v. Gerrit Jan van Riemsdijk, landbouwer en Elisabeth Vink.

Kinderen van Hendrik Jager en Gijsbertje van Riemsdijk:

1 Evert Willem Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 50) 10 september 1872, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden, grondeigenaar, eigenaar van een houtzaagmolen in Opheusden, houthandelaar (1923), sterfhuis Rijnbandijk 128, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 26) 4 juni 1937, begr. Algemene begraafplaats Opheusden, ongehuwd.

2 Elizabeth Adriana Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 49) 1 juni 1874, lidmaat Ned. Herv. kerk in Opheusden (1892), overl. Hilversum 21 september 1956, begr. Noorder begraafplaats Hilversum, ongehuwd.

3 Gerrit Jan Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 26) 17 april 1876, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 45) 17 december 1880.

4 Johan Pieter Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 20 augustus 1878, volgt Xk.

5 Gerrit Jan Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 24 november 1881), volgt Xm.

 

IXg. Jan den Hartog Jager, z.v. Evert Willem Jager (VIIIc) x Everdina Dorothea den Hartog.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 84) 29 november 1851, geboortehuis huis nr. 228, geen verplichting Nationale Militie wegens broederdienst (de plaatsvervanger is in dienst overleden!), wijziging van de achternaam van ‘Jager’ in ‘den Hartog Jager’, kandidaat notaris in Herveld (1878) en Nijmegen (1881, Spoorstraat 14), notaris in Herveld vanaf 1880, overl. Valburg (akte 18) 15 februari 1929, begr. kerkelijke begraafplaats Schoolstraat Herveld, tr. Valburg (akte 30) 13 augustus 1878 Helena Dania van Olst, geb. Herveld (gem. Valburg akte 88) 26 september 1851, overl. Valburg (akte 36) 2 juli 1930, begr. kerkelijke begraafplaats Schoolstraat Herveld, d.v. Daniel Hendrik van Olst, landbouwer in Herveld en Helena Judith Janssen.

Kinderen van Jan den Hartog Jager en Helena Dania van Olst:

1 Helena Dania den Hartog Jager, geb. Herveld (gem. Valburg akte 77) 7 juli 1879, geboortehuis huis nr. 20 in Herveld, overl. Bussum (akte 322) 10 november 1943, sterfhuis Iepenlaan 30, tr. Valburg (akte 49) 17 november 1908 Heinrich Diedrich Friedrich Meiners, geb. Amsterdam (akte 6343) 8 juli 1881, geboortehuis P.C. Hooftstraat 153, journalist, overl. Naarden (akte 65) 2 juni 1956, z.v.Wilhelmus Johannes Frans Meiners, predikant enWilhelmina Johanna Dibbets.

2 Evert Willem den Hartog Jager, geb. Andelst 7 augustus 1880, volg Xn.

3 Everdina Dorathea den Hartog Jager, geb. Nijmegen (akte 556) 16 augustus 1881, onderwijzeres Franse taal in Arnhem, overl. Baarn (akte 25) 12 februari 1908, ongehuwd.

4 Danielle Jeanne den Hartog Jager, geb. Nijmegen (akte 198) 8 maart 1883, overl. Arnhem 5 februari 1975, tr. Valburg (akte 27) 22 juli 1919 Daniel Adrianus Carel Costerman Boodt, geb. Elst (akte 93) 11 augustus 1869, notaris in Andelst en Herveld, overl. Arnhem (akte 455) 21 mei 1931, z.v. Gerrit Cornelis Costerman Boodt, geneeskundige in Lent en Suzanne Anthonia Costerman.

5 Hendrika Eliza den Hartog Jager, geb. Nijmegen (akte 292) 13 april 1884, overl. Amsterdam 4 februari 1971, tr. (1) Valburg (akte 32) 22 juli 1908 mr. Derk Hartgerink, geb. Amsterdam (akte 1695) 20 februari 1880, geboortehuis P.C. Hooftstraat 156, president van de landraad in Poerworedjo, overl. Poerworedjo (Ned. Indië) 16 juli 1913, z.v. Johannes Hendrikus Hartgerink, aannemer in Amsterdam en Henriette Louise Leonore van Meegen, tr. (2) Bangil (Ned. Indië) 14 mei 1914 Jan Hendrik Lichtenbelt, geb. Padang (Sumatra, Ned. Indië) 13 mei 1886, arts, dermatoloo g, overl. Glendale (USA) 20 juni 1963, z.v. Jan Hendrik Lichtenbelt, kandidaat notaris, vice-president van de rechtbank van Soerabaja, notaris in Koedoes, eigenaar van de buitenplaats Cromwijck aan de Vecht tussen Maarssen en Breukelen en Catharina van der Voet. 

6 Jan den Hartog Jager, geb. Nijmegen (akte 4) 1 januari 1889, overl. Herveld (gem. Valburg akte 59) 1 september 1902.

7 Maria Jacomina Johanna den Hartog Jager, geb. Herveld (gem. Valburg akte 42) 17 maart 1890, overl. Graz (Oostenrijk) 9 april 1974, tr. Valburg (akte 27) 14 augustus 1918 dr. Konrad Manuel Friedländer, geb. Kentschkau (D) 18 november 1881, chemisch doctor, landeconoom in Kentschkau (D, thans Polen), overl. Graz (Oostenrijk) vóór 1974, moest tijdens de 1ste en 2de wereldoorlog vluchten door zijn half-joodse afkomst, z.v. dr. Siegmund Friedländer, landeigenaar in Kentschkau (kreis Breslau, D) en Regina Soloschin.

8 Daniel Jan den Hartog Jager, geb. Herveld 12 maart 1896, volgt Xp

IXh. Hendrik Adriaan Jager, z.v. Klaas Jager (VIIId) en Maria Willemina Sipman.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 49) 3 november 1848, geboortehuis huis nr. 201, lidmaat Ned. Herv. Kerk in Opheusden (1869), landbouwer (1890), overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 13) 14 maart 1899, sterfhuis Rijnbandijk 138, tr. Kesteren (akte 17) 22 augustus 1895 Catharina Wilhelmina Deijs, geb. Wageningen (akte 170) 22 oktober 1863, grondeigenares in Opheusden, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 43) 21 november 1930, sterfhuis huis nr. 148, d.v. Hendrik Deijs, kastelein in Wageningen, later landbouwer in Opheusden en Geertruida Brienissen.

Kind van Hendrik Adriaan Jager en Catharina Wilhelmina Deijs:

1 Klaas Jager, geb. Opheusden 28 januari 1896, volgt Xq.

IXi. Gerrit Jager, z.v Arien Jager (VIIIf) x Margaretha Barendina van Doorn.

Geb. Lienden (akte 19) 15 augustus 1849, Ned. Herv., geen militaire verplichtingen wegens broederdienst, arbeider (1870), klompenmakersknecht (1872), klompenmaker (1877-1917), winkelier (1903) en houthandelaar (1903) in Utrecht, overl. Utrecht (akte 577) 29 maart 1917, sterfhuis Jutphaasscheweg 137 bis, tr. (1) Lienden (akte 4) 16 februari 1872 Anna Hendrika Halm, geb. Lienden (akte 86) 9 september 1854, geboortehuis huis nr. 42, overl. Lienden (akte 69) 17 november 1879, d.v. Johan Frederik Halm, klompenmaker in Lienden enWillemina Gerdina van de Bijl; tr. (2) Utrecht (akte 368) 24 augustus 1881 Johanna Verhaar, geb. Schalkwijk (akte 5) 28 februari 1840, overl. Utrecht (akte 449) 24 maart 1910, sterfhuis Pelmolenweg 15, d.v. Adriana Verhaar; Johanna Verhaar is eerder weduwe van Johannes Horst, pakhuismeester in Utrecht.

Kinderen van Gerrit Jager en Anna Hendrika Halm:

1 Margaretha Bernardina Jager, geb. Lienden (akte 61) 24 juli 1872, geboortehuis huis nr. 58, dienstbode in Utrecht (1893), overl. Lunteren (gem. Ede akte 80) 24 maart 1938, begr. gemeentelijke begraafplaats Lunteren, tr. (1) Utrecht (akte 572) 8 november 1893 Carl Christian Rudolf Wilhelm Friedrich Temme, geb. Rheine (Westfalen, D) 28 november 1867, fabrieksbaas (1893) in Utrecht (1893), bureauchef bij de Duitse Rijksspoorwegen in Dahlhausen, verongelukt, overl. Eppendorf (bij Wattenscheid, D) 19 oktober 1908, z.v. Johann FriedrichWilhem Temme en Mathilda Brose; tr. (2) Utrecht (akte 419) 15 juni 1911 Maarten Middag, geb. Baarn (akte 49) 18 juli 1865, hoofdagent van politie (1911) en brigadier gemeentepolitie in Utrecht, overl. Lunteren (gem. Ede akte 122) 13 mei 1936, z.v. Leendert Middag, brievenbode in Baarn en Martijntje Verveer. Maarten was eerder weduwnaar van Gijsberta Sophia Cornelia Tieland, overl. Utrecht 6 februari 1910.

2 Willemina Gerdina Jager, geb. Lienden (akte 10) 23 januari 1875, geboortehuis huis nr. 60, overl. De Bilt 16 mei 1959, tr. De Bilt (akte 18) 28 juli 1899 Henderik Braam, geb. Smilde (akte 41) 8 maart 1873, brievenbesteller, overl. De Bilt 29 maart 1948, z.v.Wiebe Braam, timmerman in Smilde en Henderika Hulzebosch.

3 Alida Jager, geb. Lienden (akte 130) 10 november 1877, overl. Utrecht (akte 139) 20 januari 1939, begr. nieuwe begraafplaats Zeist, tr. Utrecht (akte 606) 17 september 1903 Anthonie Willem Constantijn Gerard Kamerling, geb. Suikerfabriek Klaling bij Pattie (res. Japara, Java, Ned. Indië) 9 november 1869, arts, geneesheer in Herwijnen (1903), officier van gezondheid 1ste klas Kon. Marine, geneesheer in Utrecht, geneesheer-directeur gewestelijk Ziekenhuis in Banjoemans (Java, 1926), overl. Utrecht 8 november 1947, begr. nieuwe begraafplaats Zeist, z.v. AnthonieWilhelm Constantinus Gerardus Kamerling, werktuigkundige en Sophia Geertruida Reinera Delruël.

IXj. Derk Jan Jager (ook Dirk Jan Jager), z.v. Arien Jager (VIIIf) x Margaretha Barendina van Doorn Geb. Lienden (akte 91) 7 september 1855, geboortehuis huis nr. 8, Ned. Herv., vrijgesteld voor de Nationale Militie wegens lichaamsgebreken, bakkersknecht in Lienden (1875) en Tiel (1877), meesterknecht (1894) en arbeider (1898) in Utrecht, firmant in de Utrechtsche Stoom-Mosterdfabiek ‘de Onderneming’ en voert o.m. het handelsmerk ‘t Jagertje (1904-1912), werkman (1921), overl. Utrecht (akte 1385) 29 september 1925, sterfhuis Berkelstraat, tr. Utrecht (akte 519) 17 oktober 1894 Jansje Duisters, geb. Utrecht (akte 254) 8 februari 1866, geboortehuis wijk C huis nr. 949 in het Zuilensteegje, naaister, overl. Utrecht (akte 650) 11 april 1935, d.v.Wilhelmus Duisters, metselaar in Utrecht en Clasina Beijart, werkster.

Kinderen van Dirk Jan Jager en Jansje Duisters:

1 Dirk Jan Jager, geb. Utrecht (akte 1922) 6 augustus 1895, geboortehuis Kerkpad 51, spoorwegambtenaar, overl. Utrecht 10 augustus 1983, tr. Utrecht (akte 1006) 22 september 1921 Catharina Jeannette Wilhelmina Wustenberg (ook Wüstenberg), geb. Utrecht (akte 517) 27 februari 1886, geboortehuis Lange Smeestraat, spoorwegambtenaar, overl. Utrecht 23 juni 1966, d.v. August Ruttger Marie Wustenberg, spoorwegambtenaar en Pieternella Francisca van Dijck; geen nakomelingen.

2 Wilhelmus Jager, geb. Utrecht (akte 1255) 13 mei 1898, geboortehuis Kerkpad 51, spoorwegambtenaar, sterfhuis Berkelstraat nog inwonend bij moeder, overl. Utrecht (akte 832) 29 april 1929, ongehuwd.

3 Johannes Neldus Jager, geb. Utrecht 1 november 1903, volgt Xr.

IXk. Willem Jager, z.v. Arien Jager (VIIIf) x Margaretha Barendina van Doorn.

Geb. Lienden (akte 16) 13 februari 1858, geboortehuis huis nr. 46, matroos 3de klas aan boord van Zr. Ms. fregat Evertsen der Kon. Marine (lichting 1878), molenaarsknecht (1878) en molenaar (1880) in Lienden, molenaar op de Meiboom aan het Paardenveld in Utrecht (1884), overl. Utrecht (akte 1400) 19 september 1931, sterfhuis Onderwijkerveldstraat, tr. (1) Houten (akte 4) 23 april 1880 Maria Catharina Takke, geb. Houten (akte 13) 2 april 1859, overl. Utrecht (akte 1046) 20 juni 1891, sterfhuis Houtstraat, d.v. Cornelis Takke, kleermaker in Houten en Maria Catharina de Bont; tr. (2) Utrecht (akte 68) 8 februari 1906 Anna Catharina Vos, geb. Utrecht (akte 443) 2 maart 1870, geboortehuis Knipsteeg, overl. Utrecht (akte 1837) 1 september 1943, d.v. Nicolaas Vos, timmerman

Kinderen van Willem Jager en Maria Catharina Takke:

1 Margaretha Maria Jager, geb. Utrecht (akte 9) 4 januari 1881, geboortehuis Catharijnekade, tweeling met nr. IXk,2, overl. Utrecht 31 december 1962, tr. Utrecht (akte 543) 30 augustus 1906 Johan Leendert Elsinger, geb. Vreeswijk (akte 50) 27 november 1881, beambte Ned. Spoorwegen (1906), overl. Maartensdijk 8 februari 1955, z.v. Frederik Willem Elsinger, brievengaarder in Vreeswijk en Henriette Snoek.

2 Levenloze dochter, overl. Utrecht (akte 23) 4 januari 1881, tweeling met IXk,1, sterfhuis Nieuwe Kade.

3 Cornelis Jager, geb. Utrecht 1 maart 1882, volgt Xs.

4 Arie Jager, geb. Utrecht (akte 2022) 17 september 1883, geboortehuis Amsterdamschen straatweg 145, overl. Utrecht (akte 171) 26 januari 1884, sterfhuis gelijk aan geboortehuis.

5 Johanna Margaretha Jager, geb. Utrecht (akte 560) 6 maart 1885, geboortehuis Amsterdamschen straatweg 145, overl. Schagen 12 september 1972, tr. Utrecht (akte 832) 4 september 1919 Gerrit Schipper, geb. Naarden (akte 25) 1 maart 1899, assistent accountant (1919), procuratiehouder ABN Bank, overl. Alkmaar 24 december 1985, z.v. Hendrik Schipper en Johanna Rebel.

6 Arie Jager, geb. Utrecht (akte 2066) 4 september 1886, geboortehuis Vlijtstraat 7, schrijver bij een spoorwegmaatschappij (1914), KNIL, luchtmacht, administrateur SMN Amsterdam, overl. Amsterdam 11 maart 1976, tr. Amsterdam (akte 416) 3 juni 1914 Maria Johanna Baghuis, geb. Eindhoven (akte 147) 15 oktober 1884, overl. Amsterdam 1 november 1957, d.v. Petrus Hubertus Ludovicus Baghuis, machinist en Ardina van Geloven; geen nakomelingen.

7 Willem Jager, geb. Utrecht (akte 1767) 21 juli 1889, geboortehuis Houtstraat 22, overl. Utrecht (akte 638) 14 april 1907, sterfhuis Catharijnekade, ongehuwd.

Kinderen van Willem Jager en Anna Catharina Vos:

8 Christina Johanna Jager, geb. Utrecht 17 november 1906, tr. Utrecht (akte 359) 10 mei 1928 Johan Franciscus Alphonsus Baijer, geb. Utrecht (akte150) 10 november 1901, lijstenmaker, winkelier in lijsten, kunsthandel, overl. Utrecht 26 juni 1981, z.v. Johan Baijer en Gerarda Maria Antonia Zitwing.

9 Wilhelmina Anna Jager, geb. Utrecht 9 mei 1910, winkeljuffrouw later hulp in de huishouding, overl. ’s Hertogenbosch 30 juli 1987, tr. Utrecht (echtscheiding ingeschreven Utrecht 31 mei 1951) 6 februari 1946 Johannes Weldam, geb. Utrecht 12 mei 1908, overl. Utrecht, z.v. Willem Weldam en Anna Catharina Vos; tr. (2) Utrecht 7 juni 1955 (echtscheiding ingeschreven Utrecht 31 maart 1961) Johannes Weldam als hiervoor.

10 Willem Jager, geb. Utrecht 4 augustus 1914, volgt Xt.

(IXl. nummer is niet uitgegeven)

IXm. Arend Jager, z.v. Arend Jager (VIIIg) x Geertrui Jordaan.

Geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 63) 14 september 1851, geboortehuis huis nr. 196, arbeider in Kesteren (1875), tabaksplanter (1880), dienstknecht (1882) en boomkweker (1893) in Opheusden, overl. Opheusden (gem. Kesteren akte 33) 21 oktober 1925, sterfhuis huis nr. 54, tr. Kesteren (akte 18) 6 oktober 1893 Johanna Verwoert (Verwoerd), geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 70) 1 oktober 1864, geboortehuis huis nr. 134, overl. Kesteren (akte 38) 1 juli 1946, d.v. Cornelis Verwoert, boomkweker in Opheusden en Klasina van de Kolk.

Kinderen van Arend Jager en Johanna Verwoert:

1 Arend Jager, geb. Opheusden 8 maart 1894, volgt Xu.

2 Cornelis Jager, geb. Opheusden 15 september 1897, volgt Xv.

3 Gerard Jager, geb. Opheusden 29 januari 1900, volgt Xw.

4 Klasina Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 14) 16 september 1901, geboortehuis huis nr. 113, overl. Opheusden (gem. Kesteren) 8 januari 1973, sterfhuis Tielsestraat, begr. algemene begraafplaats Dalwagenseweg Opheusden, tr. Kesteren 22 mei 1936 Ruth Arends, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 7 oktober 1896, chauffeur (1936), overl. Opheusden (gem. Kesteren) 22 oktober 1977, begr. Algemene begraafplaats Dalwagenseweg Opheusden, z.v. Arien Arends, boomkweker in Opheusden en Teuntje Verwoert.

5 Geertrui Jager, geb. Opheusden (gem. Kesteren) 21 maart 1903, overl. Kesteren 17 september 2001, begr. algemene begraafplaats Kesteren, tr. Kesteren 22 mei 1936 Gerard Deijs, geb.Wageningen 18 februari 1899, expediteur in Kesteren (1936), overl. Kesteren 31 augustus 1994, begr. algemene begraafplaats Kesteren, z.v. Hendrik Deijs, landbouwer inWageningen enWendelina Smaling.

6 Johanna Jager, geb. Opgeusden (gem. Kesteren) 1 april 1905, overl. Tiel 2 februari 1957, tr. Kesteren 17 juli 1946 Dirk Hendrikus Jansen, geb. Culemborg 30 juli 1903, slager in Tiel (1946), bloemenkoopman (1946), los arbeider conservenfabriek, overl. Culemborg 4 september 1975, sterfhuis Zuiderwal 4, z.v. Hendrikus Jansen en Maria van Blitterswijk.

 

IXn. Jacob Jan Jager, z.v. Jan Jager (VIIIh) x Gijsbertje van IJzendoorn.

Geb. Lienden (akte 52) 1 augustus 1838, Ned. Herv., militair 1ste regiment infanterie (1862), arbeider (1862), dienstknecht (1873), koetsier (1878), voerman (1880, 83), karman (1887) en landbouwer (1892) in Lienden, overl. Lienden (akte 20) 26 april 1928, begr. oude algemene begraafplaats Lienden, tr. (1) Lienden (akte 5) 28 februari 1862 Janna Hendrika van Binsbergen, geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 61) 18 november 1840, Ned. Herv., overl. Lienden (akte 53) 13 juli 1964, d.v. Hendrik van Binsbergen, arbeider en boomkweker in Opheusden en Berndina van de Bijl, ongeletterd, werkster; tr. (2) na verleende dispensatie Lienden (akte 12) 2 juni 1865 Willemina Hendrika van Binsbergen (ookWilhelmina), geb. Opheusden (gem. Kesteren akte 21) 1 april 1843, Ned. Herv., overl. Lienden (akte 14) 9 maart 1921, begr. oude algemene begraafplaats Lienden (met foutief jaartal op de grafsteen), ouders als vorige.

Kinderen van Jacob Jan Jager en Janna Hendrika van Binsbergen:

1 Jan Jager, geb. Lienden 13 januari 1863, volgt Xx

2 Hendrika Gijsberta Jager, geb. Lienden (akte 9) 29 januari 1864, geboortehuis wijk M huis nr. 6, dienstbode in Vught (1892), overl. Vught (akte 41) 31 maart 1899, tr. Vught (akte 32) 16 november 1892 Albertus Wittenberg, geb. Arnhem (akte 895) 17 november 1863, zinkwerker (1892, 97), loodgieter (1892) en koperslager (1893) in Vught, overl. Vught 24 april 1944, z.v. Albert JanWittenberg, landbouwer in Arnhem en Petronella Jonker. Albertus Wittenberg was eerder weduwnaar van Evertje Seegers (tr. Arnhem 13 mei 1885) en hertrouwt Vught 9 februari 1900 Grietje Klok. (Vader Jacob Jan Jager moet, nadat Janna Hendrika van Binsbergen plotseling overleed in juli 1864, op zoek naar een zogende min voor Hendrika Gijsberta Jager. Geen van Jacob’s zusters komen hiervoor in aanmerking.)

Kinderen van Jacob Jan Jager enWillemina Hendrika van Binsbergen:

3 Gijsbert Jager, geb. Lienden 6 juli 1865, volgt Xy.

4 Martinus Jager, geb. Lienden (akte 72) 4 juli 1867, geboortehuis wijk M huis nr. 6, overl. Lienden (akte 53) 10 juli 1867.

5 Martinus Jager, geb. Lienden 26 oktober 1870, volgt Xz.

6 Jacob Jan Jager, geb. Lienden 11 februari 1873, volgt Xza.

7 Willem Jager, geb. Lienden 8 september 1875, volgt Xzb.

8 Gerrit Jan Jager, geb. Lienden (akte 55) 3 mei 1878, spoorwegarbeider in Kesteren (1905), overl. Elst 10 mei 1956, tr. Lienden (akte 5) 19 maart 1905 Helena Hermina Heusinkveld, geb. Lienden (akte 62) 31 mei 1882, overl. Elst 10 mei 1956, d.v. Johannes Heusinkveld, kleermaker in Lienden, ongeletterd en Helena Tap; geen nakomelingen. Gerrit Jan Jager is wel meerderjarig maar heeft tot zijn 30ste toestemming van zijn ouders nodig om te mogen trouwen. Vader Jacob Jan Jager weigert die toestemming. Vader en zoon worden 20 november 1904 opgeroepen bij de kantonrechter zodat deze de bezwaren kan bespreken. De vader blijft bij zijn weigering; de zoon blijft bij zijn voornemen. Argumenten worden niet genoemd. Het verslag van de kantonrechter vindt men in de huwelijkse bijlagen. Het huwelijk vindt plaats in maart 1905. Vader Jacob Jan Jager is aanwezig bij de huwelijksvoltrekking en geeft alsnog zijn mondelinge fiat. Hieruit blijkt dat de vader op zijn weigering is teruggekomen. Misschien heeft het gesprek met de kantonrechter geholpen.

9 Janna Willemina Jager, geb. Lienden (akte 11) 15 januari 1880, dienstbode in Nijmegen (1899), juffrouw voor gezelschap (1928), overl. Buren 13 mei 1961, ongehuwd.

10 Margaretha Hendrika Jager, geb. Lienden (akte 6) 21 januari 1883, overl. Lienden (akte 9) 4 februari 1883.

11 Cornelis Jager, geb. Lienden 2 februari 1884, volgt Xzc.

12 Cornelis Aart Jager, geb. Lienden 21 augustus 1887, volgt Xzd.