Wapens vermeld in bovengenoemde kwartieren:

 

Boecop     boecop Eijnouts       eynouts
Blois van Treslong    bloisvantreslong Eck v\an Panthaleon    eckvanpanthaleon
Brederode brederode Goltsteijn goltstein
Lauwick lauwick Goor goor
Renesse renesse Gellicum gellicum
Braeckel brakell Lalaing lalaing
Asperen asperen Leefdael leefdael
Borssele borssele Lockhorst lockhorst
Brandenberg brandenburg Lijster lijster
Buren buren Magnus magnus
Bruijn bruijn Nyot nyot
Dachverlies dachverlies Vonck van Lienden vonk
Diest diest