Allerlei Losse aantekeningen

 

1511 Rutger Vonck en Dirk van Groijtvelt, Tinsgenoten te Lienden . St. Paulus L.R.

1312 Rudolphus Dictus Voncke resignavit domuni et aream in kersseke hixta Rhenum in assumption b. Maria vug. 1312 S.Paulus L.R. (credo dat het is anno 1320)

1402 Willem Vonck van Tijll, geeft over aan Willem van Suemen 2 morgen land S. Paulus L.R.

1453 Rutger Vonck en joffr. Heijlwich zijn wijf, draagt op het goed zijne voorvaderen ibid en ook de Huisen

Huibert Vonck hun zoon beleend … Hij transp. Aan Jon. Gerard van Culenborch 20 april 1474 ibid

 

N.B. Lijst van thinsen van Rutger Vonck doen Regist. A fol. 34v

1381 Rutger Vonck vermeld in extract uit oude tienboecen ibid

1460 Jan Vonck Hillenszoon transp den Moutkamp onder Aelst aan Gerrit van Aelst

 

St. Thomasavond 

1479 Ludolph Vonck en willem zijn echte wijf met een tiend beleend St. Paulus L.R. 

 

S.Pauli convent.

1479 Hendrik Vonck Tinsgenoot van S. Paulus

1492 Hendrik Vonck bekomt uitstelling van belening wegens versterf eens hofstad te Lienden, voor Rutger Vonck zijn Neef St Paulus L.R.

1492 Rutger Vonck als utz.

1506 Rutger Vonck Tinsgenoot van St. Paulus St. Paulus L.R.

18 januari 1517 Rutger Vonck draagt zijne goederen ter Leen op ibid

1518 Hille Vonck Tinsgenoot van St. Paulus ibid

1518 Pelgrom Vonck Tinsgenoot van St. Paulus ibid

Credo circa 1521 Rutger Vonck, heeft zijn hofstad getransp. aan Lodewijk van Brakell

3 Sept 1508 Hille Vonck , Pilgrom Vonck; Tinsgenoten van St. Paulus

5 februari 1644 Jo. Adam Vonck van Lienden en Jan Vonck van Lienden

 

gemeld in aan acte van de Regter der Marsche

Rutger Vonck na dode Anrt Borre van Arnst beleend met Haeck 1515

Hij is dood en Willem van Hoemen… en Hendrik Vonck zijn zijne erven 1518 G.L.R.

Hendrik Vonck verdraagd zij met Willem van Hoemen over de Haeck bij Rhenen, ieder voor de helft 1518 G.L.R  ux Hillegond 1518

Dirk Vonck bij transport van zijn vaders (zie boven) beleend met de ½ Haeck 1534 G.L.R. verkoopd dat 1544. ib. koopd het geheel 1564 cedeert de helft aan Dirk van Reenen volgens S…. 1589

Johan Vonck (zoon van Dirck zie boven) beleend net de halve Haeck 1598

Dirk Vonck van Lienden (zoon van Johan  zie boven) beleend met de halve Haeck 1642

Johan Vonck van Lienden (zoon van Dirck zie boven) beleend met de halve Haeck 1653, hij is dood en ’t word publiek verkocht 1699

Jan Vonck Burgemeester te Reenen  

Hillebrand Vonck van Lijnden leengetuige van Leede 1648

Willem Vonck hulder van de weduwe van Huijs ter Have 1479 G.L.R

Arnt Vonck koopd Niteskamphof 1571 G.L.R.

Rutger Vonck van Ewick keurmeester op veluwe 1438 Hoffalt Rozendaal: 288

Hij neemt gedurende 12 jaaren den hof te oen in pagt van ’t kapp. Van St. Marie

Nr. 53 S. Marie off. Vol 182

 

Rutger Vonck   knapen: 

 Rutger Vonck 1357

Johan Vonck 1357

Roelof Vonck 1357

Hendrick Vonck 1357

Willem Vonck 1357

Verklaren dat zij wegens den koop van Tollenburg geenen pretensien op den Bisschop van Utrecht hebben. En H. Dirk Hn van Lienden zeegeld met hien 1357 Dom Capp. 108

 

Claes Vonck zeegeld met Jan Heer van Ijsselstein 1364. Oud Munst. K. 46

Claes Vonck transporteerd goed te Wijck aan Steven van Boeckhout 1414 Domcapp L . R.

Gijsbrecht Vonck en zijn broeder Claes (zoon van Claes zie boven)borgen voor den Heer van Egmont 1363 S. Marie Asch item 1375 ibid

Claes Vonck met zijn broeder 1363, 1375 als boven

 

Rutger Vonck ( A)

Zoon:

Rutger Vonck ux  Mente van Meteren

Zoon:

Rutger Vonck (B) is dood 1551 ux Goossen van Wenssen , zij met hare kinder gelost aaan Tienden te Hardenwijck 1551 Rekenk.

Kinderen:

Rutger Vonck 1551

Henrick Vonck 1551

Margriet Vonck M. Gerrit Heuckels, Schout van Doornspijk, zij is wed. 1551

Rutger Vonck  ( A) als erve van zijn neef Jan Vonck beleend met de Berichenhof te Lienden 1481 G.L.R. is dood 1527 ux Mente van Meteren; zij wed. getogt door haer zoon Rutger 1527 G.L.R.

Johan Vonck, heefd de Berichenhof te Lienden, hij obiit 1481 en zijn neef Rutger (zie boven) Vonck is zijn erfgenaam. G.L.R.

Rutger Vonck (B) togt zijne moeder 1527 G.L.R., Verkoopd den hof 15… ibid hij is dood 1551 Rekenkamer uxGoossen van Wenssen, zij weduwe met hare kinderen gelost van Tienden te Harderwijck 1551 Rekenk.

Hendrick Vonck momber van zijn kleinzoon Sander Vonck 1521 G.L.R.

Willem Vonck, (zoon van boven) bij transport van Hendrik Borre beleend met Tienden te Wageningen 1519 G.L.R. ; Hij is dood 1521 jbid

Sander Vonck    (zoon van boven) onmondig beleend met de Tienden te Wageningen, en zijn grootvader Hendrik is Hulder 1521 G.L.R.; Hij verkoopd die 1541 ibid