Genealogie nr. 4

 

Blad 4.1

 

Vonk van Lienden

Volgens de genealogie mij gegeven door de Heer van Rappardt

 

1e kolom

Dirk van Lienden; separeerde zich van het Huis Aspremont-Lienden, en nam den naam aan van Vonck van Lienden, hebbende zijne afstammelingen den naam behouden   ux   Catharina Vonck, Alef en Ida van Neverdensdr.

 

2e kolom

Rutger Vonck van Lienden, in Geldersche Ridderschap 1377   ux   Adelheid na Neverdt

 

3e kolom

Hillebrand Vonck van Lienden. Met zijne vrouw Margriet van Doijeweerdt verkopen alle hare erfenissen die zij te verwagten hebben van Beelant van Doijeweert en vrederin Ehelieden haar vader en moeder 1457   ux   Margriet van Doijeweert Beelant en Vrederinnedr. 1457

 

4e kolom

1

Hillebrand Vonck van Lienden. ux  Margriet van Doijeweert

2.a

Adriaan Vonck van Lienden  ux   Margriet van Eck van Panthaleon, Johan en Margriet Bilersdr.

2.b

Jo. Dirk Vonck van Lienden nat. 1496 credo ob: 1496   ux   ….. van Lochorst Adam en ….dr.

 

Blad 4.2

1e kolom

2.a

Adriaan Vonck van Lienden  ux   Margriet van Eck van Panthaleon, Johan en Margriet Bilersdr.

3.a

Johan Vonck van Lienden nat:1528 ux   Anna Bruijn Gijsbert en Margriet van Cuijnredr.

2.b

Jo. Dirk Vonck van Lienden nat. 1496 credo ob: 1496   ux   ….. van Lochorst Adam en ….dr.

3.b

Dirk Vonck van Lienden nat:1536   ux  Anna van Brakell Staes en Margriet van Boecop van Hasselocdr.

3.c

Jon. Adam Vonck van Lienden nat:1529  ux   Adelheid Ruijsch

3.d

Dirk Vonck van Lienden Monster commissaris  ux   Adriana van Brederode Reenolt Lancelot en Maria van der Duijndr.

2e kolom

3.a

Johan Vonck van Lienden nat:1528   ux   Anna Bruijn,    Gijsbert  en Margriet van Cuijnredr.

4.a

Adriaen Vonck van Lienden   ux  Geertruid Vonck van Lienden Johan en Nicolae Lijstersdr.

4.b

Maria Vonck van Lienden nat:: 1568 M. Jr. Dirk Vonck van Liende

4.c

Johan Vonck van Lienden J.U.D. en Borgemeester, Schepen een Raad te Rhenen  ux   Nicolae Lijster Gerrit en Margreet Freijs van Cuinredr. Nat: viii kal apriles 1565Ob: Priedia Kal Apr: of 31 mei 1655 no. 3

3.b

Dirk Vonck van Lienden nat:1536   ux  Anna van Brakell Staes en Margriet van Boecop van Hasselocdr.

4.d

 Dirk Vonck van Lienden nat:1567  ux  ….. Sael Uitteneng,….. en ….. van Isendoorndr.

4.e

Johan Hildebrand Vonck van Lienden ob:12 nov.1692

4.f

Jon. Dirk Vonck van Lienden nat 1568 monster commissaris ob: 10 januari 1625 no:3   ux   Maria Vonck van Lienden Johan en Anna Bruijndr.

3.c

Jon. Adam Vonck van Lienden nat:1529  ux   Adelheid Ruijsch

4.g

Jon. Dirk Vonk van Lienden nat: 1569   ux   ….. van Isendoorn, Alardt en Clara van Welijdr.

3.d

Dirk Vonck van Lienden Monster commissaris  ux   Adriana van Brederode Reenolt Lancelot en Maria van der Duijndr.

4.h

Dirk Rutger Vonck van Lienden van Beest   ux   ……. Van Welij

3e kolom

4.a

Adriaen Vonck van Lienden   ux  Geertruid Vonck van Lienden Johan en Nicolae Lijstersdr.

5.a

Johan Vonck van Lienden ux Wilhelmina de Haes, Gerrit en Jacoba van den Steendr. Ob: 18 april 1698 n:6.

5.b

Jr. Dirck Vonck van Lienden J.U.D. Borgemeester Schepen en Raad te Rhenen nat: 1596   ux   Margreet van Beeck nat: april 1603 ob: 9 nov: 1678

4.c

Johan Vonck van Lienden J.U.D. en Borgemeester, Schepen een Raad te Rhenen  ux   Nicolae Lijster Gerrit en Margreet Freijs van Cuinredr. Nat: viii kal apriles 1565Ob: Priedia Kal Apr: of 31 mei 1655 no. 3

5.c

Geertruid Vonck van Lienden  M. Adriaen Vonck van Lienden.

5.d

Dirk Vonck van Lienden   ux   Sybilla Vonck van Lienden …… en Nicolae Sael Uittenengdr.

4.d

  Dirk Vonck van Lienden nat:1567  ux  ….. Sael Uitteneng,….. en ….. van Isendoorndr.

5.e

Sybella Vonck van Lienden nat: 1599 M. Dirk Vonck van Lienden utsupra

4.f

Jon. Dirk Vonck van Lienden nat 1568 monster commissaris ob: 10 januari 1625 no:3   ux   Maria Vonck van Lienden Johan en Anna Bruijndr.

5.f

Jon. Dirk Vonck van Lienden credo n:4 ux Angela van Rhenen Lubbert en Johanna van der Lauwickdr.

5.g

Adam Vonck van Lienden, Scholtus van Lienden, Lede en Oudeweert ob: 12 maart 1625

5.h

Anna Vonck van Lienden nat: 1597 M. Wolpherd van Brederode gut. Cloeting

4.g

Jon. Dirk Vonk van Lienden nat: 1569   ux   ….. van Isendoorn, Alardt en Clara van Welijdr.

5.i

Dirk Vonck van Lienden nat: 1599   ux   ……Zael, Hendrik en …. Van Brakeldr.

4.h

Dirk Rutger Vonck van Lienden van Beest   ux   ……. Van Welij

5.k

Johan Vonck van Lienden van Beest   ux   …. Van Valck nates Amerongen

 

Blad 4.3

1e kolom

5.a

Johan Vonck van Lienden ux Wilhelmina de Haes, Gerrit en Jacoba van den Steendr. Ob: 18 april 1698 n:6.

6.a

Wilhelmina Vonck van Lienden  ob: 16 april 1714

6.b

Magdalena Vonck van Lienden  ob: 16 april 1715

6.c

Jacob Vonck van Lienden ob: 15 aug 1720 no. 5

6.d

Anna Vonck van Lienden M. Jr. Hendrik Vonck van Lienden

5.b

Jr. Dirck Vonck van Lienden J.U.D. Borgemeester Schepen en Raad te Rhene n nat: 1596   ux   Margreet van Beeck nat: april 1603 ob: 9 nov: 1678

6.e

 Johan Vonck van Lienden Nat:1625 J.U.D. Raed en oud Burgemeester te Rhenen  Ob: 24 april 1604 No. 22   ux   Magdalena van Rijswijck ob: 3 juni 1679 no. 23

6.f

Sijbilla Vonck van Lienden  nat:1626 M Wilhelm van Brienen ob: 1705 kinderloos

6.g

Maria Vonck van Lienden no.9 nat: 1627 M. 15 mei 1657 Anthon Terschmitten Keur Brandenburgsche Raad en Rigter der Stad en Ambt Buderech nat: 1630 en ob: 1665

6.h

Frederika Vonck van Lienden Nat: 1628 M. Gerrit Klerck Burgemeester te Rhenen

6.i

Jo. Johan Vonck van Lienden Nat:1630 ob: 11 oct:1699 Capitein in ’t Reg: van Coehoorn ux ………..

5.d

Dirk Vonck van Lienden   ux   Sybilla Vonck van Lienden …… en Nicolae Sael Uittenengdr.

6.k

Johan Vonck van Lienden Nat:1630 Captijn  Ob: 10 mei 1699 No. 12

5.f

Jon. Dirk Vonck van Lienden credo n:4 ux Angela van Rhenen Lubbert en Johanna van der Lauwickdr.

6.l

Anna Vonck van Lienden Nat: 10 oct 1622 M. Fredrik Klerck J.U.D. zij ob: 13 juli 1695 N: 21

6.m

Maria Vonck van Lienden Nat: te Leuwendahl 1623 M. Frederik van de Velde Lt. Colonel zij ob: 19 febr. 1694

6.n

Adam Vonck van Lienden Nat: 1626 wordt voor Hulst doodgeschoten 14 oct 1645 Ot:ig no.20

6.o

Huibert Vonck van Lienden tot den Tollenburg Nat: 1627. capitein der Infanterie ob: 24 oct 1701 Ot74 No.19

6.p

Geertuid Vonck van Lienden Nat:1628 M. Dirk van Brienen Burgemeester te Rhenen zij ob: te Wageningen 16 januari 1668 aldaar begraven met 16 quartieren

6.q

Sybilla Vonck van Lienden Nat:1630 M …..van Reede graaf van Athlone. Hij of zij ob:17 febr:1692

5.i

Dirk Vonck van Lienden nat: 1599   ux   ……Zael, Hendrik en …. Van Brakeldr.

6.r

Dirk Vonck van Lienden Nat:1619 ob:30 october 1662

6.s

Adam Vonck van Lienden Nat:1625 ob:7 sept: 1689

5.k

Johan Vonck van Lienden van Beest   ux   …. Van Valck nates Amerongen

6.t

.... Vonck van Lienden met Johan van Winssen

 

2e kolom

6.e

Johan Vonck van Lienden Nat:1625 J.U.D. Raed en oud Burgemeester te Rhenen  Ob: 24 april 1604 No. 22   ux   Magdalena van Rijswijck ob: 3 juni 1679 no. 23

7.a

Jan Dirk Vonck van Lienden Nat:23 januari 1661

7.b

Johannes Vonck van Lienden Nat: 4 mei 1662

7.c

Dirk Wilhelm Vonck van Lienden Nat:3 mei 1663  Lt. In het Regiment van Beintem naderhand Capitein

7.d

Sybilla Vonck van Lienden Nat: 8 maart 1665 ob: ongetr:1707

7.e

Johanna Martha Vonck van Lienden Nat: 8 mei 1667

7.f

Sybilla Vonck van Lienden Nat: 31 jnuari 1669

7.g

Martha Vonck van Lienden Nat: 26 oct 1670 Innocent

7.h

Jo. Jan Vonck van Lienden Nat: 8 meij 1673

7.i

Gijsbert Vonck van Lienden Nat: 6 juni 1674 Vaandrig onder Weede Lt. Onder Bronckhorst 1703 Kapitein Ob: 17 juli 1732 No 24 ux 29 aug:1716 Wilhelmina Vonck van Lienden Johan en …..dr. zij ob: 1736 den 25 januari No.11

7.k

Jo. Johan Vonck van Lienden Nat:5 febr:1679 Luitenant

6.i

Jo. Johan Vonck van Lienden Nat:1630 ob: 11 oct:1699 Capitein in ’t Reg: van Coehoorn ux ………..

7.l

Jr Hendrik Vonck van Lienden Lt onder Nas. Jan Saarburg ob: 16 nov:1705 kinderloos   ux Anna Vonck van Lienden

7.m

Aleida. Vonck van Lienden Bij het huwelijk van haar zuster 29 aug 1716

7.n

Wilhelmina Vonck van Lienden M: 29 aug:1716 Gijsbert Vonck van Lienden Capitein. Zijn huwl: vrienden Kap. Van der Lauwick, de Heren Jon. Jacob Vonck van Lienden, Aleida Vonck van Lienden en Gerrit de Haes. Zij ob:1736

7.o

Jr. Jacob Vonck van Lienden Luitenant Huwelijks vriend zijner zuster 29 aug:1716 ob:9 juni 1735 No. 10

6.o

Huibert Vonck van Lienden tot den Tollenburg Nat: 1627. capitein der Infanterie ob: 24 oct 1701 Ot74 No.19

7.p

Angelica Vonck van Lienden Nat:27 maart 1665

6.p

Geertuid Vonck van Lienden Nat:1628 M. Dirk van Brienen Burgemeester te Rhenen zij ob: te Wageningen 16 januari 1668 aldaar begraven met 16 quartieren

7.q

Gijsbert van Brienen ob: 15 januari 1736 N.13

7.r

Nog een ob:4 meij 1731 No 14

 

Blad 4.4

1e kolom

7.c

Dirk Wilhelm Vonck van Lienden Nat:3 mei 1663  Lt. In het Regiment van Beintem naderhand Capitein

8.a

Maria Magdelena Vonck van Lienden Nat: 1698 M. Abraham van Ossenbroeck, Adjudant van het Regiment Nassau Laleck cavallerie. Zij separeerde zich van haar man in 1735. En steld tot erfgenaam Gijsberta Johanna Magdalena van Maenen. Dr. Van Gijsbert en van Aeltje de Vriend

8.b

Antoni Gerrit Vonck van Lienden Nat:6 aug:1699 ob: ongetrouwd