Genealogie nr. 3

 

Blad 3.1

VONCK VAN LIJNDEN

Volgens de proces Stukken met den Ambtman van de Nederbetuwe over het uitoeffenen der vrije jagt. 1560 – 1565

De Voncken van Lijnden. Beweeren in de Procedures over het uitoeffenen de jagt, tegens den Ambtman van Nederbetuwe, datzij afstammen van den Natuurlijke zoon van een Heer van Lijnden en ter Lede en van gelijke, en dat er vier Staendelen (kwartieren) van grote afkomst in de kerk te Lienden hebben gestaan, deze hunne afkomst word niet betwist door den Ambtman van Nederbetuwe.

 

1e kolom

Jan de Eerste Heer van Lijnden etc.

Dirk de h. van Lijnden. Denkelijk de zoon van Jan de 1e Heer van Lijnden hierboven,

En die in de procedure gemeld wordt tussen 1561 en 1565

  1. Dan zoude het moeten zijn Dirk de Wolf h. van Lijnden. Leenman van den heer van Lijnden 1404 Proeve pag 5i

 

2e kolom

Hillen of Hillebrand Vonck 1430 ux ..............    

 

3e kolom

Jan Vonck Hillenszoon. Leenman der Abdij van St. Paulus 1463  ux ............

 

4e kolom

Dirk vonck van Lijnden. Hij word in de hierna te melde procedures gezegd te zijn de grootvader der verweerders. Hij was door zijn zoon Jan in 1529 beschreven werdt, vermoedelijk geboren tusschen 1460 en 1470. En daar zijn oudste zoon Jan en zijn tweede zoon Hillebrand heette, kan men hem vermoeden te zijn een zoon van Jan Vonck Hillebrandszoon uit de vorige Colom.

ux ...........

 

Blad 3.2

1e kolom

1

Dirk Vonck van Lijnden. z.v. Jan Vonck Hillensz z.v. Hillebrandt Vonck 

2.a

 Jan Vonck van Lijnden in de ridderschap van het Rijk van Nijmegen 1529,1530,1538

2.b

 Hillebrand Vonck van Lijnden ux Margriet van Hattem Jan Roelofz en Alijdt van Wijckdr.

2.c

 Pilchrom Vonck van Lijnden ux ……….van Lochorst.

 

2e kolom

2.a

  Jan Vonck van Lijnden in de ridderschap van het Rijk van Nijmegen 1529,1530,1538

3.a

Jan Vonck van Lijnden bijgenaamd de Olde, voert proces, over het vangen van Haazen en Hoenderen, tegen de Ambtsman van Nederbetuwe 1564

2.b

  Hillebrand Vonck van Lijnden ux Margriet van Hattem Jan Roelofz en Alijdt van Wijckdr.

3.b

Dirk Vonck van Lijnden

3.c

Roeloff Vonck van Lijnden

3.d

Hijlburch M. Henrick van Wijck zoon van Zeger en Agnes Holl.

 

Dirk en Roeloff Vonck van Lijnden, voeren proces als hier nevens (zie hier boven). En zeggen te zijn zoons van Hillebrand en kleinzoon van Dirk Vonck van Lijnden

2.c

  Pilchrom Vonck van Lijnden ux ……….van Lochorst.

3.e

Jan Vonck van Lijnden Pilgromszoon, voert proces als hierboven 1564

3.f

Dirk Vonck van Lijnden Pelgrimszoon ux ….. van Braeckel.