Genealogie nr. 2

Blad 2.1

VONCK van LIJNDEN

Volgens het M.v.Sp. Boeck van Van Asch van Wijck

Blad 2.2

1e kolom

1

Dirck Vonck van Lijnden ux Janne de Kemp

1.a

Dirck Vonck van Lijnden ux …… van Lochorst

1.b

Jan Vonck van Lijnden ux Alijt van Eck van Panthaleon

1.c

Hillebrand Vonck van Lijnden ux 1514  Margriet van Hattum, Jan en Alit van Wijck van de Woerdtsdr.

 

2e kolom

1.a

Dirck Vonck van Lijnden ux …… van Lochorst

2.a

Jan Vonck van Lijnden ende ….. van Braeckel …. En … van Boecopdr.

  1. In coll.h. zou geloven dat het moet zijn dat hij obiit Zaltbommel 9 september 1610 en dat zij het is die obiit 10 januari 1625, en begraven is te Lienden met de quartieren 

Brederode 

Blois van Treslong

Borsselen

Assendelft en niet Berckenrode

Zij was dochter van Lancelot B. en van Adriana Blois van Treslong

3e kolom

1.b

Jan Vonck van Lijnden ux Alijt van Eck van Panthaleon

2.b

….. met Aelbert Steck, zoon van Joost en van ….. Bentick

2.c

Jan Vonck van Lijnden ux…. Bruijn    .... en .... van Kuijnredr

1.c

Hillebrand Vonck van Lijnden ux 1514  Margriet van Hattum, Jan en Alit van Wijck van de Woerdtsdr.

2.d

Dirk Vonck van Lijnden     ux ….

2.e

Hellenborg Vonk van Lijnden met Hendrik van Wijck Zegerst: hij word door zijn oom Dirk van Wijck dood gestoken.

 

BLAD 2.3

1e kolom

2.a

Jan Vonck van Lijnden ende ….. van Braeckel …. En … van Boecopdr.

3.a

Dirk Vonck van Lijnden, commissaris ordinaris van de Monstering van H.H.M. der Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Obiit 10 januarij 1625 te Lienden met 4 quartieren

Vonck van Lijnden

Broeckellen

Lochorst

Boecop

ux. Adriana van Brederode , Blois van Treslongdr. Zij obiit 9 sept 1610 te Zalbommel, begr. Te Lienden met 4 quartieren;

Brederode 

Blois van Treslong

Borsselen

Berkenrode

3.b

Hendrik Vonck van Lijnden, scholtus van Lienden en oldenweert ux Anna Vonck van Lijnden(3.d), Jan en Alijt Bruijndr.

3.c

Joan Vonck van Lijnden ux ….. Zael Uteneng …. En … Isendoorndr.

2.c

Jan Vonck van Lijnden ux…. Bruijn    .... en .... van Kuijnredr

3.d

Anna Vonck van Lijnden met Hendrik Vonck van Lijnden ( 3.b)

3.e

Maria  Vonck van Lijnden met Aelbert Steck zoon van Joost en Margriet Bentinck

3.f

Joan Vonck van Lijnden, Raad en Borgemeester der Stad Reenen   ux   Nicolae Lijster nat: 1565 obiit wed. 1655 den 30 maart

 

2e kolom

3.b

Hendrik Vonck van Lijnden, scholtus van Lienden en oldenweert ux Anna Vonck van Lijnden(3.d), Jan en Alijt Bruijndr.

4.a

Hendrick Vonck van Lijnden

4.b

Fredrica Vonck van Lijnden met Gerhard Klerck Raed en Burgemeester der Stad Reenen

4.c

Dirck Vonck van Lijnden, scholtus van Lienden en Oldewaerd ux ….. van Rheenen jon. Herbert hoofdschout van Rhenen en …..dr.

4.d

Anna Vonck van Lijnden met Hendrik van Brederode gezegd Cloeting

4.e

Adriaen Vonck van Lijnden   ux ….. Vonck van Lijnden (4.k), Joan, burgemeester te Rhenen en Nicolaa Lijsterdr.

3.c

Joan Vonck van Lijnden ux ….. Zael Uteneng …. En … Isendoorndr.

4.f

….. met Dirk Vonck van Lijnden zoon van Joan en Nicolaa Lijster

4.g

Dirk Vonck van Lijnden ux Hagonea Borch van Wagenstein

3.f

Joan Vonck van Lijnden, Raad en Borgemeester der Stad Reenen   ux   Nicolae Lijster nat: 1565 obiit wed. 1655 den 30 maart

4.h

Joan Vonck van Lijnden Raed en Burgemeester der Stadt Reenen ob: 24 april 1704   ux   Magdalena van Rijswijck zij obiit 5 julij 1679

4.i

Dirk Vonck van Lijnden ux ….. Vonck van Lijnden Johan … en …. Zael Utenengdr.

4.k

…. Ende Adriaan Vonck (4.e) van Lijnden zoon van Hendrick en Anna Vonck van Lijnden

 

3e kolom

4.c

Dirck Vonck van Lijnden, scholtus van Lienden en Oldewaerd ux ….. van Rheenen jon. Herbert hoofdschout van Rhenen en …..dr.

5.a

Dirk Vonck van Lijnden ux Margareta van Beeck hij of zij ob: 9 nov. 1678

5.b

Anna nat. 10 oct 1622 M. We Frederik Klerck Raed, Syndicaris Borgemeester en Secretaris der Stadt Rheenen, genoemd in de admiraliteit in Zeeland. Zij ob. 13 july 1695 begr. Te Rhenen met 16 quarteren zie quartier no. 1

5.c

….. M … van Brienen Hoofdschout der stad Rhenen 

5.d

Huibert Vonck van Lijnden Heer van Tollenburg Capiteyn te voet ten dienste dezer Landen. Ob. 24 oct 1712   ux  1663 Lucretia van Reede van Nederhorst, wed: van jacob van Zuijlen van Natewisch God en …. Beiden begr. Te Rhenen 16 quartieren . zie quartier no 2

5.e

Maria Vonck van Lijnden vrouw van Lievendaal M. Frederik Vonck velde Lt. Coll ob. 29 febr. 1694

4.g

Dirk Vonck van Lijnden ux Hagonea Borch van Wagenstein

5.f

Anna M. Dirk Vonck van Lijnden  zoon van Dirk en van ……….. Vonck van Lijnden

4.h

Joan Vonck van Lijnden Raed en Burgemeester der Stadt Reenen ob: 24 april 1704   ux   Magdalena van Rijswijck zij obiit 5 julij 1679

5.g

Joan Vonck van Lijnden ob. 19 july 1712

4.i

Dirk Vonck van Lijnden ux ….. Vonck van Lijnden Johan … en …. Zael Utenengdr.

5.h

1. Joan Vonck van Lijnden, capitijn ob. 10 maart 1696   ux   ….. de Haes

5.i

Adriaen Vonck van Lijnden begraven te Tiel met 8 quartieren

Vonck van Lijnden

Vonck van Lijnden

Lijster

Uteneng

Bruijn

Braeckel

Cuijnre

IJsendoorn

5.k

Dirk Vonck van Lijnden   ux   Anna Vonck van Lijnden, Dirk en Horgonia Buijschdr.

  

Blad 2.4

5.c

….. M … van Brienen Hoofdschout der stad Rhenen 

6.a

  ………….van Brienen   ux ……….de Ruijter ... en ... van Golsteijndr.

6.a

  ………….van Brienen   ux ……….de Ruijter ... en ... van Golsteijndr.

7.a

Gijsbert van Brienen Hoofdofficier der Stad Reenen ob. 15 januaij 1756 ob. 64 jaar 10 maanden 14 dagen. Begr. Te Reenen met 4 quartieren

Brienen 

Ruijter

Vonck van Lijnden

 goltsteijn

5.h

1. Joan Vonck van Lijnden, capitijn ob. 10 maart 1696  ux ….. de Haes

6.b

Joan Vonck van Lijnden  Capitijn ten dienste dezer Landen, Ob. 15 aug 1720 begr. te Lienden met 8 quartieren

Vonck van Lijnden

de Haes

Vonck van Lijnden 

van der Steen

Lijster

 Steenhuijsen

Bruijn

Neijvinck

kwartieren :

No1

Vonck van Lijnden

 Rheenen

Vonck van Lijnden 

Lauwick

Braeckel 

Bruijn

Bruijn

 Asperen

Lochorst

Renesse

Eck van Panthaleon 

Ruiter

Boecop

Cuijnre

Cuijnre

 Dagverlies

No2

Vonck van Lijnden

 Rhenen

 Reede

Magnus

Vonck van Lijnden

Lauwijck

Diest

Meertsen

Braeckell

Bruijn 

Nyenrode

Nijot

Bruijn

Asperen 

Velen

Lijnnouts

Lochorst

Renesse 

Goor

Houtman

Eck van Panthaleon 

Ruiter 

Brandenberg 

Noudschen

Boecop 

Cuijnre

Renesse

Rosenberg

Cuijnre

Dagverlies

Solens

Willemijsen