Genealogie nr. 1  VONK VAN LIJNDEN

 

In het eerste deel is heel weinig lijn en samenhang te ontdekken, wel is gepoogd door middel van kolommen een indeling in generaties weer te geven zonder dat er duidelijke verwantschappen aanwezig zijn. Ik heb geprobeerd om door middel van volgnummers en verwijzingen  de relaties weer te geven. 

 

Blad I.1  

1e kolom

1.1

 Rutger Vonck, in geldersche Ridderschap en houd de partij van graaf jan van Blois en vrouwe Mechteld Hertog en Hertoginne van Gelre 1377. Pontinus p 312

 

2e kolom

1.2.1

Willem Vonck en Jouffr. Ise zijn echte wijff, geven over aan Willem van Some, van een Tinsgoed tot Lienden op St. Hubertusdag 1402, S. Paulus L.R. fol 155

1.2.2

Rutger Fonck en Jan Fonck te Gorinchem gevangen 1417 zijnde onder Hn Willem van Ijsendoorn in dienst van Hertog Jan van Beieren geweest, waarover zij bekennen voldaan te zijn en quitantie geven , 16 februarij 1419. Mieris IV-527.

 

3e kolom

1.3.1

Hille Vonck en Margriet van Doijeweerdt verkopen aan Jacob van Wees, alle haar erfenisse die zij te verwagten hebben van Brant van Doijenweerdt en underine Eheleden haar vader en moeder, 1457

1.3.2

Vonck

1.3.3

Rutger Vonck

1.3.4

Rutger Vonck en Joffr. Heilwich zijn wijf, had veel landgoederen ten thijns van de Abdij van St. Paulus en geven die over aan Hubert Vonck 1453 na vrouwendag Assumpt: St. Paulus L.R. fol 15

1.3.5

Hubert Vonck zie 1.3.4

 

4e kolom

1.41

Jan Vonck Hillenszoon heefd eene camp land opgedragen aan Gerritsen van Aelst ,1460, S.Paulus, L.R. fol 38

1.4.2

Johan Vonck, bezat den Beerschenhof te Lienden en is dood 1481 zoon van 1.3.2

1.4.3

Johan Vonck Rutgerszoon erve van zijn oomszoon Johan Vonck, beleend met den Beerschen Hof te Lienden 1481 G.L.R zoon van 1.3.3           ux      Mente van Meteren, zij word getogt door haar zoon Rutger 1527 G.L.R

1.4.4

 Willem Vonck, te Wageningen door Hertog van Carel van Gelre begenadigd, dat zij zijne vijanden waren 1495. Reekenkamer.

1.4.5

Hendrick Vonck, te Wageningen door Hertog van Carel van Gelre begenadigd, dat zij zijne vijanden waren 1495. Reekenkamer.

1.4.6

Hendrick Vonck hulder van zijn kleijnzoon Sander 1521. Geld. Leen register.

1.4.7

Wolter Vonck door Hertog Carel van Gelre tot Landschrijver van Beest en Renoij aangesteld 1502 . Rekenkamer.

 

Blad I.2

1e kolom

2.1.1

Johan Vonck word voor zijn leven door Hertog Carel van Gelre schatvrij gemaakt 1524 Rekenkamer.

2.1.2

Hendrik Vonck verdraagd zich met Willem van Hoemen over den Haeck bij Reenen, ieder voor de helft 1528, G.L.R. Transporteerd aan zijn zoon Dirk 1534. Vr. Hellegond 1518. zie ook 2.1.4

2.1.3

Rutger Vonck, na zijn vader beleend met den Beerschen Hof te Lienden en togt daar aan zijne Moeder Menthe van Meteren 1527, G.L.R. hij verkoopd deselve 15..

2.1.4

Rutger Vonck word na dode van Arndt Borre van Hernert beleend met Haeck bij Renen 1515. G.L.R. Hij is dood en zijn erven zijn Willem  van Hoemen en Hendrick Vonck 1528 ibid. zie ook 2.1.2

2.1.5

Willem Vonck, bij transport van zijn neef Hendrick Borre van Amerongen, beleend met den tiende in de Neude bij Wageningen. 1519 G.L.R. zoon van 1.4.6

2.1.6

Hendrick Vonck te Wageningen 1495 (als boven) voor zijn leven door Hertog Carel schatvrij gemaakt 1524 Rekenkamer.

2.1.7

Hillebrand Vonck voor zijn leven door Hertog Carel van Gelre schatvrij gemaakt 1527 Rekenkamer wegens .... van renen.

2.1.8

Dirk Vonck van Beest x .... van Welij

 

2e kolom

2.2.1

Dirk Vonck bij transport zijn vaders beleend met den Halfen Haeck bij Renen G.L.R.. Verkoopt dat 1544. Koopt het in het geheel 1564. cedeert de helft aan Dirk van Reenen volgens sententie 1589 ibid

2.2.2

Frederica Vonck met Hendrik Pannekoek 1559. Spaen nr 403

Kinderen: Hadewich, Mabelia Vonck x Wouter Moirendael, Benedicta Vonck x Steven van Bouchout.

2.2.3

Johan Vonck  heeft proces met de Buurmeesteren van Lienden over hunne Riddermatigheid. Hof van Gelder No. 1879

2.2.4

Dirk Vonck heeft proces met de Buurmeesteren van Lienden over hunne Riddermatigheid. Hof van Gelder No. 1879

2.2.5

Dirk Vonck van Lienden ux .... van Lockhorst, Hendrick en .... van Ewijckdr

2.2.6

Sander Vonck, onmondig zijnde beleend met den tiende in de Neude bij wageningen, en is zijn grootvader Hendrick Vonck hulder. 1521 G.L.R. Hij transporteerd deezen tiende aan Christoffel van Hendt 1541 ibid zoon van 2.1.5

2.2.7

Adriaen Vonck      ux.     Margriet van Eck Johan en Margriet Bilersdr. 1579

2.2.8

...... Vonck van Lienden ende .... van Eck van Panthaleon

2.2.9

..... Vonck van Beest x .... Vaeck (vr) van Amerongensdr. dochter van 2.1.8

 

Blad I.3

1e kolom

3.1.1

Jan Vonck, met den halven haeck beleend 1598 G.L.R. zoon van 2.2.1

3.1.2

... Vonck van Lienden ux ......Bruijn

3.1.3

Jan Vonck Burgemeester te Reenen ( il porte Lijnden avec un semblable Cimers 1607 S.Pieter Arch. B.3

3.1.4

...Vonck van Lienden ende ....van Weerdenburg

3.1.5

Margriet Vonck van Lienden Vr. Sweder Wtenweerde zij is dood 1600

3.1.6

Dirck Vonck Schout van Lienden

3.1.7

Dirck Vonck van Lienden, Heer van den Tollenburg. Is dood 1600  ux.  Geertruid van Brakel vrouw van den Tollenburg, Cornelis tot Kamersteijn en Margriet van Boecop dr (quartieren:)

Brakel           Boecop

Leefdael        Delen

NB het magescheid van Cornelis van Brakel en Margriet van Boecop en hunne kinders is van den 20 augustus 1549 . zij word na dode haers vaders beleend met Tollenburg 1562 G.L.R

O+ Dirk Vonck van Lienden staat in het Album van de famille van Oldenbarnevelt, gehorende thans de Heer van Tuijll van Serooskerken Heer van Zuijlen. Aldus

Liende                                                                                     Braeckel

                                 Het volle wapen van

                        Lijnden met de Swarten windhond

                                      Op den Helm

Lochorst                                                                                   Boecop

Dirck Vonck van Lienden 1603

3.1.8

..... Vonck van Lienden ux ....... Bruijns ..... en Cuinresdr zoon van 2.2.8

3.1.9

..... Vonck van Lienden ux Johan van Winssens   dochter van 2.2.9

 

2e kolom:

3.2.1

Dirck Vonck van Lienden beleend met den halven Haeck bij Reenen 1642 G.L.R. zoon van: 3.1.1

3.2.2

....Vonck van Lienden    ux.    .... van ..... en ..... van Cuijredr  volgt op 3.1.2

3.2.3

David van Zuijlen van Natewisch, Zwager van Lodewijck van Brakel, Joanna Vonck van Lienden en van Dirck en Adam Vonck van Lienden gebroeders 1600 proeve 1 zie ook :

3.2.4

.... Vonck van Lienden   ux  ..... Zael Uteneng. Hendrik en Alijd van Brakel tot Kamerstteijn dr. Nat. 1566 Zael Uteneng 1620 volgt op 3.1.3

Brakel         Boecop

Merten        Eck

3.2.5

Lodewijck van Brakel en Johan Vonck van Lienden Burgemeester te Reenen 1600, Magen van Dirck en Adam Vonck van Lienden en Geertruid Vonck van Lienden getrouwd aan David van Zuijlen van Natewisch En sluit een Magescheid voor hun den 10 sept 1600. Proeve 1.

N.B. Brakel en Vonck noemen David van Zuijlen oeren en haren Zwager.

3.2.6

Geertruid Vonck van Lienden ux. David van Zuijlen van Natewisch 1594, 1600. Hij is Magescheidsvriend van de volgende 1600 Pr.S. hij word getogt 1619 G.L.R. Hij is dood 1626 jbid dochter van 3.1.7

3.2.7

Dirck Vonck van Lienden, zoon van 3.1.7 Heer van den Tollenburg voor de helft, word daer mede beleend den 16 December 1588 Monster Commissaris van Gelderland. - Maakt magesscheid met zijn broeder en zuster 1600 Pr.1. O+ ob. 9 september 1610 te Bommel    Ux    Adriana van Brederode, Lancelot en Adriana Blois van TreslongDr .. obid 16.. Begr. Te Lienden met 4 quart. Zij en ob. 1610 

Brederode       Treslong

Borsselen          Assendelfts

3.2.8

Adam Vonck van Lienden tot Tollenburg  zoon van 3.1.7  heeft ‘t goed te Kesteren en maakt mede Magescheid 1600 Pr. 1.   ux   Clemantia Vonck van Lienden  dochter van 3.1.8 ...... en Bruijnsdr

Vonck         Bruijn

Eck              Cuinre

3.2.9

Johan Vonck van Lienden en zijn broeder Hillebrand zijn geerfd te Lienden 10 sept 1600 proeve. 1.

3.2.10

Hildebrand Vonck van Lienden  zie ook 3.2.9

3.2.11

Adam Vonck van Lienden en credo ....Hij Magescheids vriend van die van Elderen 1611-20 Mai Wiel Asch    ux   Jolie van Stoutenburg, Adriaen en Huberta Lijstersdr 1611 Eck en Wiel Asch:

 

Blad I.4

1e kolom

4.1.1

Johan Vonck van Lienden beleend met den halven Haeck bij Reenen 1653 G.L.R. Hij is dood en het goed word publiek verkogt 1699 jbid. volgt op 3.2.1

4.1.2

.... Vonck van Lienden volgt op 3.2.2   ux ........ Vonck van Lienden   en .... Zael Uten Engdr.

4.1.3

Adam Vonck van Lienden Magescheids vriend vande van Elderen 1611. Den 20 maij Eck en Wiel Arch : ende zijn wapen aldus te zijn

4.1.4

...... M. ..... Vonk van Lienden volgt op 3.2.4

4.1.5

Dirk Vonck   Ux    Catharina Dirksdr., Zij word beleend met goed te groot Driel 1625   Oud N.... Proostdij zij is dood 1626 ibid

4.1.6

Pilgrom Vonck (of hier gehoord)   Ux   Josina van Aertsbergen 1625

4.1.7

Hillebrand Vonck van Lijnden, leengetuige van Leede 1648

4.1.8

Lancelot Vonck van Lijnden volgt op 3.2.7

4.1.9

Hendrick Vonck van Lienden  volgt op 3.2.7

4.1.10

Dirk Vonck schepen van Driel 1642

4.1.11

Adriaen Vonck van Lienden, Magescheidsvriend der Elderen 1611

4.1.12

Dirck Vonck van Lienden Heer van den Tollenburg is dood 1659. credo al dood 1667 den 11 april, wijl toen vreemden, huwlijkvrienden zijne dogter Geertruijd waren.Brienen Arch. volgt op 3.2.8   Ux   Engela van Renen, Hubert en Johanna van Lauwickdr. 8 quart

Renen                    Lauwick

Bruijn                     Asperen

Renesse                  Ruijter

Kuijnre                   Dachverlies

...... M. Floris van Brederode gezijt Cloetingen, welke credo .....

 

2e kolom

4.2.1

....... Vonck van Lienden ob: den 3 october 1662 begraven te Thiel volgt op 4.1.2

4.2.3

Dirk Vonck Dirksz. Beleend na dode zijnen moeder Catharina 1626 O.N. Proostdij  volgt op 4.1.5

4.2.4

Jon.Johan Vonck van Lienden Schepen te Rhenen is schoonbroeder van Wijnanda van Rijswijck en haar huwelijksvriend als zij trouwd met Gijsbert van Brienen 18 aug. 1670 Brienen Arch.

Jon. Vonck van Lijnden Burgemeester van Rhenen 1692

4.2.5

Huijbert Vonck van Lienden, Heer van de Tollenburg voor de helft. Nat 1627. Hopman beleend 1658 . huwelijksvriend van Gijsbert van Brienen 18 aug. 1670, Brienen. ob: 24 oct :1701.Ot+> begr. te Renen met 16 quartieren zie O+

Ux :V:1663 Emerentiana van Rede van Nederhorst wed. van Jacob van Zuijlen van Natewisch, godert en Emerantiana oem van de Wijngardensdr.

Ux 2:166. Mechteld van Reede, Bernd Adolf tot Nederhorst en Constantia Magnusdr. Zij ob:> Febr, 1692. begr: te Renen met 16 quartieren.

4.2.6

Anna Nat: 10 october 1622. M. Frederik Clerk Hij ob. 27 sept 1703 o+ bis Zij ob: 13 julij 1695

4.2.7

Maria 1659

4.2.8

Geertruid M.(1657) Gijsbert van Brienen. Zij ob: de 16 januarij 1668. Begr. te Renen met 16 quartieren. Haer huwelijksvrienden , Lubbert Turck, Drost, Richter en Dijkgraaf te wageningen, haer gecosen Mombers Johan Turck en Joost Noorman Burgemeesters te Wageningen 11 april 1657 Brienen Arch., Hij hertrouwd met Wijnanda van Rijswijck 1670. Hare quartieren staan aldus O++

Deeze 4 ( 4.2.5 / 4.2.6 / 4.2.7 / 4.2.8 ) maken Magescheid na vaders dood den 21 januarij 1659 Proeve 2.

 

Blad I.

5O+

Vonck van Lienden

Rhenen

Vonck van Lienden

Lauwick

Brakel

Bruijns

Bruijns

Asperen

Lochorst

Renesse

Eck van Panthaleon

Ruijters

Boecop

Cuijnre

Cuijnre

Dachverlies

 

O++

Vonck van Lijnden

  Rhenen

Braekel

  Bruijn

Lochorst

Renesse

Boecop

Kuijnre

Vonck van Lijnden

Lauwick

Bruijn 

Asperen

Eck 

Ruijter

Kuijnre

Dachverlies

volgen op 4.2.5  : 

5.1.1

Angelica 1680. Zij leefde en heeft pretentie op de Koopspeningen van den Tolenburg. 4 januarij 1707. Proeve 3. De kinderen van wijlen Dirk van Brienen,Hn. Van Lievendael en Anna Margriet de Ruijter blijven haer ene lijfrente schuldig 10 dec. 1726 Briene Arch.

5.1.2

Bernd Adolph Vonck van Lienden heer van de Tollenburg is dood in januari 1707 en heefd crediteuren Pr.3 Ux Maria Eugenia van Coudenhoven de truijters, Zij weduwe verkoopd den Tollenburg aan Dirk de Clerk Luitenant Colonel 4 januarij 1707 Proeve 3.

5.2.1

Gijsbert Vonck van Lienden Capitijn 1722