Dossier Vonck van Lienden

Verzameld door :

A.C. baron Snoukaert van Schauburg

Bewaard bij :

De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765

Het dossier bestaat uit een dertigtal handgeschreven folio vellen en is vermoedelijk samengesteld rond het jaar1830.

Baron Snoukaert was lid van de Hoge Raad van Adel en door Koning Willem I belast met het nagaan welke familie's in aanmerking kwamen voor opname in het Adelsregister. Dit dossier in samengesteld in het kader van dat onderzoek. Er zijn echter geen duidelijke aanwijzingen gevonden dat het geslacht Vonck van Lienden voor 1795 behoorde tot de Adel. wel zijn er aanwijzingen, maar geen duidelijke bewijzen.

N.B. de eigen toevoegingen om het een en ander te verduidelijken zijn gearceerd weergegeven

Omdat het dossier nog al omvangrijk is heb ik het in verschillende onderdelen verdeeld.