Losse aantekeningen deel 2

 

signaat Ingen 1660/1738

blijkens fol 297 magescheid dd. 16-6-1734 van kinderen van Willem de Leeuw en Gouken Vonck ( o.a. Gerrit de Leeuw x Grietje de Haas en Gerrit de Leeuw x Fijke de Haas )

 

Signaat Ingen 1660/1738

fol. 172

Transport van ½ in 3 morgen in Ingen door Dirck Vonck x Aaltje Willems dd. 3-2-1697

Fol. 205

Comp. Dd. 5-12-1711 Dirck Vonck x Peterke Aelberts

Fol 205v

Blijkt Dirck Vonck x Peterke Aelberts broeder van Maria Vonck x Adolf van Marinclen en van Henrick Vonck reeds overleden

 

Signaat Ingen 1660/1738

Fol 281v

Acte dd. 27-8-1732 blijkt Jan Gerritsz Vonck x Maayken Jacobsdr. van Wijck

Kinderen Gerrit en Willem

Fol 330.

16-2-1737 comp. Willem en de gezamenlijke kinderen van Henrick Moll bij Gerritje Vonck (ovl)

fol 61v

9-12-1669 comp. Jan Gerritsz Vonck x Maayken van Wijck

fol 200

Pelgrom Gerritsz Vonck x Neeltje Cornelis Vercuyl aan Jan Ariense Vonck x Maayken van wijck 500 gld onder verband van h en h te Ingen

 

Trouwacten Lienden

16-11-1656 Elias van den Rhijn j.m. van Utrecht met Gerarda vonck j.d. van Lienden

Met attestatie vertrokken

12-01-1675 Meerten de la Noy j.m. van Schoordijk uyt Seelandt met Gerarda Voncken wed. Elias van Reinen

 

Trouwakte Lienden 1702 – 1737

13-09-1716 Gijsbert Vonck van Lienden met Willemijne Vonck van Lienden

Geh. o/h Adelijk huis ’s Gravenhoef

 

Schepenacten Nederbetuwe

Signaat deel voor –1654

27-05-1654

Jan Vonck van Lienden x Elisabeth Willems, comende te Aelst hadden hofstad in Aelst, voorts stuk land op Meerten belendend Oost weduwe Henrick Vonck West Dirck Vonck van Lienden

 

Signaat- bezwaar Nederbetuwe voor 1654

Fol. 110 acte dd. 3-2-1649 gecasseerd 3-09-1658

Jan Vonck van Lienden, Adriaen Vonck van Lienden, Henrick Vonck van Lienden, gebroederen beloven Jerefaes Foyert Schout en richter der heerlijkheid Lienden 200 gld Onder verband van h en h in buurtschap Aelst

 

Schepenacten Nederbetuwe

Signaat voor 1654 fol. 30 dd. 06-07-1636

Jennike Willemsdr. Wed. Pelgrim Vonck

 

Schepenacten Zandwijk deel 1612-1627 fol. 162v 22-2-1626

Jr. Jacob Noth. v.d. Eem x joffer Mertha van Brakel dragen grond "in de Schuilenborch"

Onder heerlijkheid Oldeweerdt over aan Jr. Henrick Vonck van Lienden.

 

Schepenacten ‘De Marsch’ Transporten dd. 25-6-1612

Rochus van Dullemen monster commissaris en Hadewich Lodewijck Jansdr. E.L. transport aan:

Johan Vonck Diricksz x Claesge Lijsters en haer luijden erfgenamen de vrije erfscheiding van 6 morgen lands in de Marsch, O. de prebendaten van Horst, W. Adriaen Hendricsz, N. de Clinckweteringh, Z. de Mortwelling

 

Schepenacten ‘de Marsch’ Transporten

30-04-1632 1/6 Jerephaes Vonck " de Boencamp"

27-05-1632 Johan Vonck out burgemeester van Rhenen

16-03-1667 acte Utrecht: Anna Vonck van Lienden x Jr. Hendrick Vonck van Lienden(ovl)

kinderen: Elisabeth en Johan

 

Schepenacten ‘De Marsch’ transporten deel 604 dd. 28-04-1614

Jan de With x Aelbertge Jans Echtelieden

t/b van Jan Vonck de gerechte helft van 2 morgen lants gemeen met Herbert Thonis

Johan Vonck heemraad v.d. Marsch anno 3-4-1632

 

Transportacten enz. Kesteren deel 1613-1630 fol 7v dd. 4-6-1614

Aryen Vonck en Pelgrom Vonck, vader en soon, geven een schuldbekentenis af ten behoeve van Mechteld de Vries wed. zal. Dirck van Cattenborch

Fol 30v dd. 7-4-1617

Schuldbekentenis van Arien Vonck op Joost Argens te Utrecht z.b.

 

Transportacten enz. Kesteren deel 1613-1630 fol 26v dd. 1616

Alsoo lange questie is geweest tuschen Jan en Hillebrandt Vonck mitsgaders Jan Willemsz ten eenre, soo sij geprocedeerd en opgewonnen hebben zal. Gerrit van Weerdenborch’s hofstadt enz.

En de tegenwoordige huisvr. van Ghijsbert Kemerlingh ( is Dirricksken van den Bergh) een andere zijde

Voor Jan Willemsz zie ook Kwartier van Nijmegen Sloet leenregisters pag 270/371 waar vermoedelijk met dezelfden te maken hebben en alwaar:

Pelgrim Jansz ( zn van Jan Willemsz (leeft nog anno 1616) ovl voor 14-9-1616

Kinderen:

Gerrit , Jan , Aelken , Gauken

Gerrti x Evertge Jan Alertszdr.

Zoon: Jan Vonck Gerritsz ( dus vermoedelijk uit vrouwelijke lijn afstammend van een Vonck ( zuster van Jan en Hillebrandt??)

Op Pelgrom bovengenoemd slaat vermoedelijk acte Kesteren 1612-1640 fol. 3 dd 7-7-1613 waar een schuldbekentenis t/b van Hermien van Achterveld wed. zal. Pelgrim Jansz.

 

Gerichtsacten Kesteren deel 1559-1565 fol 239v dd 1562

Jan Vonck Pelgrimsz kerkmeester in Lienden

Id. fol 300-310 zaak betreffende Jachtdelict

Antwoord Jan Vonck Pilchromsz: " overmits hij genoemen is als wesende descendenten van enen naturlicken soen daarvan die vader onder anderen mehrder State was vrij geboren tot Lienden ter Leede ende dier gebiden van meer heerlickheden

fol 364 zelfde zaak , hier in genoemd: Dirck Vonck van Lienden des verweerders ourst "Aldevaedern" en Pilchrom zijn vader

Zijn oom Jan Vonck zou als riddermatig verschreven zijn anno 1519,1530 en 1538 welke Jan een broeder was van Pelgrom.

Id. 1566-1567 fol 68 dd. 27-5-1567 vermeld: Jan Vonck Pelgromsz te Rijswijk z.b.

 

R.A. Utrecht, klooster St. Agnes te Rhenen.

Charter 1255 acte z.b. van Vonck doch bezegeld door Dirck Vonck Pelgrimsz 29 maart 1563 met "kruis" geen helm of helmteken.

(mede door Dirck Lijster 3 hamers)

 

gerichtssignaten Kesteren deel 1566-1567 fol 37. anno 1566

Kwestie in verband met moord op Henric van Wijck gehuwd met Heijleburch Vonck

Henric was anno 1566 door Dirc van Wijck vermoord

 

gerichtssignaten Kesteren deel 1566-1567 fol 38v dd. 27-6-1566

Dirrick Vonck als volmechtig van Luijt van Weerdenburch

(zie en vergelijk de acte van Jan en Hillebrand V. en Jan Willems Kesteren dd. )

 

Transportacten enz. Kesteren deel 1613-1630 fol 22 dd 3-5-1616

Tocht van Floris van Brederode en Maria Voncken echtelieden.

Als haar voogd treedt in deze op: Adam Vonck van Lyenden. Zij tocht haar man in 3 morgen opten Enge in kerspel Lienden en Meerten

Oost: erfenisse van Thoenis Willmesz; Suid: de straed; West: Marie van Hattem wed. van Werkhoven; Noord: Gerrit Noest

 

gerichtsignaat Kesteren deel 1559-1565 fol 401v dd 1565

Aanspraak door Jr. Arnt van Suijlen van Nicvelt heere tot Hoevelaken op

Dirck Vonck Pilchromsz voor 55 carolus gld. Voor pacht van ½ van de Middelweert onder Rhenen

1566-1567 fol 36v anno 1566

Comp. Dirc Vonck Pelchrimsz z.b.

Fol 29 8-7-1566 heeft hij geschil met Gerrit Noest waarin overeenkomst wordt gesloten

 

gerichtssignaten Kesteren deel 1566-1567 fol 37v dd. 23-6-1566

Procuratie 2-6- door :

Alith weduwe Pelchrom Vonck

 

gelofte signaat Kesteren deel 1613-1630 fol 107v dd. 30-11-1623

Comp. Pelgrom Vonck als volmachtig zinn vader Adriaen Vonck

Schuldbekentenis z.b.

 

rekeningen Culemborg deel 1627 fol 44v anno 1627

Item betaald aan Hillebrant Vonck veerman tot Rhenen VI L

 

Charters Culemborg (R.A. Arnhem)

Fiche no 1360 dd. 16-7-1468

Bezegeld door Pelgrom die Kemp als gerichtsman van Nederbetuwe

Een halve leeuw

 

Doop Wageningen

29-3-1709 Willem zn van Adrianus Vonk en Adriana van Loenen

19-3-1711 Willem en Ariaen znn van idem

31-12-1712 Rijkje dr van idem

 

Mathaeus archief Fundationes Peelesiarum reg 449

49 XVI Kol. May donicella Hadewigis Vonc, mater mabiliae nostrae monialis

 

R.A. Den Haag: Archief Holland Vicarices no 1778a (vicarices 1601/1681 fol 17)

31-3-1611

Opt versouck van Jr. Dirck Vonck van Lienden commissaris der monstering als vader en voogt van Lancelot Vonck van Lienden zijn onmondigen soon geteelt bij wijlen joffr. Adriana van Brederode van Veenhuijsen approbatie verleend aan de vicarije genaems Crucis in St. Aechteparochie Kerk van Keverwijck door het overlijden van wijlen Jr. Lodewijck Bloys van Treslong bij den Heere van Veenhuysen op zijn zoon geconfereerd.

Werd geapprobeerd.

 

R.A. ’s-Gravenhage Vicarius No 1778a fol 11 dd. 28-4-1606

Op versouck van Jr. Dirck Vonck van Lienden commissaris ordinaris van de monsteringe omme te hebben approbatie van de Collatie gedaen bij den Heere van Brederode van zekere canonica prove genaempt de Prebenda Bartholomei gefondeert op St. Pancraeskercke tot Leinden, laetst gepossedeert bij wijlen Dominicus Cassiopes welk door sijn overlijden vaccerende op des suppliants jongste soon genaempt Heijnrick Vonck van Lienden volgens Boek van Colllatie in dato 18 april 1606

Approbatie verleend op datum 28-4-1606

Henricus Winckels j.m. predikant te Ravenswaai en Elisabeth van Nuekirck weduwe van Dirck Vonck van Lienden

 

ondertrouwacten Rhenen deel 1630-1657

20-1-1656 met attestatie op maurick

Gerrit Uuytenweerdt schout van Maurik met Johanna Vonck van Lienden

 

aantekeningen van Oordt / Rhenen

7

Hilbrant Vonck 18-2-1627 momber van de 2 nakinderen van Jan Vonck en Gerritje Jans

Hillebrant Vonck is 14-2-1622 ca. 58 jaar oud

Zoon: Jan Vonk x N

X Gerritje Jans waaruit 2 kinderen 18-2-1627

13

Damiaen Vonck en zijn broers kinderen en zijn zwagers Henric Pannekoek en Jan van Crevelt verzoeken hun stiefmoeder Anthonia Vonck om scheiding 2-6-1517

14

Jan Vonck

Zoon : Lambert Vonck x Margriet van Aelwijck Hermansdr. Tr 1-5-1695

Kinderen: Henrick en Marrigje x Borch Cramer

15

Lambert Vonck (ontvanger) x Elisabeth Richarts 23-11-1717

16

transport register 31-1-1655

Willem Cornelisz van Wolfswinckel x Adriana Vonck transp. huis te Rhenen aan schepen Jan Jacob van Varick x Neeltje Vonck

17

Pelgrim Vonck x Trijntje Cornelis dr. van Cornelis Thonisz x Jantje Beyer 12-1-1708 Rhenen

18

Steven Vonck van Lienden 2-2-1711

Christina Vonck van Lienden x Roelof van Noort raad ovl. 1721

Hillebrand Vonck van Lienden x ( voor 1671) Geertje Bos (wed. Reyer van Manen) , waaruit Grietje van Manen x Gijsbert Vonck van Lienden 6-7-1716

Weduwnaar met 6 onmondige kinderen 25-3-1721

 

R.A. Utrecht Memoriaalboek Rhenen 1574- 1578 ongefolieerd

8-5-1576 compareert Jan Vonck Henricksz als erfgenaam van Henrick Vonck zijn vader, Lee … sijn moeder, overgifte aan … Jansz de Bruyn van een rentebrief sprekende op Jan van Harn en Elisabeth diens huisvrouw

 

Archief Rhenen memoriaalboek 1570 –1573 R.A. Utrech no 511 ongefolieerd

28-12-1570 Lijftocht van Dirck Lijster (zoon van juffr. Janna Lijster, weduwe. van zal. Claes Lijster) op joffr. Maria Vonck zijn huisvrouw

zij compareert in hetzelfde register als zijn weduwe 13-8-1571 terwijl hij haar 31-1-1571 nog tocht aan ½ van de "Sprijngel"

 

R.A. Utrecht Memoriaalboek Rhenen 1570-1573 no 511 ongefolieerd

23-2-1571 Compareert Jan Vonck voor hem aelaen en als man van Elisabeth de Bruijn zijn echte huisvrouw. Geven procuratie (z.g.b.)

 

Testamenten, Transports Rhenen beginnende 1643 – oct. 1648 ongefolieerd

22-12-1642

Comp. Sophia Voncken wed. boedelhoudster van zal. Jan