Losse aantekeningen deel 1

 

Losse fiches en aantekeningen :

 

Leenacten St. Paulus , afschrift van Tijnsboek Betuwe, deel 2003 fol.15 dd. 25-6-1537

Hr. Gerrit Vonck, priester door overgifte van Janna weduwe Elijt van Lockhorst, hofstede te Lienden

c

ollectie Asch van Wijk: no 12 ongefolieerd gegevens Vonck van Lijnden:

o.a. Johan Vonck van Lijenden capiteyn ten dienste dezer landen zn van Dirck en … Vonck van Lienden tr. 10-3-1696 met …. De Haes

waaruit : Johan Vonck van Lyenden begraven te Lienden 15-8-1720

met 8 kwartieren:

Vonck van Lienden

De Haes

Vonck van Lienden

Van der Steen

Lijster

Steenhuisen

Bruijn

Neytinck

 

collectie Asch van Wijk: no 12 ongefolieerd gegevens Vonck van Lijnden:

o.a. Hillebrand Vonck van Lijnden trouwt anno 1514 Margaretha van Hattum, dr van Jr. Roelofsz van Hattum en joffr. Aleijt van wijck

waaruit:

1. Dirck Vonck van Lijnden

2. Hellenburg Vonck van Lijnden tr. Jr. Henrick van Wijck, hij wordt anno 1566 door Dirck Vonck van Lijnden (zijn oom) doodgestoken

 

van Schilfgaarde geeft (bron niet bekend):

Dirck Vonck van Lienden x Geertruyd van Brakell

Waaruit : Jan Vonck van Lijnden x … Zaal Uteneng

Waaruit : A. Dirck Vonck van Lijnden x Hugonda Ruijsch van Waijestein en 

B. Anna Vonck van Lijnden x Hendrick Vonck van Lijnden

Uit A: Anna Vonck van Lijnden x Dirck Vonck van Lijnden

waaruit: Fredrica Vonck van Lijnden x Mr. Gerard Klerck

Uit B: Jan Vonck Vonck van Lijnden( capiteijn) x Aleijda de Haas (ovl 1735)

waaruit : Hendrick Vonck van Lijnden 1664

Willem Vonck van Lijnden 1669

Jacob Vonck van Lijnden (luitenant) 1678-1720

Wilhelmina Vonck van Lijnden (ovl. 1735 x Gijsbert Vonck van Lienden (capiteijn) ov. 1732

 

Huw reg. Arnhem dd. 31 october 1619

Joncker Pelgrum Vonck van Lijnden, soene van Joncker Adriaen Vonck   met

Juffrou Josina van Aertsbergen, dochter van J. Hendrick van aertsbergen wonende tot Arnhem

Testes J. Roulant van Eck

 

Leenregister Gelre Sloed Kwartier van Nijmegen

pag 379 dd. 1545

Tocht van Cornelis Sandersz van Grooffelt geh.   met     Agniet Vonck Willemsdr.

Pag 389 noot 4

Jan Vonck van Lienden x Elisabeth Willemsdr.

Pag 417

Magescheid 1506-1729 tussen 4 kinderen van Gerrit Vonck en Adriana van Leersum

 

Huwlijken Rijswijk (betuwe) 1638 – 1679

Acte 207 ot. 21 november 1658 geh. 12 december 1658

Derck Vonck van Lienden j.m. aldaer     met       Elisabeth van Neukerke j.d. wonend alhier (Rijswijk)

Hij is dood voor 1669

Acte 308 zij hertr. Ot. Rijswijk 28 februari 1669

 

Ondertrouw Tiel 14 november 1663 conf. Uit Drumpt

Johan Vonck van Lienden    met    Aleijda de Haes

Hieruit werden te tiel gedoopt (N 1131 Doope 1620-1726)

16-8-1664 Henrick Vonck van Lienden

12-5-1667 Willemina Vonck van Lienden

13-7-1669 Willem Vonck van Lienden

27-2-1672 Jacob Vonck van Lienden

deze ‘Voncken’ vindt men terug in Leenkamer Leede perceel No 6 zie aantekeningen cahier J.Vonck Henrickszn Zie voor hen ook de opgave van Schilfgaarde Proces Hof Gelre 28-2-1663

Zijn vader Henrick, oom Dirck, grootvader Johan, brugemeester van Rhenen

 

Schepenacten Tiel deel 1543-1548 fol. 24 dd. 30-5-1543

Getuige verklaring door:

Cornelis Goossens dat hij maandag post Sacramento gewond was door Hille Vonck ( blijkens fol. 28v was ook mededader Dirck Vonck.

 

Schepenacten Tiel deel 1502-1516 fol 20 dd 1503

Nyestraat

Huis van Dirck Vonck naast Henrick di Wilde

Id. fol 26v Inprofecto Symans Juda 1504

Adriaen Vonck belooft zijn moeder Aleyt 3 gld current ‘s jaer haer leven lanck

Adriaen Vonck komt als bezitter van het zelfde huis voor na :

(zie hiervoor Tiel : Nyestraat – Hoogeinde )

 

B.S. 1136 Doopboek Tiel 1650

16-8-1664 Henrick Vonck van Lienden, soon van Johan Vonck van Lienden, luytenant

 

Huw. Heusden getr. 12 januari 1644

Jr. Hendrick Vonck van Lienden f.g. ruyter onder Vernoelje binnen Breda    met    Elisabeth Jans van Hemert

 

Archief Ned. Leeuw bundel de Cock (v. Hemert)

Ned. Leeuw 1900 pag 17

Getr. 12 januari 1644 te Heusden

Jr. Hendrick Vonck van Lienden f.g. ruyter onder Vernoelje, binnen Breda    met    Elisabeth Jans van Hemert j.d. van Heusden

 

Ned. Leeuw jaargang 1919 kol 213, 214 trouwacten Oldenzaal

Copulati 16 october 1644

Weledele manhafte Dirck Vonck, capiteyn ten dienste van H.H. Staten Generaal    met    Weledele juffrouw Maria van der Marsch geb. dochter te Evenlo

Zij hertrouwt proclamatie 1605-1658 J. Roedolph

 

Ned. Leeuw jaarg. 1919 kol 213-214 trouwboek Oldenzaal

Proclamatie 7-7-1650, copulati 24-7-1650

Erenveste ende manhafte Thomas Völler weduwnaar van juffrouw Sibilla Judith Vonck, quartiermeester en sone van den Hr. Ritmeester Carl. En Margrieta van Hövel

 

Ned Leeuw 31 jaargang?? Kolom 213/213

Huwelijk 22-4-1644

Thomas Völler, kwartiermeester    met    Juffr. Subilla Judith Vonck dr. van der Edele Erentf. Dreck Voncken ten Stöckelenburg

Zij overlijdt voor 7-7-1650 wanneer hij opnieuw ondertrouwd

16-10-1644

de Weledele manhafte Derrick Vonck, capiteyn ten dienste den Hoog Mogende St. Gen.    met  Weledele juffer Maria van den Marsch,,geboren dochter tot Evenlo

proclamatie 16-5-1658

Joncker Roedolph van den Clooster sone tot den Nieuwenstein    met    Joffer Maria van der Marsch, weduwe van Jr. Capiteyn Vonck, dochter tot Evenlo

Voor deze v.d. Marsch zie Ned. Leeuw jaarg. 1918 kol 48

 

Ned. Leeuw. Collectie v. Weerdenburg

Dirck v. Weerdenburg zn, van Sweer ( anno 1444 gevangen in Nijmegen) en Beatrix v. Vianen v. Rijsenburg

Tr. laatst van zijn leven zijn bijzit Christinaen en als jongste dochter: Henrica van Weerdenburg gehuwd met Cornelis Vonck van Lijnden

 

R.A. Utrecht Handschript v Buchel ?? K. cool jr 1875

Probatie LIII fol 221v

Dirck Vonck Dircksz ½ van 29 morgen in de Marsch genaamt Tollenborch, daer juffr. Hadewich Lijster de weder helft van heeft.

Hem aengecomen nij deylinge na dode sijns vaders van de goederen van joncfr. Geertruyd van Braeckel sijn moeder

Met dit leen was fol. 211v als borchleen van ter Horst anno 1532 beleend Cornelis Braeckel

Terwijl fol 213 anno 1562/64

Dirck Vonck Dircksz Schout te Lienden.

Hb. Van joncfrouw Geertruyd van Braeckel sijn huysfrou na dode v. Cornelis van Braeckel haar broeder met ½ van 29 morgen de Tollenburg werd beleend

 

Gaesbeeksche Leenen

Trouwacten Ommeren fiches 9-7-1699 R.A. Arnhem

Maria Pelgrims Vonck j.d. in Oudeweert  x  Gerard Jacobsen j.m. vam Lakemond

Tot Kesteren getrouwd met attestatie van Opheusden

 

Doopacten Ommeren:

31-10-1677 bij doop Maria dr. van herbert Teunissen van Lutterveld is getuige Anna Vonck

21-11-1680 bij doop Ingen get. Neelken Verkuyl, vrouw van Pelgrim Vonck

07-01-1683 doopgetuige Gerardi Vonck vrouw van Marten de Lanoy

19-08-1683 tot Ingen getuige bij doop Jacobus Willemsz de Leeuw, Maayken de vrouw van Jan Alertsz Vonck