Dossier Asch van Wijk berustende bij het CBG

Afstammelingen

Van

Jonker Dirck Vonck van Lijnden

en

Janne de Kemp

1. Jonker Dirck Vonck van Lijnden tr. Janne de Kemp

1.1

Dirck Vonck van Lijnden tr. … van Lockhorst

1.2

Jan Vonck van Lijnden tr. Alijt van Eck van Panthaleon

1.3

Hillebrand Vonck van Lijnden tr 1514 Margaretha van Hattum, dochter van Jonker Jan en Alijd van Wijck van de Woerdt

1.1 Dirck Vonck van Lijnden tr. … van Lockhorst

2.1

Jan Vonck van Lijnden tr. … van Braeckel Boecopdr.

1.2 Jan Vonck van Lijnden tr. Alijt van Eck van Panthaleon

2.2

Vonck van Lijnden tr. … Steck

2.3

Jan Vonck van Lijnden tr. … Bruijn Kuijnredr.

1.3 Hillebrand Vonck van Lijnden

2.4

Dirck Vonck van Lijnden tr. …

2.5

Hilleborgh Vonck van Lijnden tr. Jonk. Hendrick van Wijck, zoon van Zeger en Agnes Holl geb. 1496, Hij wordt in 1566 doodgestoken door zijn oom Dirck Vonck van Lijnden ( de processtukken hiervan berusten, naar mij gezegd is aan het archief van het Ministerie van Justitie, 30,aug 1871 M. Asch van Wijk

2.1 Jan Vonck van Lijnden tr. … van Braeckel Boecopdr.

Dirck Vonck van Lijnden, commissaris ordinaris van de monstering der Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden tr. Adriana van Brederode Hij st. 10 junij 1625 en is begraven te Lienden met 4 stamdelen

Vonck van Lijnden

Braeckel

Lockhorst

Boecop

Hare 4 stamdelen zijn

Brederode

Blois van Treslong

Borsselen

Berkenrode

3.2

Hendrick Vonck van Lijnden, Scholtus van lijnden en oldenweert

Tr. Anna Vonck van Lijnden dochter van Jan en … Bruijn

3.3

Joan Vonck van Lijnden

Tr. … Zael Uteneng, welker moeder was IJsendoorn

2.3 Jan Vonck van Lijnden tr. … Bruijn Kuijnredr.

3.4

Anna Vonck van Lijnden tr Hendrick Vonck van Lijnden zoon van Jan en … van Braeckel

3.5

Anna Vonck van Lijnden tr, Aelbert Steck zoon van Joost en Margaretha Bentinck

3.6

Joan Vonck van Lijnden tr. Nicolaa Lijster, Raad en Burgemeester der Stad Rhenen, zij sterft 1665, hij sterft 30 maart 1655

3.1 Dirck Vonck van Lijnden tr Adriana van Brederode

4.1

Hendrick Vonck van Lijnden

4.2

Frederica Vonck van Lijnden tr. Mr. Gerard Klerck, weduwn van Margaretha van Beeck, zoon van Dirck en Aleidt van der Haar Gen. De Kemp, Raad en Burgemeester van Rheenen

3.2 Hendrick Vonck van Lijnden tr Anna Vonck van Lijnden

4.3

Dirck Vonck van Lijnden, Scholtus van Lijnden en Oldenweert tr. … van Rheenen, dr. van Jonk. Huibert en .. Lauwijck

4.4

Anna Vonck van Lijnden tr. Jon. Hendrick van Brederode gezegd Cloeting

4.5

Adriaan Vonck van Lijnden tr. .. Vonck van Lijnden dr. van Joan Vonck van Lijnden en Nicola Lijster

3.3 Joan Vonck van Lijnden tr. … Zael van Uteneng

4.6

Vonck van Lijnden tr. Dirck Vonck van Lijnden zoon van Joan Vonck van Lijnden en Nicolae Lijster

4.7

Dirck Vonck van Lijnden tr. Hagonia Ruijsch van Waijestein

3.6 Johan Vonck van Lijnden tr Nicolaa Lijster

4.8

Johan Vonck van Lijnden, Raad en burgemeester te Rhenen tr. Magdalena van Rijswijck zij st. 3 julij 1679 hij st. 24 april 1704

4.9

Dirck Vonck van Lijnden tr. … Vonck van Lijnden dr. van Joan Vonck van Lijnden en … Zael Uteneng

4.10

.. Vonck van Lijnden tr. Adriaan Vonck van Lijnden zoon van Hendrick Vonck van Lijnden en Anna Vonck van Lijnden

4.3 Dirck Vonck van Lijnden tr. … van Rheenen

5.1

Dirk Vonck van Lijnden tr. Margaretha van Beeck hij of zij sterft 9 november 1678

5.2

Anna Vonck van Lijnden geb 10 oct. 1622 sterft 13 julij 1695tr. Mr. Frederick de Klerck, Raad en Burgemeester en secretaris der Stad Rheenen, gecommitteerde Raad ter admiraliteit van Zeeland

5.3

Geertrui Vonck van Lijnden tr. Gijsbert van Brienen, hoofdscholtus te Rhenen, zoon van Cornelis en Anna van Stralen

5.4

Huibert Vonck van Lijnden, heer van den Tollenburg, capitein ten dienste dezer landen tr 1668 Emerentia van Reede van Nederhorst dochter van Godart, wed. van Jacob van Zuijlen van Natewisch

5.5

Maria Vonck van Lijnden sterft 19 februari 1694 vr. van Levendaal tr. Frederick van de Velde

4.7 Dirck Vonck van Lijnden tr. Hagonia Ruijsch van Waijestein

5.6

Anna Vonck van Lijnden tr. Dirck Vonck van Lijnden zoon van Dirck Vonck van Lijnden en … Vonck van Lijnden

4.8 Johan Vonck van Lijnden tr. Magdalena van Rijswijck

5.7

Joan Vonck van Lijnden st. 19 julij 1712

4.9 Dirck Vonck van Lijnden tr. … Vonck van Lijnden

5.8

Joan Vonck van Lijnden, capiteijn tr. …. De Haes zij sterft 10 maart 1696

5.9

Adriaan Vonck van Lijnden, begraven te Tiel ,

8 kwartieren:

Vonck van Lijnden

Lijster

Bruijn

Cuijnre

Vonck van Lijnden

Uteneng

Braeckel

IJsendoorn

5.10

Dirck Vonck van Lijnden tr. Anna Vonck van Lijnden dr. van Dirck Vonck van Lijnden en Hagonia Ruijsch van Waijestein

5.8 Joan Vonck van Lijnden tr. … de Haes

6.1

, capitein ten dienste dezer landen sterft 15 augustus 1720, begraven te Lijnden met 8 stamdelen:

Vonck van Lijnden

Vonck van Lijnden

Lijster

Bruijn

De Haes

Van der Steen

Steemhuijsen

Neijrick