Van de familie Vonck van Lienden zijn een aantal proces stukken bekend.

Het gaat om de volgdende doccumenten :

 

De Overeenkomst met de Heer van Culemborg over de afbraak van een Molen

de Processtukken over de jacht en het deel uitmaken van de Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen

 

van beiden zijn zowel de transcriptie alswel  scans van de originelen geplaatst.