Jaarboek CBG deel 53 1999 bladzijde 169,

De oudste generaties van het geslacht Van Lynden

De Van Lyndens en de Dullenborg

In de derde zaak uit het register van de Utrechtse bisschop Guy van Avesnes ging het tussen de Van Lyndens en de bisschop zelf met diens borgman op de 'Dullenborgh'. De bisschop had het huis met 32 morgen land op 15 augustus 1312 gekocht van Roelof Vonk en zijn vrouw Aleida. De Dullenborg lag in De Marsch. Bij de koop was dit alles leengoed van de abt van St.-Paulus.

Van een familierelatie tussen de Van Lyndens en Roelof Vonk, die in het eerder genoemde register nog enkele keren voorkomt in verband met een vechtpartij te Rhenen in 1315, verzoend in 1317, blijkt niets. Het is zaak dat hier te benadrukken, want in de zestiende eeuw, toen zijn nazaten nog steeds te Lynden woonden en er gegoed waren, bloeide ook een andere familie Vonk daar op. Deze tweede familie, in sommige takken Vonk van Linden genoemd, voerde het Van Lyndenwapen en zou volgens Butkens van een bastaard Van Lynden stammen.Roelof Vonk en de zijnen daarentegen zijn herkenbaar door het veelvuldig voorkomen van de voornamen Roelof en Rutger en aan hun wapen met een schuinbalk.

Over de koop van de Dullenborg onstond later onenigheid. Rutger, Johan, Roelof, Henrik en Willem Vonk, zonen van Rutger Vonk, namen het huis te 'Dollenborch' met de weerd (welke blijkt niet) in bezit wegens wanbetaling door de bisschop aan hun grootvader Roelof Vonk. Na een scheidsrechterlijke uitspraak van Dirk van Lienden deden zij echter in juli 1357 afstand van al hun aanspraken.