Gens Nostra jaargang 1983 XXXVIII  

blz 302 

Gerrit (Geryt) van Hattem, na overlijden van zijn vader op 7.3.1508 met land te Maurik beleend”, nabuur (152O)*s en schout (1534)2y te Maurik, overl. vóór 5 5 1561” , t r . v ó ó r 7.3.1508 Bate N.‘“, overl. na 22.10.1565”‘. ’ ’ Kinderen: 
a. Gerrit (Geryt) van Hattem ,,de Jonge”, overl. tussen 3.3. en 2.6.1589, tr. Margriet Vonck, overl. na 13.2.1604. b. Adriaan van Hattem, overl. na 4.12.1587. 
c. Maria van Hattem, nat. dr., overl. tussen 5.5.1561 en 16.7.1565, tr. Roelof Gerritsz, overl. vóór 5.5.1561. 


Gens Nostra jaargang 1984 XXXIX

 blz 76 

724. Thomas van de Pol, tr. Opheusden vóór 1712 
725. Ingen (Pelgromsdr.) Vonck, tr. (2) Roelof Ponsen die in 1750 als haar wedr. wordt vermeld.  

 
Gens Nostra jaargang 1986 XLI 

blz 420

VIIIb. Egbert Enterman, geb. Holten 4.11.1819, dient vóór 18.9.1846 vijf jaren bij het 7de Regiment Infanterie (,,Ligting 1838”), eigenaar van een regionaal bouwbedrijf (werkend in Drenthe, Overijssel en Gelderland) en een brandstoffenhandel aan de huidige Joppelaan 53 te Gorssel, koopman in hout en landerijen ald., overl. ald. 22.3.1887, tr. (1) ald. 23.10.1846 Willempje Knippenberg, geb. Apeldoorn 10.1.1821, overl. Gorssel 20.10.1861, dr. van Hendrikus Knippenberg en Hendrika van Beek; tr. (2) Gorssel 21.6.1862 Clazina Venneman, geb. Diepenveen 26.8.1829, overl. Deventer 20.3.1896, dr. van Hendrik Jan Venneman en Willemina Goldenbeld. Uit het eerste huweliik, geb. Gorssel: 
1.. Jan, geb. 305.1847, korporaal-geniewerkman bij de Koloniale troepen, overl. Kampong Makassar in het militair hospitaal, bij Batavia (Ned. Indië) 18.2.1879. 
2. Hendrik Marinus, volgt IXa. 
3Hendrika Woltera Enterman, geb. 26.7.1850, tr. Jan Groeneveld, producent van houten siervoorwerpen. 
4. Manes (ook: Ma(n)nus), geb. 14.12.1853, leerling-smid, overl. Gorssel 12.12.1874. 
5.Garritjen Enterman, geb. 28.2.1856, tr. Deventer 187811879 Lambertus Broer, geb. Gorssel 18.6.1851, winkelier en koopman te Harfsen, zn. van Lammert Broer en Gerritjen Olden. Zij werden 15.7.1919 uitgeschreven naar Deventer. 
6.Tonia Enterman, geb. 14.7.1860, overl. Zutphen 14.2.1940, tr. Gorssel 28.5.1887 Harmanus Scholten, geb. ald. 21.3.1840, landbouwer, overl. ald. 7.5.19.30, zn. van Gerrit Jan Scholten en Teuntjen Rietman. 
Uit het tweede huweliik. geb. Gorssel: 
7. Willem, volgt IXb. ” 8. Heintje Enterman, geb. 14.10.1865, overl. Amersfoort 10.4.1912, tr. (1) Zutphen 13.5.1891 Garrit Jan Hekkelman, geb. ald. 18.7.1870, timmerman NS, overl. Amsterdam 13.8.1962; tr. (2) Amersfoort 11.9.1912 
9. Willemina Roor, geb. Hilversum 12.3.1877, overl. Amersfoort 7.3.1922, dr. van Willem Roor en Johanna Houthuis; tr. (3) Amersfoort 
4.1.1923 Aafie Koning, geb. Amsterdam 8.6.1882, overl. ald. 24.4.1976, dr. van Klaas Koning en Teuntje Kerst. 
10. Mientje Enterman, geb. 6.10.1867, overl. Ermelo 20.5.1953, tr. Deventer 24.1.1895 Jan Companjen, geb. Zalk en Veecaten 22.8.1867, eigenaar van een schildersbedrijf, overl. Doornspijk (gem. Oldebroek) 25.5.1932, zn. van Jan Companjen en Johanna Maria Vonk. 11. Egbert Enterman, geb. 18.2.1870, korporaal-ziekenverpleger bij het Indische Leger, onderscheiden met het Ereteken voor belangrijke krijgsbedrijven met de Expeditiegespen Atjeh (1873-1896) en Djambi (1901- 1904) en de Zilveren Medaille voor langdurige trouwe militaire dienst (23.2.1906), overl. Deventer 15.11.1947, tr. (1) Amersfoort 26.1.1910 Geertruida Raket, geb. Amsterdam 12.3.1865, overl. Deventer 21.3.1929, wed. van Bernardus Wilhelmus Fredrik Bechtle, dr. van Barend Lodewijk Raket en Margreta Prijs. Hij tr. (2) Deventer 26.5.1933 Hendrina Twenhaar, geb. ald. 5.10.1882, overl. ald. 26.1.1969, wed. van Hendrik Brinkman, dr. van Gerrit Jan Twenhaar en Bartje van Oene (zie ook IXb 2). 
  


Gens Nostra jaargang 1987 XLII

blz 389 

10. Jan van der Eng, geb. 4.6.1853, dagloner/tuinknecht, overl. Uitgeest 23.6.1934, tr. Castricum 15.1.1883 Maria Tromp, geb. Egmond-Binnen 10.8.1858, overl. Zaandam 20.8.1853, dr van de arbeider Jelger Tromp en Maartje de Reus. Uit dit huwelijk geb. Uitgeest: 
a. Cornelia, geb. 7.5.1883, overl. Bloemendaal 16.11.1909. 
b. Maria, geb. 13.7.1884, overl. Uitgeest 16.10.1903. 
c. Grietje van derEng, geb. 13.3.1886, overl. Velsen 25.9.1957, tr. Uitgeest 22.6.1910 Gerardas Winkel, geb. ald. 10.10.1886, schipper/losarbeider, overl. Bussum 1.5.1965, zn van de werkman Cornelis Winkel en Neeltje Rijs. 
d. Jilgert van der Eng, geb. 10.1.1888, schippersknecht/arbeider, overl. Schagen 29.5.1973, tr. Egmond-Binnen 5.6.1923 Catharina van Weenen, geb. Assendelft 12.5.1889, overl. Uitgeest 3.4.1948, dr van Arie van Weenen en Jacoba Brakenhoff. Hieruit 3 zonen en 3 dochters. 
e. Alida van der Eng, geb. 13.4.1890, overl. Assendelft 6.9.1930, tr. ald. 5.5.1912 Martinus vun Gelderen, geb. ald. 16.2.1885, arbeider in weverij, overl. ald. 1.10.1960, zn van Klaas van Gelderen en Elisabeth Reijnders. 
f. Anna van der Eng, geb. 22.6.1892, overl. Uitgeest 13.11.1954, tr. (1) ald. 20.5.1914 Gosse Veldmans, geb. Workum 31.8.1888, fabrieksarbeider, over]. Amsterdam 11.5.1933, zn van de slager Pieter Veldmans en Anskje Visser; tr. (2) Uitgeest 9.5.1935 Nicolaas Baart, geb. ald. 3.10.1887, tuinder, overl. ald. 17.7.1960, wedr van Alida Liefting, zn van de arbeider Arie Baart en Trijntje Vonk. 
g. Geertruida van der Eng, geb. 18.3.1895, overl. Heerhugowaard 1510.1982, tr. Uitgeest 12.9.1917 Petras Nijman, geb. Heemskerk 13.1.1889, tuinknecht, over]. ald. 20.5.1938, zn van de tuinknecht Gerardus Nijman en Neeltje Welp. 
h. Johannes van der Eng, geb. 12.5.1897, tuinman/fabrieksarbeider, over]. Assendelft 1.11.1968, tr. ald. 29.10.1919 Maria Cornelia Klom, geb. ald. 15.8.1897, over]. ald. 16.4.1968, dr van Johannes Klous en Guurtje Heijne. Hieruit 1 zoon. 
i. Cornelis van der Eng, geb. 28.10.1899, fabrieksarbeider/mach. houtbewerker, over]. Uitgeest 4.4.1956, tr. ald. 27.2.1924 Cornelia Maria Rijs, geb. ald. 4.6.1901, woont te Uitgeest, dr van de tuinder Pieter Rijs en Cornelia Winkel. Hieruit 3 zonen. 
j. Hendrika, geb. 23.7.1901, overl. Uitgeest 25.7.1903. 

blz 390 

15. Antje van der Eng, geb. 12.12.1864, overl. Haarlem 30.9.1934, tr. Uitgeest 3.6.1891 Gerrit Vonk, geb. ald. 13.8.1867, tuinknecht/bloemist/nachtwaker, overl. Haarlem 11.3.1950, zn van de dagloner Klaas Vonk en de winkelierster Jannetje Vrijling.   blz 392 7. Willem van der Eng, geb. 22.10.1855, werkman/stovenmaker/nagelkaasmaker/ kasten- en meubelfabrikant, overl. Uitgeest 20.6.1929, tr. ald. 19.11.1882 Aaltje Weijpers, geb. ald. 24.1.1858, overl. ald. 1.3.1913, dr van de dagloner Jan Weijpers en Antje Scholten. Uit dit huwelijk, geb. Uitgeest: a. Gerrit van der Eng, geb. 20.8.1883, timmerman/aannemer, overl. Zaandam 7.5.1950, tr. ald. 12.8.1908 Margaretha Machielse, geb. ald. 1.2.1882, overl. ald. 24.12.1939, dr van de timmerman Jan Machielse en Maartje Deile. Hieruit 2 dochters. 
b. Anna van der Eng, geb. 28.8.1884, overl. Uitgeest 26.7.1951, tr. ald. 8.6.1920 Hermanus Twaalfhoven, geb. ald. 2.6.1884, kleermaker, overl. ald. 15.4.1954, wedr van Klasina Alida Meulman, zn van de tuinder Harmanus Twaalfhoven en Aagje Keijzer. Hij hertr. Delft 24.6.1953 Clazina Gerarda Boersen. 
c. Johannes van der Eng, geb. 5.1.1886, meubelfabrikant, overl. Uitgeest 6.5.1948, tr. ald. 14.10.1925 Margaretha Maria Vonk, geb. Heemskerk 295.1896, woont Beverwijk, dr van Klaas Vonk en Maria Catharina Baltes. Hieruit geen kinderen. 
d. Klaas van der Eng, geb. 10.10.1887, nagelkaasmaker/meubeImaker/vogelkooienmaker/ meubelfabrikant, overl. Zaandam 24.9.1957, tr. Uitgeest 14.2.1917 Elisabeth Heijne, geb. ald. 13.10.1889, over]. Maartensdijk 26.7.1967, dr van de schoenmaker Gerbrand Heijne en Jannetje Berkhout. Hieruit 5 zonen en 3 dochters. 
e. Cornelis, geb. 13.2.1889, overl. Uitgeest 5.7.1889. 
f. Adrianus van der Eng, geb. 1.8.1890, metselaar, overl. Uitgeest 27.10.1972, tr. Heemskerk 6.5.1920 Alida Murgaretha Beentjes, geb. ald. 1.9.1891, overl. Uitgeest 17.11.1969, dr van de arbeider Cornelis Beentjes en Trijntje Hoogewerf. Hieruit 4 dochters. 
g. Alida, geb. 27.8.1892, overl. Uitgeest 7.12.1892. 
h. Alida Maria, geb. 19.11.1893, dienstbode/modiste, overl. Krommenie 1.1.1952. 
i. Petrus, geb. 29.6.1896, overl. Uitgeest 27.7.1897. 
j. Marie, geb. 25.5.1898, huishoudster/modiste, overl. Zaanstad 4.6.1982. 
8. Catharina, geb. 31.51857, overl. Uitgeest 258.1857. 
9. Kaatje, geb. 1.5.1859, overl. Uitgeest 20.2.1862 

blz 499 

326. DE MAILJER(MARIER)-VONCKEN 
Lodewijk de mailjer (Lowies, Louwes, Loys) laat te Wijk bij Duurstede tussen 1655 en 1668 6 kinderen dopen; de moeder wordt niet genoemd. Eveneens te Wijk bij D. otr. 5.9.1669 Louys Marier, wedr van Lijsbeth Markens, met Bartjen Voncken. Op 19.9.1669 tr. te Cothen Louys Mariere met Baertie Vonck, van Lienden. Is deze Louys Marier(e) dezelfde als Lodewijk de Mailjer? Gevr. aanvullende gegevens en voorgeslacht van deze Lodewijk. 
A. H. C. MOLIER, ‘s-Gravenhage 

blz 513 

5.6.1694. Compareerde de Heere Johan Vonck van Lienden en verclaerde schuldig te wesen aen de E. Johan Otters, scholtus des Ampts Ede en Juffr. Johanna Hendrina van Brienen, echtelieden een somme van 2000 gld.‘s.   


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->


Gens Nostra jaargang 1990 XLV 

blz 243 

En dat niet alleen, ook Mense Jansen uit Diever komt bij deze kwestie weer naar voren en blijkt nu wel degelijk te zijn voorzien van een achternaam: Mense Jansen Fonck wordt hij genoemd. Tesamen met hem: Jan Harmens Fonck
Terzijde: de naam Vonk is ook heden ten dage een bekende Weststellingwerfse familienaam in Steggerda en omgeving, al vroeg voorkomend in de rooms katholieke kerkboeken.   


Gens Nostra jaargang 1991 XLVI 

blz 11 

Hindrik Brouwers, geb./ged. 20-7/14-8-1796, landbouwer te Den Ham (gem. Aduard), overl. ald. 4-4-1853, tr. Aduard 18-8-1845 Anje Derks Vonk, geb./ged. Den Ham ll-2/4-3-1798, ‘landbouwersche’ op Den Ham, wed. van Jan Jans Hemsing (getr. Aduard 8-3-1828), dr. van Derk Ennes Vonk en Anke Jacobs (Draper), winkeliers. 
Uit dit huwelijk geen kinderen. Volgens de familieherinneringen (in de inleiding vermeld) wasHendrik Brouwers gehuwd met Geesje van Hemmen; daarvan valt echter geen spoor te bekennen. Anje Derks Vonk leeft nog als haar tweede man in 1853 overlijdt; haar eigen sterfdatum is in Aduard niet aangetroffen en in het Bevolkingsregister dat ter plaatse pas in 1870-‘80 begint,wordt zij evenmin vermeld.   

Blz 130 
  
Grietje Harms Domenie (Domine), ged. 5-12-1784, overl. Groningen 16-11- 1837; tr. Groningen 16-6-1811 Jacob Adams Vonk, ged. Groningen 22-8- 1790, hovenier, overl. ald. 31-3-1830, zn. van Adam Jacobs Vonk, hovenier, en Grietjen Jans van der Vaart. 
  


Gens Nostra jaargang 1992 XLVII 
  
blz 288 
    
2. Leendert Cornelisz. Leeflang, ged. Loenen 7-8-1689 (get.: Paulijntje Pieters), tr. Vreeland 17-8-1710 Annetje Gerrits Verbeek (ook Van der Beek), j.d. 
Uit dit huwelijk, gedoopt te Vreeland: 
a. Geertje Leenderts Leeflang, ged. 15-2-1711 (get.: Hilletje Gerrits Verbeek), won. op Slootdijk, otr. Loenen 15-6-1732 Cornelis Aris van der Leeden, j.m. van Leerbroek. 
b. Ariaanfje, ged. 11-3-1714 (get.: Keulse Maij). 
c. Cornelis, ged. 23-5-1715 (get.: Marretje Leenders). 
d. Marretje Leenderts Leeflang, ged. 28-8-1718 (get.: Neeltje Pieters), otr. Vreeland 29-5-1746 Jan Hendrik Zweegman, j.m. van Braams (Bramsche). 
e. Jacob Leenderfs Leeflang, ged. 2-3-1721 (get.: Neeltje Leeflang), otr. (1) Vreeland 3-5-1744 Klaasje Gerrits Hordenburg, ged.Oud-Loosdrecht 29-3-1722, dr. van Gerrit Meyerts en Magdalena Jans (de With); otr./tr. (2) Oud-Loosdrecht 4120-6-1751 Cornelia Aris Vonk, ged. ald. 24-11-1720, dr. van Arie (Adriaen) Tijmens Vonk en Aaltje Abrahams Vogel. 
f. Pieter, ged. 3-8-1727 (get.: Grietje Gijsbers). 
g. Trijntje/Catharina Leenderfs Leeffang, ged. 3-12-1730 (get.: Neeltje Leeflang), begr. Amsterdam 14-11-1773, otr. ald. 5-6-1772 Pieter Cornelis Vooren, geb. Diemen ca. 1741, zn. van Marritje Siedes. Trijntje had een ill. kind: Jan, ged. Vreeland 6-11-1757. 
3. David, ged. Vreeland 29-11-1691 (get.: Paulijntje Pieters).