Gens Nostra jaargang 1948 III

blz 3

Echtscheidingen uitgesproken door het ,,college van de weth” te rotterdam :

VONK, Bernardus -, smid & Catharina Gerards. 19-2-1726.

blz. 113

POORTERBOEK VAN ROTTERDAM

905. Cornelis Vonck ; - gbv. Reeuwijk.

blz. 146

Copie poorterboek der stad Rotterdam 1699-1750

1186 Hendrik Vonk ; 28-11-1711. gbv. Haarlem.

blz. 163

1359 Gillis Vonk; 6-1-1714. - gbv. Oudewater.

blz. 165

1447 Ary Vonk; 6-12-1714. - gbv. Streefkerk.

Gens Nostra jaargang 1951 VI

blz. 171


VI. Joannes Josephus Sebille (4), gd. Antwerpen 15-11-1722, bg. Haarlem 9-4-1805, tr. le ald. 9-4-1747 Johanna Kuipers, gb. ald. 1719, bg. ald. 1-6-1772 ; tr. 2e ald. 8-5-1774 Bartha Vonk, gb. ald. 1734, 0vl. ald. 1-4-1818. 10-11-1870, ov. Heiloo 25-6-1951, dr. v. Rijnardus Hendriks (stucadoor) en Francina Cornelia Vonk.

Gens Nostra jaargang 1954 IX

blz. 207

Het Rijksarchief in Limburg berichtte mij over Claudius Voncken en Marie Catherine Houtvast het volgende : Glaudius Ernestis Voncken is te Hoensbroek overleden op 11 Februari 1820, oud 84 jaar, zoon van Leonardus Voncken en van Maria Reumers. Het overlijden werd aangegeven door zijn 47-jarige zoon Mathias Jacobus. De overlijdensacte van zijn vrouw, overleden ná 1820 hebben wij niet gevonden. Noch te Hoensbroek, noch te Heerlen-Voerendaal hebben wij de huwetijksakle van het echtpaar Von(c)ken-Houtvast kunnen vinden. Claudius of Glaudius Vonken was pachter. Op 3 Januari 1786 kwam Claudius Voncken door aankoop in het bezit van de Hoef ten Eyck onder Heerlen gelegen. Zie ..Habets, De Leenen van Valkenburg, blz. 488”. [Dit boek is in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen aanwezig.] Later werd mij bericht: ,,Door toeval hebben wij de doopakte gevonden in Simpelveld : op 11 Maart 1736 werd te Simpelveld R.K. gedoopt Claudius Ernestus, wettige zoon van Christianus Foncken en van Maria Ruimers. Doopgetuigen waren : Lambertus Wauben i.p.1. van Claudius Ernestus Maria, graaf van Hoen zu Cartyls en Agnes Winans.
Gegevens over zijn ouders hebben wij te Simpelveld niet gevonden. In de overlijdensakte van 1820 staat vermeld, dat C. E. Voncken een zoon was van Leonardus Voncken. Dit is volgens de doopakte onjuist.” Aangezien het echtpaar Voncken-Houtvast onder mijn directe voorouders voorkomt, houd ik mij voor eventuele verdere gegevens zeer aanbevolen.

Dr. J. HULK, Delft.


Gens Nostra jaargang1955 X

blz. 81

2023. Hendrik Vonk, 4-4-1720, gbv. Lis

blz. 121

2313. Barnardus Vonk, 10-3-1722, gbv. Crange gelegen in Duytsland.

blz.. 175

POORTERBOEK VAN ROTTERDAM

2609. Abraham Fonk, 11, 29-5-1724, gbv. Dordregt.

blz. 183

STUTEN.
Zacharias Stuten, geb. p1.m. 1734, huwde Nijmegen 3-10-1759 (ondertrouwd Deventer 15-9-1759) als extra-ordinaris ingenieur met Petronella Jacoba van Hoogstraten (ged. Nijmegen ‘13-10-1723 als dr. van-]acob van Hoogstraten. en Anna Maria-Vonk), sterft Arnhem 29-6- 1797 als kolonel-directeur der genie.

blz. 153

Poorterboek van Rotterdam

1932. Teunis Vonk, 5-7-1719, gbv. Streefkerck.


Gens Nostra jaargang 1957 XII

blz. 246

VONCK.
Te Oud-Loosdrecht zijn op 17-10-1773 ondertrouwd Arie Jansz. Vonk j.m. met Jannetje Willems Verhoeff, wed. van Jan Cors Lammers van Oud-Loosdrecht. (Zij trouwde met Jan Cors Lammers op 13-9-1767 te Oud-Loosdrecht en zou afkomstig zijn van Maarsseveen. Waar werd Jannetje Willems Verhoeff geboren en hoe is haar afstamming?

blz. 251

OUDE INSCRIPTIES OP DE ALG. BEGRAAFPLAATS TE ALKMAAR
door Mr. J. BELONJE

11. Hier rust Arnoldus Vonk Geb: 29 Augs. 1840 Overl: 3 Mei 1841

Maria Sophia Vonk van de Velde geb: 24 Jany 1811 Overl: 21 Mei 1845

Herbertus Joh: Vonk geb. 11 September 1851 Overl: 26 Maart 1853

Alida Jacoba Vonk van de Velde Geb: 8 April 1816 Overl: 6 Mei 1871

Agatha Debora Vonk Geb. 18 Maart 1850 Overl: 18 Juny 1875. - (84).


Gens Nostra jaargang 1958 XIII

blz. 120

42.Jacob van Hoogstraten, ged. Dordrecht 15-7-1685, meester-touwslager te Dordrecht, ,sinds 1721 te Zwijrxdrecht. Huwt Neerbosch 10-1-1715 (ondertr. Nijmegen 23-12-1714):
43. Anna Maria Vonck, ged. Nijmegen 17-6-1690.Gens Nostra jaargang 1963 XVIII

blz.. 151

86. Willem Vonck, ged. Lobith-Tolhuis 10-2-1664 als Wilhelm Funck. Rijnschipper, burger van Nijmegen 18-3-169 1, rekenmeester en stadsontvanger te Nijmegen, huwt Weurt 8-9-1689 (ondertr. Nijmegen 25-8-1689):
87. Aletta Boers (Bours), ged. Dordrecht 3 1-7-1662.


Gens Nostra jaargang 1964 XIX

blz. 53

10-3-1744 Paulus Vonk s.dG. Cath.k. Margaretha Pex of Rex s.dG.

blz. 53

SOLDATEN EN SOLDATENHUWELIJKEN TE UTRECHT Door H. SEVERIJN

17- 9-1749 Domk. Wouter Vonk. s. deG. Everina Bruijning Wed. Jacobus Philips.


Gens Nostra jaargang 1967 XXII

blz. 45

1X c. Gerrit Husslage, * 3 dec. 1862 Jisp, t 8 mrt. 1945 Haarlem, molenmaker-timmerman, huw 28 sept. 1890, te Zaandijk Maria Adriana Francina Du Pain ovl Zaandijk 1900; huw 2 te Jisp 7 aug. 1902: Johanna Kemeling (kinderloos). Uit le huw.:
1. Henderika, * Jisp 17 mrt. 1891, huw Deventer 10 nov. 1915 Albert de Vries. Uit dit huw. 2 d.
2. Marietje, * 15 jan. 1893 Jisp, huw Haarlem 29 sept. 1920 Marinus Brands. Uit dit huw.: 1 z. en 2 d.
3. Jan Willem, volgt X f
4. Wilhelmina Francina, * 9 dec. 1899 Wormer, huw Haarlem 3 mei 1922 Pieter Vonk (fotograaf). Uit dit huw.: 2 z. en 1 d.


Gens Nostra jaargang 1968 XXIII

blz 50

Henrikus Idema (D 233.6) geb. Medemblik 13-2-1866, ov. Heiloo 4-12-1940, meubelmaker, geh. Arnhem 12-3-1902 met Hendriku Gesina Johanna Hendriks, geb. Arnhem 10-11-1870, ov. Heiloo 25-6-1951, dr. v. Rijnardus Hendriks (stucadoor) en Francina Cornelia Vonk. 1 kind

Gens Nostra jaargang 1969 XXIV

blz 207

Vle. Antonie Stokvis, timmerman te Loenen, geb./ged. Stichtsch Loenen 23./27.5.1804 (get. Antonie Stokvis), aangen./bevest. N.H. Kerk ald. 13./16.3. 1823, tr. ald. 28.12.1833 Teuntje Vonk, geb. Loosdrecht 1804, dr. van Gerrit Jansz. Vonk en Marritje Aartze. Uit dit huwelijk te Loenen geb.:
1. Jan Adriaan, geb. 5. ll. 1834, overl. 20.12.1840.
2. Martinus Gerardus, volgt VIIe. 3. Johanna Maria, geb. 7.7.1838.
4. Gerrit, geb. 1.9.1840.

blz 396

3 Maeyus 1721 dirck Jansz Vonk tot Haerlem swaer gegeeselt en een brantmerk en gebanne 99 jaer over steele van 10 wubbe*) linne vant velt van kornelis Marijns hetselve gedaen verlede jaer. (Bij langena geen voorwaardelijke veroordeling!) *) Verbastering van web of wob: stuk, rol van enig weefsel; zie dr. G. J. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal (1897): ,,Me moeder had altijd ‘n wob linnen in huis om hemden van te maken”.


Gens Nostra jaargang 1970 XXV

blz 276

Xh. Dominicus Hartkamp, geb. Amsterdam 24.1.1835, assuradeur, volgde zijn vader na diens overlijden op als directeur van de Ned. Mij van onderlinge verzekering (A. Goldberg trok zich daaruit terug op 1.7.1861 en werd vervangen door A. Helmig van der Vegt), overl. Amsterdam 27.1.1888, tr. Amsterdam 6.6.1861 Maria Agnes Antonia Vonk, geb. ald. 6.1.1839, R.K., overl. Amsterdam 22.1.1917, dr. van Antonie Vonk en Maria Hendrica Elisabeth Bisschop. Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
1. Anna Maria Elisabeth Francisca Hartkamp, geb. 5.4.1862, onderwijzeres, tr. Amsterdam 26.9.1889 Hendrik Appels, geb. Driebergen 1859, onderwijzer, zn. van Jan Appels en Maria Juliana Meyschke.
2. Maria Clasina Josephina Hartkamp, geb. 6.6:1864, tr. Relig.
3. Geertruida Wilhelmina Maria, geb. 11.4.1868.
4. Klaas Hartkamp, geb. 21.3.1870, spiegelverzilveraar, won. Westerdokstraat 10 (1890), overl. Amsterdam 21.7.1891.
5. Dominicus Hartkamp, geb. 18.3.1872, overl. Arcachon (Frankrijk) 21.9. 1902.