Gens Nostra jaargang 1965 XX

blz.. 232

AUFSTELLUNG DER NIEDERRHEINISCHEN
SCHIFFERFAMILIEN

VII. Funck.

Wenmar Funck, Burger in Ruhrort, Schiffer, t vor 1671. Kinder:
1. Henricus Funck, Schiffer, m Mülheim/Rh. 22-4-1671 Sibylla Zelissen.
Kinder:
a. Walrabe Funck, get. Mülheim/Rh. 28-9-1675.
b. Johanna Elisabeth Funck, get. Mülheim/Rh. 11-1-1679.
c. Anna Funck, cy, Mülheim/Rh. 13-8-1669 Peter Trost, Frankfurt.
d. Jan Funck, Beseher im Zollhaus. Kind:
1. Henrich Funck, get. Köln 12-3-1665.

blz. 358

de Haen, Johann Derk, ref., Kauf- und Handelsmann, geb. Schenkenschanz 28.7.1667, ovl Mülheim/Rhein 27.11.1746, begr. ref-Friedhof
met
Vonck (Funck) Catharina, ref., geb. Köln 26.2.1674, get. 7.3. t Mulheim/ Rhein 3.5.1732, begr. alter ref. Friedhof.

blz. 368

31. Vonck (Funck) Catharina, ref., geb. Köln 26.2.1674, get. 7.3. t Mulheim/Rhein 3.5.1732, begr. alter ref. Friedhof.
62. Vonck (Fonck) Henrich, ref., Schiffer in Ruhrort, Sohn des Schiffers Wennmar Funck, geb. Ruhrort, ovl Mülheim/Rhein 22.4.1671.


Gens Nostra jaargang 1966 XXI

blz 313

RIJNSCHIPPERS FUNCK-VONCK te LOBITH

I Johann Funck (vermeld 1663-1676), tolbeziener (Beseher), tr. N.N. (tweemaal gehuwd??). Uit dit huwelijk waarschijnlijk:
1. Arndt Vonk, geh. 28 febr. 1672 Bertgen Elisabeth Harde, j.d. van Tolhaus. Uit dit huwelijk:
a. Arnoldt, ged. 22 sept. 1694 Lobith Tolhaus;
2. Cornelia Funck, geh. 8 febr. 1673 Conrad de Greef, j.m. van Oschen.
Uit dit huwelijk:
a. Arndt de Greeff, ged. 29.9.1674,
b. Helena de Greeff, ged. 26.4.1676;
3. Wilhelm Vonk, ged. 10 febr. 1664 Lobith Tolhuis (doopget. Wilhelm Richas Inspector, en Ennick Emstungen ind Beseher Hack). Zijn moeder leefde in 1701 te Nijmegen, overleed in 1704 in de Priemstraat te Nijmegen.
4. Peter Vonck ged. Lobith Tolhuis 15 sept. 1669; *)
5. Johanna Vonck ged. Lobith Tolhuis 15 sept. 1669; *)

II Willem Vonck, ged. 10 febr. 1664 Lobith Tolhuis, Rijnschipper, later Maasschipper, ontvanger der verponding te Nijmegen, etc., overl. dec. 1746 Nijmegen, tr. Weurt 8 juli 1689 met Aletta Bours, dr. van Jacob Bours, Maasschipper en Maria Cloens, ged. 31 juni 1662 Dordrecht, overl. 1729 Nijmegen. Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Vonck, ged. 17 juni 1690 Nijmegen, tr. 1715 Nijmegen Jacob van Hoogstraten, uit Dordrecht, gest. voor 1737. Uit dit huwelijk:
a. Aletta van Hoogstraten, geb. Zwijndrecht, tr. 16 april 1763 Dordrecht (huw. get. Jan van Walsem, neef) Martinus van Kooten;
b. Petronelle Jacoba van Hoogstraten, tr. 1759 Nijmegen Zacharias Stuten;


*) Tot dit geslacht behoorden ook waarschijnlijk: Henrick Funck, j.m. van ,,Coln de Colonia”, tr. le Lobith Tolh. 7 febr. 1673 Margaretha Wynen, j.dr., zuster van Henrick Wynen ,,op ‘s-Gravenwert”, tr. 2e Lobith Tolh. 12 juni 1675 Sophia Vermehren ,,van Herwen”. Elisabeth Vonck of is zij Elisabeth wed. van Johann Funck?), tr. Adam Striecker, apotheker te Nijmegen, was huw. get. bij Willem Vonck en Aletta Boers, gest. voor 1690, in de Priemstraat.

blz. 314

2. Jacob Vonck, der beide rechten doctor, rechter te Leur (1741), tr.10 dec. 1721 Nijmegen Pieryna Cornelia Knolaart, gest. 16 febr. 1751.Uit dit huwelijk:
a. Theodora Cornelia Vonck;
3. Anna Christina Vonck, overl. na 1750, tr. le Arnoldus van Walsem, Rijnschipper, overl. voor 1750, tr. 2e Arent Visser, gest. na 1750. 4 kinderen
4. Belia Vonck, tr. Pieter van Slingeland;
5. Pieter Vonck, ged. 5 sept. 1697 Nijmegen, advocaat en procureur, tr. sept. 1732 Steenbergen Dyna de Neve, uit Steenbergen;
6. Hendrick Vonck, ged. 17 sept. 1701 Eijsden, tr. 5 juni 1729 Steenbergen Maria Anemaat, uit Steenbergen;
7. Maria Vonck, ged. 26 okt. 1703 Nijmegen, tr. 16 jan. 1746 Cuyk Zacharias Christiaen Stuten, generaal majoor;
8. Matthijs Lambert Vonck, Med. Dr.


N. A. HAMERS