Uit lnv. No. 511 (1546-1648):

17.2.1551 

 JAN VAN REENEN draagt aan JACOB VAN REENEN, geh. met Joffr. GERRITGE DlRICK DE BRUYNSDR de erfenis over van hun vader DIRlCK VAN REENEN en zijn broer HENRICK VAN REENEN. Als moeder van beiden wordt genoemd Joffr. ANTHONIA VONCKEN. Voorts een HERMEN VONCK genoemd.

23.2.1571 

 JAN VONCK geh. met ELI5ABETH DE BRUYN en CHRISTINA DE BRUYN geven procuratie op CLAES DE RIDDER.

28.5.1573 

 Compareert DIRCK VONCK PELGRUMSZ als man en voogd van MARIA DE BRUYN, als erfgen. van saligher CHRISTINA LYSTER, wede van sal. DIRCK DE BRUYN.

27.6.1594

 JOHAN VONCK (z.v. HENRICK VONCK en LUCIA/LUITH> lost 60 gld af aan DIRCK MELISZ, als man en voogd van JEREPHAES DIRCK BRUYNENDR, mede erfgename.

Blz 334

Uit lnv No 511

31.1.1571 

DIRC LYSTER lijftocht zijn vrouw Joffr. MARIA VONCKEN met de helft van de Spryngelberch, waarvan de tweede helft toekomt aan M~. RUTGER DE BRUYN (geh. met HADEWYCH LYSTER) en Mr. ADRIAEN VAN STOUTENBORCH (geh. met HUBERTA LYSTERS).

Blz 335

Uit lnv No 511

26.4.1631 

CORNELIS ANSELM VAN DEUVERDEN en PETER DE BRIJYN en ALERT VAN HARN, vanwege de onmondige ARENT VAN DEUVERDEN, machtigen DIRCK VONCK VAN LIENDEN om namens hen aan de Heren van het Kapittel van Oud-Munster te verheffen al zeekere thient als haar aangeƫrf is door het overlijden van hare zal. ouders. etc.

 

Blz 351

IIa. CORNELIS FREDERICX VAN BEECK, wijnkoper en borgerhopman te Utrecht, genoemd ald. 1596.1600 en 1607, Raad van de Vroedschap aldaar en rentmeester (van de Cathuysers?); tr. CHRISTINA BUDDINGH, d.v. CORNELIS THONISZ BUDDING(H), burgemeester van de stad Rhenen. overl. Rhenen 31.3.1593, en ANNA THONISDR. 

Kinderen: 

  1. FREDERIK VAN BEECK.
  2. MARGARETA VAN BEECK, geb. april 1603, lidmaat in 1654, overl. 9.11.1678 tr. (1) JOHAN VAN NIENDAEL (NIJENDAEL) overl. voor 7.11.1635, o.tr.(2) Rhenen 21.3.1641 tr. Kesteren DIRK VONCK VAN LIENDEN, weduwnaar van ANGELA VAN RHEENEN, d.v. LUBBERT VAN RHENEN en JOHANNA VAN DER LAUWICK zie later.
  3. ALIDT (ALETTA) VAN BEECK, geb. circa 1600, tr. Rhenen 23.5.1630 GERARDT CLERCQ (KLERCK), die tr.(2) Rhenen 25.11.1649 FREDERIKA VONCK VAN LIENDEN,  d.v. DIRCK en ANNA VONCK VAN LIENDEN.
  4. ANNA VAN BEECK, anno 1635 nog jongedochter, tr.(1) Utrecht (Anth. Gasth.) 19.4.1653 PIETER DE VISSER, afk. van Leiden, tr.(2) Utrecht(Anth. Gasth.) 8.6.1658 JOHANNES BONT, wednr. SARA EGGERT.
  5. CORNELIA ELISABETH VAN BEECK, anno 1635 onmondig.
  6. MARIA VAN BEECK, anno 1635 onmondig, in 1654 lidmaat te Rhenen.
  7. HARMAN VAN BEECK,