Charters Rhenen

Opgesteld door: dr. H.P. Deys Datum laatste wijziging: 08-01-2001

Inventarisnr

datum

nummer regest

176 a1

09-02-1697

152

Verkorte vermelding van de inhoud:

Johan van Deventer , subs. van Johan Carel Smissaert , schout, Martijn van Gelder burgemeester en Johan Vonck van Lienden schepen.

744 a10

16-06-1478

33

Verkorte vermelding van de inhoud:

Zegels: Johan Freijse van Dolre en Rutger Vonck namens de hertog van Gelre, richters in de Mars Erfgenoten en buren in de Mars: Florijs Freijse van Dolre, Bemt van Wijck en Harmen Mathensz. schuinbalk. Richters. Ondertekend B.de Wijck. Zegels van Johan Fr. van Dolre en van Rutger Vonck (schuinbalk).

744 a3

03-09-1457

17

Verkorte vermelding van de inhoud:

3 zegels: Hubert Vonck hof en thijnsheer. Eerste zegel: Hubert Vonck: een schuinbalk; 2e: Erst Freijse van Dolre; 3e: Claes Van Triest Jansz. thijnsgenoten : halve klimmende leeuw.

744 a8

06-01-1477

30

Verkorte vermelding van de inhoud:

Johan Freijse van Dolre vanwege David van Bourgondie (richter) (3 ruiten met zittende leeuw als schildhouder), Rutger Vonck vanwege de doorl. hertog van Bourg. Brabant, Gelre etc., richters in de Mars. (zegel: schuinbalk)

753

08-07-1613

107*

Verkorte vermelding van de inhoud:

Dirck van Coeven, Adriaen Dircxsz. en Johan Verhuet, kerkmeesters. Zegel van Adam Vonck van Lienden (kruis), redelijk gaaf

757 b7

11-03-1634

126

Verkorte vermelding van de inhoud:

Warnard van Lennep schout, Bartholomeus BruelI en Johan Vonck burgemeesters. Zegels: le:-; 2e: BruelI (50%); 3e: Vonck 60% (kruis); 2:

814 a

10-08-1632

125

Verkorte vermelding van de inhoud:

Geen zegel. Warnard van Lennip, schout, Johan Vonck en Peter de Bruijn schepenen.

840 a

30-07-1623

116

Verkorte vermelding van de inhoud:

Frederik van Deuverden van Voort schout, Johan Vonck schepen en Adriaen Vernuet schepen. le zegel geschonden, 2e: het kruis aanwezig, 3e zegel: zuil of muurijzer.

903 a6.4

05-03-1696

151

Verkorte vermelding van de inhoud:

Johan van Deventer, subst. van Johan Casembroot hoofdschout, Johan Vonck van Lienden en Frederik Klerck oud burgemeester. Zegels: le: keper met 3 sterren; 2e: een kruis Vonck van Lienden; 3e: onleesbaar.

903 a 8.1

20-08-1549

76

Verkorte vermelding van de inhoud:

Cornelis van Brakell, Margreta toe Boecop echteluiden, Willem Lijster, Dirk Vonck als voogd en momber van juffr. Elisaheth en Geertruj van Brakel, Dirk van de Lauwijck. Zegels: le: van Brakel, leliën met daaroverheen 2 zalmen; 2e: een ander zegel Van Brakel: 2 staande vissen over een veld van leliën; 3e: 3 hamers van lijster, helmteken een hamer; 4e: een kruis (~Vonck); 5e: Lawijck: een geënte dwarsbalk met uitkomende adelaar, 6e: Lawijck ; Johan van Brakel, Udo en Dirk v.d. Lawijk

903 a2

01-07-1621

109

Verkorte vermelding van de inhoud:

Geen zegel. Johan Vonck als momboir van Jonker Huijbert van Rhenen.

903 a4.1

16-04-1649

139

Verkorte vermelding van de inhoud:

Johan Quint subst. van Casembroot schout, Dirk Vonck van Lienden burg. en Jelis van Stoutenburch schepen. Zegel: Quint, niet veel van te maken. le zegel is niets van te maken. 2 en 3 ontbreken.

903 a6.2

22-04-1651

141

Verkorte vermelding van de inhoud:

Diederick Vonck van Lienden burg., Cornelis van Wijck en Nicolaas Verhell schepenen. Zegels: le: Vonck van Lienden, een kruis; 2e: niet het karakteristieke Van Wijck wapen, onduidelijk, een dwarsbalk met uitkomende adelaar (?); 3e: Verhell met de ovaaltjes.

903 a8.2

02-11-1636

129

Verkorte vermelding van de inhoud:

Geen zegel. Warnard van Lennip, schout, Johan Vonck burg. En Bartholomeus Breul (Bruel) schepenen.

903 a9.a

19-10-1621(1611?)

110

Verkorte vermelding van de inhoud:

geen zegels. Frederik van Deuverden van de Voort, schout, Johan Vonck en Niclaes van Schoonhoven, burgemeesters. Mogelijk gedateerd 1611

903 a9.b

19-10-1621

111

Verkorte vermelding van de inhoud:

geen zegels. Frederik van Deuverden van de Voort, schout, Johan Vonck en Niclaas van Schoonhoven burgemeesters.

903 a9.g

18-06-1642

135

Verkorte vermelding van de inhoud:

Johan Quint subst. van Jacob Casembroot schout, Johan TolI en Dirk Vonck van Lienden schepenen. Zegels: le: 3 plompebladeren (Quint); 2e: springende ram, helmteken een uitkomende ram; 3e: Vonck van Lienden, een kruis.

916

17-06-1767

147.7*

Verkorte vermelding van de inhoud:

Verkoopacte Remmerstein. Hendrik Smissaert hoofdschout, Gerrit de Bruijn en Gerrit Sandbrink schepenen. Zegels: le: Smissaert sterren met golvend gedwarsbalkt Vrij kwartier, 2e: verm. uitkomende leeuw Transport van de Hotstede Remmerstein door Jan van Brienen en zijn vrouw Ermgarda Helena Keijser aan Hendrik Heus en zijn vrouw Constantia Vonk de Neyn.