1892 jaargang X 


blz. 68 - 69

Wat Vonck betreft, dit geslacht sproot in de Middeleeuwen door bastaardij uit v. Lynden. ,,Ils curent leur demeure dans le bourg meme de Lynden" (Lienden), getuigde Butkens. Zij waren derhalve binnen de heerl. Lienden woonachtig. Ook voerden zij geheel hetzelfde wapen; alleen het helmteeken was verschillend; Lynden had een hazewind, Vonck v. L. een vederbos. Hun stamvader Dirck bastaard van Lijnden, ridder, geb. in 13.. , staat in de leenregisters der abdij van St. Paulus vermeld. De naam Vonck is gewis van eenen fonck-drinker, eenendrinker ad fundum usque, ontleend; zie ,,Navorscher"XXXVIII, 228.

Dirck Vonk en Geertruij v. Brakell, echtelieden, kochten in 1580 land te Oudewaard (o. Kesteren). Zij was eene dochter van Cornelis v. Br. tot Kermestein (te Lienden) bij Margareta ten Boecop (,,Nav." XXXI 58). Zie eene alliantie Vonck v. Lijnden - v Reede tot Nederhorst en andere aanzienlijke alliantiƫn ibid. XXXIX, 500; vgl. ook ibid. bi. 63.

Dit oorspronklijk adellijk geslacht nu is tegenwoordig afgedaald tot den eenvoudigsten stand. De te Lienden gewoond hebbende grootouders en overgrootouders der thans te Eck-en-Wiel als Vonk (tout-court) bekende afstammelingen schreven zich nog Vonck v. Lijnden. Meer dan twee eeuwen geleden ontmoet men ook Vonck van de Poel (oude eertijds deftige, zoo niet aanzienlijke, huizing te Ingen (ibid. XXXIV, 131).

In een oud doop-boek te Ingen toch leest men: Op den 28 Decemb. 1662 op Sonnendach naer (na) Kersdach gedoopt een Jonck Dochterken, genaamt Neeltien vader Joost Jacobsen, moeder Gerritien geurts, Echteluyden, ten overstaen van vader selver en bestevaeder (grootvader) Geurt Dircksen v. Rooswinckel (1) ten Doope gepresenteert door Aeltien Voncken van de(n) Poel. Heyltje (Helena) Voncken van de Poel en Jan v. Eschvelt (Esseveld) lieten 9 Dec. 1666 Neeltje doopen, ten overstaan der grootmoeder Anna v. Wijck. Item 27 Dec. 1674 Alert, 21 Nov. '80 Evertjen. Jan Alertszn Vonck van de Poel en Maiten (Maatje) v. Wijck Jacobsdr boden 4 Febr. 1672 Willemken, 19 Sept. '75 Evertjen, 7 April '78 Gerritjen, 30 Nov.'79 Gerrit, 11 Jan. '83 Jacob, 3 Mei '85 Helena - ten doop aan. Den 25 Maart '77 gedoopt Meerten, 28 Mei '79 Evertjen, 22 Aug. '80 Merten, 19 Aug.'83 Jacobus, 1 9 Jan. '86 Evertjen, Febr. '89 Johannes, 1 April '94 Maria, - kinderen van Willem de Leuw en Gouken Vonck (van de Poel). Den 22 Sept.'78 gedoopt Gerrit Vonk, 6 Febr. '81 Evertjen, 20 Juni '82 Jan, 24 Juni 2 '83 Gerrit, 11 Oct. '84 Heyltjen, 25 Oct. '85 Adriaen. 21 Dec. '86 Anneken, 29 Jan.'88 David, 17 Maart '89 Gerritjen, 4 Mei '90 Roelof; 16 Dec.'91 Roelof, 30April 3 '93 Roelof (de vader heet daar Roelof Roelofsz van de Weert), 10 Maart '95 Roelof en Gerritjen (item), 26 April '96 Benjamin, 6 Juli '97 Pelgrom, 16 Nov.'99 Jan (item), 2 Sept. 1703 Hendersken (item), - kinderen van Roelof Roelofsz en Jantjen Vonck (van de Poel). Agtevelt Vonck en Guertjen de Leuw boden 22 Jan.1688 Marij, Agtevelt Vonck en M. v. Wijck 21 Dec. 1702 Grietjen - ten doop aan. Hier is dus van den geslachtsnaam v. Achteveld (vgl. Herald. Bibi. 1879 bi. 165; Nav. XL, 245 noot 2) een voornaam gemaakt. Vgl. vooral hiermede ,,Nav." XL, 60 (v. Achteveld Vonck).

Eck-en-Wiel, 2 Sept.'92. JAC. ANSPACH.