VIII

De Rijswijksche Lijn [1]

(Protestant).

I. Joordaen van de Pavoort [2] (van der Pauwert [3] ), trouwt Jannetje N.N.

Uit welk huwelijk:

a. Bastiaen van de Pavort, geboren Rijswijk (G.) 17, gedoopt aldaar 19 Januari 1721.

b. Jordaen van de Pavort, volgt onder II.

II. Jordaen van der Paadevoort, geboren Rijswijk (G.) 6, gedoopt aldaar 9 Mei 1723; trouwt Haarlem 14 November 1756 Jannetje Smits, gedoopt Haarlem 27 Januari 1736, overleden Haarlem 9, begraven aldaar (Groote Kerk) 14 September 1796, dochter van Arent en Maria de Ruyter.

Uit welk huwelijk:

a. Maria van de Paadevoort, gedoopt ‘s-Gravenhage (Groote Kerk) 17 Januari 1759, overleden na 9 September 1796[4].

b. Arent van der Paadevoort, gedoopt ‘s-Gravenhage 30 Januari 1761, garde du corps te ‘s-Gravenhage (1779), woonde September 1796 te Amsterdam: trouwt ‘s-Gravenhage (Duitsche kerk) 3 Oktober 1779 Henrietta (of Hendrika) Jacoba van Drecht, gedoopt ‘s-Gravenhage (Groote kerk) 7 Februari 1751, dochter van Jacob en Johanna Jacoba Boevink.

c. Jordaan van der Paadevoort, volgt onder III.

III. Jordaan van der Paadevoort (van de Padevoort), gedoopt ‘s-Gravenhage (kloosterkerk) 22 April 1763, planter, raad en fiscaal van de kolonie Rio Demerary overleden aldaar 13 Maart 1812; trouwt 1e N.N. Lester; trouwt 2e Haarlem (voor schepenen) 31 Augustus 1802 Susanna Smits, geboren Haarlem , gedoopt aldaar 6 Februari 1778, overleden Haarlem 14 Juni 1818, dochter van Gerrit en Maria Elisabeth Keun.

Uit het eerste huwelijk:

a. Jacoba Henriette Elisabeth van der Paadevoort, geboren en gedoopt Demerary 4 Januari 1790, overleden kasteel Rentills (Seine et Marne) 27 November 1844; trouwt Londen in 1808 Isaac Thuret, gedoopt Weesp 22 Augustus 1771, consul-generaal der Nederlanden te Parijs (6 Jan. 1815-1852). overleden Versailles 10 Juli 1852, weduwnaar van Cornelia Henrica Steenbergen en zoon van Daniel en Susanna Maria de Putter.

Uit het tweede huwelijk (2):

b. Maria Elizabeth van der Paadevoort, geboren Velsen 20 April 1803, gedoopt aldaar 1 Mei 1803, overleden Haarlem 7 Januari 1861; trouwt ‘s-Gravenhage 8 April 1829 Daniel Pronk, geboren Scheveningen, baddokter aldaar, overleden Haarlem 24 September 1857, zoon van Jacob en Willemina Sarter.

1] Verkort

2] Volgens de familie overlevering zou hij een broeder geweest zijn van van de tot de Schiedamse Lijn Behorende, aldaar onder II genoemden Ary Jansen van de Pauwert, die 24 april 1723 te Rijswijk (G) ondertrouwde

2] “dog 't welk moet zijn van Padevoort” (doopboek Gereformeerde Gemeente Rijswijk (G).

 

IX

De (vrouwelijke) IJzendoornse Lijn [1] .

(Protestant).

 

 I. Henrick Ricken, beleend met het leen ,,den Mandenmaker” onder IJzendoorn [2] : trouwt N.N. [3].

Uit welk huwelijk [4] :

a. Jerephaes Henricks, volgt onder 11.

b Huybrecht Henricks, overleden na 13 januari. 1660.

c Jan Henricks, overleden na 13 januari. 1660.

d. Cornelia Henricks, overleden na 13 januari. 1660.

e. Otto Henricks, verkreeg den Mandenmaker (1610), trouwt N.N.

(Uit dit huwelijk een zoon Jan Otten [5], beleend met 1/4 van den Mandenmaker, overleden na 1 November 1660).

f. Antonia Henricks, overleden vóór 13 januari. 1660; trouwt Reinier de Kemp, overleden na 13 januari. 1660.

II. Jerephaes Henricks, geboren + 1598 [6], schout [7] en gesworen pander der heerlijkheid IJzendoorn; (gesubstitueerd) richter aldaar [8], als momber q.q. beleend met den Mandenmaker, [9] na 10 Mei 1672 Q); trouwt Willemken van de Pavort [10]), overleden na 5 Mei 1671 [11].

Uit welk huwelijk:

a. Jordaan van de Pavort, volgt onder III.

b. Johan Jerephaes van de Pavort (van de Pauwert) schout der heerlijkheid IJzendoorn [12], richter aldaar (1675) [13].

c. Henrick van de Pavort, volgt onder IIIbis.

III. Jordaan van de Pavort (Jordanus van de Pauwert), geboren circa 1640 [14] of 1644 [15], theologisch student te Utrecht, vicaris van de vicariën in de kerk te IJzendoorn [16], schout der heerlijkheid IJzendoorn, overleden IJzendoorn 8 December 1725, begraven aldaar 15 December 1725 [14]; trouwt 1e Janneke lansen; trouwt 2e IJzendoorn 25 September 1681 [17] Elisabeth Roelofse, geboren Dodewaard, overleden 28 November 1740 – 6 Maart 1742 [18], dochter van Roelof Jansen en Udelia Gerrits [19].

Uit het eerste huwelijk:

a. Willemken van de Pavort, gedoopt IJzendoorn 5 September 1680, overleden na 11 Juni 1746 [20] ; trouwt Tiel 19 November 1721 Jan Ernstz. van Beest, weduwnaar van Jenne Marie de Koek [21]. eerder weduwnaar van Jenneke Hendriks, wonende en gegoed [22] onder Zennewijnen, overleden na 11 Juni 1746 [20].

Uit het tweede huwelijk (4):

b. Jenneke van de Pavort, gedoopt IJzendoorn 16 Juli 1682, overleden vóór 8 Februari 1739 [23]; trouwt Tiel 5 Mei 1711 Peter Berentse Haast, geboren IJzendoorn.

c. Roelof van de Pavort. volgt onder IV.

e Udelia (of Odelia, ook wel Uliana) van de Pavort. gedoopt IJzendoorn 20 Februari 1698, overleden na 21 December 1742 [23] ; trouwt IJzendoorn 14 December 1721 Dirck Peterse de Haas, gedoopt IJzendoorn 29 Januari 1699, overleden 21 December 1742-24 Februari 1746 [23], zoon van Peter Adriaansz. en Elisabeth van den Bergh [24].

IV, Roelof van de Pavort (van de Pauwert). gedoopt IJzendoorn 21 April 1689, overleden 1756-28 December 1758 [23]; trouwt (ondertrouw IJzendoorn 27 April) 1749 Cornelia van Zanten, begraven IJzendoorn 7 Juli 1796.

Uit welk huwelijk (4):

a. Elisabeth van de Pavort (van de Pauwert). gedoopt IJzendoorn 12 April 1750, begraven aldaar 19 Januari 1802; trouwt vóór 16 December 1792[ 25] Teunis van Kleef.

b. Peter van de Pavort, volgt onder V.

c. Jenneke van de Pavort, gedoopt IJzendoorn 9 December 1753.

d. Ida van de Pavort, gedoopt IJzendoorn 27 December 1756.

V. Peter van de Pavort (van de Pauwert), gedoopt IJzendoorn 2 Juli 1752, begraven aldaar 6 Oktober 1798; trouwt IJzendoorn 25 Januari 1784 Geertje van Alfen (van Alphen), gedoopt IJzendoorn 27 Juni 1751, begraven aldaar 6 November 1801, dochter van Rijk Franse en Anna Stevense.

Uit welk huwelijk (8):

b. Otto van de Pavort, geboren IJzendoorn 21 Maart 1786.

c. Cornelia van de Pavort, geboren IJzendoorn 22 September 1788.

d. Jan van de Pavort, geboren IJzendoorn 6 December 1792.

e. Aaltje van de Pavort, geboren IJzendoorn 18 November 1795.

f. Peter van de Pavort, geboren IJzendoorn 17 Mei 1798.

g. Roelof van de Pavort; geboren IJzendoorn 17 Mei 1798.

IIIbis. Henrick Jerephaes van de Pavort, gegoed onder Echteld (Medel), overleden na 1 Augustus 1720 [26]: trouwt 1e Elisabeth de Hooft, overleden na 7 Mei 1690 [27] ; trouwt 2e Maria Everts van Wilp.

Uit het eerste huwelijk:

a. Jerephaes van de Pavort  volgt onder IV.

b. Jan van de Pavort, volgt onder IVbis.

c.  Gerrit van de Pavort, volgt onder IVter.

d. Cuynera Hendriks van de Pavordt, lidmaat der Gereformeerde gemeente te IJzendoorn 10 April 1696.

IV. Jerephaes Henricks van de Pavord (van de Pavert). wonende te Beesd ( 1708); trouwt (als weduwnaar van Anna IJsbrands) 2e (ondertrouw Tiel) 1708 Hendrina van Segen.

Uit welk huwelijk drie kinderen, geboren te Tiel:

a. Hendrik van de Pavord, gedoopt 11 Oktober. 1716:

b. Elisabeth Maria van de Pavord, gedoopt 30 Augustus 1718;

c Albertus van de Pavord, gedoopt 12 Januari 1721.

Vbis. Jan Hendrickse van de Pavert, wonende te Tiel ( 1711) ; trouwt 1e Tiel 14 April 1711 Jenneke Rootbeen, begraven Tiel 1 Juli 1721, dochter van Cornelis: trouwt 2e (ondertrouw Tiel Augustus) 1721 Hendrina van Segen, gedoopt Nijmegen 16 November 1687, dochter van Henrick Goossens en Mary Henriks.

Uit het eerste huwelijk (6):

b. Maria van de Pavert, gedoopt Tiel 28 Mei 1713, begraven Arnhem 4 Januari 1738; trouwt Rheden(?) [28] + /- 11 Mei 1737 Joost van Hulst, bode van het Hof van Gelderland.

c. Lysbeth van de Pavert, gedoopt Tiel 28 November 1714.

f. Cornelia van de Pavert, gedoopt Tiel 5 Februari 1721,

Uit het tweede huwelijk:

g. Hendrina van de Pavert, gedoopt Tiel 10 Februari 1723.

IVter. Gerrit Hendrikse van de Pavert  [29], pachter te Tiel (sedert circa 1697) [30]: trouwt (ondertrouw IJzendoorn 11 januari.) circa Februari 1691 Trijntje Hendricks, geboren Ophemert: trouwt 2e (ondertrouw Ophemert 31 Januari) 1722 Johanna Verwey, dochter van Wouter. .

Uit het eerste huwelijk (2):

b. Cornelia van de Pavert, gedoopt IJzendoorn 11 December 1692.

En uit het tweede huwelijk vermoedelijk:

c. Hendrik van de Pavert. volgt onder V.

V. Hendrik van de Pavert (van de Pauwert), geboren IJzendoorn [31], soldaat onder graaf Totleben te Tiel ( 1748), constabel ( 1750), wonende op ‘t Fort St. Andries ( 1783); trouwt Echteld 4 Juli 1748 Ariaanfje Muijen, gedoopt Ommeren Juli 1715, weduwe van Jan Hidding, dochter van Dirck en Willemijntje Cornelis [32] ; trouwt 2e St. Andries Juli 1783 Regina van Westrheenen, geboren Kerk-Avezaath, gedoopt Avezaath 12 September 1734, weduwe van Johannes de Bont, dochter van Otto en Maria Willemse van Meeteren.

Uit het eerste huwelijk (4):

b. Gerrit van de Pavert, gedoopt Echteld 29 Augustus 1750.

c. Derck van de Pavert, volgt onder VI.

d. Johannes van de Pavert, volgt onder VIbis.

VI. Derck van den Pauwert, geboren Fort St. Andries: trouwt Rotterdam 8 Juni 1784 Catharina Elisabeth Hollander, geboren ‘s-Gravenhage.

Uit welk huwelijk:

a. Anna Regina van den Pauwert, gedoopt Rotterdam 9 Juni 1784.

VIbis. Johannes van der Pauwert, gedoopt St. Andries 2 Juni 1754: trouwt 1e Wilhelmina van der Elst; trouwt 2e Rotterdam 15 Maart 1820 Antonia den Buyzer, gedoopt 19 Februari 1787, dochter van Ary en Elisabeth de Vries.

Uit het eerste huwelijk (4):

d. Hendrik van der Pauwert, gedoopt Rotterdam 10 December 1789.

1] Verkort

2] Mr. J. J. S. Baron. Sloet c.s. Register op de Leenakteboeken enz., Het Kwartier van Nijmegen, blz. 434; kohier van verponding over het kwartier van Nijmegen 1649-'50 (R.A. Arnhem), afd. IJzendoorn, fol. 29vso en 38vso

3] Een Hillegonda Leydeckers, weduwe van Hendrick Ryckens, wordt vermeld Schepensignaat Zandwijk 1629-‘40 (RA. Arnhem, Recht. Archief Tiel no. 563), fol. 9s (21 Mei 1635).)

4] Gerichtssignaat IJzendoorn (R.A. Arnhem) 1666-1700, fol. 62vso (13 januari. 1660).

5] Vermoedelijk identiek met Jan Otten Tap, schepen der heerlijkheid IJzendoorn (Gerichtssignaat IJzendoorn 1666-1700, fol. 14, 16vso, 17vso enz.) ; trouwt Maria Elisabeth Beltjens, die 3 Augustus / 4 September 1679 hertrouwt met Willem de Haes, schepen.

6] Gerichtssignaat a.v., fol. 66.

7] Gerichtssignaat a.v., fol. 51 (1669) en Gerichtssignaat Veluwe (R.A. Arnhem) 1650-‘53 (2 November 1651).

8] Gerichtssignaat a.v., fol. 88vso en volgende

9] a.v. fol. 121.

10] dochter van Jorden van den Pavordt en Lysbeth Hendriksen? Zie hoofdstuk 11, aantekening 182.

11] Gerichtssignaat a.v. fol. 95.

12] a.v., fol. 90vso.

13] a.v., fol. 146. Jan van de Pavort (van de Pauwert), woonde in 1681 te Dodewaard, overleden18 April-30 Mei 1681; trouwt Andelst 17 April 1681 Jenneke Willems Nab, geboren Wely. woonde in 1651 te Hien, dochter van Willem. Zij hertrouwt Dodewaard 5 Maart 1682 Jan Cornelissen Schipper.

14] Nederlandse Leeuw 1924, kolom. 113 en 1911, kolom. 306.

15] R.A. Arnhem, Recht. Archief Tiel, kondschappen; portef. no. 21.

16] Gerichtssignaat IJzendoorn, fol. 51.

17] ondertrouw Hien en Dodewaard 3 September 1681.

18] Gerichtssignaat IJzendoorn.

19] 1e P. v. B. Hien en Dodewaard, fol. 117.

20] P. v. B. IJzendoorn 1719-1763, fol. 139.

21] ondertrouw Zennewijnen 26 Juni 1717.

22] Geloftesignaat Tuil 1732-‘39, fol. 52 en 98vso; zie ook fol. 60.

23] P. v. B. IJzendoorn t.a.p.

24] trouwakte IJzendoorn 28 September 1688. Elisabeth van den Bergh was een dochter van Derck en Peterke van de Pavordt (zie Ochten-Emmerik-Nijmeegse lijn 1 onder c).

25] Doopboek IJzendoorn.

26] 1e P. v. B. Echteld (R,.A. Arnhem), fol. 130 en 172.

27] A.V . fol. 89vso.

28] ondertrouwt Arnhem 17 April 1737.

29] ondertrouw Ophemert 31 januari 1722

30] Archief stad Tiel, Portefolio Inv. no. 70 ( R.A. Arnhem)

31] Ondertrouw acte St. Andries

32] Ondertrouw acte 29 april 1714