V

 

De Schiedamse Lijn [1] .

(Protestant).

 

I. Jan van de Pauwert [2].

II.Ary Jansen van de Pauwert, woonde in 1723 te Eck, later te Geldermalsen, overleden na 8 Januari 1739 [3]; trouwt 1e Zarke Wìjnanse van Ingen, dochter van Wynand; trouwt 2e Eck circa 9 Mei 1723 [4] Maria Johannesse van Eek, geboren Rijswijk (G.), weduwe van Johannes Laurense, dochter van Johan.

Uit welk huwelijk:

a. Jan van der Pauwert, overleden na 9 September 1750 [5].

b. Wynand van der Pauwert, volgt onder III.

 III.Wijnand van der Pauwert, geboren Geldermalsen [6], kleinburger van Schiedam (30 Oktober. 1735), begraven Schiedam 11 Februari 1792; trouwt Schiedam (als weduwnaar van Cornelia van der Meer) 7 Mei 1738 Jannetje van der Weegen, gedoopt Schiedam 21 Juni 1709, dochter van Daniel en Elisabeth Rochusdr. Backer.

Uit het tweede huwelijk (6):

a. Ary van der Pauwert, volgt onder IV.

c. Johannes van der Pauwert, gedoopt Schiedam 3 Juni 1739; trouwt Anna de Blom (van der Blom), gedoopt Schiedam 11 April 1745, overleden aldaar 14 April 1824, dochter van Pieter en Willemijntje Rodenburg.

(Uit dit huwelijk twee kinderen: 1e Jannetje, begraven Schiedam 1 November 1777; 2e Adrianus, gedoopt Schiedam 1 Februari 1778).

d. Daniel van der Pauwert, volgt onder IVbis.

e. Sara van der Pauwert, gedoopt Schiedam 23 Juni 1747, overleden aldaar 21 December 1816; trouwt Schiedam 22 Februari 1769 Tobias Faber, gedoopt Schiedam 31 Januari 1742, zoon van Willem en Belia Rodenburg.

 

IV.Ary van der Pauwert gedoopt Schiedam 3 Juni 1739, overleden aldaar 19 Mei 1822; trouwt (ondertrouw Schiedam 11 Juni) 1763 Maria Elisabeth van der Pauw, geboren Loenen (U.) in ondertrouw vóór 1741, dochter van Gerrit en Maria Elisabeth Buys.

Uit welk huwelijk (6):

b. Gerrit van der Pauwert, volgt onder V.

c. Jannetje van der Pauwert, gedoopt Schiedam 26 Augustus 1767; trouwt aldaar 3 Mei 1801 Jan van Thiel, weduwnaar van Anna Muller.

d. Wijnand van der Pauwert, volgt onder Vbis.

f. Maria Elisabeth van der Pauwert (zich ook wel noemende Van der Pauw), gedoopt Schiedam 14 Augustus 1774; trouwt 1e Schiedam 20 December 1795 Arnoldus van der Beek, gedoopt Schiedam 17 Augustus 1774, begraven aldaar 28 Mei 1802, zoon van Jan en Aagje Gouka; trouwt 2e Schiedam 15 April 1804 Cornelis van der Velden, geboren Schiedam 13 Oktober 1776, zoon van Ary en Anna Janson. 

 

V.Gerrit van der Pauw Az., geboren Schiedam 13, gedoopt aldaar 18 Oktober 1765, stadsarchitect van Haarlem, overleden Koudekerke a.d. Rijn 8 Juli 1828; trouwt Haarlem 29 Mei 1791 Anna Hillegonda Klaarhout, geboren Haarlem 23 November 1769, overleden aldaar 28 September 1851, dochter van Salomon en Anna Ambeek.

Uit welk huwelijk (8):

b. Salomonvan der Pauw, volgt onder VI.

d. Jan van der Pauw, geboren Haarlem 11 Augustus 1799.

e. Martinus van der Pauw, geboren Haarlem 29 Augustus 1801.

f. Anna Geertruida van der Pauw (ook wel genoemd Van der Paauw), geboren Haarlem 2 Oktober 1804, Zij trouwt Cornelis Heineken.

g. Marretje Elisabeth van der Pauw, geboren Haarlem 12 November 1806, overleden Koudekerke 14 December 1886.

h. Adriaan van der Pauw, volgt onder VIbis.

IV.Salomon van der Pauw, geboren Haarlem 10 Juni 1794, stadsarchitect te Leiden, overleden aldaar 20 Maart 1869: trouwt Haarlem 1 November 1816 ;Wilhelmina van der Plaat, geboren Haarlem 2 Maart 1790, dochter van Johannes en Wilhelmina Buddingh. Uit dit huwelijk een tak te Leiden.

VIbis. Adriaan van der Pauw Gz., geboren Haarlem 3 Oktober 1808, steenfabrikant te Koudekerke; trouwt Haarlem 18 September 1829 Cornelia Rookmaker, geboren Haarlem 19 November 1805,overleden Koudekerke 5 September 1830, dochter van Derk Wouter en Maria Vereeken.

Uit dit huwelijk een zoon, geboren Koudekerke 3 Juli 1830.

Vbis. Wijnand van der Pauwert gedoopt Schiedam 26 Januari 1770 [7], koperslager, overleden Voorburg 19 September 1836; trouwt 1e augustus 1797 Johanna Boer, geboren circa 1762, overleden Schiedam 8 April 1808; trouwt 2e Schiedam 2 Juli 1812 Anna Boele, geboren Rotterdam circa 1772, winkelierster te Delft, overleden Voorburg 6 Januari 1859, dochter van Jan en Maria Hunsbergen.

Uit het eerste huwelijk:

a. Johanna Wijnanda Elisabeth van der Pauwert, geboren Schiedam 15 Juli 1801.

Uit het tweede huwelijk:

b. Maria Anna Jacoba van der Pauwert, geboren Schiedam 30 Januari 1814, overleden Zoeterwoude 7 Maart 1878; trouwt Voorburg 6 November 1840 Johannes Bokhoven, geboren Rijnsaterwoude 15 September 1818, overleden Zoeterwoude 29 April 1879, zoon van Cornelis en Johanna Wilhelmina van der Breggen.

IVbis. Daniel van der Pauwert, gedoopt Schiedam 26 September 1745, bouwkundige, overleden Schiedam 7 Oktober 1833; trouwt Schiedam 23 Mei 1774 Maartje van der Burg, gedoopt Schiedam 1 Maart 1747, begraven aldaar 4 Juni 1821, dochter van David en Geertruyda van Weenen.

Uit welk huwelijk (4):

b. David van der Pauwert, volgt onder V

c. Ary van der Pauwert, gedoopt Schiedam 27 Februari 1780, overleden aldaar 20 Mei 1822.

d. Jannetje van der Pauwert, gedoopt Schiedam 24 Februari 1782, overleden aldaar 25 Augustus 1827; trouwt Schiedam 16 September 1804 Johannes Groenewegen Cz., gedoopt Schiedam 30 Augustus 1783, overleden aldaar 19 April 1841, zoon van Cornelis en Helena Rodenburg.

V. David van der Pauwert, gedoopt Schiedam 8 December 1776, meester timmerman, overleden Schiedam 11 Juni 1838; trouwt aldaar 1 September 1799 Sophia de Zwart, gedoopt Schiedam 6 Juli 1777, overleden aldaar 1 Juni 1840, dochter van Jacobus en Neeltje Labenjo.

Uit dit huwelijk:

a.Maartje van der Pauwert, geboren Schiedam 24 Juni 1800; trouwt aldaar 23 Juli 1820 Leendert van der Tas, gedoopt Schiedam 28 Mei 1882, zoon van Leendert en Cornelia Catharina de Vos.

b.Jacobus van der Pauwert, geboren Schiedam 1 Februari 1806, goud- en zilversmid, overleden Maassluis 9 Mei 1875; trouwt Schiedam 22 September 1830 Commerina Bernauw, gedoopt Schiedam 1 November 1807, dochter van Hendrik en Jacomina Lambinon.

c.Daniël van der Pauwert, volgt onder VI.

d. Ary van der Pauwert, volgt onder VIbis.

e. Maria Anna Jacoba van der Pauwert, geboren Schiedam 30 Januari 1814.

 VI.Daniël van der Pauwert, geboren Schiedam 17 April 1809, bouwkundige, overleden Schiedam 17 Mei 1862; trouwt 1e Schiedam 6 November 1828 Johanna Maria de Kroes, geboren Schiedam 8 November 1807, overleden aldaar 3 September 1833, dochter van Gijsbertus en Clasina Duyser; trouwt 2e Vlaardingen 22 April 1835 Alberdina Petronella Hellman, geboren Vlaardingen 13 Mei 1811, overleden Schiedam 26 September 1849, dochter van Adrianus Carolus en Wilhelmina Susanna Muller.

Uit het eerste huwelijk:

a.  David van der Pauwert, geboren Schiedam 3 Maart 1829, overleden aldaar 31 Oktober 1853.

b. Clasina van der Pauwert, geboren Schiedam 5 Maart 1831, overleden ‘s Gravenhage 16 Maart 1919; trouwt Schiedam 2 April 1856 Ds. Dionysius Gerrit Maurits Roldanus, geboren Doesburg 26 Augustus 1834, predikant achtereenvolgens te Wilnis, Oostzaan en ‘s Hertogenbosch, overleden ‘s-Gravenhage 1 Januari 1901, zoon van dochter Nicolaas Jacob Aarland en Aafke Gerardina Mauritia Dolleman.

Uit het tweede huwelijk o.m.:

c. Johannes van der Pauwert Dzn., geboren Schiedam 27 December 1835, overleden aldaar 16 November 1875; trouwt Dirkje Neeltje van der Laan, geboren circa1838, overleden Schiedam 20 Maart 1876. (Uit dit huwelijk een tak te Schiedam en elders) .

d. Adrianus Carolus van der Pauwert, geboren Schiedam 11 Januari 1838, overleden 1 November 1876.

e. Sophia van der Pauwert, geboren Schiedam 12 Juni 1840; trouwt Cornelis Maas, Hendrikzn.

f. Wilhelmina Susanna van der Pauwert, geboren Schiedam 2 Maart 1843.

g.. Daniel van der Pauwert, geboren Schiedam 25 Juli 1845.

h. Johannes Lorentz van der Pauwert, geboren Schiedam 8 Juli 1849, journalist, overleden Zeist 28 Januari 1913; trouwt Middelburg 16 December 1880 Anna Johanna Wilhelmina Appel, overleden Utrecht 21 Juni 1928. (Uit dit huwelijk een thans nog bestaande tak, waarvan leden in 1928 leefden in Utrecht en Nederlands-Indië).

VIbis. Ary van der Pauwert, geboren Schiedam 14 November 1811, meester loodgieter; trouwt Schiedam 1 Juni 1836 Frederika Elisabeth Redding, geboren Schiedam 18 September 1818, overleden aldaar 19 Juni 1879.

Uit welk huwelijk:

a. Sophia Cornelia van der Pauwert, geboren Schiedam 1844.

1] Verkort. Vele gegevens zijn te danken aan de heer A. Bijl Mzn. te Vlaardingen.

2] Volgens de - o.a. op dit punt zéér onbetrouwbaar gebleken familie-overlevering. was deze dan (of Johannes) van de Pavord overleden 18 December 1630) tevens de stamvader van de Ochten-Emmerik-Nijmeegse Lijn. Verwantschap blijft echter mogelijk (zie hoofdstuk III, aantekening 5). Op 18 Augustus 1737 is bij den doop van Ary, zoon van Wynand van der Pauwert (zie boven sub III) getuige een Beletje van der Pauwerde. mogelijk een zuster Wynand. In dit verband kan van belang zijn dat in 1673 en 1674 een Jan van de Pavort en Bertje Willemsen kinderen te Ingen deden dopen (t.w. Geertje, gedoopt 13 Maart 1673 en Willem, gedoopt 6 December 1674).

3] G.A. Schiedam, oud Recht. Archief Inv. no. 873, fol. 15.

4] ondertrouw Rijswijk (G.) 24 April 1723.

5]  Doopregister Gereformeerde Gemeente Schiedam en oud Recht. Archief Inv. no. 573, fol. 293 (G.A. Schiedam).

6]  Burgerboek Schiedam en trouwakte aldaar 11 november 1726.

7] Volgens Missiven aan Burgemeester van Rotterdam, deel 33 (G.A. Rotterdam) werd hij 23 Februari1783 aldaar op de Beestenmarkt in de herberg ..De Beer” geronseld voor dienstneming op het oorlogsschip ,,Alkmaar:‘, en daartoe buiten den wil zijner ouders getransporteerd naar Amsterdam. 10 April 1783: bracht één der substituut-schouten van Rotterdam hem naar Schiedam terug, waar hij in handen zijner ouders werd gesteld. (Ingekomen stukken van Burgemeester van Schiedam ; G.A. aldaar no. 404).