Stamreeksen Van den Pavordt,

door M R. W. DE VRIES .

(Vervolg van LVII, 227).

V.

De Nijmeegse Bastaardlijn [1].

( Protestant).

Blz. 263 – 271

I [2]. Goert van den Paidtfordt [3] (van den Pavort [4]), bastaard, overleden vóór 15 April 1570 [3]: trouwt vóór 20 Augustus 1554 [4] Joest van Boetzelaer (van den Boitzeller [3] ), beleend met land onder Herwen, overleden vóór 3 Mei 1583, dochter van Gerryt en Lysbeth van Hoeckelom[3].

Uit welk huwelijk [5] :

a. Gerhardt van den Paidtfordt [3] (ook wel genoemd Gerrit of Goert van den Pavort) Goertz, burger van Nijmegen ( 1563)[6]), wonende aldaar [7] ( 1587), later  te Gendt [8] (1597), na overlijden van zijn Moeder met haar lenen beleend [3], procureur bij de Nijmeegse schepenbank [9], richter te Pannerden, Millingen en den Byland ( 1569) [10] en Gendt [11], overleden vóór 28 December 1607

b.. Otto van den Paidtfordt [12], volgt onder II.

 

II. Mr. Otto van den Pavordt, burger van Nijmegen ( 1581) [6], procureur bij de Nijmeegse schepenbank [13], erft het Herwense leen na doode van Gerhardt, leeft nog 28 December 1607 [12], overleden vóór 2 Augustus 1610 [3]: trouwt (2e?) [14] vóór 7 Maart 1597 [15] Catharina Vijgh, gegoed onder Nijmegen [16], overleden 3 Augustus 1642-29 Juni 1644 [17].

Uit welk huwelijk [18]:

a. Henrick van den Pavordt, volgt onder III.

b. Godert van den Pavordt [19], volgt onder IIIbis.

c. Jenneken van de Pavort, leeft nog 21 Juni 1664 [17] trouwt 1e Nijmegen (ondertrouw 11) Oktober 1635 Dr. [20] Johan Lesier, weduwnaar van Geertje Evertsdr. van der Burght [21]; trouwt 2e Nijmegen (ondertrouw 16 Februari) 1645 Reynier Por, geboren Huissen [6], weduwnaar van Cornelia Palmers [22], burger van Nijmegen [6] (4 April 1610) , lakenkoper, pachter onder Bemmel, gegoed onder Lent [23], nog vermeld 23 April 1646[24] en 1649 [23], overleden vóór 18 Februari 1659 [25] .

 

 III. Henrick van de Pavort, woonde te Nijmegen, na doode van zijn Vader beleend met het leen onder Herwen [3] (2 Augustus 1610), overleden vóór 25 September 1631 [26]: trouwt Nijmegen 13 December 1603 [25a] Anneke Singendonck, leeft nog 2 Mei 1645 [26], overleden vóór 13 Juli 1664 [27], dochter van Thomas en N.N.

Uit welk huwelijk (5):

a. Otgen van de Pavort, gedoopt Nijmegen 28 Mei 1609, overleden na 23 Januari 1663 [27]; trouwt 1e Nijmegen 14 Mei 1633 Derck van der Burght, gedoopt Nijmegen 2 September 1612, overleden 8 November 1636 [26] - voorjaar 1638, zoon van Vincent en Jaepken van Mechelen [28]; trouwt 2e Nijmegen 19 December 1638 Jan Lasz, geboren Nijmegen. weduwnaar van Catharina van Poelwijck [29], leeft nog 13 Juni 1663 [27], burger van Nijmegen [30], zoon van Marten en Elsken Baijen [31].

c. Johan van de Pavort,, volgt onder IV.

e. Geertruid van de Pavort, gedoopt Nijmegen 19 September 1623, leeft nog 13 Juli 1664 [27]; trouwt 1e Nijmegen 21 Juli 1644 Cornelis van der Burght, gedoopt Nijmegen 8 Oktober 1622, overleden circa zomer 1645 [32], zoon van Vincent en Jaepken van Mechelen [28]: trouwt 2e Nijmegen 4 Februari 1646 Jan Vijgh, geboren Zwolle, ruiter onder ritmeester Vane (1646), overleden na 13 Juli 1664 [27].

 

IV. Johan van de Pavort (of van den Pauwert), gedoopt Nijmegen 30 Oktober 1614, beleend met het leen onder Herwen [3], grootburger van Nijmegen 30 Juli 1639 [33], schipper, overleden na 8 Juni 1684 [26]; trouwt Nijmegen 19 Juli 1639 Lysbeth Dircx van Leeuwen (ook wel genoemd de Lieeu, van Lieuen, of van Lijwen), geboren Nijmegen, weduwe van Peter Florissen van Triest [34], overleden na 13 Juli 1664 [27], dochter van Dirk en N.N.

Uit welk huwelijk ( 10) :

 a. Hendrick van de Pavort, volgt onder V.

b. Neeltje Jans van de Pavort. gedoopt Rotterdam 29 December 1641, begraven Nijmegen 15 April 1728; trouwt Nijmegen 5 September 1675 Laurens de Jager, geboren Deest, schipper, burger van Nijmegen (4 Augustus 1675) [6], overleden na 31 December 1690 [35], zoon van Steven [9] en N.N.

f. Cornelis Jansen van de Pavort, gedoopt Nijmegen 18 December 1650, leeft nog (blind) 24 Juni 1696 [36]; trouwt Tanneke Tiemans. (Uit dit huwelijk een dochter Elisabeth, gedoopt Nijmegen 1 Februari 1682 [37] ).

g. Thomas van de Pavort [38] , volgt onder Vbis.

h. Margrietje van de Pavert (ook wel genoemd Pauwerts of Pavorts). gedoopt Nijmegen 2 Januari 1655, grootburgeres van Nijmegen (22 Mei 1695) [33], overleden na 27 Mei 1718 [39]; trouwt 1e Nijmegen 6 Mei 1684 Jurriaen Cornelisz de Hoogh, zoon van Cornelis Jansz en Hester Jurriens; trouwt 2e Hees 29 Januari 1699 Abraham Hendriks Boterbloem, schipper [40], overleden na 27 Mei 1718, zoon van Hendrik en N.N.

j. Geurt van de Pavort , volgt onder Vter.V. Hendrick Jansen van de Pavort (van de Pauwer(t), gedoopt Nijmegen 28 Juli 1640, (begraven Nijmegen 25 Juli 1722 of 2 Maart 1723?); trouwt Nijmegen 25 Juni 1671 Marycke Francken.

 Uit welk huwelijk (7):

b, Geertruy van de Pavert (Pouwers), gedoopt Nijmegen 7 november 1673, begraven Aldaar (Groote kerk) 10 Januari 1759; trouwt Nijmegen 8 Mei 1707 Arien de Jager ( of J (a) egers [41] ), burger van Nijmegen (6 Maart 1715)[6], overleden 9 November 1742 [39]-30 Jan. 1759, zoon van Derck en N.N. [42].

c. Cornelia van de Pavort (Pauwerts). gedoopt Nijmegen 15 November 1676; trouwt 1e Neerbosch 6 November 1700 Marten Huysman, soldaat, overleden vóór 8 Mei 1727 [39]; trouwt 2e Nijmegen 10 April 1729 Lodewijk Bloems.

e. Johannes van de Pavort (Pauwerts, volgt onder VI.

f. Elisabeth van de Pavort, gedoopt Nijmegen 18 Maart 1683 [37].

g. Derck van de Pavort, gedoopt Nijmegen 1 December 1686, schipper, eigenaar van een huis aan de Pauwstraat te Nijmegen (30 April 1742) [39], begraven Nijmegen 28 Augustus 1743; trouwt 1e Rotterdam 27 April 1732 Christina van Wiel, geboren Nijmegen, begraven aldaar 23 Oktober 1733; trouwt 2e Neerbosch 29 September 1737 Jenneke K(o)ockers, begraven Nijmegen 15 Juli 1749[43].

 

VI.Johannes van de Pavert (van den Pauwert), gedoopt Nijmegen 19 September 1680, begraven aldaar (kerkhof) 30 Juli 1768: trouwt 1e Dordrecht 12 November 1708 Maryke Visser; trouwt 2e Nijmegen 8 Juli 1714 Susanna van Bruust, overleden na 1 Juni 1743 [44].

 Uit het eerste huwelijk twee kinderen en uit het tweede huwelijk: .

 c. Peter van de Pavort, gedoopt Nijmegen 12 Mei 1715, begraven aldaar (Broerekerk) 13 Oktober 1780; trouwt Nijmegen 17 Augustus 1749 Anna Maria Penders, gedoopt Nijmegen 3 November 1723, begraven aldaar (Broerekerk) 31 Oktober 1778 [45] dochter van Willem en Maria Koockers.

d. Maria Elisabeth van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 11 November 1716. overleden vóór 15 Februari 1771 [46] trouwt Hees 30 Oktober 1746 Louis van Endt, gedoopt Nijmegen 5 Mei 1712, begraven aldaar 4 April 1755, zoon van Bastiaen en Aaltje Hendriks.

e. Susanna van de Pavert, gedoopt Nijmegen 26 April 1719, begraven aldaar (kerkhof) 1 Juni 1743.

f.Hendrina van de Pavort, gedoopt Nijmegen 2 Februari 1721; trouwt vóór 27 Juli 1763 [47] Atien de Lint.

g. Dirck van de Pavort (Pauwerts), volgt onder VII.

h. Jan van de Pavort (Pauwerts), volgt onder VIIbis.

 

VII. Dirck van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 25 December 1724, overleden na 15 Mei 1793 [48]; trouwt Rotterdam 8 November 1757 Adriana Middelhoek, geboren Rotterdam, overleden na 15 Mei 1793[48].

Uit welk huwelijk:

a. Neeltje van den Pauwert, gedoopt Rotterdam 9 November 1758, lid der Gereformeerde gemeente te Nijmegen 16 April 1794.

b.Johannes van den Pauwert, volgt onder VIII.

c. Johanna van den Pauwert. gedoopt Rotterdam 17 April 1768 overleden Rotterdam 1 Oktober. 1807 als vrouw van Pieter Helkes?).

 

VIII Johannes van den Pauwert, gedoopt Rotterdam 11 Maart 1761, ‘beurtschipper van Nijmegen op Rotterdam v.v. [48], lid van het Nijmeegse schippersgilde (24 April 1786): trouwt ‘s-Gravenhage (Hoogduitse kerk) 23 September 1792 Helena Margaretha van der Weppen, geboren Duisburg. Uit welk huwelijk (5):

a. Adriana Anna van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 26 Mei 1793.

b. Jan van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 22 Januari 1797.

c. Anna Catharina van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 9 Mei 1798, overleden Nijmegen [49]); trouwt Hendrik Wolff [50].

d. Wouter Derk Hendrik van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 29 December 1799.

 

VIIbis. Jan van den Pavordt (van den Pauwert), gedoopt Nijmegen 21 Juli 1728, schipper, begraven Nijmegen (Groote kerk) 7 Januari 1802; trouwt Nijmegen 18 Augustus 1766 Anna Theunissen. begraven Nijmegen 16 Juli 1805 [51].

 Uit welk huwelijk (2):

 1. Wouter van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 24 Januari 1770, schipper, grootburger van Nijmegen (29 Juli I795), lid van het Nijmeegse schippersgilde (1 Maart 1806); trouwt Nijmegen 5 Oktober 1788 Hendrina Heyligers [52] .

 

Vbis. Thomas van de Pauwert (ook wel genoemd Pauwerts, Pavers of Pavor), woonde te Nijmegen op de Lage Markt ( 1704) [53], begraven Nijmegen 9 Mei 1732; trouwt 1e Nijmegen 4 Januari 1671 Margrietje Hendricx Hawiks, overleden na 15 Mei 1695 [54]: trouwt 2e Grave Februari 1710 Johanna Marga, weduwe van Lambert Boon, begraven Nijmegen 18 Augustus 1739.

Uit het eerste huwelijk (7).

 a. Margaretha van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 12 Maart 1671 , overleden na 27 Augustus 1716 [39]; trouwt 1e Jan Leenderts: trouwt 2e Nijmegen 26 September 1708 Peter Peters, geboren Valburg, overleden na 27 Augustus 1716 [39].

b.Hendrick van de Pauwert,, volgt onder VI.

c. Anneke van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 28 Oktober 1677, begraven aldaar 3 September 1768: trouwt Hees Augustus 1697 Roelof Siffers (of Cyfers), gedoopt Nijmegen 17 Juni 1670, overleden 27 April 1758 [55]-September 1768, zoon van Jan Arents (Citers) en Aeltje Abrahams.

d.Peter van de Pavert (Pauwert). gedoopt Nijmegen 19 November 1679, begraven aldaar 16 Juni 1733; trouwt Vreeswijk 30 Oktober 1702 Johanna de Piper (Pyper), gedoopt Nijmegen 3 November 1682, overleden na 17 December 1714 [39], dochter van Arent Petersz en Neeltje Gerrits.

e.Elisabeth van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 21 September 1684, overleden na 11 Mei 1743 [39]; trouwt Neerbosch 20 Mei 1708 Willem Kint, smalschipper, overleden na 27 augustus 1716 [39], zoon van Willem [50].

f. Dionysius van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 2 September 1688, schipper, lid van het Nijmeegse schippersgilde, grootburger van Nijmegen (26 Januari 1756), begraven Nijmegen (Broerekerk) 3 December 1789 [57]: trouwt Hees 29 December 1726 Hendrina Bertrams (of Betterams), gedoopt Wesel 6 December 1684, weduwe van Jacob Abrahams [58], begraven Nijmegen 30 Juli 1771, dochter van Hendrick en Catharina Kruckelings.

(Uit dit huwelijk een zoon Thomas Hendrick, gedoopt Nijmegen 28 september 1727)

 

VI. Hendrick van de Pavort (van de Pauwert), gedoopt Nijmegen 27 Oktober 1674, schipper (Maashandelaar ), lid van het Nijmeegse schippersgilde [59], grootburger van Nijmegen (4 Augustus 1697). overleden 13 Mei 1715 [39]-19 April 1716; trouwt Eysden 30 Januari 1698 Elisabeth Marga, geboren Grave, grootburgeres van Nijmegen (als weduwe; 19 April 1716), overleden (19 April-19 Augustus [39] ) 1716, dochter van Jan en Geertruy Huijbuijk [60].

 Uit welk huwelijk (4):

b.Johannes van den Pauwert. gedoopt Nijmegen 24 Augustus 1700, grootburger van Nijmegen (9 December 1746) [61]. schipper.

c.Dionysius van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 10 Februari 1702, overleden vóór 31 Maart 1747 [62]: trouwt Friemersheim 24 Januari 1742 Christina Margaretha Faber, gedoopt Friemersheim 18 Maart 1717, dochter van Ds. Henricus en Johanna Petronella Harx.

d.Geertruid van den Pauwert [63], geboren Nijmegen, overleden 4 Januari 1757-27 April 1758[55]; trouwt Nijmegen 15 Augustus 1740 Jan Baat, geboren Tiel, overleden31 Maart 1747 [62]-27 April 1758 [55].

 

Vter. Geurdt Jansen van de Pavert (van den Pauwert). gedoopt Nijmegen 15 Juli 1659, overleden 20 Oktober. 1713-4 Maart 1722 [30]: trouwt 1e Nijmegen 13 April 1684 Catharina Dulks; trouwt 2e Nijmegen 21 April 1689 Magdalena Roblo (of Robels), gedoopt Nijmegen 2 Juni 1661, dochter van Jan (Robbels) en Barber Jans: trouwt 3e Neerbosch 20 Juli 1704 Hendrina van Buuren, overleden na 2 September 1724 [39].

Uit het eerste huwelijk (2):

b. Elisabeth van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 2 Oktober 1685 [37].

 Uit het tweede huwelijk (7):

d. Elisabeth van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 2 September 1691 [37].

f. Catharina van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 7 Mei 1693; trouwt Nijmegen 3 Mei 1711 Hermen Knipscheer, geboren Kleef.

i. . . . . . . . . . . . . . . . ) van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 10 Augustus 1697.

Uit het derde huwelijk (4)

l. Derck van de Pauwert. gedoopt Nijmegen 23 Augustus 1710 [65].

m. Cornelis van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 2 Oktober 1718 [66] .

 

IIIbis. Mr. Godert van den Pavort (ook wel genoemd Geurt, Goert of Godefridus). notaris [67] en procureur bij de Nijmeegse schepenbank[68], erfpachter van het schoutambt Herwen en Aerdt [69], gegoed onder en richter te Bemmel [70], overleden 7 Februari 1656 [71] Mei 1659 [72]; trouwt Nijmegen 20 Juni 1624 Margrietje Mouw, overleden vóór Februari 1656. dochter van Willem en Beeltie van Kessel [73].

 Uit welk huwelijk [74] (8):

a.Otto van den Pavort, gedoopt Nijmegen 26 Juni 1625, woonde te Bemmel ( 1661) [75], pachter van ,,verscheide lantsmiddelen” aldaar [76], overleden 26 September 1667 – 10 Juni 1675 [24]; trouwt vóór 6 Maart 1660 [77] Mechteld van Toorn, weduwe van N.N. Nemius (Bartholdz) [78], overleden na 17 Januari 1664 [24].

c. Severijn of Steven van de Pavordt , volgt onder IV.

f. Josina van de Pavordt (ook wel genoemd Jusfina), gedoopt Nijmegen 15 Februari 1635, begraven Poortugaal 11 Februari 1700, trouwt Neerbosch 11 Januari 1666, Ds. Rogerus Blankarts, predikant der Gereformeerde gemeenten te Niftrik en Ballegoy, daarna te Poortugaal, begraven Portugael 14 September 1689, zoon van Ds. Bartholdus (Joachimi Blanckers) en Susanna den Bongaard.

h. Willem van de Pavort, gedoopt Nijmegen 30 Mei 1641; trouwt Nijmegen 7 Juli 1662 Sibylla (Belia) de Munnik. ( Uit dit huwelijk twee zonen: 1e Godert (gedoopt Nijmegen 3 Mei 1663) en 2e Jan (gedoopt Nijmegen 20 Juni 1665) ).

 

IV. Severiin van den Pavort (ook wel genoemd Steven van de Pavert). gedoopt Nijmegen 11 Augustus 1629, notaris en procureur bij de Nijmeegse schepenbank [80], overleden vóór 23 December 1692 [39]: ondertrouw Nijmegen 25 September 1659 Margaretha de Munnik. aan wie na het overlijden van haar man wordt toegestaan ,,het continueren met het annoteren op de Erfhuysen.. . . . . en heeft den eedt (daertoe gestelt) 28 December 1692 gepresteert” [81].

 Uit welk huwelijk (7):

b.Margaretha van den Pavort, gedoopt Nijmegen 19 Februari 1662, overleden na 23 December 1692 [39] .

c.Maria van den Pavort, gedoopt Nijmegen 3 April 1664, overleden na 23 December 1692[39]

d.Sibylla van den Pavort, gedoopt Nijmegen 10 Augustus 1666, overleden na 23 December 1692 [39].

e. Johannes van den Pavort, gedoopt Nijmegen 21 Juni 1668, overleden na 23 December 1692 [39].

f. Goder van den Pavort, volgt onder V.

 

V. Godert van den Pavort ( van den Pauwert) . gedoopt Nijmegen 28 februari 1671 overleden na 9 juli 1728 [82], trouwt Anna Labousen

Uit welk huwelijk:

1. Severijn of Zeverinus van den Pavort, volgt onder VI.

 

VI. Severijn van den Pavort (Zeverinus van de Paverdt), gedoopt Nijmegen 1 Oktober 1702, luitenant, commandant van het Fort St. Anthony ( 1735) en ‘t Fort Isabella bij ‘s Hertogenbosch, overleden Juni 1738-2 Augustus 1743 [82]: trouwt Fort Isabella 14 Mei 1724 Bertruyda Agatha Johanna van Breugel. gedoopt ‘s Hertogenbosch 3 Maart 1702. overleden Kleef 19 Juni 1764, begraven aldaar 24 Juni 1764 [83], dochter van Mr. Herman en Jeanette van der Graeff.

Uit welk huwelijk:

a. Hemen van de Pavort, gedoopt ‘s Hertogenbosch 21 Maart 1725.

b. Godart van de Pavort. gedoopt ‘s Hertogenbosch 9 Juli 1728.

c. Jeanette van de Pavort, gedoopt Brielle 4 November 1732.

d. Cornelia Hendrica van de Pavort, geboren ‘s Hertogenbosch, overleden Schenkenschans 28 Februari 1771 [83]; trouwt (ondertrouw Kleef 31 Juli) 1769 Geurt de Raadt, gedoopt Druten 22 September 1726, weduwnaar van Frederica Elisabeth Margarita Steenhoff (of Stijnhof) [85], commies op Schenkenschans [86], zoon van Rijck en Johanna Dorothea van Rotterdam.

e. Hendrik Jan van den Pavort, geboren 19 April 1735, gedoopt ‘s Hertogenbosch 22 April 1735, administrator en collator van de Fundatie van Hester van Grinsven, notaris te ‘s Hertogenbosch [87], overleden aldaar 22 September 1826: trouwt 1e (vermoedelijk Vught) 15 Oktober 1770 Emmerentia Schilperoort, geboren 6 April 1730, gedoopt Delft (Oude kerk) 9 April 1730, overleden ‘s Hertogenbosch 20 Augustus 1805, begraven aldaar (St. Janskerk) 23 Augustus 1805, dochter van Tielman en Anna Barbara van Rijk: trouwt 2e St. Michielsgestel 7 Juli 1806 Hendrika Johanna Ruëhl, gedoopt ‘s Hertogenbosch 2 November 1749, weduwe van P. H. van Fenema, overleden ‘s Hertogenbosch 23 Oktober 1822, dochter van Joachim Friederich en Johanna Barbara Bertets.

f. Jean François van de Pavort, gedoopt ‘s Hertogenbosch 8 Mei 1737.

g. Johannis van de Pavort, gedoopt ‘s Hertogenbosch 25 Juni 1738.

 

Een onderzoek, ingesteld te ‘s Hertogenbosch en elders in de lande zal vermoedelijk op het bovenstaande nog verschillende aanvullingen kunnen opleveren.

1] Verkort.

2] Vermoedelijk IVe generatie van de Bergsche Hoofdlijn, Zie aldaar en inleiding paragraaf 3, aantekening 14

3] R.L.B. Blz. 268 (Land onder Herwen).

4] 1e Protocol van Bezwaar voortaan; aan te halen als P. v. B. - Herwen en Aerdt, fol. 4 (Rente) (R.A. Arnhem).

5] A.H.B. Inv. no. 5592, fol. 8vso-10; 5896, fol. 11vso.

6] Burgerboek van Nijmegen (G.A. Nijmegen).

7] A.H.B. Inv. no. 5891 ; 5892 fol. 8vso.

8] A.H.R. Inv. no. 5897, fol. 14vso. Zit ook Inleiding (slot).

9] Schepenprotocol Nijmegen (G.A. aldaar) - voortaan aan te halen als S.P.N. - 1572, fol. 118; 1578, fol. 140; 1579 (9 Mei 1579) ; Rechtelijk archief van Grave, protocol van Vesten. 1575-1582 (procuratie dd. 3 November 1571).

10] Mededeling van de heer R. T. Muschart.

11] Civiele processen Hof van Gelderland 1598 1 ( proces contra Otto van Wijhe) 18 November 1595; idem 1598 IV, pak 11, 367 (R.A. Arnhem).

12] S.P.N. 1607, fol. 1130 (28 December).

13] S.P.N. 1586, fol. SO; 1591 (21 Februari, 10 Mei, 4 September); 1596 (7 September) ; 1597 (16 April, 21 Mei, 27 Juli, 9 Oktober.): 1600, fol. 133-159 passim.

14] Zie N.L. 1935, kolom. 311 (overluiding van ,,Ot Pavers frou”).

15] S.P.N. 1597, fol. 25.

16] S.P.N. 1626, fol. 39.

17] Gerichtssignaat Herwen en Aerdt 1642-1704 (R.A. Arnhem).

18] Zie aantekening 1%. Deze akte noemt Henrick als oudsten zoon, en vermeldt verder het bestaan van (onmondige) broers en zusters. Vermoedelijk waren er dus meer dan drie kinderen.

19] Gerichtssignaat a.v., 5 Mei en 3 Augustus 1642.\

20] Doopboek Ger. gemeente Nijmegen 25 September 1631.

21] Doopboek a.v. 25 Augustus 1613 in verband met idem 27 Juli 1621 en 18 Oktober. 1624.

22] S.P.N. 1624, fol. 19vso en 123vso.

23] Kohier van verponding van het kwartier van Nijmegen 1649-‘50 (R.A. Arnhem no. 495), afd. Bemmel fol. 28vso en 42; afd. Lent fol. 19.

24] Gerichtssignaat Bemmel (R.A. Arnhem).

25] 1e Protocol van Bezwaar Herwen en Aerdt, fol. 19. 

25a] Getuige: een mij niet nader bekende Entrijzen van de Pavert.

26] Doopboek Gereformeerde Gemeente Nijmegen.

27] 1e P. v. B. Herwen en Aerdt, fol. 50 (opdracht).

28] Doopboek a.v. 18 November 1618

29] Trouwboek Gereformeerde Gemeente Nijmegen 7 oktober. 1627

30] Gerichtssignaat Herwen en Aerdt 2 juli 1645

31] S.P.N. 1629 fol. 66

32] 2 mei 1645 liet hij te Nijmegen nog een zoon dopen

33] G.A. Nijmegen, Raadssignaat 22 mei 1695

34] Trouwboek Gereformeerde Gemeente Nijmegen 3 april 1636

35] S.P.N. 1690 fol 87vso

36] G.A. Nijmegen, Raadssignaat

37] Elisabeth van de Pauwert, begraven (als weduwe) Nijmegen 14 de. 1740, trouwt 4 april 1717 Willem Merts overleden na 3 mei 1726 (S.P.N.)

38] G.A. Nijmegen, Raadssignaten 4 augustus en 29 september 1697

39] S.P.N. t.a.p.

40] S.P.N. 1699, fol. 34 en 79vso ; 1715 (6 april) en 1718 ( 27 mei)

41] P. v. B. Heteren 1728/'35, fol. 146vso.

42] Mededeling van de heer H. J. van ‘t Lindenhout.

43] Zie voor haar testamenten S.P.N. 1744 (19 November) en Protocol van geopende testamenten (G.A. Nijmegen) 15 Juli 1749. Zie ook S.P.N. 1744 (4 Mei).

44] Begraafregister Nijmegen (RA. Arnhem).

45] Haar besloten testament met zegel berust op het G.A. Nijmegen (no. 116). Zie ook Protocol van geopende testamenten a.v. 21 November 1778.

46] Protocol van geopende testamenten (G.A\. Nijmegen) 21 November 1775.

47] Besloten Testament (G.A. Nijmegen) no. 1 27.

48] Protocol van Testamenten en Tochten (G.A. Nijmegen).

49] Begraven Zuid-Nederhemert (Wapenboek 1918, blz. 148)

50] Zie Nederlandse Adel 1913, blz. 22.

51] Besloten testamenten ( G.A. Nijmegen) no. 193 met wapens Van den Pavordt en Heijligers.

52] Als voren (aantekening51) no. 194

53] S.P.N. 1704, fol. 23

54] S.P.N. 11695, fol 82vso.

55] Gerichtssignaat Tiel (Recht. Archief no. 59 ; R.A. Arnhem) 1739 – 1762 fol. 145

56] Raadssignaat Nijmegen 16 November 1698 (G.A. Nijmegen).

57] Alzo ruim 103 jaar oud!

58] S.P.N. 1730 (26 Augustus.) ; trouwboek Gereformeerde gemeente Nijmegen 6 Mei 1708.

59] Zijn wapen komt voor op één der zilveren schildjes, hangende aan de gildehoorn van het Nijmeegse schippersgilde in het Nijmeegsche1 gemeentemuseum. Aan de achterzijde van het schildje staan de letters : H. V. D. P.

60] S.P.N. 1730 (20 December).

61] G.A. Nijmegen, Raadssignaat.

62] G.A. Nijmegen; Protocol van geopende Testamenten t.a.p.

63] S.P.N. 1716 (19 Augustus).

64] Naam in het, doopboek niet vermeld. Op 28 Oktober 1770 overleed te Nijmegen Willem van de Pavort (begraven aldaar 2 November d.a.v.) ; geboren te Nijmegen uit “borgeren ouderen”. Hij was knecht op het jacht van de Raden van Staten; zijn zoon Willem van de Pavort woonde te Rotterdam, deel 33; mededeling van de heer R.T. Muschart). Deze Willem wordt in het doopboek te Nijmegen niet vermeld en vermoedelijk is hij identiek met bovenbedoeld, niet bij name vermeld kind.

A. Willem van de Pavort, wonende te Rotterdam (1721), trouwt Aldaar 13 mei 1721 Maria Terlagen, geboren Wesel.

Uit dit huwelijk:

      1. Gerridt van de Pavort, geboren Rotterdam; trouwt Aldaar voor schepenen 8 augustus 1751 Aeltje Jacobse Hardenberg, weduwe van Jacob Olijshoek; overleden voor 22 maart 1782 (Boedelpapieren weeskamer Rotterdam omslag 863.)

Willem van de Pavort was voorts 18 april 1751 getuige bij de doop te Rotterdam van Maria van de Pavort (begraven Rotterdam 10 juli 1807), dochter van Jan Steven van de Pavort en Teuntje Lot ( gehuwd Rotterdam 18 Oktober. 1750)

65] Dirk van de Pavort jonge man van Nimwegen op de Voldersgracht, trouwt Haarlem 26 februari 1730 Wijntie Stroete, jonge dochter Van Haerlem in de Groote Houtstraat.

66] Identiek met zijn op 11 september 1782 in de Fransche Kerk te Haarlem begraven naamgenoot??

67] Gerichtssignaat Herwen en Aerdt 5 mei en 3 augustus 1642; Civiele processen Hof van Gelderland 1630 I ( 1 juli 1622) ( R.A. Arnhem.)

68] S.P.N. 1627. fol. 111 en 121vso; gerichtssignaat Herwen en Aerdt 7 juni 1651; idem Bemmel 20 april en 22 juni 1640; 24 augustus 1651; e.a.

69] Eigenaar o.a. Van het “Pavorts Goed” aldaar ( 1e P.V.B. Herwen en Aerdt, fol. 23).

70] 1e P.V.B Bemmel fol. 150; gerichtssignaat Bemmel 22 augustus 1654, 2 juli en 3 augustus 1660; kohier van verponding 1649-'50 fol. 29vso. 

71] 1e P.V.B. Valburg, fol. 216.

72] Gerichtssignaat Bemmel 2 juli 1660 ( peinding van 10 mei 1659).

73] Navorscher 1893, blz. 343 en volgende ( zeer onbetrouwbaar!) en gerichtssignaat Bemmel 12 mei 1659 en 20 juli 1660.

74] Gerichtssignaat Herwen en Aerdt 5 juni 1661; 2 september 1662; 11 en 21 november 1663; 21 juni 1664; idem Bemmel 9 mei 1654; 2 juli en 3 augustus 1660; 14 mei 1663; 1e P.V.B. Herwen en Aerdt fol. 33 en 50. In deze laatste akte worden ook genoemd een Grietje van de Pavort weduwe Van Cornelis Kegelingh en haar dochter Reyerken. De familie verhouding van deze Gerritge tot de andere van de Pavorts is mij niet bekend geworden.

75] Gerichtssignaat Herwen en Aerdt 1 mei 1662; idem Bemmel 13 mei 1661.

76] Gerichtssignaat Bemmel 23 juli 1660.

77] 1e P.V.B. Herwen en Aerdt, fol. 23

78] Gerichtssignaat Bemmel 10 mei 1661; 22 oktober. 1663; 17 januari 1664 en 10 juni 1673.

79] Zie “De Betuwe” van 12 maart 1937, waarin geciteerd wordt het werk van Ds. David Heyster uit circa 1657

80] S.P.N. 1692, fol. 26vso; Gerichtssignaat Herwen en Aerdt 3 september 1662

81] G.A. Nijmegen, Raadsignaat 14 december 1692

82] Doopboek Gereformeerde Gemeente 's Hertogenbosch

83] Totenregister Kleve. (Gemeinde ambt Evang. Gemeinde Kleve.)

84] Trauregister Kleve. ( bron als voren)'.

85] Zie ook Nederlandse Leeuw LIV kolom. 167 en volgende.

86] Archief Hof van Gelderland Inv. no. 128; stukken betreffende Schenkenschans, 29 december 1771 (R.A. Arhem). Zie ook Nederlandse Leeuw LVI kolom. 382.

87] Wonende aldaar St. Jorisstraat no. 1.1 (Jhr. Mr. A.F. G. van Sasse van IJsselt: de voorname huizen en gebouwen van 's Hertogenbosch enz. Deel I blz. 370)

Stamreeksen Van den Pavordt,

door MR. W. DE VRIES.

(Vervolg van LVII, 171). VI.

 

Een ,,zwevend” Nijmeegs Fragment [1].

( Protestant).

Blz. 301 – 309

De wijze van samenhang van de hier thans volgende Nijmeegse Van den Pavordt’s (Van den Pauwert’s) met hun 17e eewse plaats- en naamgenoten is ons niet met zekerheid kunnen blijken. Dat samenhang bestaan heeft is zeker - vandaar dat wij in onze inleiding van dit fragment geen melding maakten als van een aparte ,,lijn”. Jan van den Pavert, vermeld sub II, was lid van het Nijmeegse schippersgilde, dus burger van Nijmegen. Waar hij, noch zijn vader dit burgerrecht verworven hebben, moet het hun door afstamming in mannelijke lijn van een Nijmeegs burger aangeorven zijn. Alleen de leden van de Nijmeegse Bastaardlijn en de Bemmelse lijn behoorden in de 17e eeuw tot de Nijjmeegse burgers. De naam Jordaan is in de eerstgenoemde lijn nimmer gebruikelijk geweest: wel daarentegen in de Bemmelse. Samenhang met deze lijn, en afstamming uit de Nijmeegse ,,notaris” Jordaan van den Pavort lijkt dus in de rede te liggen.

I. Jordaan van de Pauwert trouwt (als jonge man) Neerbosch 28 Mei 1699 Hendrina Everts, overleden na 28 November 1723 [2].

Uit welk huwelijk:

a.Hendrik van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 29 November 1699.

b. Petronella van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 7 Januari 1703; trouwt Nijmegen 15 December 1723 Bastiaen Baars, soldaat, wonende te Rotterdam ( 1726) [3].

c.Johannes van de Pauwert, volgt onder II.

II. Johannes (of Jan) van den Pavert (ook wel genoemd Van den Pauwert, Van de Pauwort, en Van de Paart), gedoopt Nijmegen 17 Juli 1708, lid van het Nijmeegse schippersgilde ( 1760). begraven Nijmegen (kerkhof) 19 Juli 1763; trouwt Nijmegen 17 Juni 1742 Maria Elisabeth van Driel (ook wel genoemd Van der Hage). gedoopt Nijmegen 6 september 1716, begraven aldaar (kerkhof) 14 oktober 1772, dochter van Jan en Maria van der Hagen.

Uit welk huwelijk(9):

a. Jordaan van de Pauwert, volgt onder III.

b. Johanna van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 31 Oktober 1749; trouwt Breda (Groote Kerk) 23 Juli 1780 Willem Hodding, weduwnaar, kanonnier in de compagnie van luitenant Kolonel Gelinck ( 1780).

c. Maria van den Pauwert, gedoopt Nijmegen 5 Maart 1751, overleden na 4 April 1774 [4].

d. Elisabeth van de Pauwert (Pavordt), gedoopt Nijmegen 11 Oktober 1752; trouwt Nijmegen 31 Juli 1774 Evert Franke, musketier.

e.Hendrick van de Pauwert, gedoopt Nijmegen 4 September 1754.

III. Jordaan van de Pauwert (van de Pavordt). gedoopt Nijmegen 13 September 1747, begraven Nijmegen (Regulierskerkhof) 23 Mei 1794; trouwt Nijmegen 5 Januari 1772 Aleyda Masson, gedoopt Nijmegen 3 December 1747, begraven aldaar (Regulierskerkhof) 17 Oktober 1803, dochter van Hermanus en Maggelina Locken.

Uit dit huwelijk (6):

a. Herman van de Pauwert, geboren Nijmegen 31 Mei, gedoopt aldaar (Waalsche Kerk) 7 Juni 1772, begraven Nijmegen (Regulierskerkhof) 13 Juni 1794.

b. Marie van de Pavordt, gedoopt Nijmegen (Waalsche Kerk), 4 April 1774.

c. Maggelina van de Pavordt, geboren Nijmegen 22, gedoopt (Waalsche Kerk) 27 Juli 1777, lidmaat Hervormde gemeente te Nijmegen 29 Maart 1820.

d. Jean van de Pavordt, gedoopt Nijmegen (Waalsche Kerk) 22 Juni 1781.

e. Sibylla Catharina van de Pavordt (Van de Pauwert). gedoopt Nijmegen 11 Februari 1784, overleden Nijmegen 20 Januari 1855; trouwt Adrianus Leemans, wever.

1] Verkort.

2] Trouwboek Gereformeerde gemeente Nijmegen.

3] Doopboek Gereformeerde gemeente Rotterdam 3 Juli I726.