Stamreeksen Van den Pavordt,

door MR. W. DE VRIES.

(Vervolg van LVII, 160)

III.

De Ochten-Emmerik-Nijmeegse lijn [1]

(Protestant)

Blz. 223 – 227

I. Derck van de(n) Pavordt, gerichtsman in de Kesterense schepenbank[3], woonachtig te Ochten [4], waar hij eigenaar en pachter was van verschillende percelen land [5], kerkmeester aldaar [6], beleend met ,,den Mandenmaker” [7], overleden 1 januari. 1673-Juni 1674 [8]; trouwt vóór Oktober 1636 [9] Gijsbertje Pelgrums, weduwe van Willem Reijers [9]. overleden na 12 januari. 1663 [10].

Uit welk huwelijk:

a. Willem van den Pavordt [11], volgt onder II.

b. Rijck van den Pavordt , volgt onder IIbis.

c. Peterke van de Pavordt, overleden vóór Mei 1680 [14], trouwt Derck van den Bergh [33], geboren circa 1629 [14], schepen der heerlijkheid IJzendoorn, beleend met ,,den Mandenmaker” [7] , zoon van Derck van den Bergh, Dercksz. en (Margaretha van Wyck? [16] ).

II. Willem van de Pavordt armmeester te Ochten [17], overleden vóór December 1693 [15]; trouwt 1e Ochten (ondertrouw IJzendoorn 20 Juni) 1674 Aelfje van Westrheenen, overleden 1688 1689. dochter van Jan Gerritsen en Gerritje Jelissen van Lienden [15]; trouwt 2e circa Februari 1690 [18] Neeltje Cornelis Bosman, wede van Hans van Wyck.

Uit het eerste huwelijk o.a. (6):

a.Gijsbertje van de Pavort, gedoopt Ochten 26 December 1681; trouwt IJzendoorn 25 November -17 December 1699 Aart Otten (van der Hern [19] ,geboren Druten [20] 

 

IIbis. Rijck van de Pavordt [21], burger van Emmerik [22],overleden januari. 1693 [7] 6 Maart 1700 [23]; trouwt Emmerik 15 Januari 1669 Catharina Brinckman(s), overleden 14 Februari 1706 [24] -22 Februari 1708 [25], dochter van Jan en Hester Jegerinck (of Jägeringh) [26].

Uit welk huwelijk:

a. Hendrick van de Pavordt, volgt onder III.

b. Gijsbertha van de Pavordt, gedoopt Emmerik 16 Oktober 1671, overleden na 22 Juli 1714 [27]; trouwt Emmerik (ondertrouw 5 Januari) 1697 Hendrick Smits, weduwnaar van Helena van Asperen, burger van Emmerik [28], overleden vóór 2 Maart 1725 [28].

c. (Derck) Jan van de Pavordt, volgt onder IIIbis.

d. Derck van de Pavordt, volgt onder IIIter.

e. Willem van de Pavordt, volgt onder IIIquater.

f. Geertruidt van de Pavordt, gedoopt Emmerik 6 November 1683, lidmaat Gereformeerde. gemeente Nijmegen 6 April 1703 [29], overleden Nijmegen 8 November 1752, begraven aldaar 14 November 1752: trouwt Nijmegen 7 Maart 1706 Johannes van Rees, geboren Amsterdam 24 Juni 1676, koopman, overleden Nijmegen 9 December 1728, begraven aldaar 15 December 1728, zoon van Willem en Catharina van Nuys.

g. Jodocus van de Pavordt, volgt onder IIIquinquies.

h. Peter van de Pavordt, volgt onder IIIsepties.

III. Hendrick van de Pavordt gedoopt Emmerik 9 Februari 1670, burger van Emmerik [30], overleden na 8 December 1731: trouwt (ondertrouw Deventer 10 December 1710) Maria Krijt (ook wel genoemd Kreits of Kriest), dochter van Arnoldus.

Uit welk huwelijk o.a. (3):

a. Rijck van de Pavordt, geboren 1713 [31], overleden Emmerik 12 November 1783: trouwt Emmerik (aan huis; ondertrouw 8 December) 1731 Petronella Bernardina Janssen. gedoopt Emmerik 23 December 1704. overleden aldaar 11 Februari 1770 [32], dochter van Dr. Johan Hendrik en Johanna Elisabeth von Hausen [33].

(Uit dit huwelijk vier kinderen).

IIIbis. (Derck) Jan van de Pavordt, gedoopt Emmerik 8 Juni 1674, gemeensman van Emmerik [34] : trouwt 1e Emmerik (ondertrouw 6 Maart) 1700 Elisabeth Jegeringh, gedoopt Emmerik 3 Augustus 1661, overleden1710 [35] -1713, dochter van Gerrit en Beatrix Bomaarts (of Bömerts); trouwt 2e Emmerik (ondertrouw 18 Maart) 1714 Margaretha Stricklincks (of Strickling),geboren Wesel, dochter van Arnoldus en Ursula Cummels.

Uit het eerste huwelijk:

a. een dochter Beatrix van de Pavordt (gedoopt Emmerik 29 September 1701)

en uit het tweede huwelijk o.a. (4):

c. Arnoldus van de Pavordt, volgt onder IV.

d. Maria van de Pavordt [36], gedoopt Emmerik 23 Juni 1719, burgeres van Nijmegen 4 Juli 1753, begraven Nijmegen 31 Maart 1797.

e. Johannes van de Pavordt, gedoopt Emmerik 17 Oktober 1721, ,begraven Nijmegen (ongehuwd) 4 April 1808.

 f. Arnoldus van de Pavordt, gedoopt Emmerik 30 Mei 1717, meester bakker [37], luitenant bij de Altemarkts burgercompagnie te Emmerik [37a] ( 1786), overleden Emmerik 20 December 1786; trouwt Rees 12 April 1746 Wendelina Bunck, geboren en gedoopt Rees 1723, overleden Emmerik 29 Augustus 1790, dochter van Johannes en Wilhelmina Noot.

Uit welk huwelijk o.a. (7):

a.Johanna Margretha van de Pavordt, gedoopt Emmerik 27 April 1747, overleden na 8 September 1784 [38].

b. (Catharina) Wilhelmina van de Pavordt, gedoopt Emmerik 8 Mei 1749, lidmaat Gereformeerde gemeente Nijmegen 25 Juni 1766 [29]), begraven Nijmegen 21 Mei 1810; trouwt Nijmegen 24 Mei 1778 Barthold van der Kruyssen, gedoopt Nijmegen 23 Februari 1744, koopman, begraven Nijmegen 28 Maart 1795, zoon van Isaak en Anna Limpers.

c. Johannes van de Pavordt, gedoopt Emmerik 5 Juli 1752, mr. bakker, overleden Emmerik 29 Augustus 1803 [39], begraven aldaar 1 September 1803; trouwt Gendringen (gerecht) Maart 1792 Anna Maria Smits, gedoopt Gendringen 29 Mei 1757, wede van Ferdinand Stirn, dochter van Gerhard (of Gerrit) en Sara Boeveldt [40].

d. Maria van de Pavordt, gedoopt Emmerik 14 November 1754, overleden Bemmel 4 Augustus 1833; trouwt Nijmegen 29 Juli 1781 Jan Hendrik Smits, gedoopt Beek (bij Nijmegen) 21 November 1745, koopman en grootburger te Nijmegen, grondbezitter te Haalderen [41], overleden Bemmel 10 September 1794, zoon van Derck [42] en Geertruy Breunissen. Wijnand van de Pavordt, gedoopt Emmerik 16 Juli 1761, overleden Emmerik 28 April 1792.

IIIter. Derck van de Pavordt, gedoopt Emmerik 25 September 1676, lakenkoper, burger van Emmerik, overleden Gendringen 5 September 1770; trouwt Emmerik (ondertrouw 2 Augustus ) 1704 Sara Verheven, gedoopt Emmerik 10 April 1682, dochter van Herman en Maria Preuters.

Uit welk huwelijk o.a. (5):

b. Maria van de Pavordt, gedoopt Emmerik 7 November 1706, overleden na 29 Mei 1757 [43] trouwt (ondertrouw Emmerik 16 Januari) 1727 Salomon Boeveldt, geboren circa 1706 [44], wonende te Gendringen, overleden aldaar 23 December 1758, zoon van Ahasverus.

d. Catharina van de Pavordt, gedoopt Emmerik 11 September 1712; trouwt Emmerik (aan huis; ondertrouw 12 November ) 1735 Peter Hart. gedoopt Lennep 26 Mei 1712, zoon van Peter Melchior en Anna Buchholz.

e. Rijck van de Pavordt, gedoopt Emmerik 6 Juni 1717, koopman te Emmerik [45], overleden 8 April 1751 [45]; trouwt Gendringen 12 November 1742 Maria Atnelia Fischer, geboren Wesel 3 Oktober 1713[45], gedoopt aldaar 9 Oktober 1713, dochter van Ds. Johannes en Johanna Maria Schluiter.

(Uit dit huwelijk twee kinderen).

IIIquater. Willem van de Pavordt, gedoopt Emmerik 14 Maart 1681, kwam via Dusseldorp naar Nijmegen ( 1703) [29], waar hij burger werd (Juli 1705) [45a]), begraven aldaar 10 September 1737; trouwt 1e Nijmegen 12 Oktober 1704 Debora Brons (of Brunsius). dochter van Hendrik [46]; trouwt 2e Nijmegen 4 Oktober 1716 Maria Jolemans [47], begraven Nijmegen 18 September 1736.

Uit het eerste huwelijk o.a. (4):

a.Anna Catharina van de Pavordt, gedoopt Nijmegen 14 Juli 1709, woonde 1731-1732 in Den Haag [29], begraven Nijmegen 24 December 1757; trouwt Nijmegen 21 April 1734 Jan Cornelis Wijs, geboren 2 Maart 1710, gedoopt Nijmegen 5 Maart 1710, overleden Nijmegen 26 Oktober 1761, begraven aldaar ( Groote Kerk) 30 Oktober 1761, zoon van Cornelis en Hendrina Vogel.

b. Beatrix van de Pavordt, gedoopt Nijmegen 16 December 1711, woonde achtereenvolgens te Heemse ( 1731). ‘s Hertogenbosch ( 1732), Goes ( 1738-‘46), Kleef ( 1750) en Arnhem [29], begraven Arnhem 19 Oktober 1783; trouwt Hees 11 Juni 1753 Derck Wentinck, weduwnaar van Hendrina Alpherts, opzichter van het Provinciaal Tuchthuis te Arnhem [48], overleden aldaar Januari 1781, begraven Steenderen [49].

IIIquinquies. Jodocus van de Pavordt, gedoopt Emmerik 9 Januari 1686, woonde te Nijmegen ( 1704) [29], later te Delft [50], overleden na 1 Maart 1753; trouwt 1e Josina van Wessem, begraven Delft (Nieuwe Kerk) 4 Maart 1715: trouwt 2e (ondertrouw Delft 1 Mei) 1717 Catharina Black, overleden na 1767.

Oktober. 1786 overleed te Gendringen Maria Boelsvelt

Uit het eerste huwelijk:

a. Catharina van de Pavort, geboren circa 1716 [51], leeft nog 23 Juli 1751[52], trouwt Christoffel Albertus Eichelberg. Uit het tweede huwelijk negen te Delft gedoopte kinderen (1718-1732), waarvan acht te Delft jong overleden en aldaar begraven werden [53].

IIIsepties. Peter van de Pavordt, gedoopt Emmerik 27 Februari 1688, koopman te Nijmegen, burger aldaar ( 22 Juli 1705) en grootburger (24 September 1711), begraven Nijmegen 11 November 1749; trouwt Cuyk 9 Januari 1715 Helena Muller, geboren Amsterdam.

Uit welk huwelijk o.a. ( 11 ):

a. Aafje van de Pavordt, gedoopt Nijmegen 29 Februari 1728, woonde enkele jaren (circa 1749 en 1751-‘58) te Emmerik [29], begraven Nijmegen ( Regulierskerk) 24 Januari 1795.

b.. Maria Wilhelmina van de Pavordt, gedoopt Nijmegen 7 Oktober 1734, begraven aldaar ( Regulierskerkhof ) 26 januari 1805; trouwt Hees 12 Oktober 1766 Hendrik Jansen

 

1] Bij het publiceren van de thans volgende lijnen is ter wille van de plaatsruimte afgezien van het vermelden van de volledige genealogieën. Van ieder echtpaar zijn slechts die kinderen vermeld, waarvan wij konden vaststellen, dat zij de leeftijd van twintig jaar bereikt hebben. Het cijfer voor elke naam geeft, aan het hoeveelste kind het hier betreft, terwijl het tussen haakjes geplaatste cijfer aan het eind van de zinsnede ,,Uit welk huwelijk” aangeeft hoeveel kinderen in totaal uit het betreffende echtpaar gesproten zijn. Zoo betekent hierboven sub II ,,Uit het eerste huwelijk o.a. (6) : 4) Gijsbertje van, de Pavort cm.“, dat uit het eerste huwelijk van de daar vermelden Willem van de Pavordt in totaal zes kinderen geboren zijn, waarvan Gijsbertje het vierde was.

2] VIIe generatie van de Berghsche Hoofdlijn? Zie aldaar.

3] G.B.K. 1628-‘35, 7 September 1633.

4] Trouwinschrijving van zijn zoon Rijk te Emmerik 7 December 1668.

5] Kohier van verponding over het kwartier van Nijmegen 1649-‘50 (R.A. Arnhem no. 499), afd. Ochten, fol. 19vso, 27vso, 38, 44vso, 61vso, 65vso, 76, 86, 100. Zie ook afd. IJzendoorn fol. 27. Hetzelfde kohier vermeldt onder Ochten een Jan van de Pavort als eigenaar van enig bouwland (fol. 66vso en 76vso). Mogelijk was dit een broeder van Derek.

6] G.B.K. 14 November 1642. Hij wordt aldaar het eerst vermeld onder datum 10 Oktober. 1636.

7] Mr. J. J. 8. baron Sloet c.s. Register op (1e Leenakteboeken van Gelre en Zutphen ; het kwartier van, Nijmegen.

8] 1e Protocol van Bezwaar van Ochten (R.A. Arnhem), fol. 32vso, 34.

9] G.B.K. 10 Oktober,. 1636.

10] 1e Protocol van Bezwaar van Ochten, fol. 36.

11] 1e Protocol van Bezwaar van Ochten fol. 42. ‘Zie ook Register van Volmachten der Neder-Betuwe (1654-‘98), stuk N.N., waarin hij een broeder van Rijk van de Pavort wordt genoemd (R.A. Arnhem).

12] Trouwregister IJzendoorn (huwelijksproclamatie van haar weduwnaar voor zijn tweede huwelijk).

13] Zie aantekening 7 en Gerichtssignaat van IJzendoorn 1666-1700, fol. 142vso (RA. Arnhem).

14] Gerichtssignaat van IJzendoorn a.v., fol. 66 (27 Juli 1669) ; R.A. Arnhem.

15] Register van Volmachten der Neder-Betuwe t.a.p.

16] Trouwregister Echteld 6 Juni 1625 (R.A. Arnhem).

17] 1e Protocol van Bezwaar van Ochten, fol. 50 (R.A. Arnhem).

18] 1e Protocol van Bezwaar van Ochten fol. 72. Zijn weduwe hertrouwt in April 1696 Jan Otten de Leeuw (Navorscher 1850, blz. 255 en Nederlandse Leeuw LVI, kolom. 382), weduwnaar van Heyltje Ariens van ‘t Geijn (trouwfiches Kesteren, R.A. Arnhem).

19] 1e Protocol van Bezwaar van Ochten, fol. 132.

20] Een dochter uit dit huwelijk, Maria van den Hern, gedoopt Ochten 2 September 1703, was vóór 30 December 1721 gehuwd met een mij niet nader bekenden Willem van den Pavort, gegoed onder Ochten (1e Protocol van Bezwaar van Ochten, fol. 132vso).

21] In de Emmerikse archivalia is de schrijfwijze van de Pavert de meest gebruikelijke. Het Protocol van Bezwaar van het Landdrostambt Bergh 1674-3681 (RA. Arnhem) noemt hem op 28 Februari 1679 Van. de Padevoort.

22] Zie zijn ondertrouwakte d.d. 7 December 1668 te Emmerik.

23] ondertrouw akte van zijn zoon Jan te Emmerik.

24] ondertrouw akte van haar dochter Geertruid te Emmerik.

25] 1e Protocol van Bezwaar van Ochten, fol. 102.

26]  ondertrouw akte Emmerik d.d. 19 April 1648.

27] Doopdatum van haar zoon Theodorus (Derck) Smits te Emmerik.

28] ondertrouw akte van zijn dochter Hester Helena Smits, te Emmerik d.d. 2 Maart 1725. Volgens de familieoverlevering was Hendrick goud- en zilversmid te Emmerik.

29] Lidmatenregister der Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen.

30] ondertrouw akte Emmerik d.d. 8 December 1731.

31] Hij was bij zijn overlijden 70 jaar oud.

32] Wonende op de Nieuwen Steenweg.

33] Vgl. Nederlandse Leeuw 1937, kolom. 283.

34] Emmeriks Huwelijksregister 18 Maart 1714 en doopboek 30 Mei 1717. Vergelijk voor zijn overlijden A.H.B. Inv. no. 4079.

35] De gemeensman van de Pavert en Elisabeth Jegerings. E.L., wonende ,,in den, Diamant” in de Steenstraat te Emmerik bekennen 27 Juli 1710 hun broeder Peter van de Pavert geld schuldig te zijn (Statsarchiv Düsseldorf; Akten Stadt Emmerich B VI no. 7).

36] Zij compareerde 23 Augustus 1782 te Nijmegen met haar broeder Johannes voor notaris A. van Daelveld. Zie voor haar beide besloten testamenten met wapenzegels G.A. Nijmegen, Inv. no's 179 en 200. Zie ook G.A. Nijmegen, Protocol van geopende testamenten 1791-‘95, fol. 45 en 1796-1800, fol. 148.

37] Volgens overlijdensakte.

37a] A. Dederich, Annalen der Stadt Emmerich, blz. 586 

38] G.A. Nijmegen; Besloten testament van haar tante Maria van de Pavordt (Inv. no. 179).

39] Zie Inleiding paragraaf 3.

40] Zij was een dochter van Salomon Boeveldt en Maria van de Pavordt (Zie onder IIIter 2.).

41] Wonende op de Essenpas aldaar.

42) Jongste zoon van Hendrick Smits en Gysbertha van de Pavordt.

43] Doopdatum van haar kleindochter Anna Maria Smits, dochter van Gerhardt (of Gerrit) Smits en Sara Boeveldt. Uit de jongsten zoon van dit echtpaar Frederik: Salomon Smits sproot de stamvader van het geslacht van de Pavord Smits. (Zie Inleiding paragraaf 3).

44] Criminele processtukken Gendringen B 111 29)) (R.A. Arnhem).

45] Geslachtsregister Van Sonsveld (behorende, tot de papieren Metelerkamp in het bezit van Mr. F. M. A. Schokking te ‘s Gravenzande).

45a] G.A. Nijmegen; Rekenboek (22 Juli 1705).

46] ondertrouw akte Emmerik 28 September 1704.

47] Zie voor haar testament Protocol van Opdrachten G.A. Nijmegen no. 259, 19 Mei 1711 en no. 268, 14 Juni I720. 

48] Testamentenregister Arnhem no. 10 (1776-1781), fol. 380 (G.A. Arnhem).

49] RA. Arnhem Inv. no. 160.

50] In het huis De Roode Lantaarn op het Marktveld, dat hij 1 Maart 1751 verkocht. Te Delft bezat hij ook een huis aan de Oostvest.

51] Notaris F. Rogert, Delft, A.R.A. Inv. no. 2632 (10 April 1735).

52]  Notaris H. Halder, Delft, A.R.A. Inv. no. 2835 (25 Juli 1751).

53] De begraafboeken vermelden de namen der kinderen niet, zodat niet uit te maken is, welke kinderen begraven werden. Het begraafregister vermeldt voorts ook een kind van een Theodorus van den Paverde “Op de mart”, begraven 22 Augustus 1718. 

 

IV.

De Rotterdamse Lijn [1] .

I. [2]Jordaan van de Pavort (Jordanus à Pavort, of Pavortius), student te Leiden (,,Arenaco-Geldrus”, 8 September 1652), rector der Latijnse school achtereenvolgens te Leerdam, Gorinchem, Rotterdam en Den Briel, overleden Den Brie1 29 Augustus 1688; trouwt Rotterdam 23 Juni 1655 Cornelia van Nes (van Es, ook wel geschreven van Nesck). geboren Rotterdam 1630, overleden aldaar Januari 1708, begraven Rotterdam (Groote kerk) 19 Januari 1708, dochter van Jan Jacobse (Jonge Boer Jaep) en Annetje Cornelis de Bagijn [3].

Uit welk huwelijk ( 10):

1. Johan, of Jan van de Pavort, volgt onder II.

9. Anna van de Pavort, gedoopt Den Brie1 6 Oktober 1669, begraven Rotterdam 2 Januari 1762.

10. Aletta van de Pavort, gedoopt Den Briel 21 Oktober 1673, begraven Rotterdam 16 November 1746.

II. Johan van de Pavort, gedoopt Leerdam 2 Juli 1656, notaris te Rotterdam (1678-1713), overleden Rotterdam 5-11 Maart 1713. begraven aldaar; trouwt Rotterdam (voor schepenen) 23 April 1682 Maria van ‘t Wedde, gedoopt Rotterdam (Remonstrantse kerk) 16 Oktober 1657, dochter van Cornelis Huybertsz, en Aefje Jansdr. Vinckesteyn [4].

Uit welk huwelijk:

1. Cornelis van de Pavort, gedoopt Rotterdam (Remonstrantse kerk) 26 Februari 1683.

1] Verkort.

2] VIIIe generatie van de Berghsche riddermatige Hoofdlijn? Zie Nederlandsche Leeuw LVII 139. Hij had een derde kind, Hendrik genaamd.

3] Rotterdamse Historiebladen 1880, blz. 456.

4] Mededeling te danken aan de Heer W. A. van Rijn te Rotterdam.