De Navorscher inleiding

De Navorscher was een algemeen historisch tijdschrift met specialisatie op het gebied van genealogie, heraldiek en taalkunde.

Het was bedoeld als een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer tussen allen die iets wisten, iets te vragen hebben of iets kunnen oplossen. Het wat dus meer dan een genealogisch tijdschrift.

Veel van de gegevens die ik er aan heb ontleend gaan over het geslacht Vonck van Lienden of over aanverwante familie's

Ik heb een onderverdeling aangebracht met een bepaalde samenhang.

1. Leengoed de Gravenhoef

2. Leengoed de Burchtheuvel / de Beershoef

3. De familie van Zuijlen van Natewisch

4. De TollenBurg

5. diverse losse gegevens