De Inscriptiones van Aernout van Buchel

De Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa door Aernout van Buchell (Buchelius) beschrijft de opschriften op (graf)monumenten en gedenktekens in kerken en kloosters alsmede de wapens uit de provincies van de Noordelijke Nederlanden en enkele plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast bevat het nog enige andere aantekeningen en verhandelingen. In zijn behandeling van de Noordelijke Nederlanden ontbreekt de stad Utrecht, die in de Monumenta van Buchel uitvoerig is beschreven. Anders dan de Monumenta berust deze tekst van Van Buchell niet in de bibliotheek van Het Utrechts Archief maar in de collectie van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht (Hs. 1648).

 

 

Inscriptiones Van Buchel p. 37

 buchel-pag037

Transcriptie

Linden pagus est Betuae contra oppidum Rhenense, in quo castrum Lede, quod nunc cum pago peculium est comitis Culemburgii magni proventus. Hic in templo plura a Vonckiis posita signa et monumenta.
Et in primis hoc domini: Die welgeboren heer Floris, graef zo Culemborch, vrijheer tot Pallant, Withem ende Waerdt, heer tot Lede, Lienden, Wildenborch etc.; ende vrou Catarina, geboren gravinne tot den Berghe, sijnder genade huysfrou anno 1603.
In 't choor een venster recht in den oosten, daerin staet aldus:
Joncker Dirck Vonck van Lienden, commissaris ordinaris van de monsteringe der Eedele Heren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, sterf den 10 januarii 1625 stilo vetero.
Liet achter Henrick Vonck,
Joncker Dirck Vonck, scholtus van Lienden, Lede ende Oldenweert vanwegen den grave van Culemborch, in sijn vaders plaets; trout joncfrou ..., dochter van Hubrecht van Rijne, scholt van Rhenen etc.
Adriaen, broeder van den voors. joncker Dirck, trout joffrou ... Vonck, suster van den borgemeester te Rhenen.
Ter sijden naden noort een venster.
Idem joncker Dirck Vonck etc. trout joffrou Adriana van Bredenrode, 1692.
Dit is de commissaris * Vonck, Lockhorst; Brakell, Boecop.
Joffrou Adriana, nata van Brederode *
Adam Vonck van Lienden, scholtus tot Lienden, gehout met Vonck, 1602 *
Adriaen Vonc van Lienden, 1602 * Noest (lion naissant)
Pelegrim Vonck van Lienden, 1602 * Noest
Bartolomeus Vonck van Lienden, gehout, anno 1602 *
Hillegond Vonck van Lienden, 1603 * 1

1 Naast of in de wapens: arg., or., z, z, o, g., o., o.


Vertaling

Lienden is een dorp in de Betuwe tegenover de stad Rhenen. Hier ligt het kasteel Huis-ter-Lede, dat nu samen met het dorp eigendom en een flinke bron van inkomsten is van de graaf van Culemborg. Hier in kerk zijn door de familie Vonk veel wapenborden en grafzerken geplaatst. En in de eerste plaats dat van:
Graaf Floris van Culemborg, vrijheer van Pallant, Withem en Ward, heer van Lede, Lienden, Wildenborg etc.; en Catharina, geboren gravin van Berg, zijn vrouw, in 1603.
Op het koor staat een raam recht naar het oosten, waarin te zien is:
Jonker Dirk Vonk van Lienden, commissaris ordinaris van de monstering van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, stierf 10 januari 1625, oude stijl.1
Liet na Hendrik Vonk.
Jonker Dirk Vonk, schout van Lienden, Lede en Oudewaard vanwege de graaf van Culemborg, als opvolger van zijn vader; hij trouwde met de dochter van Hubert van Rijn, schout van Rhenen etc.
Adriaan, broer van de voornoemde jonker Dirk, trouwde met ... Vonk, zuster van de burgemeester van Rhenen.
Daarnaast, naar het noorden een raam.
Dezelfde Dirk Vonk etc. trouwde met Adriana van Brederode, 1692.
Dit is de commissaris * Vonk, Lokhorst; Brakel, Boeicop.
Adriana van Brederode *
Adam Vonk van Lienden, schout van Lienden, gehuwd met Vonk, 1602 *
Adriaan Vonk van Lienden, 1602 * Noest (uitkomende leeuw).
Pelgrim Vonk van Lienden, 1602 * Noest
Bartholomeus Vonk van Lienden, gehuwd, 1602 *
Hillegond Vonk van Lienden, 1603 * 2

1 Dus 20 jan. nieuwe stijl.

2 Naast of in de wapens: zilver, or., z., z., o., g., o., o.


 

Inscriptiones Van Buchel p. 38

 

buchel-pag038Transcriptie

Johan Vonck van Lienden, 1602 gehout *
Gillis Vonck met sijn broeders huisfrous suster.
Johan Vonck van Lienden, 1603 *
Dierc Vonc van Lienden, 1603 * Haeften
Aen de zuytsijde der kerke: Willem van Grootvelt, 1602 * (uuyt, uuyt)
Jan van Grootvelt * (uuyt)


Vertaling

Jan Vonk van Lienden, 1602 gehuwd *
Gillis Vonk, [getrouwd] met de zuster van de vrouw van zijn broer.
Jan Vonk van Lienden, 1603 *
Dirk Vonk van Lienden, 1603 * Haaften
Aan de zuidzijde van de kerk: Willem van Grootveld, 1602 * (leeg, leeg)
Jan van Grootveld * (leeg)