Naast de primaire bronnen als doop, overlijdens en trouwregisters zijn ook de secondaire bronnen van groot belang voor het verzamelen van informatie over iemands voorouders. Juist deze bronnen leveren vaak een schat van informatie over de gezochte personen. Bijvoorbeeld over iemands onroerende goederen.

Enkele voor van dergelijke bronnen zijn : Leenregisters, Gerechtsprotocollen, Notarisacten, Boeken en tijdschriften of ander soort publicaties.

Ook reeds door andere genealogen gevormde dossiers kunnen een welkome aanvulling vormen voor de zelf verzamelde gegevens.

Zelfs in archeologische tijdschriften kunnen soms verrassende ontdekkingen worden gedaan zoals mij zelf overkwam na het lezen van een artikel in Westerheem ( het maandblad van de Archeologische Werkgroep Nederland). daarin in stond een artikel over de opgraving van het oude veerhuis te Rhenen. Hier hadden enkele van mij voorouders gewoond tot circa 1672. Verdere informatie hierover staat in een afzonderlijk artikel.