Notariƫle akten Utrecht akten gevonden met Vonk van Lienden

Overzicht:

26-09-1711 J. BOTH, nr. U142a2-26 29-10-1710

L. A. DE WITH, nr. U95a4-76

29-10-1739 T. VOSCH VAN AVEZAAT, nr. U118a7-316

06-02-1714 A. DUERKANT, nr. U126a3-67

09-12-1739 W. VAN OUDENALLEN, nr. U177a5-126

09-08-1728 W. VAN OUDENALLEN, nr. U177a2-39

Akte nr. U142a2-26, d.d. 26-9-1711 Soort Huur en verhuur Notaris J. BOTH, UTRECHT Actief 22-1-1693 tot 12-12-1729 Uittreksel: Naam eerste comparant: Nicolaas Nelman den jongen Naam eerste comparant: N.N. Naam comparant ter andere zyde: Dirck van Hattem Echtgenote comparant t.a.z.: x Johanna Maria Vonk van Lienden Woonplaats comparant t.a.z.: Utregt,

Akte nr. U95a4-76, d.d. 29-10-1710 Soort Huwelijkse voorwaarden Notaris L. A. DE WITH, UTRECHT Actief 14-8-1675 tot 22-5-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Dirck van Hattem Echtgenote eerste party: wedr. Elisabeth Rauwers Naam assistent eerste party: ass.: Aletta van Rynevelt, eerder wed. Gerrit van Hattem, moeder Echtgenote assistent 1e party: wed. Alard van Laar Naam assistent eerste party: ass.: Pieter Monk, zwager Beroep assistent 1e party: Naam comparant ter andere zyde: Johanna Maria Vonk van Lienden Naam assistent ter andere zyde: ass.: Johanna Vonk van Lienden, tante Naam assistent ter andere zyde: ass.: Maria Vonck van Lienden, tante Naam assistent ter andere zyde: ass.: Conraad van Oosterhout, oom Beroep assistent t.a.z.: rentmeester capittule van St. Marie t

Akte nr. U118a7-316, d.d. 29-10-1739 Soort Procuratie Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT Actief 29-8-1686 tot 25-3-1741 Uittreksel: Naam eerste comparant: erven Gysbert Vonk van Lienden en Grietje van Maanen,in leven egtelieden: Naam eerste comparant: Johanna Vonk van Lienden, dochter Naam eerste comparant: Anna Maria Vonk van Lienden, dochter Naam eerste comparant: Grietje Vonk van Lienden, dochter Naam comparant ter andere zyde: Hermen Wiggers Woonplaats comparant t.a.z.: Rheenen Naam comparant ter andere zyde: Willem Griethuysen Woonplaats comparant t.a.z.: Wageningen Inhoud rechtshandeling: om met hun gewezen voogden: Willem Hoolhorst en : Hillebrand Cornelisse Stuyvenberg tot afrekening : te komen inzake beheer van de nalatenschappen van hun : ouders en hun grootmoeder Geertje Bosch, in leven : laatst wed. Ryer van Maanen

Akte nr. U126a3-67, d.d. 6-2-1714 Soort Schenking Notaris A. DUERKANT, UTRECHT Actief 22-3-1693 tot 31-3-1718 Uittreksel: Naam eerste comparant: Maria Vonk van Lienden Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Johanna Maria Vonk van Lienden, nichte Echtgenote comparant t.a.z.: geh. met Dirck van Hattem Beroep comparant t.a.z.: wynkoper Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht Inhoud rechtshandeling: diverse roerende goederen op de last van het vruchtgebruik : ten beh. van de donatrice Bijzonderheden: met verklaring van Dirck van Hattem n.u. de schenking te : aanvaarden

Akte nr. U177a5-126, d.d. 9-12-1739 Soort Koop en verkoop Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT Actief 7-2-1725 tot 31-12-1769 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johanna van der Cloes Echtgenote eerste party: wed. Paulus van Loo Beroep eerste comparant: in leven apothecaris binnen Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Anna Maria Vonk van Lienden Echtgenote comparant t.a.z.: wed. Dirk van Hattum Inhoud rechtshandeling: van roerende goederen van een apothekerswinkel

Akte nr. U177a2-39, d.d. 9-8-1728 Soort Overeenkomst Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT Actief 7-2-1725 tot 31-12-1769 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johanna Maria Vonk van Lienden Echtgenote eerste party: wed. Dirk van Hattum Naam comparant ter andere zyde: Adriaen Vonk van Linden Inhoud rechtshandeling: over onverdeeld laten van enige onroerende goederen van na- : latenschap van hun oud-tante Johanna Vonk van Lienden

 

Notariƫle akten Utrecht akten gevonden met Vonck en Vonck van Lienden

55 akten gevonden met vonck van lienden

11-09-1709 H. VAN WOUDENBERGH,nr. U93a57-28

12-01-1693 N. VONCK, nr. U83b16-7 12-01-1694 H. RIBBIUS, nr. U94a2-131

12-02-1686 A. WECHTER, nr. U103a1-115

12-03-1740 W. VAN OUDENALLEN, nr. U177a6-14

13-06-1682 W. ZWAERDECROON, nr. U80a7-94

14-11-1700 H. VAN WOUDENBERGH, nr. U93a39-54-2

14-04-1684 N. VONCK, nr. U83b9-23

16-04-1678 W. ZWAERDECROON, nr. U80a5-77

16-08-1690 N. VONCK, nr. U83b13-63

17-12-1674 W. ZWAERDECROON, nr. U80a4-112

17-06-1720 D. HOUTMAN, nr. U127a14-30

17-08-1711 H. VAN WOUDENBERGH, nr. U93a61-14

17-09-1704 N. VONCK, nr. U83b27-45

18-09-1682 N. VONCK, nr. U83b7-42

02-01-1684 N. VONCK, nr. U83b9-1

22-11-1681 C. VAN VECHTEN DE JONGE, nr. U91a4-62

02-02-1683 A. HOUTMAN, nr. U75a1-686

23-11-1695 J. VAN NOORTDYCK, nr. U106a12-24

23-01-1686 N. VONCK, nr. U83b11-8

23-12-1735 W. VAN OUDENALLEN, nr. U177a4-56

02-03-1746 W. VAN OUDENALLEN, nr. U177a7-110

23-09-1686 N. VONCK, nr. U83b11-54

24-03-1686 H. VAN HEES, nr. U110a2-47

25-01-1738 W. VAN OUDENALLEN, nr. U177a5-50

26-11-1678 C. VAN VECHTEN DE JONGE, nr. U91a3-28

26-12-1693 W. VAN GARTSEN, nr. U107a1-168

02-06-1679 J. VAN ALMELOVEEN, nr. U73a1-235

28-05-1686 W. ZWAERDECROON, nr. U80a9-92

28-07-1697 H. VAN WOUDENBERGH, nr. U93a33-9

29-10-1710 L. A. DE WITH, nr. U95a4-76

29-06-1686 N. VONCK, nr. U83b11-37

29-08-1679 W. ZWAERDECROON, nr. U80a5-389

29-09-1711 H. VAN WOUDENBERGH, nr. U93a61-

30 05-03-1727 A. DE COOLE, nr. U151a9-11

05-05-1680 J. VAN ALMELOVEEN, nr. U73a1-261

05-07-1707 H. VAN WOUDENBERGH, nr. U93a53-2

08-10-1715 D. HOUTMAN, nr. U127a10-51

09-06-1689 N. VONCK, nr. U83b12-32

19-04-1689 J. VAN LIENDEN, nr. U105a1-216

20-11-1684 J. VAN LIENDEN, nr. U105a1-91

22-03-1682 J. VAN LIENDEN, nr. U105a1-26

Akte nr. U93a57-28, d.d. 11-9-1709 Soort Schuldbekentenis Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT Actief 1-1-1674 tot 18-12-1712 Uittreksel: Naam eerste comparant: Christiaen Brughman Beroep eerste comparant: houtkoopman Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Beatrix Verstraten Echtgenote comparant t.a.z.: wed. Adriaen Vonck van Lienden Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht Inhoud rechtshandeling: f 1000,- vanwege resterend bedrag van eerdere schuldbekentenis Verwijzing naar andere aktes: schuldbekentenis d.d. 16-8-1690 voor notaris N. Vonck

Akte nr. U83b16-7, d.d. 12-1-1693 Soort Codicil Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beatrix Verstraten Echtgenote eerste party: wed. Adriaen Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: in leven coopman van granen Woonplaats eerste comparant: Utregt Inhoud rechtshandeling: voor optie op huis in Utrecht voor dochter : Johanna Vonck Inhoud rechtshandeling: voor het alleen krygen van vruchtgebruik door : Johannes Vonck van erfdeel, dat beheerd moet worden door : Johanna Vonck en zoon Willem Vonck Verwijzing naar andere aktes: testament d.d. 2-1-1684 voor notaris N. Vonck

Akte nr. U94a2-131, d.d. 12-1-1694 Soort Koop en verkoop Notaris H. RIBBIUS, UTRECHT Actief 15-6-1674 tot 31-12-1704 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johannes van Lottum Echtgenote eerste party: x Anna Mobagh Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Melchior van den Bosch Beroep comparant t.a.z.: fynverver Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht Omschrijving onroerend goed: huysinge c.a. Huisnaam, veldnaam, scheepsnm.: de Blauwe Hen Adres: de Hoge Koornmarckt, de Oude graft Naastgelegen percelen: zw: de regulierspoort : nw: N.N., wed. Adriaen Vonck van Lienden : achter: de reguliersplaatse Gerecht w.o. het goed ligt: Utrecht

Akte nr. U103a1-115, d.d. 12-2-1686 Soort Procuratie Notaris A. WECHTER, UTRECHT Actief 3-6-1680 tot 5-12-1689 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beatrix van Straeten Echtgenote eerste party: wed. Adriaen Vonck van Lienden Naam comparant ter andere zyde: Adriaen van Wyck Beroep comparant t.a.z.: notaris en procureur gerechte van Rhenen Inhoud rechtshandeling: om Gerrigie Peters Vonck, wonende in de Marsch, : door middel van arrest te dwingen comparante te ontheffen : van borgtocht Bijzonderheden: borgtocht d.d. 23-2-1666 over notaris H. van Zuylen

Akte nr. U177a6-14, d.d. 12-3-1740 Soort Procuratie Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT Actief 7-2-1725 tot 31-12-1769 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johanna Maria Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: wed. Dirk van Hattum Naam eerste comparant: Adriaan Vonck van Lienden, broer Naam comparant ter andere zyde: Jan Godert van Oudenallen Inhoud rechtshandeling: om ten behoeve van Hendrik Assuerus Wttewaal, : raad in de vroedschap, plecht van f 1.500,- te passeren : op huis de Roos aan de westzyde Oudegracht

Akte nr. U80a7-94, d.d. 13-6-1682 Soort Akkoord Notaris W. ZWAERDECROON, UTRECHT Actief 14-2-1668 tot 11-6-1687 Uittreksel: Naam eerste comparant: Huybert Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: gewesene capiteyn Naam assistent eerste party: borg: Frederick Klerck Beroep assistent 1e party:oud borgermeester en syndicus van Rhenen Naam comparant ter andere zyde: Gysbert van Tol Beroep comparant t.a.z.: gewesene solliciteur Naam gemachtigde t.a.z.: q.q.: Johan van Meeuwen Woonplaats gemachtigde t.a.z.: Utrecht Inhoud rechtshandeling: over schulden van eerste party

Akte nr. U93a39-54-2, d.d. 14-11-1700 Soort Voogdbenoeming Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT Actief 1-1-1674 tot 18-12-1712 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beatrix Verstraten Echtgenote eerste party: wed. Adriaen Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: in leven coorncoopman Woonplaats eerste comparant: Utrecht, Hooch Coornmerckt Naam comparant ter andere zyde: Cornelis van Kesteren Woonplaats comparant t.a.z.: De Vaert, aent Klapheck Inhoud rechtshandeling: over de onmondige kinderen van overleden zoon : Willem Vonck van Lienden

Akte nr. U83b9-23, d.d. 14-4-1684 Soort Uitkoop Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beatrix Verstraten Echtgenote eerste party: wed. Adriaen Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: in leven coopman Akte nr. U80a5-77, d.d. 16-4-1678 Soort Schuldbekentenis Notaris W. ZWAERDECROON, UTRECHT Actief 14-2-1668 tot 11-6-1687 Uittreksel: Naam eerste comparant: Coenraet van Ditsom Beroep eerste comparant: coopman Woonplaats eerste comparant: Amsterdam Naam comparant ter andere zyde: Huybert Vonck van Lienden Beroep comparant t.a.z.: capiteyn Inhoud rechtshandeling: f 800,- vanwege restant ordonnanties van de provincie : Utrecht Bijzonderheden: in de marge: afschrift van kwitanties

Akte nr. U83b13-63, d.d. 16-8-1690 Soort Schuldbekentenis Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Christiaen Brugman Beroep eerste comparant: coopman Woonplaats eerste comparant: Utregt Naam comparant ter andere zyde: Beatricx Verstraten Echtgenote comparant t.a.z.: wed. Adriaen Vonck van Lienden Woonplaats comparant t.a.z.: Utregt Inhoud rechtshandeling: f 2.000,- vanwege lening

Akte nr. U80a4-112, d.d. 17-12-1674 Soort Overdracht Notaris W. ZWAERDECROON, UTRECHT Actief 14-2-1668 tot 11-6-1687 Uittreksel: Naam eerste comparant: Gerarda Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: wed. Elias van Rhyn Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Wouter van Groenendaal Naam comparant ter andere zyde: Aert Thoniss van Royewinckel Naam comparant ter andere zyde: Hendrick Suyck Woonplaats comparant t.a.z.: [ Utrecht ] Inhoud rechtshandeling: van schuldoverdrachten totaal f 6.500,- tot onderpand van : borgtocht ten behoeve van de erven Elias van Rhyn

Akte nr. U127a14-30, d.d. 17-6-1720 Soort Testament Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT Actief 12-1-1701 tot 29-1-1734 Uittreksel: Naam eerste comparant: Maria van den Oostercamp Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Steven Vonck van Lienden, neef Beroep comparant t.a.z.: veerman Woonplaats comparant t.a.z.: Reenen Verwijzing naar andere aktes: testament 8-10-1715 voor nots. D. Houtman

Akte nr. U93a61-14, d.d. 17-8-1711 Soort Acceptatie Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT Actief 1-1-1674 tot 18-12-1712 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johanna Vonck Inhoud rechtshandeling: van huis op de Hoge Korenmarkt, gelegateerd door moeder : Beatrix Verstraten, in leven wed. : Adriaen Vonck van Lienden Verwijzing naar andere aktes: codicil d.d. 12-1-1693 voor notaris N. Vonck

Akte nr. U83b27-45, d.d. 17-9-1704 Soort Procuratie Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Berent Adolff Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: gehuwd met Maria Eugenia van Coudenhoven tot Frittur Beroep eerste comparant: capiteyn Naam comparant ter andere zyde: echtgenote Inhoud rechtshandeling: tot waarneming van al zyn zaken

Akte nr. U83b7-42, d.d. 18-9-1682 Soort Testament Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Adriaen Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: x Beatricx Janss Verstrate Beroep eerste comparant: coopman van granen Woonplaats eerste comparant: Utrecht Inhoud rechtshandeling: lyftocht langstlevende

Akte nr. U83b9-1, d.d. 2-1-1684 Soort Testament Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Adriaen Vonck van Linden Echtgenote eerste party: x Beatrix Verstraten ( B. van Santen ) Beroep eerste comparant: coopman Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: kinderen Omschrijving onroerend goed: hoff met huysinge c.a. - naar Johanna Vonck van Lienden - Omschrijving onroerend goed: hoff - naar Maria Vonck van Lienden - Adres: Nagtegaelsteeg Naastgelegen percelen: voor: Stoffel Bastiaenss van der Stoop : ene zyde: NN Coop, wyncooper : andere zyde: NN Steenbergen Gerecht w.o. het goed ligt: buyten Wittevrouwepoort

Akte nr. U91a4-62, d.d. 22-11-1681 Soort Procuratie Notaris C. VAN VECHTEN DE JONGE, UTRECHT Actief 27-11-1671 tot 1-5-1686 Uittreksel: Naam eerste comparant: Adriaen Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: coorncoper Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: J.V. Putte Beroep comparant t.a.z.: procureur gerechte van Schoonhoven Inhoud rechtshandeling: om geld te vorderen van Adriaen van Drecht te : Schoonhoven

Akte nr. U75a1-686, d.d. 2-2-1683 Soort Verklaring Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT Actief 29-4-1663 tot 2-8-1684 Uittreksel: Naam eerste comparant: Gysbert van Toll Beroep eerste comparant: oud raed in de vroetschap en schepen van Utrecht Inhoud rechtshandeling: zich te zullen houden aan de uitspraak van arbiter : Godard de Wys, advocaet hof van Utrecht, in het : conflict tussen hem, als gewezen solliciteur, en : Huybert Vonck van Lienden, gewezen kapitein Verwijzing naar andere aktes: akkoord d.d. 13-6-1682 voor notaris W. Zwaerdecroon (de : jonge)

Akte nr. U106a12-24, d.d. 23-11-1695 Soort Overeenkomst Notaris J. VAN NOORTDYCK, UTRECHT Actief 10-10-1681 tot 20-7-1700 Uittreksel: Naam eerste comparant: Berent Adolph Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: capiteyn Naam comparant ter andere zyde: Johannes van Odyck Naam comparant ter andere zyde: Gerrit Rietvelt Naam comparant ter andere zyde: Cornelis Luesingh Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht Inhoud rechtshandeling: inzake dienstverband als soldaat voor 2 jaar

Akte nr. U83b11-8, d.d. 23-1-1686 Soort Testament Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johan Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: coopman van granen Woonplaats eerste comparant: Utregt Naam comparant ter andere zyde: Johanna Vonck van Lienden, zuster Naam comparant ter andere zyde: Maria Vonck van Lienden, zuster Bijzonderheden: met benoeming van broer Willem van Lienden tot voogd Bijzonderheden: moeder Beatrix Verstrate, wed. : Adriaen Vonck van Lienden, doet afstand van legitieme : portie

Akte nr. U177a4-56, d.d. 23-12-1735 Soort Borgtocht Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT Actief 7-2-1725 tot 31-12-1769 Uittreksel: Naam eerste comparant: Anna Maria Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: wed. Dirk van Hattum Naam comparant ter andere zyde: Elisabet Hycop Naam comparant ter andere zyde: Anna Maria Hycop Inhoud rechtshandeling: voor f 1.000,- ten behoeve van broer : Adrianus Vonck van Lienden, vanwege lening

Akte nr. U177a7-110, d.d. 2-3-1746 Soort Procuratie Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT Actief 7-2-1725 tot 31-12-1769 Uittreksel: Naam eerste comparant: Anna Maria Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: wed. Dirck van Hattum Naam comparant ter andere zyde: Jan Godart van Oudenallen Verwijzing naar andere aktes: om ten behoeve van Matthys van Bebber plecht van : f 1.800,- te passeren op huis de Roos aan de westzyde van : de Oudegracht

Akte nr. U83b11-54, d.d. 23-9-1686 Soort Procuratie Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beatricx Verstraten Echtgenote eerste party: wed. Adriaen Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: in leven coopman van granen Naam comparant ter andere zyde: Adriaen van Wyck Beroep comparant t.a.z.: procureur gerechte van Rheenen Inhoud rechtshandeling: om van Sander Vermeer te Lakemond f 66,- te innen, : die haar zoon Jan Vonck van Lienden in 1683 heeft : betaald voor nu nog te leveren weit

Akte nr. U110a2-47, d.d. 24-3-1686 Soort Schuldbekentenis Notaris H. VAN HEES, UTRECHT Actief 28-5-1681 tot 20-2-1739 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johan Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: oud burgermeester van Rhenen Naam comparant ter andere zyde: Johan van Mansveld Beroep comparant t.a.z.: coopman in lakenen Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht Inhoud rechtshandeling: f 500,- vanwege lening Bijzonderheden: met overdracht van een lyfrente voor voldoening rente Bijzonderheden: onderpand 2 lyfrentebrieven Bijzonderheden: in de marge: kwitantie d.d. 23-3-1687

Akte nr. U177a5-50, d.d. 25-1-1738 Soort Procuratie Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT Actief 7-2-1725 tot 31-12-1769 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johanna Maria Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: wed. Dirk van Hattum Naam eerste comparant: Adriaen Vonck van Lienden Naam comparant ter andere zyde: Jan Godart van Oudenallen Inhoud rechtshandeling: om huis op de Neude te belasten met plecht f 700-0-0 ten : behoeve van Jan Carel van Waghendorff

Akte nr. U91a3-28, d.d. 26-11-1678 Soort Huur en verhuur Notaris C. VAN VECHTEN DE JONGE, UTRECHT Actief 27-11-1671 tot 1-5-1686 Uittreksel: Naam eerste comparant: Adriaen Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: coorncoper Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Johannes Meyer Beroep comparant t.a.z.: hovenier Woonplaats comparant t.a.z.: Wittevrouwen Omschrijving onroerend goed: halven hoff met huysgen Adres: Nachtegaellsteechien Gerecht w.o. het goed ligt: Wittevrouwen

Akte nr. U107a1-168, d.d. 26-12-1693 Soort Procuratie Notaris W. VAN GARTSEN, UTRECHT Actief 19-3-1681 tot 10-8-1701 Uittreksel: Naam eerste comparant: erven Laurens Houto den ouden: Naam eerste comparant: Laurens Houto Naam eerste comparant: Isbrant Pietersz Smit Naam comparant ter andere zyde: Antoni Stip Beroep comparant t.a.z.: cameraer Woonplaats comparant t.a.z.: Veenendael Inhoud rechtshandeling: om voor richters en heemraden van De Marsch plecht : t.l.v. Herman Vonck van Lienden en : Grietjen Hendricksz, echtelieden, te transporteren aan : Jacob van Wyck Verwijzing naar andere aktes: procuratie 8-11-1691 voor nots. P. Baes te Haarlem Verwijzing naar andere aktes: plecht 3-11-1675 voor het gerecht van De Marsch Bijzonderheden: Isbrant Pietersz Smit is erfgenaam van : Grietje Pieters Smit, in leven wed. Johannes Houto

Akte nr. U73a1-235, d.d. 2-6-1679 Soort Procuratie Notaris J. VAN ALMELOVEEN, UTRECHT Actief 27-6-1664 tot 19-4-1681 Uittreksel: Naam eerste comparant: Thomas Maisendeu, onmondig Naam voogd eerste party: voogd: Everhard Afteley Beroep voogd eerste party: colonel Naam gemachtigde eerste party: q.q.: Willem van der Houve Beroep gemachtigde 1e party: notaris Naam comparant ter andere zyde: Johan van Amerongen Beroep comparant t.a.z.: procureur gerechte van Reenen Inhoud rechtshandeling: om mede te procederen in de zaak van Bittert van Reede, : wedr. Elisabeth Maisendeu, tegen : Maria Vonck van Lienden aangespannen Verwijzing naar andere aktes: procuratie d.d. 13-03-1679 voor gerecht van Woudrichem Bijzonderheden: Thomas Maisendeu, innocente zoon van Thomas Maisendeu en : Francoise Kellers, in leven echtelieden

Akte nr. U80a9-92, d.d. 28-5-1686 Soort Schuldbekentenis Notaris W. ZWAERDECROON, UTRECHT Actief 14-2-1668 tot 11-6-1687 Uittreksel: Naam eerste comparant: Frederick Klerck Echtgenote eerste party: x Anna Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: borgermeester ende syndicus van Rheenen Naam comparant ter andere zyde: Mattheus van Luchtenborch Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht Inhoud rechtshandeling: f 2.200,- wegens lening Bijzonderheden: onderpand: inkomsten van het secretarisambt van Rhenen

Akte nr. U93a33-9, d.d. 28-7-1697 Soort Procuratie Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT Actief 1-1-1674 tot 18-12-1712 Uittreksel: Naam eerste comparant: onmundige kinderen van + Willem Vonck van Lienden en : + Petronella van Oosterhout Naam voogd eerste party: voogd: Beatrix van Straten, grootmoeder Echtgenote voogd 1e party: wed. Adriaen Vonck van Lienden Naam voogd eerste party: voogd: Johannes Vonck van Lienden, oom Naam comparant ter andere zyde: NN Palludamis Beroep comparant t.a.z.: procureur Wyck te Duurstede Inhoud rechtshandeling: tot het innen van vorderingen

Akte nr. U95a4-76, d.d. 29-10-1710 Soort Huwelijkse voorwaarden Notaris L. A. DE WITH, UTRECHT Actief 14-8-1675 tot 22-5-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Dirck van Hattem Echtgenote eerste party: wedr. Elisabeth Rauwers Naam assistent eerste party: ass.: Aletta van Rynevelt, eerder wed. Gerrit van Hattem, moeder Echtgenote assistent 1e party: wed. Alard van Laar Naam assistent eerste party: ass.: Pieter Monk, zwager Beroep assistent 1e party: advocaat Naam comparant ter andere zyde: Johanna Maria Vonk van Lienden Naam assistent ter andere zyde: ass.: Johanna Vonk van Lienden, tante Naam assistent ter andere zyde: ass.: Maria Vonck van Lienden, tante Naam assistent ter andere zyde: ass.: Conraad van Oosterhout, oom Beroep assistent t.a.z.:rentmeester capittule van St. Marie

Akte nr. U83b11-37, d.d. 29-6-1686 Soort Schuldbekentenis Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Isaack Brugman Beroep eerste comparant: coopman Woonplaats eerste comparant: Amsterdam Naam assistent eerste party: borg: Christiaen Brugman Beroep assistent 1e party: coopman Woonplaats assistent 1e party: Utregt Naam comparant ter andere zyde: Beatricx Verstraten Echtgenote comparant t.a.z.: wed. Adriaen Vonck van Lienden Woonplaats comparant t.a.z.: Utregt Inhoud rechtshandeling: f 600,- vanwege lening

Akte nr. U80a5-389, d.d. 29-8-1679 Soort Schuldbekentenis Notaris W. ZWAERDECROON, UTRECHT Actief 14-2-1668 tot 11-6-1687 Uittreksel: Naam eerste comparant: Bitter van Rhede Woonplaats eerste comparant: buyten Rhenen, op Levendaal Naam assistent eerste party: borg: Maria Vonck van Lienden Echtgenote assistent 1e party: wed. Thomas Maisondeu Woonplaats assistent 1e party: buyten Rhenen, op Levendaal Naam comparant ter andere zyde: Henrick Suyck Beroep comparant t.a.z.: laeckencooper Woonplaats comparant t.a.z.: Utrecht Inhoud rechtshandeling: f 236.13.8 vanwege lening en geleverde goederen

Akte nr. U93a61-30, d.d. 29-9-1711 Soort Scheiding Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT Actief 1-1-1674 tot 18-12-1712 Uittreksel: Naam eerste comparant: erven Adriaen Vonck van Lienden en : Beatrix van Straten: Naam eerste comparant: Johanna Vonck van Lienden, dochter Naam eerste comparant: Maria Vonck van Lienden, dochter Naam eerste comparant: kinderen + Willem Vonck van Lienden, zoon: Naam eerste comparant: Johanna Maria Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: gehuwd met Dirck van Hattum Beroep eerste comparant: wyncoopman Naam eerste comparant: Adriaen Vonck van Lienden, onmondig Naam eerste comparant: Catharina Vonck van Lienden, onmondig Omschrijving onroerend goed: huys - naar Johanna Vonck van Lienden en Maria Vonck van : Lienden - Adres: Coornmerckt Gerecht w.o. het goed ligt: Utrecht Omschrijving onroerend goed: huys Adres: Neude Gerecht w.o. het goed ligt: Utrecht Omschrijving onroerend goed: boomgaertie

Akte nr. U151a9-11, d.d. 5-3-1727 Soort Huur en verhuur Notaris A. DE COOLE, UTRECHT Actief 31-8-1709 tot 18-7-1742 Uittreksel: Naam eerste comparant: Gerrit van Nieuwkerken Naam comparant ter andere zyde: Johannes van Beusekom Omschrijving onroerend goed: huysinge Huisnaam, veldnaam, scheepsnm.: de Witte Roos Adres: wz Oudegraft, Hooge Koornmarkt Gerecht w.o. het goed ligt: Utrecht Bijzonderheden: Johanna Vonck van Lienden is eigenaresse van het huis

Akte nr. U73a1-261, d.d. 5-5-1680 Soort Protest Notaris J. VAN ALMELOVEEN, UTRECHT Actief 27-6-1664 tot 19-4-1681 Uittreksel: Naam eerste comparant: Bitter van Reede Echtgenote eerste party: wedr. Elisabeth Maisendeu Inhoud rechtshandeling: tegen arrest en detentie ten huize van : Maria Vonck van Lienden, wed. Thomas Maisendeu, door : Henrick Suk, lakenkoper te Utrecht Verwijzing naar andere aktes: akkoord d.d. 16-3-1680 voor notaris W. Zwaerdecroon de jonge

Akte nr. U93a53-2, d.d. 5-7-1707 Soort Codicil Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT Actief 1-1-1674 tot 18-12-1712 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beatrix Verstraten Echtgenote eerste party: wed. Adriaen Vonck van Lienden Beroep eerste comparant: in leven coorncooper Woonplaats eerste comparant: Utrecht, op de Hoochcoornmerckt Inhoud rechtshandeling: voor legaten van diverse roerende goederen Omschrijving onroerend goed: testament d.d. 14-11-1700 voor notaris H. v. Woudenbergh

Akte nr. U127a10-51, d.d. 8-10-1715 Soort Testament Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT Actief 12-1-1701 tot 29-1-1734 Uittreksel: Naam eerste comparant: Maria van den Oostercamp Woonplaats eerste comparant: Utrecht, Steenwech over de Donkerstraat, ten huyse : van Christiaen van Wesel Naam comparant ter andere zyde: Johan Wallens Echtgenote comparant t.a.z.: x Anna Vonck van Lienden, zuster Woonplaats comparant t.a.z.: Rotterdam

Akte nr. U83b12-32, d.d. 9-6-1689 Soort Testament Notaris N. VONCK, UTRECHT Actief 1-1-1669 tot 31-12-1728 Uittreksel: Naam eerste comparant: Hillebrant Vonck van Lienden Echtgenote eerste party: x Geertruydt Teeuwis Bosch Beroep eerste comparant: schipper Woonplaats eerste comparant: Rheenen Inhoud rechtshandeling: lyftocht langstlevende Bijzonderheden: met seclusie van de momberkamer

Akte nr. U105a1-216, d.d. 19-4-1689 Soort Schuldbekentenis Notaris J. VAN LIENDEN, UTRECHT Actief 23-3-1681 tot 3-5-1692 Uittreksel: Naam eerste comparant: Johan Vonck Beroep eerste comparant: kuyper Woonplaats eerste comparant: Utrecht Naam comparant ter andere zyde: Elisabeth van Amerongen Echtgenote comparant t.a.z.: wed. Peter van Hardenberch Beroep comparant t.a.z.: in leven advocaet Inhoud rechtshandeling: f 131.6.8 vanwege resterende huurschuld

Akte nr. U105a1-91, d.d. 20-11-1684 Soort Huur en verhuur Notaris J. VAN LIENDEN, UTRECHT Actief 23-3-1681 tot 3-5-1692 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beernt Kennewech Beroep eerste comparant: notaris Naam comparant ter andere zyde: Henrick Janss Vonck Woonplaats comparant t.a.z.: Duyst Omschrijving onroerend goed: hoffstede, groot 18 mergen Huisnaam, veldnaam, scheepsnm.: de Hooge Steech Gerecht w.o. het goed ligt: -----, buyten Amersfoort ontrent de huyse van Emeclaer

Akte nr. U105a1-26, d.d. 22-3-1682 Soort Huur en verhuur Notaris J. VAN LIENDEN, UTRECHT Actief 23-3-1681 tot 3-5-1692 Uittreksel: Naam eerste comparant: Beernt Kennewech Beroep eerste comparant: notaris Woonplaats eerste comparant: Utrecht wz Neude Naam comparant ter andere zyde: Henrick Janss Vonck Woonplaats comparant t.a.z.: Duyst Omschrijving onroerend goed: hoffstede, groot 18 mergen Huisnaam, veldnaam, scheepsnm.: de Hoogesteech Gerecht w.o. het goed ligt: buyten Amersfoort ontrent den huyse van Emeclaer