Veluwse geslachten 1978 blz. 216

R.V. Inv.nr. 34

Ede 1569 Henrick Vonck als voogd van de kinderen van wijlen zijn broer Willem Vonck en diens weduwe spreekt aan de erfgenamen van heer Henrick Jansz, priester en vicarius tot Ede, met namen Jan Jansz Smyt tot Ede, als broer van heer Henrick voorsz., als ook van wege de kinderen van wijlen Brandt Rijcx en de weduwe van Brandt Rijex genaamd Gaertgen en Rijck Brants Gerrit van Leeuwen en Maes Rijcx.

R.V. Inv.nr. 32

Ede 1558 Maria van de Pede, weduwe van Willem Vonck de jonge en ook Henrick Vonck Willemsz als volmacht hebbend van de kinderen van Voorsz. Willem Vonck de jonge, spreekt aan Gaertgen weduwe van Brandt Rijcx, Johan de smid Gerrit van Leeuwen getrouwd met Alijdt Rijcx, Maes Rijcx en Grispinus van Saltsbrugh, alle als erfgenamen van wijlen heer Henrick Jansz. in leven priester tot Ede. R.V.