Samenvattingen enkele acten Archief Heeren en Graven van Culemborg

370.1 nr 2070

20 april 1474

Johan Clauwert Abt van St. Paulus Te Utrecht, beleent na opdracht door Hubrecht Vonck, Gheraerdt, heer tot Culenborch met al Huberts manschappen en leenmannen

Inv. Nr. 4800

370.1 nr 2114

4 januari 1476

Steven Henrixz Verklaart, dat aan Gherart, heer tot Culenborch, enz. het losrecht toekomt van een rente van 6 oude schilden ‘’s jaars uit 2 kampen land te Oemeren, geheten de Opperste Hair, groot 9 morgen land door hem (Steven) gekocht van Hubert Vonck en diens vrouw

370.1 nr 2317

1 november 1482

Hubert Vonck en zijn vrouw Margriet van Meel erkennen verkocht te hebben aan Jasper, heer tot Culemborch etc, hun tijnssen, tinden met een "koirhoep" uit de goederen van de Heeeren van Mariendael en " maldaigen" in de Heerlijkheid Lyenden in Meerten en de Mersche

Zegels: Henrick Vonck Rutgersz, Jerefays van Leynden, Rutger Vonck broer van Henrick

370.1 nr 2795

9 april 1504

Clais Spijnder en Ot van Ewick, richters in de Marsch oorkonden dat Ot van Leersum en Rutger Vonck met diens vrouw Goessen overdragen aan Wijllam van Culenborch, heer tot Reijnswoude een bouwing van 5 morgen land alsmede 3, 1 ½ en 2 morgen land

370 nr 4799

Register van de Leenen van Lienden en ter leede 1464-1588 en van de Leenen, aangekocht in 1474 van Hubert Vonck, leenroerig aan de Abdij van St. Paulus bij Utrecht

370 nr. 4800

Acte waarbij de Abt van St. Paulus den Heer van Culemborg beleent met de manschap en de leenmannen van Hubert Vonck 1474