REPUBLIEK der ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN  

 

Inleiding

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond als zodanig tot het jaar 1795. De basis van haar ontstaan en de grondslag wordt gevormd door de Unie van Utrecht. De indeling gaat terug op de Middeleeuwen.

Hoe deze indeling is ontstaan en wat de geografische en bestuurlijke indeling is wordt in dit onderdeel beschreven. Een belangrijk onderdeel is de kaart. Deze wordt gepresenteerd op een interactieve manier.

Een aantal zaken waar men bij genealogisch onderzoek mee in aanraking komt zullen worden verklaard. Dit gebeurd ondermeer door een woordenlijst, een lijst met funtionarissen, en een verklaring van allerlei in gebruik zijnde maten en gewichten.